Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктуриСторінка1/87
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор коледжу

від «____»__________20__р.

_____________ І.П.Павленко

Методичний посібник

для виконання практичних робіт з дисципліни«Обчислювальна техніка та програмування»

студентів денного відділення

спеціальності № 5.07010103

«Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

напряму 070101 Транспортні технології

галузі знань «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Розглянуто та схвалено Розробила викладач

цикловою комісією коледжу

«Обслуговування комп’ютерних від «__»_______20 р.

систем і мереж» ____________ О.О. Кремер

протокол №___

від «__»_______20 р.

___________ Н.В.Колесник

Дніпропетровськ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»
РЕЦЕНЗІЯ

Голови циклової комісії «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

ДВНЗ «Дніпропетровського коледжу транспортної інфраструктури»

Колесник Наталії Віталіївни
на методичний посібник

для виконання практичних робіт

спеціальності 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»

викладача ДВНЗ «Дніпропетровського коледжу транспортної інфраструктури»

Кремер Олени Олександрівни


Даний методичний посібник для виконання практичних робіт складається з 153 аркуша та містить такі теми: склад персонального комп’ютера, системи числення, ОС Windows, робота з вікнами програм і діалоговими вікнами, ОС Windows, робота з файловою системою, використання програми Проводник, ТП MS Word, засоби введення та редагування тексту, перевірка правопису, ТП MS Word. Введення та форматування тексту, засоби розробки документів. Застосування стилів, ТП MS Excel базові операції, ТП MS Excel обчислення в таблицях, формули, статистичні функції, ТП MS Excel використання логічних функцій, створення колонтитулів, ТП MS Excel побудова діаграм, Delphi інтерфейс програми, Delphi створення проекту, пошукові системи в Internet, електронна пошта, організація роботи в AutoCAD, AutoCAD побудова графічних об’єктів.

Даний методичний посібник може бути рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за фахом № 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»


Голова ЦК «Обслуговування комп’ютерних

систем і мереж» ДВНЗ «ДКТІ» Н.В. Колесник

ЗМІСТ
Зміст 3

Анотація 4 1. Вступ 5

 2. Практична робота № 1 «Склад персонального комп’ютера» 6

 3. Практична робота № 2 «Системи числення» 13

 4. Практична робота № 3 «ОС Windows. Робота з вікнами програм і

діалоговими вікнами» 17

 1. Практична робота № 4 «ОС Windows. Робота з файловою

системою. Використання програми. Проводник» 24

 1. Практична робота № 5 «ТП MS Word. Засоби введення та редагування

тексту. Перевірка правопису» 30

 1. Практична робота № 6 «ТП MS Word. Введення та форматування тексту.

Засоби розробки документів. Застосування стилів» 47

 1. Практична робота № 7 «ТП MS Excel. Базові операції» 57

 2. Практична робота № 8 «ТП MS Excel. Обчислення в таблицях.

Формули. Статистичні функції» 69

 1. Практична робота № 9 «ТП MS Excel. Використання логічних

функцій. Створення колонтитулів» 75

 1. Практична робота № 10 «ТП MS Excel. Побудова діаграм» 79

 2. Практична робота № 11 «Delphi. Інтерфейс програми» 81

 3. Практична робота № 12 «Delphi. Створення проекту» 91

 4. Практична робота № 13 «Пошукові системи в Internet» 101

 5. Практична робота № 14 «Електронна пошта» 105

 6. Практична робота № 15 «Організація роботи в AutoCAD» 111

 7. Практична робота № 16 «AutoCAD. Побудова графічних об’єктів» 125

 8. Вступний інструктаж 142

 9. Орієнтований комплекс вправ для зняття втоми під час навчання

в кабінетах інформатики 149

Література 153АНОТАЦІЯ
Методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності 5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» містить теоретичні відомості, інструкції та методичні рекомендації з підказками для проведення практичних робіт у комп’ютерних класах відповідно навчальній програмі. Теоретичні відомості охоплюють наступні теми: Склад персонального комп’ютера, системи числення, ОС Windows, MS Word, MS Excel, Delphi, Internet, AutoCAD.

Набуті знання, навички надають можливість стати досвідченим користувачем, закладе основи інформаційної культури, достатні для навчання нових програм та ефективного використання персонального комп’ютера.ВСТУП
Практикум «Обчислювальна техніка та програмування» призначений для студенті вищих навчальних закладів, охоплює всі змістові модулі навчальної програми, складеної відповідно до освітнього стандарту.

Кожна практична робота містить теоретичну частину з метою актуалізації знань, необхідних студентам для її виконання та перелік питань до захисту, для контролю набутих знань.

Практичні навички формуються за допомогою сучасної комп’ютерної техніки та сучасних програмних засобів: операційних систем Windows з їх вбудованими мережевими функціями, пакета MS Office ( Word, Excel,Access, Power Point). Вивчаються технології операційних систем та операційних оболонок; пошуку інформації та роботи з ресурсами мережі; спілкування та співпраці у локальних, корпоративних та глобальних мережах; обробки текстових даних засобами текстового процесора Word, системами оптичного розпізнавання та системами автоматичного перекладу.

Практикум складається з 16 практичних робіт для інтенсивних занять, які виконуються в комп’ютерному класі у рамках навчального процесу дисципліни.

Кожна практична робота містить необхідні для виконання практичної роботи методичні рекомендації і теоретичні відомості, докладний алгоритм її виконання, ілюстрований зображенням відповідних вікон програм, і перелік питань до захисту практичної роботи. Практикум охоплює змістові модулі дисципліни: «Апаратне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів», «Програмування».

Практичні роботи базуються на використанні таких програмних засобів: Windows та її вбудовані сервісні та мережеві засоби, MS Office, мова програмування Delphi, система автоматизованого проектування AutoCAD.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: ПК, як він працює, як правильно ввести інформацію, структуру ПК, периферійні пристрої, мову програмування Делфі, технологічні основи функціонування Internet, що таке система числення та як переводити числа з однієї системи числення в інші, яс створити графічні креслення.
вміти: вводити інформацію в ПК, розрізняти структуру ПК та пристрої введення/виведення, створювати електронну пошту, переводити числа з однієї системи числення в інші, розробляти проекти на мові Делфі, створювати графічні креслення.


ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Тема : «Склад персонального комп’ютера»
Мета: вивчити систему технічних пристроїв, розглянути схему архітектури ПК


Хід роботи:


 1. Визначення «архітектури»

 2. Склад обладнання комп’ютера, що побудован на сучасному чипсеті Intel P45

 3. Склад центрального обладнання ПК.


Контрольні питання:

 1. Що таке архітектура?

 2. Що являє собою принцип відкритої архітектури?

 3. Які пристрої входять до складу центральних пристроїв ПК?

 4. Назвіть основні характеристики мікропроцесора

 5. Назвіть основні характеристики оперативної пам’яті

 6. Що являють собою плати розширення і які плати розширення вам відомі?


Теоретичні відомості
Архітектура персонального комп'ютера
ПК становить складну систему технічних пристроїв, які взає­модіють між собою під управлінням програмного забезпечення. З по­зиції користувача структура комп'ютера розглядається спрощено, і для її характеристики вживають термін «архітектура комп'ютера». Архі­тектура — це специфікація апаратних засобів комп'ютера, орієнтованих на програміста. Тобто серед усієї множини пристроїв комп'ютера роз­глядаються ті, якими може керувати користувач (програміст) самостійно або за допомогою програм і які впливають на виконання його завдань (програм).

Спрощено архітектуру сучасного ПК можна розглядати так, як її зображено, наприклад, на рис. «Приклад архітектури ПК». Тут показано склад обладнання комп'ютера, що побудований на сучасному чіпсеті Intel Р45. На схемі зазначено такі компоненти.

Мікропроцесор Intel Соre 2 Duo, або Intel Соre 2 Quad, — це двоядерний або чотириядерний мікропроцесор, установлений у роз'єм LGA 775.

РСІ Ехрress 2.0 — шина для передавання графічної інформації — графічний інтерфейс, який забезпечує швидкість передавання даних 16 Gb/s.

Північний міст Р45 — мікросхема, що забезпечує «розв'язку» ін­формаційних потоків і є основною частиною системної магістралі, забезпечує робочу частоту до 1600 МГц.

ОЗП — оперативний запам'ятовуючий пристрій, має ємність до 16 гігабайт, швидкість передавання даних — 6,4 Gb/s.

Південний міст — мікросхема, що забезпечує під'єднання периферійних пристроїв через відповідні інтерфейси.

ВІ0S — мікросхема для забезпечення функцій введення-виведення.

Порти SАТА II — роз'єми для підключення швидкісних накопичувачів інформації, у тому числі RAID - масивів, забезпечують швидкість 3 Gb/s.

USB 2.0 — роз'єми, порти, що встановлюються на передньому і тильному боках персонального комп'ютера, забезпечують швидкість до 400 Gb/s.

РСІ Ехрress — шина послідовної передачі даних (забезпечує швидкість 2500 Gb/s).

РСІ — шина введення-виведення для підключення периферійних пристроїв, реалізована у вигляді роз'ємів, або, інакше, слотів розши­рення для встановлення плат (контролерів або адаптерів).

РS/2 — роз'єми для підключення клавіатури і миші.

LAN Connect RJ45 — роз'єм для підключення кабелю локальної мережі.

ІЕЕЕ1394 Fire-Ware порт — послідовна швидкісна шина (до 800 Мбіт/с) для обміну цифровою інформацією між комп'ютером та іншими електронними пристроями.

IDE роз'єм — паралельний інтерфейс для підключення накопичувачів на магнітних дисках, СО.

FDD роз'єм — паралельний інтерфейс для підключення накопичувачів на гнучких магнітних дисках.

СОМ роз'єм — послідовний стандартний інтерфейс для різних пристроїв (у наш час використовується рідко).

Звуковий адаптер — восьмиканальний інтерфейс для під'єднання аудіопристроїв — мікрофона, навушників, колонок.

ТРМ роз'єм — для встановлення модуля кодування, апаратного зберігання паролів та іншої ідентифікаційної інформації.

Оптичний вихід S/PDIF — роз'єм для передавання цифрових аудіосигналів без перетворення в аналоговий сигнал. Оптичний вихід передбачає використання оптоволоконного кабелю для передавання аудіосигналів.

Принцип відкритої архітектури

ПК сконструйовано за принципом відкритої архітектури, що означає можливість підключення будь-якого числа периферійних пристроїв та необмежених можливостей модернізації комп'ютера (на практиці обмеження є, але вони мають характер конкретної реалізації схеми комп'ютера). Технічною реалізацією принципу відкритої архітектури є структура системної магістралі (системної шини).

Склад центрального обладнання персонального комп'ютера

Конструктивно настільний ПК (desktop) у базовій комплектації складається із системного блока, монітора, клавіатури, миші та звуко­вих колонок. Усе обладнання комп'ютера прийнято поділяти на цен­тральне та периферійне. До центральних пристроїв відносять проце­сор, оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП), кеш-пам'ять, си­стемну магістраль, генератор тактових імпульсів, мікросхему ВІ0S. Інші пристрої з точки зору архітектури є периферійними.

Центральні пристрої розміщуються на системній платі (часто її називають «материнською» платою) комп'ютера/ Визначаль­ною характеристикою системної плати є чіпсет, тобто набір мікросхем та допоміжних пристроїв, виготовлених за конкретною технологією. Наприклад, існують популярні чіпсети IntelР45 Ехрress, NVIDIA nForce 740і SLX, Х58 та ін.

Мікропроцесор (МП). Це надвелика інтегральна схема (наприклад, процесор Intel Core і7 має 731 млн транзисторів), виконана на одному напівпровідниковому кристалі. Мікропроцесор здійснює арифметичні, логічні функції та функції управління. Характеристиками мікропроце­сора є: тактова частота роботи; розрядність; система команд; тип кор­пусу; архітектура та технологія виготовлення. Тактова частота визначає швидкодію — діапазон значень для мікропроцесорів такий: від 300 МГц для процесора Pentium II до 3,2 ГГц для Intel Core i7.

Розрядність визначає кількість двійкових розрядів, які обробляються процесором за один машинний такт, та ширину адресної лінії — 32- розрядна або 64-розрядна схема. Тип корпусу визначає конструктивне виконання мікропроцесора, кількість і розміщення контактів у його з'єднанні. Архітектура МП визначає його внутрішню структуру, в першу чергу кількість ядер. Це можуть бути дво-, чотири- та восьмиядерні схеми. Технологія виготовлення характеризується щільністю розміщення елементів у МП і становить 90 нм, 65 нм, 45 нм.Оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП). Це основна (елек­тронна) пам'ять комп'ютера при виконанні програм. Вона призначена для зберігання програм і даних під час роботи комп'ютера. ОЗП є пам'яттю з довільним доступом. Конструктивно вона виконується у вигляді друкованої плати з мікросхемами. При відключенні живлення інформація в ОЗП зникає. Це так звана енергозалежна пам'ять, тобто інформація зберігається тільки на час включення жив­лення комп'ютера. Основні характеристики ОЗП — це ємність, час доступу, конструктивне виконання.

Ємність пам'яті вимірюється байтами і похідними від них одиницями — кілобайтами (1 Кб = 1024 байти), мегабайтами (1 Мб = 1024 Кб = 1 048 576 байтів), гігабайтами (1 Гб = 1024 Мб = = 1 073 741 824 байти), терабайтами (1 Тб = 1024 Гб = 1 099 511 627 776 байтів), петабайтами (1 Пб = 1024 Тб), ексабайтами (1 Еб = 1024 Пб), зетабайтами (1 36 = 1024 Еб), йоттабайтами (1 Йб = 1024 36). Для ПК ємність ОЗП становить, як правило, 256, 512 Мб, 1 Гб, 2,4, 8 або 16 Гб.

Час доступу — це проміжок часу, за який відбудеться цикл зчитування даних з ОЗП або цикл запису даних у пам'ять. Він становить від 50 до 3 наносекунд залежно від типу інтегральних схем. Технологія виготовлення визначає динамічну або статичну пам'ять. Конструктивне виконання визначає кількість контактів на друкованій платі, наявність або відсутність контролю парності та деякі інші параметри.

Кеш-пам 'ять. Сучасні ПК мають над оперативну пам'ять, або кеш- пам'ять, яка призначена для узгодження швидкості роботи оперативної пам'яті та МП і реалізована на базі статичної пам'яті. Фактично це проміжний буфер швидкого доступу. У МП може бути до трьох кешів (рівні L1 — LЗ), причому наступний кеш має більший обсяг пам'яті і меншу швидкість роботи, ніж попередній. Наприклад, процесор Intel Core i7 965 має кеш L1 ємністю 128 Кб, L2 ємністю 1 Мб, LЗ ємністю 8 Мб.

Системна магістраль (системна шина) — це лінії електричних з'єднань (провідників) та обслуговуючих мікросхем для обміну даними, адресами та сигналами між різними компонентами комп'ютера.

До системної магістралі підключають МП, оперативну пам'ять та кеш-пам'ять. Решту пристроїв підключають до системної магістралі через локальні шини. Системні шини сучасних МП працюють на частоті 133, 200, 400, 533, 1000, 1200 або 1600 МГц і відповідають розрядності МП (наприклад, 64 розряди).

Локальна шина сполучає зовнішні пристрої з ОЗП без участі процесора. Стандартом на такі шини є РСІ (зв'язок периферійних компонентів). До шини РСІ можна підключати до 10 пристроїв. Шина РСІ забезпечує швидкість обміну даних відповідно до 528 Мбіт/с. Стандартна тактова частота шини — 66 МГц.

Шина для графічної інформації — РСІ Ехрress 2, яка працює на частоті від 400 до 1600 МГц (залежно від системної плати). РСІ Ехрress 2 підтримує двосторонній обмін з перепускною спроможністю до 16 Гбіт/с. Шина РСІ Ехрress 2 призначена для підключення відеоадаптера або ЗD - відеоакселератора, який керує роботою монітора.Мікросхема BIOS. Це спеціальна мікросхема яка має у своєму складі програми введення-виведення мапшнного рівня. Мікросхема BIOS є постійним запам'ятовуючим пристроєм (ПЗП). Програми ВІОS — це програма для виклику програми-завантажувача операційної системи, драйвери клавіатури та дисків, тестування пристроїв комп'ютера, настроювання конфігураційних параметрів комп'ютера (зеїир). ВІ08 автоматично починає роботу при включенні електроживлення.

Плати розширення. Це пристрої, призначені для виконання додаткових функцій, які не виконуються системною платою, або для управління роботою складних пристроїв. Конструктивно плата розширення — це друкована плата стандартного розміру із з'єднанням РСІ або РСІ Ехрress. Такими платами розширення є, наприклад, відеоадаптер, звукова карта, мережева карта тощо.

Відеоадаптер (відеокарта) — це пристрій, який керує виведенням інформації на монітор. Головна його функція — перетворення інформації, яка зберігається в ОЗП, на відеосигнал для монітора.

Складовими частинами відеокарти є графічний процесор, відео­контролер, відеопам'ять, цифро-аналоговий перетворювач, відео-ПЗП, система охолодження.

Звукові карти — спеціалізовані пристрої для оброблення звукової інформації. Мають у своєму складі спеціалізований мікропроцесор. Він забезпечує можливість моно- та стереофонічного запису і відтворення аудіофайлів із рівнем якості як на аудіо-СО.Модуль Wi-Fi. Технологія Wi-Fi (дослівно «бездрото­ва точність») призначена для бездротового підключення до комп'ютерних мереж. Мобільні пристрої — ноутбуки, кишенькові ПК, смартфони, оснащені модулями Wi-Fi (приймально-передавальними пристроя­ми, що працюють у радіодіапазоні), можуть підключатися до комп'ютерних мереж і отримувати доступ до Internet через точки доступу. Радіус дії пристроїв порівняно невеликий — приблизно до 100 метрів.

Мережеві плати (мережеві адаптери). Призначені для з'єднання ПК із каналом передавання даних, наприклад із кабелем «звита пара». У сучасних ПК мережеві адаптери інтегровано у склад обладнання системних плат. Швидкість передавання даних по мережі становить 10 Мбіт/с або 100 Мбіт/с.

Приклад архітектури ПККаталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка