Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


Лістінг 1. Головний модуль додатка Швидкість бігуСторінка65/87
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.12 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   87

Лістінг 1. Головний модуль додатка Швидкість бігу 

program vrun;uses 
Forms,vrun1 in 'vrunl.pas' {Form1};
{$R *.res}

begin 
Application.Initialize; 
Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

Application.Run; 


end. 

Починається головний модуль словом program, за яким випливає ім'я програми, що збігає з ім'ям проекту. Ім'я проекту задається в момент збереження проекту, і воно визначає ім'я створюваного компілятором файлу програми, що виконується. Далі за словом uses випливають імена використовуваних модулів: бібліотечного модуля Forms і модуля форми vrunl.pas. Рядок {$R *.RES}, що схожа на коментар, — це директива компіляторові підключити файл ресурсів. Файл ресурсів містить ресурси додатка: піктограми, курсори, бітові образи й ін. Зірочка показує, що ім'я файлу ресурсів таке ж, як і у файлу проекту, але з розширенням res. Файл ресурсів не є текстовим файлом, тому переглянути його за допомогою редактора тексту не можна. Для роботи з файлами ресурсів використовують спеціальні програми, наприклад, Resource Workshop. Можна також застосовувати вхідну до складу Delphi утиліту Image Editor, доступ до якої можна одержати вибором з меню Tools команди Image Editor. Частина головного модуля, що виконується, знаходиться між інструкціями begin і end. Інструкції частини, що виконується, забезпечують ініціалізацію додатка і висновок на екран стартового вікна.


Крім головного модуля, кожна програма містить у собі ще як мінімум один модуль форми, що містить опис стартової форми додатка і підтримуючу її роботу процедур. У Delphi кожній формі відповідає свій модуль.
У лістінгу 2 приведений текст модуля програми обчислення швидкості бігу.

Лістінг 2. Модуль програми Швидкість бігу

unit vrun1;
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;
type 
TForm1 = class(TForm) Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit; Label1: TLabel;

Label2: TLabel; Label3: TLabel;

Label4: TLabel; 

Button1: TButton; 

Button2: TButton;procedure ButtonlClick(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations } public

Public declarations } end;

var 
Form1: TForm1;

implementation 
{$R *.dfm}

// натискання кнопки Обчислитиprocedure TForm1.ButtonlClick'(Sender: TObject);

var 
dist : integer; // дистанція, метрів

t: real; // час як дробове число

min : integer; // час, хвилини 

sek : integer; // час, секунди

v: real;

// швидкістьbegin 
// одержати вихідні дані з полів уведення 

dist := StrToInt(Edit1.Text); t := StrToFloat(Edit2.Text);

// попередні перетворення

min := Trunc(t); // у хвилин — це ціла частина числа t

sek := Trunc(t*100) mod 100; // у секунд — це дробова частина

// числа t 

// обчислення 

v := (dist/1000) / ((min*60 + sek)/3600);

// висновок результату

label4.Caption := 'Дистанція: '+ Edit1.Text + ' м' + #13 

+ 'Час: ' + IntToStr(min) + ' хв '

+ IntToStr(sek) + ' сек ' + #13 +

'Швидкість: ' + FloatToStr(v,ffFixed,4,2) + км/година';

end; 
// натискання кнопки Завершити

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject)

begin 
Form1.Close;
end; 
end. 

Починається модуль словом unit, за яким випливає ім'я модуля. Саме це ім'я згадується в списку використовуваних модулів в інструкції uses головного модуля додатка, текст якого приведений у лістінгу 1. Модуль складається з наступних розділів:  • інтерфейсу;

  • реалізації;

  • ініціалізації.

Розділ інтерфейсу (починається словом interface) повідомляє компіляторові, яка частина модуля є доступною для інших модулів програми. У цьому розділі перераховані (після слова uses) бібліотечні модулі, використовувані даним модулем. Також тут знаходиться сформоване Delphi опис форми, яке випливає за словом type. Розділ реалізації відкривається словом implementation і містить оголошення локальних перемінних, процедур і функцій, що підтримують роботу форми.

Починається розділ реалізації директивою {$R *.DFM}, що вказує компіляторові, що в процесі генерації виконуваного файлу треба використовувати опис форми. Опис форми знаходиться у файлі з розширенням dfm, ім'я якого збігається з ім'ям модуля. Файл опису форми генерується середовищем Delphi на основі зовнішнього вигляду форми. 

За директивою ($R *.DFM} випливають процедури обробки подій для форми і її компонентів. Сюди ж програміст може помістити інші процедури і функції.Розглянуті ініціалізації дозволяють виконати ініціалізацію змінних модуля. Інструкції ініціалізації розташовуються після розділу реалізації (опису всіх процедур і функцій) між begin і end. Якщо ініціалізації не містять інструкцій (як у приведеному прикладі), то слово begin не вказується. Слід зазначити, що значна кількість інструкцій модуля формує Delphi.

Наприклад, Delphi, аналізуючи дії програміста по створенню форми, генерує опис класу форми (після слова type). Очевидно, що Delphi виконала значну частину роботи зі складання тексту програми.Збереження проекту 

Проект — це набір файлів, використовуючи які компілятор створює файл програми, що виконується, (Ехе-файл).

У найпростішому випадку проект складається з файлу опису проекту (DOF-файл), файлу головного модуля (DPR-файл), файлу ресурсів (RES-файл), файлу опису форми (DFM-файл), файлу модуля форми, у якому знаходяться основний код додатка, у тому числі функції обробки подій на компонентах форми (PAS-файл), файл конфігурації (CFG-файл)Щоб зберегти проект, потрібно з меню File вибрати команду Save Project As. Якщо проект ще жодного разу не був збережений, то Delphi спочатку запропонує зберегти модуль (уміст вікна редактори коду), тому на екрані з'явиться вікно Save Unitl As. У цьому вікні (рис. 17) треба вибрати папку, призначену для файлів проекту, і ввести ім'я модуля. Після натискання кнопкиЗберегти, з'являється наступне вікно (рис. 18), у якому необхідно ввести ім'я файлу проекту.


Рис. 72 Збереження модуля форми
Рис. 73 Збереження проекту

Зверніть увагу на те, що імена файлів модуля (pas-файл) і проекту (dpr-файл) повинні бути різними. Ім'я генеруємого компілятором файлу, що виконується, збігається з ім'ям проекту. Тому файлові проекту варто привласнити таке ім'я, що, на вашу думку, повинний мати файл програми, що виконується, а файлові модуля - яке-небудь інше ім'я, наприклад, отримане шляхом додавання до імені файлу проекту порядкового номера модуля.


Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   87
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка