Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б


Наукові записки. Філософія та релігієзнавство / ЗаснСторінка6/8
Дата конвертації06.11.2017
Розмір4.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Наукові записки. Філософія та релігієзнавство / Засн. – Національний університет «Києво-Могилянська Акаде-мія». К. Виходить щорічно [1]

Наукові записки. Хімічні науки і технології: науковий журнал / Засн. – Національний університет «Києво-Могилян-ська Академія». К. Виходить щорічно [1]
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. Юридичне науково-теоретичне та практичне видання. К. Виходить щорічно [1, 14]
Науково-технічна інформація (НТІ). Науково-технічне видання / Засн. – Державний Комітет України з питань науки та інтелектуальної власності.– К. Виходить щоквартально [6]
Научные и технические библиотеки. Научно-прак-тический журнал для специалистов библиотечно-информа-ционной и смежных отраслей. Сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела / Учред.: Министерство образования и науки РФ; Государственная публичная научно-техническая библиотека России.– М., 1961 р. Вихо-дить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10, 16]
Нафтова і газова промисловість. Науково-виробни-чий журнал.– К., 1960 р. Виходить один раз на два місяці [5]
Начальная школа Первое сентября. Методическая газета для учителей начальной школы. М.: ИД «Первое сентября». Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 52 [1]
Начальная школа. Ежемесячный научно-методичес-кий журнал / Учред. Министерство образования РФ. М.: ноябрь, 1933 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Наш современник. Литературно-художественный и общественно-политический альманах / Учред. – орган Союза писателей РСФСР.– М., 1933 г. Виходить щомісячно [1, 7]
Нева. Ежемесячный литературный журнал. ЗАО Жур-нал «Нева». Санкт-Петербург, 1955 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]

Неведомый мир (Харьков) [7]
Неврологический журнал [2, 8]
Независимый психиатрический журнал [2]
Незалежний аудитор. Щомісячний часопис для ауди-торів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ «Видавництво «СОВА». К. [5]
Немецкий язык Первое сентября. Методическая газета для учителей немецкого языка / Учред. – ООО «Чистые пруды». М.: Первое сентября, 1994 г. Кількість випусків за рік: 24 [1, 7]
Нескучный сад [7]
Нефрология [2]
Нива знань. Альманах. Дніпропетровськ. Виходить щоквартально [7]
Нові видання України. Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур.– К. Виходить тричі на місяць [8]
Нові матеріали і технології в металургії та машино-будуванні (Запоріжжя) [5]
Новая библиотека (прежнее название – «АиФ. Новая библиотека»). Профессиональный ежемесячный журнал / Учред. и издатель ООО «Красносельское агентство «Союз-печать».– М., 2000 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [7]
Новини агротехніки. Виробничо-практичний журнал. К., 1998 р. Виходить один раз на два місяці [1]
Новини стоматології. Львів [8]
Новое в офтальмологии [2]
Новое в стоматологии [8]

Новое литературное обозрение. Теория и история литературы, критика и библиография. Москва. Виходить один раз на два місяці [1, 6]
Новые огнеупоры [5]
Новый мир. Ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / Учред. и издатель ЗАО «Редакция журнала «Новый мир». М., 1915 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Ногтевая эстетика. Профессиональное издание для мастеров маникюра и педикюра. Популярные технологии, сезонный уход и новинки продукции / Учред. и издатель ООО «СЕА группа». К. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Нумізматика і фалеристика. Довідково-інформацій-ний журнал.К., 1996 р. Виходить щоквартально [1]
Обдарована дитина. Науково-практичний освітньо-популярний журнал / Заснов. Компанія «СОЦИС».– К. Кількість випусків за рік: 10 [1, 7]
Обладнання та технології харчових виробництв [16]
Образование и общество.Орёл. Кількість випусків за рік: 4 [14]
Образотворче мистецтво. Журнал з питань теорії і практики українського образотворчого мистецтва / Орган Міністерства культури УРСР та Спілки художників України. К., 1934 р. Виходить щоквартально [1, 6, 7]
Обсерватория культуры. Журнал-обозрение / Учред.: ФГУ «Российская государственная библиотека; НИЦ Информ-культура РГБ». М.: РГБ, 2004 г. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Общественные науки и современность. Научно-тео-ретическое издание / Орган Союза писателей СССР. М.: Наука, 1976 г. Кількість випусків за рік: 6 [14]

Общество и экономика. Международный научный и общественно-политический журнал / РАH, Российский союз промышленников и предпринимателей. М.: Наука, 1992 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Овощеводство [16]
Овцы, козы, шерстяное дело. Научно-производствен-ный журнал. Москва, 1995 г. Виходить щоквартально [16]
Огнеупоры и техническая керамика [5, 19]
Огонёк. Общественный еженедельный иллюстри-рованный журнал / Учред. – ЗАО «Издательский дом «Огонёк». М., 1923 г. Кількість випусків за рік: 52 [1]
Огородник плюс [7, 16]
Огородник. Иллюстрированное ежемесячное изда-ние для садоводов, огородников и цветоводов. К.: ООО «Юнивест Медиа». Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 16]
Одеський медичний журнал [8]
Однокласник. Популярний ілюстрований журнал для підлітків. К. Виходить щомісячно [1, 7]
Октябрь. Литературно-художественный и обществен-но-политический журнал. М., 1924 г. Виходить щомісячно [1]
Олімпійська арена / Заснов.: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту; Національний Олімпійський комітет України. К.: ЗАТ «Олімпійська арена», 1995 р. Кількість випусків за рік: 12 [1, 17]
Онкология [2]
Ортопедия, травматология и протезирование. Харьков [2, 8]
Освіта і управління. Науково-практичний журнал / Заснов.: АН вищої школи України; Українсько-американ-ський гуманітарний ін-т «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні».– К., 1994 р. Виходить щоквар-тально. Кількість випусків за рік: 4 [6, 14, 16]

Освіта Дніпропетровщини (Дніпропетровськ). Інфор-маційне видання / Заснов. – Управління освіти обл-держадміністрації.– Дніпропетровськ. Виходить щомісячно [6, 26]
Основания, фундаменты и механика грунтов / Гос-ком СССР по делам строительства. Москва, 1959 г. Вихо-дить один раз на два місяці [10]
Острые и неотложные состояния в практике врача [2, 8]
Отдохни! Журнал для всей семьи / Учред. и издат. ДП «Бурда Украина». К. Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 52 [1, 7]
Офіційний вісник президента України. Інформацій-ний бюлетень / Засновник Державне управління справа-ми. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2007 р. Виходить двічі на місяць [1, 6, 8, 10, 12, 13, 16]
Офіційний вісник України. Збірник нормативно-пра-вових актів / Заснов.: Міністерство юстиції України; ГДО пра-вової інформації Міністерства юстиції України. К., з 1996 р. Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 52 [1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 25]
Офтальмологический журнал [2, 8]
Охорона праці. Науково-виробничий журнал / Заснов.: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; редакція журналу «Охорона праці». К., липень 1994 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 12, 16, 23]
Охотник с CD. Украинский независимый журнал об охоте, охотничьем хозяйстве, оружии, снаряжении и охотничьем собаководстве / Учред. и издатель ООО «Эксперт-Про». К. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Охрана труда [5, 7, 8, 13, 25]
Підприємництво, господарництво і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 р. виходив російською мовою / Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Інститут держави і права НАН України. К., січень 1996 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 12, 13, 14, 15]
Пізнайко дитячий ігровий журнал [7]
Пізнайко. Від 2 до 6 [26]
Пізнайко. Від 6 [1, 7]
Пам’ятки України: Історія та культура. Науковий часопис / Заснов. і видавецьМіністерство культури і туриз-му України. К., 1969 р. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1, 10]
Пам’ять століть. Україна. Історичний науковий та літературний журнал / Заснов.Історичний клуб «Плане-та». К.: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, 1996 р. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [6]
Пасіка. Популярне видання на допомогу домаш-ньому пасічнику. Додаток до журналу «Дім, сад, город». К., 1992 р. Виходить щомісячно [1, 16]
Пасічник [7]
Патентный поверенный [10]
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Указатель. М.: «ВНИИПИ». Виходить щоквартально [1, 10]
Педіатрія, акушерство та гінекологія [8]
Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України.– К., вересень 1993 р. Виходить щоквартально [1, 6, 16]
Педагогіка толерантності. Науково-практичне видан-ня / Заснов. – Київський громадський освітньо-видавничий центр «Політкультурний світ». К. Виходить щоквартально [6]
Педагогічна майстерня [7]
Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского [2, 8]
Перінатологія та педіатрія [2,8]
Персонал. Научно-практический журнал. К., 1991 г. Виходить щоквартально [1, 7]
Пищевая промышленность. Ежемесячный научно-тех-нический журнал / Госагропромком СССР. М., 1930 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [19]
План проведення наукових, науково-технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні в 20052006 рр. [12]
Пластические массы. Научно-технический журнал. М.: ЗАО НП «Пластические массы», 1959 г. Кількість випусків за рік: 12 [19]
Платіжний баланс України і зовнішній борг України. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національ-ного банку України / Заснов. – Національний банк України.– К., 1995 р. Кількість випусків за рік: 4 [1, 13, 16]
Пожежна безпека. Науково-виробничий журнал. К., 1996 р. Виходить щомісячно [17, 23]
Полімерний журнал [19]
Політичний менеджмент. Український науковий жур-нал / Український центр політичного менеджменту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.– К. Виходить один раз на два місяці [6, 14, 17]
Полиграфия. Производственно-технический жур-нал.– М., 1924 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]

Полис (политические исследования). Научный и об-щественно-политический журнал / Учред.: АH СССР; Советский комитет защиты мира; Совет ВКП (Всеобщей конфедерации профсоюзов). М., 1991 г. Виходить один раз на два місяці [1, 13, 14]
Порошковая металлургия. Научно-теоретический журнал / Орган ордена Трудового Красного Знамени Инсти-тута проблем материаловедения АH УССР. К., 1961 г. Виходить щомісячно [1, 5]
Порты Украины плюс (Одесса). Информационно-аналитический журнал / Учред. Государственный департамент морского и речного транспорта Украины. Одесса. Виходить один раз на два місяці [1]
Початкова школа. Педагогіко-методичний журнал / Міністерство освіти України. К., 1969 р. Виходить щомісячно [1, 7, 26]
Початкове навчання та виховання. Науково-методич-ний журнал / Заснов. – ТОВ «Видавнича група «Основа». Харків: Основа, 2004 р. Виходить тричі на місяць. Кількість випусків за рік: 36 [1]
Право і практика. Правовий журнал / Заснов. та видавник ТОВ «Юридична компанія «БЕСТ і Ко». К., червень 1995 р. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 26 [17]
Право України. Юридичний журнал / Засн.: Мініс-терство юстиції України; Конституційний суд України; Вищий господарський суд України; Генеральна прокуратура України; Ін-т держави і права НАН України, Національна юридична академія України, Академія правових наук України.– К., з 1922 р. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 19, 23]
Православная беседа. Журнал для семейного чте-ния. Духовно-просветительный журнал. М.: ООО «Изда-тельство «Христианская литература», 1991 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]

Практика управління медичним закладом [2]
Практическая медицина [2]
Практический маркетинг. Информация для маркетин-говых решений / Учред. и издатель ООО «Агентство BCI Marketing». М., 1997 г. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Практична психологія та соціальна робота. Науково-практичний та освітньо-методичний журнал. К., 1997 р. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 13, 17]
Практична філософія. Науковий журнал / Благодійна організація «Центр практичної філософії»; Інститут філо-софії ім. Г.С. Сковороди НАН України. К., 1999 р. Виходить щоквартально [1]
Праця і закон. Особливості регулювання трудових відносин. Консультації. Видається під патронатом Мінпраці та соціальної політики України / Заснов. та видавець ТОВ «Маркет Консалтінг».– К., 2003 р. Виходить один раз на два тижні. Кількість випусків за рік: 12 [1, 13]
Предупреждение плюс. Украина. Библиотечка «ЗОЖ». Приложение к газете «Здоровый образ жизни в Украине» / ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни». К. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Пренатальная диагностика [2]
Преподавание истории в школе. Научно-теорети-ческий и методический журнал / Министерство просвеще-ния СССР. М., 1916 г. Возобновлён в 1934 г. Кількість випусків за рік: 10 [1]
Прикладная механика. Международный научный журнал [10]
Прикладная радиоэлектроника. Харьков [6]
Природа и свет (ранее: Природа. Свет. Человек.). Общественно-политический и научно-практический иллю-стрированный журнал / Госком СССР по охране природы. М., 1981 г. Виходить щомісячно [1]

Приусадебное хозяйство / Учред. и издатель ЗАО «Издательский дом «Сельская новь». М., 1981 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Проблеми ендокринної патології. Харків [2, 8]
Проблеми законності [12]
Проблеми науки. Міжгалузевий науково-технічний журнал. К.: Київ ЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, 1997 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 14, 23]
Проблеми програмування [6, 12]
Проблемы информационной безопасности [10]
Проблемы машиностроения [5]
Проблемы передачи информации. Научный журнал / АH СССР. М., 1965 г. Виходить щоквартально [1]
Проблемы прогнозирования. Научно-теоретический журнал / Учред. Ин-т народнохозяйственного прогнозиро-вания РАН. М.: МАИК «НАУКА/Интерпериодика», 1990 г. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Проблемы прочности. Научно-технический журнал / Учред. – Институт проблем прочности АН УССР. К., 1969 г. Виходить один раз на два місяці [1, 6, 10]
Проблемы старения и долголетия. Научно-практи-ческий журнал / Hаучное медицинское общество геронто-логов и гериатров. К., 1990 г. Виходить щоквартально [1, 2]
Проблемы теории и практики управления. Международный журнал / Международный HИИ проблем управления. Москва, 1983 г. Виходить один раз на два місяці [13, 14, 23]
Проблемы управления и информатики. Научно-технический журнал [1, 6, 10]
Проблемы эндокринологии [2, 8]
Программные продукты и системы. Международное научно-практическое и промышленно-рекламное приложе-ние к журналу «Проблемы теории и практики управления». Тверь, 1989 г. Виходить щоквартально [1]
Променева діагностика, променева терапія [8]
Промислова безпека [25]
Промышленная теплотехника. Международный науч-но-прикладной журнал / АH УССР, Отделение физико-технических проблем энергетики; HТО энергетики. К.: Логос, 1979 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 6, 10]
Промышленная энергетика. Ежемесячный производ-ственно-технический журнал / Орган Министерства энергетики и электрификации СССР и Центрального правления HТО энергетики и электротехники. М.: НТФ «Энерго-прогресс», 1944 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Промышленное и гражданское строительство. Науч-но-технический и производственный журнал. Москва, 1923 г. Виходить щомісячно [10]
Пропозиція. Український журнал з питань агробіз-несу / Засн. ТОВ «Компанія «Юнівест-маркетинг». К.: ТОВ «Юнівест Медіа», 1994 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 16]
Професійно-технічна освіта. Науково-методичний журнал / Заснов. – Міністерство освіти України. К., 1997 р. Виходить щоквартально [1]
Процессы литья: научно-технический журнал / Наци-ональная Академия Наук Украины; Физико-технологический институт металлов и сплавов. К., 1992 г. Виходить один раз на два місяці [1, 5]
Психолог в детском саду [13]
Психологія і суспільство (Тернопіль). Український науково-економічний та соціально-психологічний журнал. Тернопіль, 2000 р. Виходить щоквартально [1]
Психологический журнал. Научный журнал / АH СССР. М., 1980 г. Виходить один раз на два місяці [1]
Психология в ВУЗе. Научно-методический журнал / Учред. – МПТР России. М.: ООО «Исследовательская группа «Социальные науки», 2003 г. Виходить щоквар-тально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Психология зрелости и старения. Ежеквартальный научно-практический журнал. М., 1997 г. Виходить щоквар-тально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Психология и соционика межличностных отношений. Международный научно-практический журнал / Между-народный институт соционики.– К., 2003 г. Виходить щомі-сячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Психология и школа. Научно-практический журнал. Москва; Обнинск. Виходить щоквартально [1]
Психология и я [26]
Птицеводство. Научно-производственный журнал / Учред.: коллектив редакции; Министерство сельского хозяйства СССР; Центральное правление HТО сельского хозяйства. М., 1951 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [16]
Пульмонология [2, 8]
Пчеловодство. Массовый научно-производственный журнал / Министерство сельского хозяйства СССР; Центральное правление HТО сельского хозяйства. М., 1921 г. Виходить 8 разів на рік [1, 16]

Рідна школа. Щомісячний науково-педагогічний журнал / Заснов. Міністерство освіти і науки України. К.: Видавництво «Рідна школа», 1922 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Рішення Верховного Суду України. Офіційне видання / Верховний Суд України. К., 22 липня 1994 р. Виходить щорічно [1]
Работница. Журнал для семейного чтения / Учр. кол-лектив редакции журнала. М., 1914 г. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Радіоаматор. Щомісячний науково-популярний жур-нал / Заснов. МП «СЕА». К.: В-во «Радіоаматор», 1993 р. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Радіоелектроніка, інформатика, управління [12]
Радио. Массовый ежемесячный научно-технический журнал / Учред. и издатель Редакция журнала «Радио».– М., 1924 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Радиокомпоненты. Научно-популярный журнал / Учред. МП «СЕА». К.: Радиоаматор, 1998 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Радиолюбитель (Беларусь). Массовый журнал. С № 6, 2001 г. издаётся под названием «Радиомир». Минск, 1991 г. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Радиомир. Ежемесячный массовый журнал / Учред. ООО «Радиомир-Пресс». Минск, 1991 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Радиомир. КВ и УКВ. Ежемесячный массовый журнал. М., 2001 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Радиотехника (Харьков) [6]
Радиофизика и электроника [6]

Радиохобби (укр. изд.). Журнал для радиолюбителей и пользователей. К., 1998 г. Виходить один раз на два місяці [1]
Радник у сфері державних закупівель [7]
Радуга. Журнал художественной литературы и общественной мысли. К.: ООО «Журнал «Радуга», 1927 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 10]
Рациональная фармакотерапия в кардиологии [2]
Регіональна економіка. Науково-практичний жур-нал. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України.– З 1996 р. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1, 7, 13, 14, 23]
Ренессанс. Международный литературно-художе-ственный журнал / Киевский молодёжный центр «Позиция». К., 1992 г. Виходить щоквартально [1]
Репертуар для детских и юношеских театров. Виходить один раз на два місяці [1, 7]
Репродуктивное здоровье детей и подростков [2]
Ресторанный и гостиничный бизнес [7]
Рибне господарство України [16]
Ринг. Международный журнал о боксе и боксерах. Спортивное приложение к «Совершенно секретно». Москва. Періодичність не визначена [17]
Ринок цінних паперів України, Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.– К., 1997 р. Виходить щомісячно [7, 23]
Ринологія [2]
Ровесник. Международный иллюстрированный жур-нал / Учред.: ЗАО «Ежемесячник «Ровесник»; АО «Молодая гвардия». М., 1962 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10]
Родина / Учред.: Правительство РФ; Администрация Президента РФ; Издательство газеты «Правда».– М., 1989 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ [5]
Российская ринология [2]
Российский вестник акушера-гинеколога [2]
Российский вестник перинатологии и педиатрии [2, 8]
Российский внешнеэкономический вестник (ранее «Внешнеэкономический бюллетень»). Ежемесячный науч-но-практический журнал / Учред. – Всероссийская академия внешней торговли.– Москва [1]
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии [2, 8]
Российский журнал менеджмента (г. Санкт- Петербург) [23]
Российский кардиологический журнал [2, 8]
Российский медицинский журнал [8]
Российский педиатрический журнал [2]
Российский психиатрический журнал [8]
Российский экономический журнал. Финансы и статистика. М., 1958 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 13, 23]
Русская словесность в школах Украины. Научно-методический журнал / Учред. Ассоциация учителей русского языка и литературы Украины. К., сентябрь 1996 г. Виходить один раз на два місяці [1]

Русский язык и литература в учебных заведениях. Научно-методический журнал. К.: Этносфера, 1996 г. Наци-ональный педагогический ун-т им. М.П. Драгоманова. Вихо-дить один раз на два місяці. Кількість випуск. за рік: 6 [1, 7]
Русский язык, литература, культура в школе и ВУЗе [6]
Рыбное хазяйство. Теоретический и научно-произ-водственный журнал / Орган Министерства рыбного хозяй-ства СССР; Центрального правления HТО пищевой про-мышленности. М., 1920 г. Виходить щомісячно [16]
Рыболов – Украина (Рибалка Україна). Журнал для любителей и профессионалов / Учред. ООО «Адвенчер Ленд». К., март 2000 г. Виходить один раз на два місяці [1]
Рыболов Профи (Харьков) [16]
Рыболов. Массовый научно-популярный иллюстри-рованный журнал. М., 1985 г. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Рыболовный мир [7]
Сімейна медицина [2, 8]
Сабрина. Журнал по вязанию. Виходить щомісячно [1, 7]
Сад-огород. Массовое иллюстрированное издание.– М.: ООО «Издательство «КолосС», 1991 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків на рік: 8 [1]
Сад, виноград і вино України. Всеукраїнський щомісячний науково-виробничий журнал / Заснов.: Мінагро-політики України; Укрсадвинпром; Українська академія аграрних наук. К., 1997 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [16]
Салон [1]
Сам себе мастер. Популярное издание для домашних умельцев / Учред. – ООО «Сам».– М.: ООО «Гефест-Пресс», 1998 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]

Сам. Популярный технический журнал для семьи / Учред. ООО «Сам». М.: ООО «Гефест-Пресс», 1992 г. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Самарянка [7]
Сандра / Учред. и издатель ООО «Издательский дом «ОВА-ПРЕСС». М. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Світ геотехніки (Запоріжжя) [10]
Світ дитини (Львів) [1]
Світ дитячих бібліотек: науково-методичний журнал / Заснов.: Українська асоціація працівників бібліотек для дітей; Державна бібліотека України для дітей [1]
Світ рибалки (Рибалка) [7]
Світогляд [16]
Свиноводство. Научно-производственный журнал-приложение / HТО сельского хозяйства СССР; Центральное правление HТО сельского хозяйства СССР. М., 1930 г. Виходить один раз на два місяці [16]
Сделай сам. Научно-подписная серия общества «Знание». До 2001 г. выходил как книга. М., 1989 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Секретарь-референт. Ежемесячное специализиро-ванное издание / Учред. и издат. ООО «Медиа Про». К., 2002 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 23]
Сельский механизатор. Массово-производственный иллюстрированный журнал-приложение Министерства сельского хозяйства СССР; ЦК Профсоюза работников сельского хозяйства. Москва, 1958 г. Виходить щомісячно [1]
Сес. Профілактична медицина [2, 8]
Системные исследования и информационные техно-логии, «System research and information technologies» [10]
Славяноведение [7]
Слово і час. Журнал теорії, історії і критики літера-тури / Орган Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АH УРСР; Спілки письменників України. К., 1957 р. Виходить щомі-сячно [1, 6, 7]
Смена. Литературно-художественный и обществен-но-политический журнал / Учред. ООО «Издательский дом журнала «Смена». М., 1924 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 10]
Современная библиотека. Виходить 8 разів на рік [1]
Современная драматургия. Литературно-художест-венный и общественно-политический журнал / Орган Союза писателей СССР и Союза театральных деятелей СССР. М., 1982 г. Виходить щоквартально [1, 7]
Современная Европа. Журнал общественно-полити-ческих исследований / Учред. – Институт Европы РАН. М., 2001 г. Виходить щоквартально [1, 6]
Современная педиатрия [8]
Соціальна психологія. Український науковий жур-нал. К.: Український центр політичного менеджменту. Виходить один раз на два місяці [17]
Соціальний захист. Щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / Заснов.: Міністерство праці та соціальної політики України.– К.: Видавництво «Соцін-форм», 1992 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 23]
Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. Науково-теоретичний часопис / Заснов. – Інститут соціології НАН України. К., 1997. Виходить щоквартально [1, 6, 7, 14, 16, 17, 19]

Социальная и клиническая психиатрия [8]
Социальная педагогика. Теория и практика. Деловой журнал для социальных работников и педагогов / Учред. – АНО Редакция «Новое образование». М., 2001 г. Виходить щоквартально [1]
Социальная работа. Научно-популярный журнал. М.: Общероссийская общественная организация «Союз социальных педагогов и социальных работников». Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Социально-гуманитарные знания. Научно-образова-тельное издание. До 1999 г. Социально-политический журнал.М., 1973 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 14]
Социальное обслуживание / Учред. МОО «Ассоци-ация работников социальных служб». М.: ООО «Иссле-довательская группа «Социальные науки». Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Социологические исследования. Ежемесячный науч-ный и общественно-политический журнал РАН / АH СССР; Институт социологического исследования. М.: Наука, 1974 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 14]
Социология образования / Учред. – НОУ СГИ ООО «Современное образование». М. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Социология: теория, методы, маркетинг. Науково-теоретичний часопис / Засновник: Інститут соціології НАН України. К., 1997 р. Виходить щоквартально [10, 13]
Соционика, ментология и психология личности. Международный научный журнал. К.: Международный ин-т соционики, 1994 г. Виходить один раз на два місяці. Кіль-кість випусків за рік: 6 [1]
Спортивная медицина [17]
Справочник кадровика. Ежемесячный специализиро-ванный журнал / Учред. и издат. ООО «Медиа Про». Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6]
Справочник экономиста [10]
Сталь [5]
Стандартизація, сертифікація, якість (Харків). Науко-во-виробниче видання. Київ: СП «Фоліо-Плюс». Виходить один раз на два місяці [1, 5, 6, 10, 13, 19, 25]
Статистика України. Щоквартальний науково-інфор-маційний журнал / Заснов.: Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень та ін.– К., 1998 р. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1, 6, 10, 13, 14, 23]
Стекло и керамика. Научно-технический и производ-ственный журнал / Орган Министерства промышленности строительных материалов СССР. М., 1925 г. Виходить щомісячно [19]
Стильные причёски. Журнал модных причёсок. Москва. Виходить один раз на два місяці [1]
Стоматолог инфо (рос., укр.). Харьков [2]
Стоматология [8]
Страна полезных советов [7]
Стратегія розвитку України. Науковий журнал. К.: Книжне видавництво НАУ. Виходить щоквартально [14]
Страхова справа. Український науково-практичний журнал. Перше спеціалізоване видання в Україні. К.: Видавництво: УНДІ «Права та економічних досліджень», 2001. Виходить щоквартально [13, 23]
Строительная механика и расчёт сооружений. Научно-технический журнал / Госком СССР по делам строи-тельства. М., 1959 г. Виходить один раз на два місяці [10]

Строительные материалы, оборудование, техно-логии ХХІ века [10]
Строительные материалы. Ежемесячный научно-тех. и производст. журнал / Учред. Орган Министерства промышленности строительных материалов СССР.– М.: с 1951 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [19]
Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство [10]
Судова апеляція [15]
Судова практика. Науково-практичний юридичний журнал.– К.: Праксіс, 2006 р. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Сучасні аграрні технології. Раніше: хімія, агрономія [16]
Сучасна ветеринарна медицина [16]
Сучасна гастроентерологія [2]
Сучасне птахівництво [16]
Сценарии и репертуар. Приложение к журналу «Клуб».– 2003. Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 24 [7]
США. Канада. Экономика-политика-культура. М.: Наука, 1970 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [14]
Тара и упаковка. Hаучно-технический и массовый производственный иллюстрированный журнал / Учред. – Коллектив редакции; РТКО «Ростароупаковка»; Всесоюзный научный и экспериментально-конструкторский институт тары и упаковки «ВHИЭКИ». Москва, 1990 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Тваринництво України. Науково-виробничий журнал Міністерства аграрної політики України та Національного об’єднання по племенній справі у тваринництві / Засн. – Міністерство сільського господарства УССР.– К., 1926 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 16]

Твой малыш [1]
Театральная жизнь / Учред.: Союз театральных дея-телей РФ (ВТО); Министерство культуры и массовых комму-никаций РФ. М., 1958 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Телеком. Телекоммуникации и сети / Учред. и изда-тель ООО «СофтПресс». К. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Теорія і методика фізичного виховання [17]
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [13, 17, 23]
Теорія і практика інтелектуальної власності (раніше «Інтелектуальний капітал»). Виходить раз на два місяці [1, 10, 13]
Теорія і практика управління соціальними систе-мами. Філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Нау-ково-практичний журнал / Заснов.: Національний технічний університет «Харьківський політехнічний інститут»; Хар-ківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Ско-вороди; Українська інженерно-педагогічна академія.– Харків, 2000. Виходить щоквартально [1, 7]
Теорія ймовірностей та математична статистика. Науковий журнал / Засновники: Мале підприємство «ТВ і МС»; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. К., 1970 р. Виходить щорічно [1, 6]
Теоретическая и экспериментальная химия. Научно-теоретический журнал / АH УССР; Отделение химии и химической технологии. М., 1965 г. Виходить раз на два місяці [1]
Теория и практика металлургии (Днепропетровск). Научно-производственный журнал / Учред. – Отделение материаловедения и металлургии Академии инженерных наук Украины. К., 1997 г. Виходить раз на два місяці [5]

Теория и практика физической культуры. Научно-теоретический журнал / Учред. – Орган Комитета по физ-культуре и спорту при Совете Министров СССР. М., 1925 г. Виходить щомісячно [17]
Теплоэнергетика. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / Учред.: Орган АH СССР; Госкома СССР по науке и технике; Центрального Правления НТО энергетики и электрической промышленности. М.: МАИК «Наука / Интерпериодика», 1954 г. Кількість випусків за рік: 12 [10]
Терапевтический архив [2, 8]
Техніка і технології АПК [16]
Технічна електродинаміка. Науково-виробничий жур-нал. До 1997 р. видавався російською мовою. К. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 10]
Техника в сельском хозяйстве. Теоретический и научно-практический журнал-приложение / Министерство сельского хозяйства СССР; Государственный комитет СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства; Центральное Правление HТО сельского хозяй-ства. М., 1941 г. Виходить раз на два місяці [16]
Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. Иллюстрированный журнал / Учред. – Орган Министерства обороны СССР. Москва, 1925 г. Виходить щомісячно [1]
Техника-молодежи. Ежемесячный научно-популяр-ный и литературно-художественный журнал. Виходить щомісячно. М.: ЗАО «Корпорация ВЕСТ», 1933 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Техническая диагностика и неразрушающий кон-троль. Всесоюзный научно-теоретический журнал / Учред. – АH УССР; Институт электросварки им. Патона. К., 1989 г. Виходить щоквартально [1, 5, 6]
Техническая эксплуатация подвижного состава и тяга поездов [10]
Технологии строительства [10]
Технополис. Днепропетровск [10, 13, 16, 19, 23]
ТОП 100. Рейтинг лучших компаний Украины. Инфор-мационно-аналитическое издание / Учред. – ООО Укра-инская инвестиционная газета. К., 2002 г. Виходить щоквартально [1]
Травматология и ортопедия России (г. Санкт-Петербург) [2]
Транспорт. Еженедельный информационно-аналити-ческий журнал.– К.: ИА «ЭКСПРЕССИНФОРМ».– С 1998 г. Кількість випусків за рік: 52 [10]
Транспортні інновації [10, 12]
Траспортное строительство. Научно-технический и производственный журнал / Учред. – Орган Министерства транспортного строительства СССР. М., 1931 г. Виходить щомісячно [10]
Трибуна. Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Засн. – Товариство «Знання» України; Спілка журналістів України. К., 1965 р. Виходить щомісячно [1]
Трудова підготовка в рідній школі. Науково-мето-дичний журнал / Засн. – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. К., 1995 р. Виходить щоквартально [1]
Туберкулез и болезни легких [8]
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція [2]
У світі математики. Український математичний журнал для школярів / Засн. – Видавництво «ТВ і МС».– К., 1995 р. Виходить щомісячно [1, 6]

Углехимический журнал [5]
Уголовно-исполнительная система. Право, эконо-мика, управление. научно-практическое и информационное издание / Учред.: Издательская группа «Юрист». Федерация государственных учреждений НИИ «Федеральной службы исполнения наказаний».– Москва. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Уголовное право. Научно-практический журнал / Учред. ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез».– Москва. Виходить щоквартально [1]
Уголовный процесс. Ежемесячный журнал по уголов-ному праву, процессу и криминалистике / Учред. ЗАО «Редакция журнала «Арбитражная практика». М.: ЗАО «Новые юридические журналы». Кількість випус. за рік: 12 [1]
Уголь Украины. Ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / Учред.: Орган Министерства угольной промышленности УССР; Украин-ского республиканского правления Hаучно-технического горного общества. К.: Техніка, 1957 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [18, 25]
Українська мова і література в школах України [1]
Україна: аспекти праці. Науково-економічний та сус-пільно-політичний журнал / Заснов. – НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України.– К. Виходить 8 разів на рік [1, 7, 13, 14, 16, 23]
Українські залізниці [20]
Українська вишивка [7]
Українська культура. Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. 19211990 рр. «Социалистическая культура» / Заснов. Міністерство культури і туризму України. К.: Газетно-журнальне вид-во Міністерства культури і туризму України, 1921 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [7, 10, 16]

Українська література в загальноосвітній школі. Науково-методичний журнал. Інститут педагогіки АПН Укра-їни. К., 1999 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7]
Українська мова (НАНУ). Науково-теоретичний жур-нал / Заснов. Інститут української мови Національної ака-демії наук України. К., 2001 р. Виходить щоквартально [6, 7]
Українська мова і література в школі. Методичний жур-нал. К., червень 1997 р. Періодичність: 8 р. на рік [1, 6, 7, 26]
Українська мова та література в сучасній школі. Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України березень 1999 р. Виходить щомісячно [7]
Український історичний журнал. Науковий журнал / Орган інституту історії АH УРСР; Інституту історії партії при ЦК КП України філологічного інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. К., 1957 р. Виходить раз на два місяці [1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23]
Український біохімічний журнал. Науково-теорети-чний журнал / АH УРСР; Інститут біохімії ім. А.В. Палла-дина. К., 1926 р. Виходить раз на два місяці [1, 6]
Український ботанічний журнал. Науково-теоре-тичний журнал / Орган Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АH УРСР.– К., 1921 р. Виходить раз на два місяці [6, 16]
Український географічний журнал. Науково-теоретичний журнал. К., липень 1992 р. Виходить щоквартально [1, 6, 7]
Український журнал гематології та трансфузіології [2, 8]
Український журнал дерматології, венерології, косметології [2]
Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва.– Луганськ [2]

Український кардіологічний журнал [2, 8]
Український математичний журнал. Науковий журнал. Національна академія наук України, Ін-т математики.– К., травень 1949 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6]
Український медичний вісник [2, 8]
Український медичний часопис [2, 8]
Український метрологічний журнал. Науково-технічне видання / Заснов. ННЦ «Інститут метрології».– Київ: ДНВО «Метрологія». Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1, 5]
Український морфологічний альманах.– Луганськ [8]
Український науково-практичний журнал «Страхова справа» [1]
Український неврологічний журнал [2]
Український пасічник (Львів). Научно-производствен-ное, информационно-массовое издание / Отраслевой орган Украинского союза пчеловодов. Тернопіль; Львів. Засно-вано у 1914, відроджено у 1991. Виходить щомісячно [1]
Український радіологічний журнал.– Харків [2]
Український реферативний журнал «Джерело». Cерия 4. «Медицина» [8]
Український стоматологічний альманах.– Полтава [8]
Український театр / Науково-популярний журнал з пи-тань театрального мистецтва. Орган Міністерства культури і туризму; Спілки театральних діячів України.– К., 1936 р. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [7]
Український терапевтичний журнал [2, 8]

Український тиждень [7]
Український фізичний журнал. Науковий журнал / Заснов. – НАН України, відділення фізики і астрономії.– К., квітень 1956 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 10]
Український юрист. Журнал сучасного правника / Зас-нов. – ЗАТ «Юридична практика». К. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Украина за рулем [7]
Украинский химический журнал. Научный журнал / НАН Украины; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского, Киевский национальный ун-т им. Т. Шевченко.– К., 1925 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 6 [1, 6, 19]
Ультразвуковая и функциональная диагностика [8]
Університетські наукові записки [14]
Універсум журнал політології, футурології, еконо-міки, науки та культури (Львів). Громадсько-політичний журнал / Засновник і видавець ТВОВ «Універсум». Львів: 1993 р. [1]
Упаковка (Украина). Журнал для виробників та спо-живачів тари і упаковки / Заснов.ЗАТ «Інститут «ВНДІХІМПРОЕКТ». К., 1996 р. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 7]
Управління закладом охорони здоров’я [2]
Управління медичним закладом у запитаннях і відповідях [2]
Управління школою. Науково-методичний журнал / Заснов. – ТОВ «Видавнича група «Основа». Харків: Основа, 2004 р. Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 36 [1]

Управление перевозочным процессом, автоматика и телемеханика на железных дорогах [10]
Управление персоналом. Научно-практический жур-нал / Учред. – ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». М., 1996 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 24 [1, 14]
Управление персоналом. Украина (ранее «Отдел кад-ров HR department»). Практический журнал по управлению персоналом. К. Виходить щомісячно [1, 10, 13]
Управление риском. Аналитический журнал / Учред. – ООО «Анкил». М., 1997 г. Виходить щоквартально [1]
Управление школой Первое сентября. Газета для школьной администрации. М.: ИД «Первое сентября». Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 48 [1]
Управленческий учет и бюджетирование [13]
Управляющие системы и машины. Международный научный журнал / Учред.: НАН Украины; Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем; Ин.-т кибернетики им. В.М. Глушкова; Фонд Глушкова. К., сентябрь 1972 г. МНУЦИТиС НАН и МОН Украины. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Упс! Oops! (Украина) [7]
Урология [2, 8]
Успехи физики металлов [5]
Успехи химии. Научно-теоретический журнал / АH СССР. Москва: 1932 г. Виходить щомісячно [19]
Учебно-методические материалы по английскому языку [7]
Учитель. Профессиональный педагогический жур-нал. Выходил в 18611870 гг., 1907 г., 19171918 гг. Возобновлен в 1997 г. М., 1997 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]

Уютная квартира [7]
Фізіологічний журнал. Научно-теоретический журнал. С 1995 г. выходит на украинском языке / АH УССР; Институт физиологии им. А.А. Богомольца. К., 1955 г. Виходить раз на два місяці [1, 6, 8, 16]
Фізико-хімічна механіка матеріалів. Научно-техни-ческий журнал. С 1992 г. выходит на украинском языке / Учред. – АH УССР, Отделение физико-технических проблем материаловедения. К., 1965 г. Виходить раз на два місяці [1]
Фізичне виховання в рідній школі. Учбово-методичне видання. К. Виходить раз на два місяці [1]
Фізичне виховання в школі. Науково-методичний журнал / Засн. – Міністерство освіти України. К., 1995 р. Виходить раз на два місяці [17]
Фізичне виховання в школах України [26]
Філологічні трактати [7, 13]
Філософська думка. Науково-теоретичний журнал / Орган інституту філософії АH УРСР. К., 1927 р. Виходить раз на два місяці [1, 6, 7, 10, 14]
Фінанси України. Науково-теоретичний та інформа-ційно-практичний журнал / Міністерство фінансів України. К., 1995 р. Виходить щомісячно [1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23]
Фінансова справа. Всеукраїнський фінансовий жур-нал / Засн. – «Фінансова справа». К., 2000 р. Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 24 [1]
Фінансовий контроль. Всеукраїнський науково-прак-тичний журнал / Заснов. Головне контрольно-ревізійне управління України та ін. К., квітень 1999 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 6 [1, 6, 7, 12, 16, 19, 23]
Фінансовий ринок України. Інформаційно-аналіти-чний бюлетень / Заснов.: ЗАТ «Українське агентство фінансового розвитку»; ТОВ «Аудиторська фірма «Грант Експерт»; Акціонерний комерційний банк «Аркада». К., 2003 р. Кількість випусків за рік: 12 [16, 23]
Фармацевтичний журнал [8, 19]
Физика в школе. Научно-методический журнал / Учред. – Министерство просвещения СССР.– М., 1934 г. Виходить 8 раз на рік [1]
Физика и химия стекла [19]
Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. Научно-теоретический журнал / Учред. – АH СССР СО. Hовосибирск, 1965 г. Виходить раз на два місяці [25]
Физико-химия поверхности и защита металлов [19]
Физиология и биохимия культурных растений. Научно-теоретический журнал / Учред. – АH УССР, Институт физиологии растений. К., июль 1969 г. Виходить раз на два місяці [1]
Физиология растений и генетика. Научно-теорети-ческий журнал / Учред. – Институт физиологии растений и генетики НАН Украины. К., июль 1969 г. Виходить раз на два місяці [6, 16]
Физиология человека. Научно-теоретический журнал / Учред. АH СССР. Москва: 1975 г. Виходить раз на два місяці [8]
Физическая культура в школе. Научно-методический журнал / Учред. Министерство просвещения СССР. М., 1958 г. Виходить 8 разів на рік. Кількість випусків за рік: 8 [1, 17]
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка [17]
Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации [17]
Физкультура и спорт. Ежемесячный иллюстрирован-ный журнал / Учред. Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР. М., 1922 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1 ,7, 17]
Филологические науки. Научно-теоретическое изда-ние / Учред. – Министерство высшего и среднего специаль-ного образования СССР. Москва: с 1958 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [10]
Философские науки. Научные доклады высшей шко-лы / Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Москва, 1958 г. Виходить щомісячно [1]
Финансовые услуги. Всеукраинский журнал для профессионалов. К., 1997. Виходить один раз на два місяці [1, 13]
Финансовый бизнес. Информационно-аналитичес-кий журнал. М., 1993 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Финансовый директор (Украина) / Учред. и издат. ООО «Карета». К., 2001 г. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Финансовый менеджмент. Информационно-аналити-ческий журнал. Москва. Виходить один раз на два місяці [1]
Финансы. Финансово-экономический аналитический журнал. Москва: 1926 г. Виходить щомісячно [1]
Формування ринкових відносин в Україні. Зб. науко-вих праць. К.: Науково-дослідний економічний ін-т Міні-стерства економіки України. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 12, 14, 23]
Французский язык Первое сентября / Учред. ООО «Чистые пруды». М., 1999 г.– ИД «Первое сентября». Виходить двічі на місяць. Кількість випусків за рік: 24 [1]

Хімічна промисловість України. Науково-технічний журнал. К., 1993 р. Виходить один раз на два місяці [1, 7, 19]
Хімія [26]
Хірургія України [2]
Харківська хірургічна школа [2]
Химико-фармацевтический журнал [19]
Химия Первое сентября. Учебно-методическое из-дание для преподавателей школ / Учред. Объединение «Олимп». М. Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 48 [1]
Химия и жизнь ХХІ век. Научно-популярный жур-нал. До 1997 г. «Химия и жизнь». Издательство научно-популярной литературы «Химия и жизнь».– М., 1965 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [6, 10]
Химия и технология воды. Международный научно-теоретический журнал / Учред.: АH СССР; Отделение общей и технической химии; АH УССР; Отделение химии и химической технологии. К., 1979 г. Виходить один раз на два місяці [1, 6, 10]
Химия и технология топлив и масел [19]
Химия твердого топлива [19]
Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова [8]
Хозяйство и право / Учред.: Высший Арбитражный Суд РФ, Министерство юстиции РФ; Некоммерческое партнёрство «Журнал «Хозяйство и право» / Министерство юстиции СССР; Госарбитраж при Совете Министров СССР. М., 1977 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Хорошие родители [7]
Хранение и переработка зерна (Днепропетровск).– Июль 1999. Виходить щомісячно [16]
Хроніка 2000. Український культурологічний альма-нах. К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 1992 р. Вихо-дить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 4 [1, 6]
Художественный совет. Журнал о художественных материалах и творческих технологіях / АО «Издательский дом «ГАММА». М.: ЗАО Издат. дом «Гамма», 1997 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Ціноутворення у будівництві. Збірник офіційних документів та роз’яснень.– К., вересень 1994 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [12]
Цветник [16]
Цветники / flower gardens [16]
Цветоводство. Двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал / Учред. Министерство плодо-овощного хозяйства СССР; Министерство сельского хозяй-ства СССР. М., 1958 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 16]
Цветы в доме. М. Кількість випусків на рік: 12 [7]
Цветы и газоны [16]
Цемент и его применение [19]
Ценообразование в строительстве [6, 19]
Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах. Науково-практичний юридичний журнал / Інформа-ційно-аналітичний центр правової та ділової інформації «Праксіс». К., 2006 р. Виходить щоквартально [1]
Цитология и генетика. Научный журнал / АH УССР; Институт молекулярной биологии и генетики. К., 1967 г. Виходить один раз на два місяці [1]

Цукрові буряки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал / Заснов. Ін.-т цукрових буряків Української акаде-мії аграрних наук. К.: з 1997 р. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Часопис «Ї» – незалежний культурологічний часопис [1]
Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис / Заснов. – Київський універ-ситет права НАН України; Ін-т держави і права імені В.М. Ко-рецького НАН України. К.: Київський ун-т права НАН України, з 2001 р. Кількість випусків за рік: 4 [1, 7, 13, 15]
Человек и труд. Научно-практический журнал. До 1991 г. – «Социалистический труд» / Учред.: Министерство труда РФ; Департамент занятости Правительства Москвы; Международный Центр социально-трудовых проблем. М., 1956 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Человек. Иллюстрированный научно-популярный журнал / Учред. РАН. Москва: 1990 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 6]
Чем развлечь гостей (г. Курган) [7]
Черные металлы. Производственно-технический журнал по проблемам черной металлургии (Перевод с немецкого). М., 1961 г. Виходить щомісячно [5]
Чудеса и приключения (Издательский дом «Экономи-ческая газета»). Литературно-художественный журнал-аль-манах приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики / Учред. – Союз писателей СССР. М., 1991 г. Виходить раз на два місяці [19]
Чумацький шлях [7]
Швейная промышленность. Научно-технический и производственный журнал / Учред. и издатель Орган Министерства легкой промышленности СССР; Централь-ного правления HТО Легкой промышленности. М., 1929 г. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Шкільна бібліотека. Виходить щомісячно [1, 7]
Шкільний бібліотекар (Харків) [26]
Шкільному психологу. Усе для роботи [7]
Школьные технологии. Научно-практический журнал для школьного технолога (завуча). М., 1995 г. Виходить раз на два місяці [1]
Школьный психолог Первое сентября. Методи-ческая газета для педагогов-психологов. М.: ИД «Первое сентября», 1997 г. Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 24 [1]
Шпитальна хірургія. Тернопіль [8]
Экология и промышленность России [10]
Экология и промышленность. Научно-производ-ственный журнал / Основатель – «Укр ГНТЦ «Энергосталь».– Х., 2004 г. Кількість випусків за рік: 4 [5, 7, 10]
Экономика и математические методы. Научно-теоре-тический журнал / Учред.: АH СССР; Центральный экономи-ко-математический институт. М., 1964 г. Виходить щоквар-тально [1]
Экономика предприятия. Украинский ежемесячный научно-практический журнал / Заснов. ПП «Економіка під-приємства». К., 1999 г. Кількість випусків за рік: 12 [1, 13]
Экономика Украины. Политико-экономический жур-нал / Министерство экономического развития и торговли Украины; Министерство финансов Украины; Национальная академия наук Украины. К.: Преса України, 1960 р. Вихо-дить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 13]
Экономист. Ежемесячный научно-практический жур-нал. До 1991 г. выходил под названием «Плановое хозяй-ство» / Учред. Министерство экономики и прогнози-рования СССР. М., 1924 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]

Экономическая теория. Научный журнал / Нацио-нальная академия наук Украины; Министерство образо-вания и науки Украины; Институт экономического прогно-зирования НАН Украины; Киевский национальный экономи-ческий университет. К., 2003. Виходить щоквартально [1]
Экономические стратегии. Журнал для тех, кто при-нимает стратегические решения. Москва. Виходить 8 разів на рік [13]
Экспериментальная и клиническая фармакология [8]
Электрические станции. Ежемесячный производ-ственно-технический журнал / Учред. – Орган Министерства энергетики и электрификации СССР. М., 1930 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Электричество. Ежемесячный теоретический и нау-чно-практический журнал / Учред.Орган АH СССР; Госу-дарственного комитета СССР по науке и технике; ЦП HТО энергетики и электротехнической промышленности. М., 1980 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10]
Электронное моделирование. Научно-технический журнал / Учред.: АH СССР; Отделение физико-техничес-ких проблем энергетики; АН УССР. К., 1979 г. Виходить один раз на два місяці [1]
Электронные компоненты и системы. Массовый еже-месячный научно-технический журнал. К., 1996 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Электросвязь. Ежемесячный научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению, радио-вещанию. Виходить щомісячно. М.: ООО «Инфо-Электро-связь», 1933 г. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Электротехника. Научно-технический журнал / Учред.Министерство электротехнической промышленности. М.: ЗАО «Знак», 1930 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10]

Электрохимия. Научно-технический журнал / Учред. – АH СССР. Москва, 1965 г. Виходить щомісячно [19]
Электроэнергетика: Сегодня и завтра [10]
Эндоскопическая хирургия [2]
Энергетик. Производственно-массовый журнал / Ми-нистерство энергетики и электрификации СССР. М., 1928 г. Виходить щомісячно [1]
Энергия: экономика, техника, экология. Ежемесяч-ный научно-популярный и общественно-политический ил-люстрированный журнал. М.: Наука, 1984 г. Виходить щомі-сячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Энергосбережение (Донецк). Всеукраинский научно-тех. журнал.– Донецк: с 1999 г. Виходить щомісячно. Кіль-кість випусків за рік: 12 [1]
Энергосбережение (Россия). Научно-технический журнал. Москва: ООО НИИ «Авок-пресс», 1995 г. Виходить раз на два місяці [1]
Энергосбережение и водоподготовка. Научно-техни-ческий журнал.– М., 1997 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 5]
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит (Харків) [10]
Энерготехнологии и ресурсосбережение. Научно-тех-нический журнал / Учред. – Национальная академия наук Украины. К., 1960 г. Виходить раз на два місяці [1, 6, 10]
Энтомологическое обозрение. Научно-теоретический журнал. С..: 1901 г. Виходить раз на два місяці [6]
Эхо планеты. Общественно-политический иллюстри-рованный еженедельник / Издательство ТАСС; Союз журна-листов СССР. М., 1988 г. Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 52 [1]

Юная леди [7]
Юний натураліст. Науково-популярний журнал для юнаків та дівчат. Додаток до молодіжного журналу «Наука – Фантастика».– Донецьк. Виходить щомісячно. К. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Юный художник. Ежемесячный журнал по изобрета-тельному искусству для детей и юношества / Учред.: Рос-сийская академия художеств, Союз художников России. Москва: с 1936 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Юридический вестник. Аналитический журнал. Статьи на русском, украинском и английском языках / Учред. Одесская государственная юридическая академия. Одес-са, с 1993 г. Виходить щоквартально [13]
Юридический журнал [1, 13, 15]
Юридична Україна. Щомісячний правовий часопис / Співзасновники: Київський регіональний центр Академії правових наук України; Науково-дослідний інститут приват-ного права і підприємництва Академії правових наук Украї-ни. К.: Видавець: СП «Юрінком Інтер». Виходить щомісячно [1, 6, 7, 12, 14, 15]
Юридичний вісник (Одеса) [1, 6, 14]
Я вхожу в мир искусств. Репертуарно-методическая библиотечка. М.: ВЦХТ, 1997 г. Виходить щомісячно. Кіль-кість випусків за рік: 12 [1]
Я, студент [7, 10]
Яблунька [7]


Каталог: publications
publications -> Інформатіо-Консорціум
publications -> М. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік
publications -> Загальні засади електронного урядування
publications -> Олександр Сич Сполучені Штати Америки
publications -> Показники публікаційної активності у нових нормативних документах з державної атестації наукових установ
publications -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики 1-11 класи
publications -> Загальні засади електронного урядування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка