Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


Тема: «Операційні системи Windows. Робота з файловою системою. Використання програми “Проводник”» МетаСторінка5/87
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
Тема: «Операційні системи Windows. Робота з файловою системою. Використання програми “Проводник”»

Мета: ознайомитися з технологією роботи з файловою систе­мою в операційних системах Windows; сформувати навички ви­конання основних операцій: перегляд, копіювання, переймену­вання, переміщення, вилучення та відновлення вилучених файлів та папок у середовищі програми “Проводник” (Explorer)] засвої­ти можливі способи представлення об’єктів у папках та їх упо­рядкування.

Хід роботи
Вправа 1 Вивчення способів активізації програми “Проводник”
Активізуйте програму “Проводник” одним зі способів:

 1. з контекстного меню кнопки Пуск (рис. 12);

Рис. 12. Вікно програми Проводник, відкрите з контекстного меню кнопки Пуск
 1. з контекстного меню будь-якої згорнутої папки або ярли­ка папки Мои документы;

 2. за допомогою клавіатури, одночасно натиснувши клавіші Win + E;

 3. з меню Вид вікна будь-якої відкритої папки, напр., папки Мой компьютер. Потрібно відкрити меню Вид Панели обо­зревателя —> Папки;

 4. за натиснутої клавіші Shift двічі клацнути на значку пап­ки чи значку ярлика папки;

 5. з Главного меню системи:

кнопка Пуск —> Программы Проводник.

 1. натисніть кнопку Папки панелі інструментів вікна відкри­тої папки (рис. 13).

Отже, є щонайменше 7 способів запуску програми “Проводник”.

Рис. 13 Огляд системного диска “С”


За будь-якого способу запуску програми Проводник відкри­вається її вікно, різниця полягає лише в початковому виділенні певної папки у лівій панелі та відтворенні її вмісту у правій па­нелі вікна Программы. Дослідіть це питання.
Вправа 2 Робота з панелями вікна програми “Проводник”
Активізуйте програму “Проводник” одним з відомих вам спо­собів. З’ясуйте, яка інформація відтворюється у лівій та правій панелях вікна програми. Навчіться змінювати розміри панелей програми (для зміни розміру панелей підведіть покажчик миші до лінії розділу панелей і, коли покажчик набуде вигляду дво- напрямленої стрілки, натисніть ліву кнопку миші і перетягніть лінію розділу у потрібне місце). Вивчіть різницю між операція­ми у лівій панелі — розгорнення папки (клацнути на кнопці “+”) та відкриття папки (виділення папки). Навчіться згортати роз­горнуті папки у лівій панелі (щоб згорнути папку потрібно клац­нути на кнопці — зліва від папки). З одної панелі на іншу мож­на перейти і шляхом натискання клавіші Tab, а для переходу між об’єктами використати групу стрілок.
Вправа 3 Копіювання файлів у вікні програми “Проводник”


 1. Скопіюйте файл “Практична робота № 5” зі своєї папки на робочому столі локального комп’ютера у папку Мои докумен­ты: для цього у лівій панелі вікна програми “Проводник” виді­літь спочатку свою папку на робочому столі. У правій панелі відобразяться об’єкти цієї папки. Знайдіть у правій панелі по­трібний об’єкт. Застосуйте відомий вам спосіб копіювання (тех­нологію Drag & Drop або копіювання через буфер обміну). За­пишіть у зошиті всі можливі способи виконання копіювання.

 2. Перевірте наявність скопійованого файла у папці Мои до­кументы — для цього потрібно виділити папку Мои докумен­ты у лівій панелі та переглянути її вміст у правій панелі. Пе­рейменуйте цей файл, надавши йому нове ім’я “Практична робот № 4”. Застосуйте для цього один із відомих вам способів. Запи­шіть у зошиті всі можливі способи виконання перейменування.

 3. Скопіюйте в буфер обміну вікно програми “Проводник”. Створіть у своїй папці документ програми WordPad, дайте ім’я документу zvit_4, відкрийте документ і вставте скопійоване з буферу обміну.


Вправа 4 Створення папок та технологія “Drag & Drop” у вік­ні програми “Проводник”


 1. Створіть у своїй папці папку з ім’ям “ОС”. Виділіть відо­мим вам способом раніше виконані практичні роботи. Скопіюй­те їх у свою папку перетягуванням лівою кнопкою (утримуючи при цьому клавішу Ctrl). Повторіть цю операцію перетягуван­ням правою'кнопкою миші, обираючи з контекстного меню ко­манду Копировать. На запитання у діалоговому вікні, яке при цьому відкриється, натисніть кнопку Заменить.

 2. Виділіть у лівій панелі “Проводника” свою створену пап­ку “ОС”. Встановивши для неї спосіб відображення об’єктів Таб­лица з меню Вид, перегляньте і запишіть ім’я, розмір і дату ство­рення кожного файла цієї папки у правій панелі вікна програ­ми “Проводник”. Упорядкуйте у вікні своєї папки об’єкти за розміром: меню Вид —> Упорядочить значки —> По размеру. Зверніть увагу на зміни, які відбулись у вікні папки. З’ясуйте ім’я і розмір найбільшого і найменшого файлів у цій папці.

 3. Відмініть одним із відомих вам способів останню дію.

 4. Поновіть відмінену вами дію.

б. Створіть у своїй папці ще одну папку і назвіть “MS Word”.

 1. Виділіть у папці “ОС” три будь-які об’єкти і вилучіть їх з папки одним з відомих вам способів. Опишіть цей спосіб.

 2. Який найпростіший спосіб відновлення вилучених об’єк­тів ви можете запропонувати у цій ситуації? Опишіть цей спосіб

і виконайте.

 1. Відкрийте свою папку.

 2. Виділіть у цій папці всі файли і перемістіть їх простим перетягуванням лівою кнопкою миші у папку “ОС”.

 3. Закрийте папку, перейшовши до іншої.


Вправа 5 Створення ярликів у вікні програми “Проводник”


 1. Використовуючи програму “Проводник”, створіть ярлик своєї папки, розміщеної на сервері, на робочому столі локаль­ного комп’ютера. Опишіть технологію використаного вами способу.

 2. Використовуючи рядок стану вікна програми “Провод­ник”, з’ясуйте і запишіть у зошит кількість об’єктів папки Мои документы локального комп’ютера та їх сумарний розмір.


Вправа 6 Друк документів із вікна програми “Проводник”


 1. Крім виконаних вами операцій з вікна програми “Провод­ник” можна відправити на друк документ. Потрібно виділити його і клацнути на кнопці Печать на панелі інструментів. Або відкрити його контекстне меню і вибрати пункт Печать.

 2. Навчіться виконувати такі операції з панелями програми “Проводник”:

 • змінювати розміри панелей;

 • приховувати та відтворювати панелі;

 • з’ясовувати різновиди інформації, яку можна відтворюва­ти у лівій панелі за допомогою меню Вид -> Панели обозревате­ля; запишіть клавіатурні еквіваленти відображення відповідних панелей; з’ясуйте, як відобразити у лівій панелі структуру па­пок, якщо цей режим вимкнуто, і запишіть у зошиті.Контрольні питання

 1. Яке призначення має програма “Проводник”?

 2. Скільки варіантів запуску програми “Проводник” ви знаєте?

 3. У чому полягають особливості вікна програми “Провод­ник”?

 4. Яке призначення мають кнопки стандартної панелі інстру­ментів?

 5. Яка папка відкривається “за замовчуванням” при відкрит­ті програми “Проводник”?

 6. Чи можна змінити розмір лівої та правої панелей про­грами?

 7. Чи відтворюються значки документів і ярликів у лівій па­нелі “Проводника”?

 8. Чи можна створювати папки на обох панелях “Провод­ника”?

 9. Як визначити, чи потрапить об’єкт при перетягуванні в потрібну папку?

 10. Як перейти з лівої у праву панель вікна програми “Про­водник” за допомогою клавіатури?

 11. Як скопіювати об’єкт?

 12. Як перемістити об’єкт?

 13. За яких умов переміщення є копіюванням?

 14. Як створити ярлики об’єктів?

 15. Як створити папку?

 16. Яка інформація може відображатися у лівій панелі про­грами “Проводник”?

Теоретичні відомості


Файлова система ОС Windows має деревоподібну ієрархічну структуру. Під час переміщення, напр., файла з папки, розта­шованої на одному диску, в іншу папку, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папки на першому дис­ку, щоб знайти вихідну папку, а потім — на другому, щоб на екрані з’явилася цільова папка. Тому при виконанні операцій з інформаційними об’єктами (папками, файлами та ярликами) ба­жано мати швидкий доступ до цих об’єктів з урахуванням ієрар- хічності їх розміщення у файловій системі.

Такий наочний перехід з однієї гілки дерева файлової систе­ми на іншу реалізовано у програмі “Проводник”, призначеній для спрощення виконання операцій з інформаційними об’єкта­ми (створення папок, файлів і ярликів, переміщення об’єктів тощо), що розміщуються як на ПК певного користувача, так і на інших комп’ютерах, підключених до локальної мережі.

Структура вікна програми “Проводник”. Вікно програми “Проводник” за замовчуванням має дві панелі: ліву (панель ре­сурсів комп’ютера) і праву (панель вмісту виділеної папки).

На найвищому рівні панелі ресурсів розміщується робочий стіл, оскільки з нього є доступ до решти ресурсів — папок Мой компьютер, Сетевое окружение і Корзина. Ці три компоненти належать до одного рівня ієрархії.

Якщо з нижньої частини значка якогось об’єкта виходить вертикальна штрихова лінія, то всі значки, з’єднані з нею гори­зонтальними лініями, є елементами цього об’єкта. Напр., дис­ки є елементами папки Мой компьютер.

Ліворуч від значка об’єкта у прямокутній рамці може бути знак”+”або”-“. При клацанні мишею на знаку “+” з’являєть­ся “дерево” об’єкта з “гілками”, показуючи, які належать до нього (напр., які папки є на диску “С”:). При цьому знак “+” замінюється знаком “-“. При клацанні мишею на знаку “-“ відбувається зворотний процес — вузол згортається (“гілки” вилуча­ються).

Якщо розгорнуто багато папок, то для перегляду довгої дере­воподібної структури можна скористатися вертикальною ліній­кою прокручування.

Переміщення по “дереву” в панелі ресурсів не змінює вміст правої панелі, що є звичайним вікном папки. Для зміни вмісту досить клацнути мишею на значку папки, яка цікавить, у па­нелі ресурсів. Таке переміщення по “дереву” дає змогу вибрати об’єкт швидше, ніж при послідовному відкриванні вкладених папок.Стандартна панель інструментів вікна програми “Провод­ник”. Панель інструментів вікна програми “Проводник”, міс­тить кнопки, натискання яких зумовлює виконання таких дій:

 • Назад у Вперед — активізація дій, що виконувались перед поточною дією {Назад) і після неї (Вперед);

 • Вверх — перехід до вищого рівня об’єктів (папок, дисків);

 • Вырезать — переміщення виділених об’єктів у буфер об­міну;

 • Копировать — копіювання виділених об’єктів (папок, файлів) у буфер обміну;

 • Вставить — вставляння об’єктів (папок, файлів) із буфе­ра обміну;

 • Отменить — скасування дії;

 • Удалить — вилучення виділених об’єктів (папок, файлів);

 • Свойства — перегляд таких властивостей виділеного об’єкта (диска, папки, файла), як розмір, дата останньої модифі­кації, атрибути тощо;

 • Вид — список, що містить такі режими відображення об’єктів:

 • Крупные значки — виведення значків об’єктів у збільшеному вигляді;

 • Мелкие значки — виведення значків об’єктів у змен­шеному вигляді;

 • Список — перелік тільки об’єктів у вигляді списку;

 • Таблица — перелік об’єктів із зазначенням їхніх ха­рактеристик (розмір, тип файла, дата і час останньої мо­дифікації тощо).

Під панелями вікна є рядок стану, що містить таку інформа­цію: кількість виділених об’єктів; розмір пам’яті, яку вони за­ймають; обсяг вільного місця на диску; коментар до вибраної команди головного меню.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису
МЕТА: сформувати навички роботи з прикладною програмою — текстовим процесором MS Word; створення найпростіших тек­стових документів, редагування та зберігання для повторного ви­користання та завантаження в наступному сеансі.
Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка