Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктуриСторінка10/87
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.12 Mb.
#664
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   87

ЗАВДАННЯ З

Вправа 1
Створіть у своїй папці з ім’ям “MS Word”, яка є вкладеною папкою вашої папки на сервері, файл — документ MS Word, за­стосувавши описаний у завданні 1 спосіб 5.

 1. Змініть назву створеного файла — замість назви, отрима­ної “за замовчуванням” , введіть “Практична робота № 5”;

 2. Відкрийте створений файл.


Вправа 2 Задайте параметри сторінки


 1. Встановіть розмір усіх чотирьох полів сторінки (верхньо­го, нижнього, лівого та правого) — 2 см;

 2. Зазначте розмір сторінки А4 — 210 х 297 мм, а орієнтацію-книжкова.


Вправа 3 Змініть шрифт та його розмір


 1. Користуючись панеллю інструментів Форматирование, встановіть шрифт Times New Roman;

 2. Встановіть розмір шрифту 14;

 3. Кнопки жирний Ж, курсив К та підкреслений Ч шрифт мають бути не натисну тими.


Вправа 4 Способи вирівнювання тексту


 1. Задайте спосіб вирівнювання тексту.

Призначення кнопок — вирівнювання виді­леного тексту, підведіть покажчик миші до кожної кнопки і з’я­суйте спосіб вирівнювання тексту.

Задайте вирівнювання по ширині. 1. Перевірте правильність встановлення параметрів пере­вірки орфографії та граматики:

 • порівняйте встановлені у вашій програмі параметри пере­вірки із запропонованими у теоретичній частині вкладки Пра­вописание;

 • встановіть українську мову перевірки.

 1. Задайте час автозбереження документа — 10 хвилин. Вста­новіть цей параметр з меню _Расстановка_переносов'>Сервис_—>_Параметры'>Сервис —> Параметры —> вкладка Сохранение —> встановіть прапорець опції Автосохранение каждые... —» у списку зазначте 10 хвилин.

 2. Задайте режим перенесення слів, використавши меню Сервис —> Расстановка переносов —> у діалоговому вікні встано­віть прапорець Автоматическая расстановка переносов —» вкажіть ширину зони переносу 0,5 см.

 3. Задайте абзацний відступ 1,5 см (червоний рядок) за допо­могою горизонтальної лінійки. Підведіть покажчик миші до бігунка на лінійці, натисніть і утримуйте натиснутою ліву кноп­ку миші, перемістіть бігунок у зазначену позицію на лінійці.

 4. Збережіть документ на диску у своїй папці “MS Word”.

 5. Створіть елемент автозаміни з псевдонімом, що містить символи ваших ініціалів (прізвище, ім’я, назва групи, назва курсу, назва факультету). У відкритому файлі, застосовуючи отримані знання і використовуючи створені елементи автотексту та автозаміни, надрукуйте текст на тему “Я — студент назва начального закладу”, нехай це буде заголовок тексту. Придумайте 20—З0 речень. Підпис — елемент створеної ав­тозаміни.

 6. Збережіть цю версію документа з нотаткою: 1_варіант.

9. Перевірте правопис у документі (української мови). Пере­гляньте результати перевірки та усуньте помилки у разі їх на­явності:

 • виділіть фрагмент тексту з помилкою, натисніть клавішу F7, у діалоговому вікні прийміть рішення щодо виявлених по­милок, або перевірте чи правильно зазначено мову перевірки;

 • відкрийте контекстне меню підкресленого і прийміть рі­шення.

 1. Випишіть дані статистики створеного документа:

меню Сервис —> Статистика (кількість слів, символів, аб­заців та речень).

 1. “Сфотографуйте” вікно статистик і вставте у текстовий документ.

 2. Збережіть нову версію документа а нотаткою: 2_варіант__ зі_статистикою.Контрольні питання:


 1. З яких елементів складається вікно програми MS Word?

 2. Які різновиди документів можна створювати в MS Word?

 3. Що таке шаблон? Який шаблон використовують найчас­тіше в MS Word?

 4. Які є режими відображення документа в MS Word, і для чого вони призначаються?

 5. Як закрити вікно відкритого документа?

 6. Яку стандартну назву має вікно програми?

 7. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

 8. Як мінімізувати вікно документа?

 9. Як можна відмовитись від щойно зроблених змін?

 10. Як увімкнути потрібну панель інструментів?

 11. Яке призначення має меню Окно?

 12. Як розділити поточне вікно на два? З якою метою це по­трібно робити?


Теоретичні відомості
Призначення текстового процесора — підготовка профе­сійно оформлених документів згідно з правилами сучасного діло­водства, використовуючи при цьому не тількі набір тексту, але й можливість застосування різних шрифтів, включення в доку­мент таблиць та графічних зображень (малюнків), перевірку правопису, автоматичне створення змісту та предметних покаж­чиків, створення складних документів із кількох файлів різних типів та ін. При цьому на екрані користувач бачить зображен­ня, максимально наближене до того, яким воно буде після дру­ку на папері.

Нині текстовий процесор MS Word — один з найпоширені­ших програмних засобів створення та редагування документів, який надає користувачу великі можливості для якісної підго­товки документів.

Завантажити текстовий процесор MS Word можна в кілька способів:


 1. з головного меню системи: Пуск —> Программы -> MS Word;

 2. клацнувши на значку (піктограмі) текстового процесора MS Word, розташованій на панелі MS Office, якщо вона активо­вана;

 3. клацнувши на піктограмі текстового процесора MS Word на панелі швидкого запуску;

 4. відкривши будь-який файл, створений текстовим проце­сором MSWord;

 5. відкривши контекстне меню робочої області вікна відкри­тої папки оберіть команду Создать>Документ MS Word.

Як результат виконання будь-якої з цих дій відкривається вікно програми з чистим аркушем документа шаблону Normal (новый документ или обычный), який за замовчуванням має на­зву “Документ 1”. Під час першого запуску з’являється ще й вікно помічника, який спостерігає за роботою і надає поради щодо ефективнішого виконання окремої дії користувача, а та­кож надає можливість отримати довідку з певного питання. Для цього потрібно клацнути на помічнику, у діалоговому вікні вве­сти запитання, потім клацнути на кнопці Найти. Кнопка Па­раметры цього діалогового вікна надає змогу змінити парамет­ри роботи помічника, а також вибрати його образ з колекції. Щоб приховати помічника, потрібно відкрити його контекстне меню і вибрати команду Скрыть, щоб викликати — натиснути функціональну клавішу F1 або вибрати з меню Справка команду По­казать помощника.

Вікно програми MS Word складається з таких структурних елементів: • рядка заголовка з назвою програми та активного докумен­та з кнопками системного меню програми;

 • рядка головного меню програми;

 • панелей інструментів. За замовчуванням відкриваються дві панелі — Стандартная та Форматирование. Якщо підвести покажчик миші до будь-якої кнопки на панелі та затримати його, біля покажчика з’явиться підказка з назвою цієї кнопки. Вивчіть назву і призначення кожної кнопки цих панелей;
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   87
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка