Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури


Тема: «Пошукові системи в Інтернет» МетаСторінка69/87
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.12 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   87
Тема: «Пошукові системи в Інтернет»
Мета: сформувати навички отримання доступу до документів, розміщених на Web-серверах, збереження інформації на локаль­ному комп’ютері.
Хід роботи:
Запишіть тему і мету практичної роботи, вирішивши завдання складіть звіт про її виконання.

ЗАВДАННЯ 1

Уважно прочитайте теоретичні відомості про роботу зі служ­бою WWW (World Wide Web).

ЗАВДАННЯ 2. Пошук інформації в мережі Інтернет 1. Активізуйте браузер MS Internet Explorer.

Ввійдіть у пошукову систему “МЕТА”.

Введіть повну адресу http://www.meta.ua або коротку www.meta.ua. 1. Використовуючи описані вище засоби пошуку, знайдіть:

а) документи, в назву яких входить вираз “інформаційна куль­тура”. Запишіть у звіт умову пошуку та кількість знайдених об’єктів. Збережіть один зі знайдених документів на локально­му комп’ютері;

б) документи, розділи яких містять вираз “інформаційна культура”. Запишіть у звіт умову пошуку і кількість знайдених об’єктів;

в) документи, що містять вираз “інформаційна культура” і відстань між словами не перевищує 6 слів. Запишіть у звіт умову пошуку і кількість знайдених об’єктів;

г) документи, що містять вираз “інформаційна культура” і всі його словоформи. Запишіть у звіт умову пошуку і кількість знайдених об’єктів;

ґ) документи, що містять точний вираз “інформаційна куль­тура”, інші словоформи цього виразу не шукати. Запишіть у звіт умову пошуку та кількість знайдених об’єктів;

д) документи, що містять вираз “інформаційна культура” або “інформаційна безпека”. Запишіть у звіт умову пошуку та кількість знайдених об’єктів. 1. Перейдіть на веб-сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/.

 2. На цьому веб-сайті відкрийте гіперпосилання Вищі на­вчальні заклади і знайдіть сайт вашого навчального закладу, докладно вивчіть його структуру, інформацію про свій факуль­тет і новини з життя студентів.

 3. Запишіть URL-адресу головної сторінки сайта вашого на­вчального закладу


Питання до захисту практичної роботи

 1. Що таке Інтернет?

 2. Які сервіси є в мережі Інтернет?

 3. Що таке WWW?

 4. За яким протоколом працює служба WWW?

 5. Які можливості WWW-npocтopy?

 6. Що таке гіпертекстове посилання?

 7. Що таке URL-адреса?

 8. Яку структуру має URL-адреса?

 9. Для чого призначені браузери?

 10. Які є системи пошуку інформації в WWW?

 11. Які засоби і технології пошуку має пошукова система “МЕТА”?


Теоретичні відомості
Зі збільшенням обсягу інформаційного наповнення Інтернету проблема пошуку інформації стає дедалі актуальнішою. По­тужним інструментом для вирішення цієї проблеми є створені пошукові системи, які допомагають знайти необхідні сервери або окремі Web-сторінки.

Пошукові системи поділяються на тематичні та індексні системи пошуку. Тематичні системи пошуку надають список категорій, в якому Web-сторінки впорядковані за ієрархічною структурою. Переміщуючись деревом каталогів, можна по­слідовно обмежити область пошуку й отримати список посилань на Web-вузли, пов’язані з необхідною темою сторінки. Для ко­ристування такою пошуковою системою необхідно точно знати, до якої теми належить інформація.

Індексні системи виконують пошук за заданими ключовими словами, і як результат виводять список Web-сторінок, які за­довольняють задані критерії. Критеріями пошуку можуть бути слово, набір слів або логічний вираз.

Відомі пошукові системи yahoo.com, www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.meta.ua.

Для виконання цієї функції необхідно активізувати Web-браузер, ввести адресу пошукового сервера. Після завантаження ввес­ти ключове слово і натиснути Enter. Автоматично підключаєть­ся пошукова програма, яка переглядає базу даних сервера і при знаходженні ключового слова на черговій Web-сторінці записує її адресу в перелік результатів пошуку (для перегляду змісту знай­дених файлів необхідно двічі клацнути на гіперпосиланні).

Пошук можна виконати й у вікні браузера. Для цього слід активізувати кнопку Поиск і вибрати у лівій частині вікна се­ред переліку відповідний пошуковий сервер.

Пошукова система “МЕТА” здійснює пошук українським сег­ментом мережі Інтернет, а також за реєстром українських сайтів.

Докладніше розглянемо засоби пошуку, наявні у пошуковій системі www.meta.ua.Пошук у повнотекстовій базі даних. Повнотекстовий пошук адійснюється з урахуванням російської та української морфології. Це означає, що незважаючи на граматичну форму ключових слів, ви отримаєте документи, які містять шукані слова у всіх формах. Напр., за запитом “глибокі дена” будуть знайдені документи, які містять слова “глибоке дно”, за запитом “рушник вишиваний” — документи, що містять слова “вишиваному рушникові” й подібні.

Зверніть увагу на таку особливість: у багатослівних запи­тах система не ігнорує так звані стоп-слова, до яких належать прийменники, частки, сполучники та ін. Більшість пошукових систем при пошуку ігнорує їх, тобто, за запиту “крем від засмаги” прийменник від буде проігноровано і серед резуль­татів будуть документи зі словосполученням “крем для засма­ги”. “МЕТА” видасть документи, що точно збігаються з вашим запитом.

Ви можете використовувати низку службових операторів, які дають змогу уточнити ваш запит (табл. 7.1).
Таблиця 7.1. Логічні оператори

Оператор

Опис

+

Логічне «Та». Цей оператор припускається і діє першим, тобто запит «українські реферати» рівнозначний запиту «українські+реферати»

-

Логічне «Ні» дає змогу виключити зі списку результатів документи, які містять слово, що йде після цього оператора

|

Логічне «Або» дає змогу знайти документи, що містять хоча б одне слово запиту

«…»

Подвійні лапки дають змогу знаходити точне словосполучення, написане в них.

{…}

Фігурні дужки дають змогу знаходити словосполучення близьке до зазанченого в них

[n,…]

Цей оператор використовується, якщо необхідно обмежити відстань між словами запиту

Title

Дає змогу шукати тільки за назвою документа

Heading

Дає змогу проводити пошук за назвами розділів документів

Порядок дії логічних операторів можна задавати круглими дужками (). Напр., за запитом “харківські | київські підприєм­ства” ви отримаєте документи, що містять або слово “харків­ські”, або одночасно слова “київські” і “підприємства”, оскільки оператор “+” припускається і діє першим.

Якщо необхідно знайти документи, в яких зустрічаються сло­ва “харківські підприємства” або “київські підприємства”, за­пит має бути таким: “(харківські | київські) підприємства”.

Передбачені також оператори, що дають змогу обмежити об­ласть пошуку визначеним полем документа.Пошук за реєстром українських сайтів.

Як і за повнотекстового пошуку, пошук за реєстром здійснюється з урахуванням російської, української та англійської морфології. За замовчуванням пошук проводиться за повнотекстовою базою даних, для пошуку за реєстром, поставте прапорець — зазначте шукати в реєстрі.

Можна обмежити область пошуку окремою темою або регіо­ном. Для цього необхідно перейти у відповідну тематичну (регіо­нальну) рубрику та поставити прапорець шукати в розділі: або шукати за регіоном, при цьому пошук буде проводитись за повнотекстовим індексом. Якщо поставити ще один прапорець — шукати в реєстрі, то пошук буде проводитись тільки за описами сайтів у цьому разділі або регіоні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №14
Тема: «Електронна пошта»
Мета: сформувати навички роботи з електронною поштою (над­силання та отримання повідомлень).
Хід роботи:
ЗАВДАННЯ 1

Уважно прочитайте теоретичні відомості про роботу зі служ­бою електронної пошти мережі Інтернет.ЗАВДАННЯ 2. Робота зі службою електронної пошти мережі Інтернет

 1. Запустіть браузер MS Internet Explorer.

 2. Створіть власну поштову скриньку.

 • введіть або виберіть зі списку одну з адрес серверів, що без­коштовно надають поштові послуги (напр., www.online.com.ua, www.gala.net,yandex.ru, rambler.ru, ukr.net, www.meta.ua або ін.);.

 • скориставшись послугами поштового сервера, натисніть кнопку Зарегистрироваться поштової служби, потім введіть ім’я користувача та пароль і натисніть кнопку Зарегистрировать,

 • надішліть повідомлення за однією з адрес e-mail, відкривши вкладку Новое сообщение,

 • надішліть одне з повідомлень, до якого приєднайте один із файлів зі своєї папки (зверніться до викладача за консульта­цию у разі необхідності);

 • задайте умову про надходження повідомлення про достав­ку електронного листа;

 • прочитайте повідомлення, які надійшли вам;

 • збережіть в адресній книзі 2—3 адреси дописувачів;

 • закрийте поштову скриньку.

3. Закрийте вікно браузера.


Питання до захисту практичної роботи

 1. Що таке Інтернет?

 2. Що таке електронна пошта?

 3. Які є програми підтримки електронної пошти?

 4. Чому вхід у поштові системи захищають паролем?

 5. Що таке електронна адреса?

 6. Які основні функції програми підтримки електронної пошти?

 7. Як відправити електронного листа?

 8. Як приєднати файл до електронного листа?

 9. Що таке телеконференція?

 10. Як відшукати потрібну групу новин?

 11. Як прочитати статтю у певній групі новин?

 12. З чого складається назва групи новин?

 13. Які дії визначені над статтею групи новин?

 14. Як надіслати відповідь особисто авторові статті?

 15. Як виступити в телеконференції зі своїм повідомленням?

 16. Що таке група новин?

 17. За допомогою якої команди надсилають електронний лист?


Теоретичні відомості
Однією з головних і найпопулярніших послуг мережі Інтер­нет є електронна пошта (e-mail). Вона має багато переваг порівня­но з такими способами передачі інформації, як традиційна по­шта або факсимільний зв’язок. Досліджено, що під час прове­дення опитувань респонденти охочіше відповідали на питання, які надійшли електронною поштою, ніж на традиційні листи. Електронний лист може бути прочитаним або написаним у будь- який час, тому досить заклопотані люди можуть використати будь-який вільний час для роботи зі своєю кореспонденцією. Електронна пошта досить економічна. Відіслати e-mail значно дешевше, ніж відіслати лист поштою чи скористатися послуга­ми міжміського або міжнародного телефонного зв’язку.

Одна з найбільш популярних послуг Інтернет — це UseNet, нею кожного дня користуються мільйони людей. Терміном UseNet називається система, яка дає змогу всім користувачам брати участь у групових дискусіях, так званих телеконферен­ціях, на яких обговорюються різні питання. Спочатку ця систе­ма була призначена для обміну технічною інформацією, але дуже скоро перетворилася на систему з набагато ширшою обла­стю застосування. Зараз UseNet підтримує понад 8000 телеконференцій різноманітної тематики. Телеконференціяце електронна пошта, яка відрізняється від описаної вище тим, що по­відомлення відсилаються не окремим користувачам, а в спе­ціальним чином організовані дискусійні групи — телеконференції. Відправлені в телеконференції повідомлення стають до­ступними для будь-кого, хто до них звертається. В UseNet за­стосовується частина термінології електронної пошти. Матеріал для ознайомлення, називають “повідомленням", або “публікацією” в телеконференції. Для роботи з телеконференціями використовують програми читання телеконференцій, що дають змогу вибрати телеконференцію і продивитися її зміст. Для зруч­ного пошуку телеконференціям надаються імена. Система імен будується за ієрархічним принципом. Ім’я телеконференції складається з декількох частин різних рівнів, кожна з яких містить певну інформацію про тематику конференції.

Але нині з групами новин зручніше працювати, використовуючи не засоби електронної пошти, а засоби WWW: спеціалізовані сервери-шлюзи і спеціалізовані пошукові системи (напр., groups. google.com, groups.yahoo.com, www.talk.ru, www.newsgate.ru).

Щоб мати змогу користуватися електронною поштою, перш за все необхідно мати e-mail-адресу. Ця адреса має вигляд user- name@hostname, де hostname — DNS-адреса поштового сервера, a username — ім’я вашої поштової скриньки на цьому сервері.

Якщо ви маєте постійний доступ до Інтернету через провай­дера, навчальний заклад або іншу організацію, то електронна адреса надається ними. У цьому випадку зручно використову­вати програму поштового клієнта.

Якщо ви користуєтеся Інтернетом нерегулярно і з різних місць, але хочете мати власну e-mail-адресу, ви можете скорис­татися послугами безкоштовних серверів, які надають вам елек­тронну адресу і деякий дисковий простір за те, що ви будете переглядати рекламу, яку вони розміщують. Доступ у такі поштові скриньки здійснюється через веб-браузери. Найпопулярнішими серверами такого плану є yandex.ru, rambler.ru, ukr.net, y.yahoo.com, www.mail.ru,meta.ua та ін.

До складу сучасних операційних систем Windows входить програма — поштовий клієнт MS Outlook Express. Ро­бота з постійним клієнтом починається зі створення облікового запису (учетной записи).

Для доставки електронної пошти потрібно активізувати про­граму MS Outlook Express, яка має стандартний Windows-інтер­фейс. Робоче вікно поділене на три частини: 1. дерево каталогів, у які будуть заноситися листи залежно від статусу (вхідне, вихідне, відправлене, видалене, чернетка);

 2. список контактів — адресна книга, куди ви можете запи­сувати імена своїх кореспондентів, їх електронні адреси та іншу інформацію;

 3. вікно, в якому можна побачити статистику щодо дерева каталогів.
Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   87
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка