Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


Тема: «Операційні системи Windows. Робота з вікнами про­грам та діалоговими вікнами» МСторінка4/87
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
Тема: «Операційні системи Windows. Робота з вікнами про­грам та діалоговими вікнами»

Мета: засвоїти основні методи роботи з типовими вікнами про­грам та діалоговими вікнами; сформувати навички переміщення вікон, зміни розміру типових вікон програм; вивчити основні еле­менти управління діалогових вікон та вікон програм.

Хід роботи:

ЗАВДАННЯ 1 Робота з типовими вікнами програм (вікна папок та вікна програм)

Вправа 1.1 Вивчення складових та елементів управління типового вікна програм.


 1. Відкрийте папку Мои документы (рис 1).

Рис. 1. Вікно папки Мои документы: 1— смуга заголовка; 2 — головне меню вікна; 3 — панель інструментів; 4 — адресна панель; 5 — робоча область вікна; б — рядок стану вікна
 1. Вивчіть складові та кнопки управління смуги заголовка.

 2. Вивчіть головне меню вікна і команди окремих меню.

 3. Вивчіть кнопки панелі інструментів та адресної панелі.

 4. Вивчіть елементи управління вертикальної та горизон­тальної смуг прокрутки (якщо такі є).

 5. Вивчіть заповнення робочої області вікна.

 6. Вивчіть рядок стану вікна.

 7. Відкрийте меню Вид і вивчіть способи відображення об’єктів у робочій області вікна. Занотуйте вивчене. Застосуйте по черзі кожний із цих способів для вікна Мои документы. Зробіть висновки.

 8. Відкрийте контекстне меню робочої області вікна (клац­ніть правою кнопкою на вільному місці робочої області), вивчіть команди. Занотуйте вивчене. Визначте і запишіть у зошит спо­соби впорядкування значків у робочій області вікна.

 9. Впорядкуйте значки об’єктів робочої області за розміром. Виділіть перший файл (не папку) і в рядку стану з’ясуйте його розмір. Такі самі дії виконайте і для останнього файлу. Зробіть висновки.


Вправа 1.2 Вивчення способу переміщення вікон


 1. Перемістіть покажчик миші в середину області заголовка вікна Мой компьютер. Натисніть і утримуйте ліву кнопку миші.
 1. Відкрийте папку Мой компьютер (рис.2).

Рис 2. Вікно папки Мой компьютер


Рухайте мишею в потрібний бік, вікно переміщуватиметься на робочому столі комп’ютера.

 1. Розташуйте вікно у правій частині робочого столу.

 2. Відкрийте системне меню вікна (клацніть на кнопці у ліво­му куті заголовка вікна). Оберіть команду Переместить (клац­ніть на ній). За допомогою групи стрілок клавіатури виконайте переміщення вікна у напрямах стрілок, натисніть на лівій кнопці миші.

 3. Закрийте вікно.


Вправа 1.3 Зміна розмірів вікна


 1. Відкрийте папку Мой компьютер.

 2. Перемістіть покажчик миші на вушко вікна для зміни роз­міру (при цьому курсор набуде вигляду двонапрямленої стрілки) і переміщуйте його по діагоналі вікна. Підберіть такий розмір вікна, щоб у ньому було видно всі об’єкти, папки.

 3. Перемістіть покажчик миші до лівої (правої) границі вікна і, коли покажчик набуде вигляду двонапрямленої стрілки, пе­ремістіть його в напрямах стрілки.

 4. Перемістіть покажчик до границі лівого нижнього кута вікна і, коли він набуде вигляду двонапрямленої стрілки, пе­ремістіть його в напрямах стрілки.

 5. Відкрийте системне меню вікна (клацніть на кнопці у ліво­му куті заголовка вікна). Виберіть команду Размер (клацніть на ній). За допомогою групи стрілок клавіатури змініть розміри вікна у напрямах стрілок. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб зафіксувати розмір вікна.

Рис 3. Кнопки управління у правій частині смуги заголовка:

1 — Свернуть; 2 — Развернуть / Восстановить; 3 — Закрыть


 1. Клацніть на кнопці Свернуть вікна Мой компьютер. При цьому вікно згорнеться і на панелі задач з’явиться у вигляді кнопки.

 2. Клацніть на кнопці Мой компьютер на панелі задач (вікно знову з’явиться на робочому столі).

 3. Клацніть на кнопці Развернуть — вікно розгорнеться на весь екран монітора, а кнопка Развернуть перетвориться на кнопку Восстановить.

 4. Клацніть на кнопці Восстановить вікна Мой компьютер, і вікно набуде початкового розміру.

 5. Двічі клацніть на рядку заголовка вікна Мой компьютер, і вікно розгорнеться на весь екран.

 6. Двічі клацніть на кнопці системного меню вікна — вікно закриється. Знову відкрийте вікно об’єкта Мой компьютер. Клацніть на кнопці Развернуть.

 7. Двічі клацніть на заголовку розгорнутого на весь екран вікна — воно набуде попереднього розміру.

 8. Клацніть на кнопці Мой компьютер на панелі задач, щоб згорнути відкрите вікно в кнопку. Знову клацніть на цій кнопці на панелі задач — вікно знову розгорнеться.

 9. Клацніть на кнопці Закрыть для завершення роботи з вікном Мой компьютер (при закритті вікна його кнопка зникає з панелі задач. Це означає, що воно зникає і з оперативної па­м’яті комп’ютера).

 10. Виділіть на робочому столі такі об’єкти: Мой компьютер, Мои документы, Сетевое окружение.

 11. Відкрийте контекстне меню одного з них і оберіть коман­ду Открыть — відкриється одразу три вікна.

 12. Розташуйте вікна спочатку каскадом, потім зверху вниз, а потім зліва направо:

 • відкрийте контекстне меню панелі задач (підведіть покаж­чик миші до вільного місця панелі задач, натисніть і відпустіть праву кнопку миші);

 • зі списку команд виберіть, клацнувши на відповідній ко­манді: Окна каскадом, Окна сверху вниз, Окна слева направо.

 1. По черзі зробіть активним кожне з відкритих вікон, за до­помогою одного з трьох способів:

 • клацнути на будь-якому місці потрібного вікна робочого столу;

 • клацнути на його кнопці на панелі задач;

 • утримуючи натиснутою клавішу Alt натискати клавішу Tab, доки не буде виділений потрібний об’єкт, після чого слід відпустити всі клавіші.

 1. Щоб згорнути всі вікна скористайтеся кнопкою Свернуть все окна на панелі Быстрый запуск.


ЗАВДАННЯ 2 Робота з діалоговими вікнами
Діалогові вікна використовують для визначення параметрів функціонування операційної системи або програми.

Діалогове вікно може мати такі основні елементи управлін­ня: вкладки, текстові поля, кнопки, командні кнопки, вікна- списки, комбіновані списки, перемикачі, бігунки.Вкладка — це сторінка діалогового вікна (рис. 3.4). Кожна вкладка діалогового вікна має відповідне ім’я, яке розкриває її суть. Для вибору певної вкладки достатньо клацнути на ній. Приклад вкладок:

Рис 4. Вкладки діалогового вікна Шрифт


У текстовому полі діалогового вікна треба клацнути, щоб з’я­вився І-подібний курсор, і ввести потрібний текст.

Кнопки праворуч від тексту або чисел бувають двох видів —однонапрямлена або праворуч від чисел двонапрямлена .

Якщо кнопка однонапрямлена ▼, наприклад,то натискання на неї за допомогою лівої кнопки миші розкри­ває список можливих дій, з якого можна вибрати потрібну.

Якщо кнопка двонапрямлена, , то натискаючи

на одну з частин, можна збільшити (верхня кнопка) або змен­шити (нижня кнопка) число, зазначене у вікні.Командні кнопки застосовують для негайного подання ко­манд. Наприклад: ОК, Сохранить, Отмена, що мають такий

вигляд:Перемикачі. Можна задавати різні параметри функціону­вання програми. Параметри можуть бути або задані (ввімк­нені), або не задані (вимкнені); або незалежні (що діють неза­лежно один від одного, доповнюючи тим самим можливості програми), або залежні (альтернативні). Незалежні параметри однієї групи можуть бути ввімкнені одночасно за допомогою індикаторних перемикачів (прапорців) (рис 5), залежні — тільки по одному з групи за допомогою альтернативних пере­микачів (рис 6).

Рис 5. Індикаторний перемикач (прапорець) з увімкненими й вимкненими незалежними параметрамиРис 6. Альтернативний перемикач з увімкненим і вимкне­ним залежними параметрами

Отже, віконця прапорців мають прямокутну форму, а вікон­ця альтернативних перемикачів — круглу форму (рис 7).

Бігунки дають змогу надати значення параметрам від міні­мального до максимального в діапазоні переміщення бігунка

Рис 7. Діалогове вікно з індикаторними та альтернативни­ми перемикачами


(рис. 3.8) за допомогою лівої кнопки миші, розташувавши по­кажчик миші над бігунком, слід натиснути й утримувати ліву кнопку миші та перетягнути бігунок уліво або вправо від його початкового положення.

Багато діалогових вікон мають кнопку допомоги “Что это?”, на якій зображено символ розміщену в правому верхньому куті вікна поруч із кнопкою закриття (рис. 9).

Рис. 9. Діалогове вікно Свойства: Экран. Вкладка Темы


Якщо клацнути на цій кнопці, то поруч із покажчиком миші з’явиться знак запитання (?). Якщо потім підвести покажчик до потрібного об’єкта діалогового вікна і клацнути на ньому — на екрані з’явиться довідкова інформація.

Комбіновані списки — це поєднання текстового поля і списку. Потрібна інформація задається або введенням тексту з кла­віатури, або обирається зі списку, який відкривається при на­тисканні кнопки за допомогою миші (рис. 3.10).

Рис. 10. Комбінований список

Переміщення між елементами діалогового вікна можна здійснювати за допомогою як миші, так і клавіші Tab.
Вправа 2.1. Переміщення діалогових вікон

Розмір діалогового вікна змінити в більшості випадків не можна. Але як і вікна програм, діалогові вікна мають заголов­ки і їх можна переміщувати, встановлюючи покажчик миші в області заголовка на вільному (без кнопок) місці і, натиснувши ліву кнопку миші, перетягувати в потрібному напрямі. Не­обхідність виконання цих дій часто виникає у зв’язку з тим, що діалогове вікно може закривати потрібну інформацію.


Вправа 2.2 Робота з елементами управління діалогового вікна


 1. Відкрийте контекстне меню робочого столу і клацніть на пункті Свойства.

 2. У діалоговому вікні Свойства: Экран на вкладках вікна вивчіть усі наявні елементи управління (рис. 11).

 3. Дізнайтеся про всі характеристики відеосистеми локаль­ного комп’ютера.

Рис. 11. Діалогове вікно Свойства: Экран. Вкладка Пара­метры


Контрольні питання:

 1. Які дії з діалоговими вікнами та типовими вікнами про­грам виконуються однаково?

 2. Які елементи управління містять діалогові вікна? Яке при­значення діалогових вікон?

 3. Які елементи управління містять вікна програм?

 4. Скільки і які способи переміщення використовуються для вікон роботи з програмами?

 5. Як виділяються одиничні об’єкти робочого столу, суміжні об’єкти, несуміжні об’єкти, всі об’єкти?

 6. Як можна розташувати на екрані монітора кілька відкри­тих вікон? Скільки вікон може бути активними одночасно?

 7. Як зробити активним певне відкрите вікно програми? Які способи ви знаєте?

 8. Скільки і які способи використовуються для зміни розмі­ру вікна?

 9. Що відображається в рядку стану вікна папки?

 10. Назвіть способи впорядкування значків у робочій області вікна папки.

 11. Охарактеризуйте способи відображення об’єктів у робочій області вікна папки.

 12. За використання якого способу відображення об’єктів можна отримати найповнішу інформацію про об’єкти?

 13. Як можна з’ясувати розмір найбільшого (найменшого фай­ла у папці)? Наведіть кілька способів.

 14. Назвіть перелік команд контекстного меню робочої області вікна папки.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка