Дніпропетровська державна медична академія кафедра фармакології, клінічної фармакології


КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇСкачати 470.5 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації06.09.2018
Розмір470.5 Kb.
1   2   3   4

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

ТА ФАРМАКОЕКОНОМІКИ

Інформаційний

довідник студента

з курсу клінічної фармакологіїДніпропетровськ – 20091. Структура дисципліни

Навчальна дисципліна: „клінічна фармакологія

Вивчається на 5-му курсі впродовж ІХ або Х семестрів.

Кількість навчальних годин – 45 (1,5 кредитів ECTS):  • лекцій – 0 годин;

  • практичних занять – 30 годин;

  • самостійної роботи –15 годин.

Зміст дисципліни структуровано на 1 заліковий модуль, який містить 3 змістових модуля.

Навчальний план дисципліни

Загальна кількість годин – 45 годин (1,5 кредитів):Структура

Кількість годин

Рік

навчання

(семестри)

Вид контролю

Всього

Аудиторних

Самостійна робота студентів (СРС)

Лекцій

Практичних занять

Заліковий кредит-

Модуль 1.

Змістовий модуль 115 годин

(0,5 кредитів)0

12

3

ІХ або Х семестр

Контроль практичних навичок, теоретичні питання, тестовий контроль

Заліковий кредит-

Модуль 1.

Змістовий модуль 213 годин

(0, 43 кредитів)0

10

3

ІХ або Х семестр

Контроль практичних навичок, теоретичні питання, тестовий контроль

Заліковий кредит-

Модуль 1.

Змістовий модуль 317 годин

(0,57 кредитів)0

8

9

ІХ або Х семестр

Контроль практичних навичок, теоретичні питання, тестовий контроль, захист курсової роботи

Загалом

45 годин

(1,5 кредитів)0

30

15

ІХ або Х семестр
2. Мета та завдання дисципліни

Клінічна фармакологія - це наука, що займається вивченням лікарських засобів (ЛЗ) в застосуванні до людини (ВООЗ). Вона вчить лікаря вибрати з усіх існуючих найефективніший і найбезпечніший препарат для індивідуалізованої терапії і профілактики з урахуванням його супутніх захворювань. Поглиблені знання з клінічної фармакології дозволять визначити правильний режим застосування ЛЗ, його лікарську форму і шляхи введення, запобігти й усунути побічні реакції і небажану взаємодію ліків між собою. Знання клінічної фармакології базується як на експериментальних даних і теоретичних положеннях фармакології і інших медикобіологічних наук так і на фактичному матеріалі клінічних дисциплін.

Головною метою при вивченні клінічної фармакології є підготовка спе­ціаліста з достатнім обсягом теоретичних знань і практичних навичок для проведення максимально раціональної медикаментозної терапії у конкретного хворого, спеціаліста, володіючого методологією індивідуального підбору ефективних і безпечних препаратів на підставі фармакокінетики, фармакодинаміки, можливих виявів побічної дії, особливостей перебігу захворювання, віку хворого, оптимальних лікарських форм, складання раціональної у фармакокінетичному і фармакодинамічному відношенні комбінації ліків на основі даних доказової медицини.

Предметом клінічної фармакології є вивчення дії лікарського препарату на організм хворого. Це вивчення включає:

-аналіз фармакодинаміки (сукупності механізмів дії препарату) та фармакокінетики (шляхів введення, розподілу, виведення препарату з організму хворого) лікарських засобів у конкретного хворого з урахуванням особливостей перебігу захворювання з ціллю оптимізіції фармакотерапії;

-вивчення особливостей вибору препарату для лікування конкретного хворого з урахуванням ступеню важкості захворювання, віку, фізіологічного стану, супутньої патології та ін,

-вивчення методів проведення клінічних досліджень та впровадження данних доказової медицини з ефективності тих чи інших препаратів у окремих клінічних ситуаціях,

-вибір найбільш підходящої лікарської форми та режиму використання препарату,

-спостереження за дією препарату у конкретного хворого (критерії ефективності),

-вивчення побічної дії лікарських засобів (критерії їх виявлення, профілактики та купірування),

-вивчення та спостереження за особливостями взаємодії та комбінування лікарських засобів у хворого.
Клінічна фармакологія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, фізіології, патологічної фізіології, мікробіології, медичної хімії, біологічної хімії, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини, терапії, фтизіатрії, неврології, психіатрії, дерматології, венерології, травматології та ортопедії, акушерства і гінекології, й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами внутрішньої медицини, загальної практики (сімейної медицини), анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з клінічної фармакології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності

в) закладає основи формування уявлень про загальні принципи медикаментозної терапії основних захворювань і окремих їх проявів.


КІНЦЕВІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ"

  • Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними патологічними синдромами

  • Визначати основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності і безпеки призначення лікарських засобів та аналізувати їх результати

  • Використовувати основні параметри фармакокінетики з метою раціонального призначення ліків інтерпретувати і враховувати у клінічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів

  • Передбачити наслідки взаємодії ліків при комбінованому використанні та володіти навичками профілактики і корекції небажаних ефектів лікарських засобів

  • Проводити опитування хворих з метою збору лікарського анамнезу і передбачати можливість виникнення ускладнень фармакотерапії3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВого КРЕДИТу – модулю 1


Тема


Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуальна СРС

Змістовний модуль 1. Антибактеріальні лікарські засоби. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби .

1.Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки.

0

1

0
2.Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів

0

5

1
3.Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби.

0

6

1
4.Клініко-фармакологічна характеристика протиалергійних лікарських засобів

0

-

1
Змістовий модуль 2. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему

5.Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на ліпідний обмін.0

6

0
6.Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на здатність крові до зсідання.

0

0

2
7.Клініко-фармакологічна характеристика гіпотензивних та інших судиннних (впливаючих на мозковий кровообіг) лікарських засобів.

0

4

0
8.Клініко-фармакологічна характеристика антиаритмічних лікарських засобів.

0

0

1
Змістовий модуль 3. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

9.Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на гепатобіліарну систему та підшлункову залозу

0

2

1
10.Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу

0

4

1
11.Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що мають контрацептивну активність

0

0

1
12.Клініко-фармакологічна характеристика антианемічних лікарських засобів

0

0

1
13.Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії

0

0

1
Підготовка та написання «Протоколу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів»


2

Підсумковий модульний контроль

0

2

2
Усього годин - 45

0

30

15

Кредитів ЕСТS-1,5


4. Тематичні плани
4-А .ОРІЄНТОВНИИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки.

Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних та протигрибкових лікарських засобів1
5

2

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність.
Протизапальні лікарські засоби

6

3

Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних та антиішемічних лікарських засобів. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на ліпідний обмін.

6

4

Клініко-фармакологічна характеристика гіпотензивних та інших лікарських засобів, впливаючих на ССС.

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на гепатобіліарну систему та підшлункову залозу4

2


5

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу

4

Підсумковий модульний контроль

2
Разом

30


4-В. тематичні плани самостійної роботи студентів

Тема СРС


Години

Змістовний модуль 1. Антибактеріальні лікарські засоби. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби .

1.Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів

1

2.Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби.

1

3.Клініко-фармакологічна характеристика протиалергійних лікарських засобів

1

Змістовий модуль 2. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему

4. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на здатність крові до зсідання.

2

5.Клініко-фармакологічна характеристика антиаритмічних лікарських засобів.

1

Змістовий модуль 3. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

6. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на гепатобіліарну систему та підшлункову залозу

1

9. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу

1

10.Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що мають контрацептивну активність

1

11.Клініко-фармакологічна характеристика антианемічних лікарських засобів

1

11.Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії

1

Підготовка та написання «Протоколу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів»

2

Підсумковий модульний контроль

2

Усього годин

15

5. ОРІЄНТОВНІ ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

Тема

Кількість

годин

Вид

контролю

Підготовка до практичних занять .

5

Поточний

контроль на

практичних

заняттях


Підготовка та написання „Протоколу

ефективності та безпеки застосування

лікарських засобів"


2

Захист

„Протоколу..."

на практичних

заняттях.Опрацювання тем, які не входять до плану

аудиторних занять:

Клініко-фармакологічна

характеристика лікарських засобів, що

впливають на здатність крові до

зсідання


Клініко-фармакологічна

характеристика антиаритмічних

лікарських засобів

Клініко-фармакологічна

характеристика протиалергійних

лікарських засобів

Клініко-фармакологічна

характеристика антианемічних лікарських засобів

Клініко-фармакологічна

характеристика лікарських засобів,

що мають контрацептивну активність

Взаємодія лікарських препаратів, види

побічної дії' ліків, ускладнення

медикаментозної терапії

1


1

1

1
1


1


Тези або


реферат

Тези або


реферат
Тези або

реферат


Тези або реферат

реферат


Заповнення

„Повідомлення

про ПР\ПД

ЛЗ." форма

№ 137\0


Підготовка до підсумкового модульного

контролю.2

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ

І5

6.ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Заняття


теми


Тема

Кількість годин на тему

Кількість балів за тему

Модуль 1

1


1

Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки.

1


4

2

Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних та протигрибкових лікарських засобів

5

20

2

3

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність

3

12

4

Протизапальні лікарські засоби

3

12

СРС:

Клініко-фармакологічна характеристика протиалергійних лікарських засобів

1

1

Підготовка

2

0

Всього:

12 + 3

48 + 1

Модуль 2

3

5

Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних лікарських засобів.

3

12

6

Клініко-фармакологічна характеристика інших лікарських засобів, що використовуюь при ІХС, у т.ч. тих, що впливають на ліпідний обмін.

3

12

СРС:

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на здатність крові до зсідання.

2

2

4

7

Клініко-фармакологічна характеристика гіпотензивних та інших лікарських засобів, впливаючих на ССС

416

СРС:

Клініко-фармакологічна характеристика антиаритмічних лікарських засобів

1

2

СРС:

Підготовка:

0

0

Всьго

10 + 3

40 + 4

Модуль 3

4

8

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на гепатобіліарну систему та підшлункову залозу

2

8

5

9

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного каналу

4

14

СРС:

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що мають контрацептивну активність

1

1

СРС:

Клініко-фармакологічна характеристика антианемічних лікарських засобів

1

1

СРС:

Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії

1

1

СРС:

Підготовка до занятть

2

0

СРС:

Підготовка до модулю

2

0

СРС

Захист «Протоколу ефективності»

2

2

Всьго

6+9

22+ 5

Всього за 3 змістовних модулі:

28 +15

110 + 10

\
Підсумковий модульний контроль

2

80Разом

30+15

200


6. Розподіл максимальної кількості балів по темах та шкала конвертації

Скачати 470.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка