Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктуриСторінка87/87
Дата конвертації23.10.2016
Розмір7.12 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   87

Відрізок

Виклик команди ОТРЕЗОК:

а) натиснути кнопку Отрезок на панелі інструментів Рисование;

б) у спадному меню Рисование включити Отрезок.

Відрізок будується по двох точках (початку і кінця). Місцезнаходження точок кінців відрізка вказується:

• курсором за допомогою миші (координати точки можна відстежувати ввікні координат);

• введенням абсолютних або відносних, прямокутних або полярнихкоординат точок з клавіатури в командному рядку. Команда пропонує вказати першу і наступні точки ламаної безперервної лінії, де кінець попереднього відрізка є початком наступного.

Завершити побудову (завершити дію команди Отрезок) можна в кінці першого або будь-якого іншого відрізка наступним чином:

• натиснути на клавіатурі одну з клавіш Esс, Пропуск або Enter;

• або в контекстному меню клацнути мишею по Ввод або Прервать Повернути команду Отрезок безпосередньо після завершення побудови попереднього відрізка, можна так:

• натиснути на клавіатурі одну з клавіш Пробел або Enter;

• або в контекстному меню клацнути лівою мишею по Повторить отрезок.

Побудувати замикає відрізок замкнутої ламаної лінії (багатокутника) можна наступним чином:

• на пропозицію вказати наступну (кінцеву) точку ввести в командному рядку з клавіатури букву З (прописну букву в запиті Замкни);

• побудувати замикає відрізок звичайним способом. При введенні з клавіатури команди побудови відрізка по зсувах ΔX і ΔY ці зсуви вводять зі знаком мінус, якщо напрямок від початкової до кінцевої точки відрізка не збігається з позитивним напрямком осей X і Y (при збігу напрямки знак плюс не пишуть). При введенні з клавіатури команди побудови відрізка по полярним координатам (наприклад @ 48 <60) за позитивне прийнято напрямок кутів проти годинникової стрілки, за негативне - проти годинникової стрілки. Відповідно перед значенням кута при введенні пишеться або не пишеться знак мінус. У наведених вище вправах показані приклади побудови відрізків як окремих об'єктів. На практиці при побудові зображень на кресленнях кінці відрізків (і їх середина) прив'язуються до певнихточкам інших геометричних об'єктів. Для здійснення цієї прив'язкинеобхідна побудова подібних відрізків виробляти при включенійоб'єктної прив'язки, налаштованої на тяжіння до потрібних крапок.

3. Прямокутник

Виклик команди:

а) натиснути кнопку Прямоугольник на вертикальній панелі інструментів Рисование;

б) у спадному меню Рисование включити Прямоугольник.

Команда пропонує побудувати прямокутник по діагоналі (зазначенням першого і другого кута) або по сторонах.
4. Багатокутник
Виклик команди:

а) натиснути кнопку Многоугольник на панелі інструментів Рисование;

б) у спадному меню Рисование включити Многоугольник.

Можна побудувати правильний багатокутник з будь-яким числом сторін. Команда пропонує два варіанти побудови:

1. Побудова багатокутника по заданому числу його сторін, початковоїі кінцевої точок сторони.

2. Побудова багатокутника, вписаного в коло або описаного навколонього, за заданою кількістю сторін і центру.


5. Окружність
Виклик команди:

а) натиснути кнопку Круг на вертикальній панелі інструментів Рисование;

б) у спадному меню Рисование включити Круг.

AutoCAD дозволяє побудувати окружність різними способами. Найбільшчасто застосовується побудова по центру і радіусу. При виклику команди поваріанту а) цей спосіб прийнятий за замовчуванням. При побудові окружності іншими способами зручніше користуватисявикликом команди по варіанту б), де відкривається список способів побудовиВызов команды:6.Дуга окружності
Виклик команди:

а) натиснути кнопку Дуга на вертикальній панелі інструментів Рисование;

б) у спадному меню Рисование включити Дуга.

AutoCAD дозволяє побудувати дугу десятьма способами. При виклику команди за варіантом а) за замовчуванням прийнятий спосіб побудови по трьох точках (потрібно вказати початкову, другу і кінцеву точки дуги).При побудові дуги іншими способами зручніше користуватися викликом команди по варіанту б), де відкривається список способів побудови. За замовчуванням переміщення з початкової точки дуги в кінцеву точку повинно здійснюватися проти годинникової стрілки.
 1. Кільце

Виклик команди - в спадному меню Рисование включити Кольцо.

Команда просить ввести значення внутрішнього і зовнішнього діаметра кільця, а потім треба повторюване пропозицію вказати точки вставки. Для завершення побудови потрібно натиснути на клавіатурі клавішу Esc.


 1. Еліпс

Виклик команди:

а) натиснути кнопку на вертикальній панелі інструментів Рисование;

б) у спадному меню Рисование включити Эллипс.

AutoCAD дозволяє побудувати еліпс декількома способами. При виклику команди за варіантом а) за замовчуванням прийнятий спосіб побудови поосях еліпса. Команда просить вказати точки початку і кінця великої і малої осі еліпса. При побудові еліпса іншими способами зручніше користуватисявикликом команди по варіанту б), де відкривається список способів побудови.  


 1. Сплайн

Виклик команди:

а) натиснути кнопку Сплайн на панелі інструментів Рисование;

б) у спадному меню Рисование включити Сплайн.Сплайн - це гладка крива лінія, що проходить через заданий набір точок. Команда пропонує ввести першу і наступні точки сплайна. Як правило, точки при побудові сплайна вводять мишею в потрібному напрямку довільно. Сплайн зручно редагувати (змінювати його форму) за допомогою ручок. Для завершення побудови сплайна потрібно в точці кінця клацнутимишею три рази.

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

16.03.2004 N 81Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 травня 2004 р.

за N 620/9219


ПРАВИЛА

безпеки під час навчання в кабінетах інформатики

навчальних закладів системи загальної середньої освіти
1 Загальні положення


  1. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти і поширюються на загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації (далі - навчальні заклади) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які здійснюють навчання учнів (студентів) на персональних комп’ютерах (далі - ПК) у кабінетах інформатики.

Ці Правила є обов’язковими для виконання учнями, студентами (далі - учні), викладачами, учителями, керівниками навчальних закладів.
  1. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20.11.2001 за N 969/6160 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці), введення в експлуатацію кабінету інформатики навчального закладу під час його приймання до нового навчального року проводить комісія, створена за наказом органу виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники обласного, районного (міського) відділів освіти (залежно від підпорядкування), профспілки галузі, керівник навчального закладу, а під час уведення в дію новоутвореного або переобладнаного кабінету також і представники відповідних органів державного нагляду (охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної служби).

  2. Кабінет інформатики належить навчальному закладу або міжшкільному навчально-виробничому комбінату, який обслуговує декілька навчальних закладів.

  3. У кабінеті інформатики проводяться: навчальні заняття з інформатики та інших навчальних предметів з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій; позакласні (позаурочні) групові та індивідуальні заняття з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій; розробка учнями програмних засобів за завданнями вчителя (викладача) або керівника навчального закладу.

Усі заняття з інформатики мають проводитися за навчальними програмами, що мають гриф Міністерства освіти і науки України або затверджені регіональними чи місцевими органами управління освітою.
  1. Програмне забезпечення навчального призначення кабінету інформатики повинно мати гриф Міністерства освіти і науки України та сертифікат відповідності.

  2. Використання ПК, спеціальних периферійних пристроїв дозволяється за умови сертифікації в Україні згідно з державною системою сертифікації УкрСЕПРО та наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

  3. Монтаж, введення в експлуатацію, технічне обслуговування та гарантійний ремонт комплектів навчальної комп’ютерної техніки кабінету інформатики проводять підприємства, що здійснюють її поставку, ремонт в післягарантійний термін виконують підприємства, які проводять сервісне обслуговування комп’ютерної техніки (сервіс-центри) і мають право на проведення таких робіт, відповідно до угод, що укладають навчальні заклади.

  4. Роботи з введення в експлуатацію та ремонту устаткування в кабінеті інформатики виконуються на основі гарантійного листа-заявки навчального закладу.

  5. Окремі операції технічного обслуговування, за домовленістю сторін, допускається проводити завідувачем кабінету або вчителем (викладачем) за дорученням керівника навчального закладу.

  6. Для всіх приміщень кабінетів інформатики вимоги пожежної безпеки визначаються НАПБ В.01.050-98/920 “Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України”, затвердженим спільним наказом Міносвіти України і МВС України від 30.09.98 N 348/70 ( z0800-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами) (далі - НАПБ В.01.050-98/920).

  7. Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення навчання в кабінеті інформатики, проводиться у відповідності до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 N 616 ( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284.

  8. Систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил покладається на керівників навчальних закладів, органів управління освітою.

 1. Вимоги до влаштування кабінетів інформатики

  1. У цьому нормативно-правовому акті термін вживається в такому значенні:

Кабінет інформатики - це навчально-матеріальна база навчального закладу, міжшкільного навчально-виробничого комбінату з комплектом навчальної обчислювальної техніки або навчально-комп’ютерним комплексом (далі - НКК), оргтехнікою, навчально-наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристосуваннями для проведення теоретичних і практичних занять з предметів “Інформатика”, “Основи інформатики” та позакласних (позаурочних) занять з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій. Кабінет інформатики використовується у викладанні інших навчальних предметів, трудового навчання з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій.
  1. Приміщення кабінету інформатики має відповідати вимогам: ДСанПіН 5.5.2-008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63 ( v0063588-01 ) (далі - ДСанПіН 5.5.2-008-01), ДСанПіН 5.5.6-009-98 “Улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 N 9 ( v0009588-98 ) (далі -ДСанПіН 5.5.6-009-9.

  2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 ( z0229-02 ) “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 229/6517, під час проведення практичних робіт з інформатики в навчальних закладах клас ділиться на дві підгрупи, але не менше 8 учнів.

  3. Приміщення кабінету інформатики повинно мати природне і штучне освітлення з урахуванням вимог ДСанПіН 5.5.6-009-98 ( v0009588-98 ).

  4. Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання, шуму, вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі кабінетів інформатики, слід виконувати відповідно до вимог і нормативів ДСанПіН 5.5.6-009-98 ( v0009588-98 ).

 1. Вимоги до обладнання робочих місць учнів та вчителів (викладачів)

  1. Організація робочого місця повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6-009-98 ( v0009588-98 ).

  2. Вимоги до конструкції меблів (робочий стіл, стілець крісло), розташованих на робочих місцях учнів, які навчаються у кабінеті інформатики, визначаються вимогами ДСанПіН 5.5.6-009-98 ( v0009588-98 ).

  3. Конструкція робочого столу має забезпечувати можливе розташування навчального обладнання.

  4. Конструкція робочого стільця (крісла) має забезпечувати підтримання раціональної робочої пози під час виконання основних робочих операцій, створювати умови для зміни пози. Учитель (викладач) повинен відрегулювати висоту та кут нахилу сидіння і спинки відповідно до зросту і віку учня. Сидіння, спинка та підлокітники стільця мають м’яке, неслизьке, повітропроникне покриття.

  5. Відповідно до ДСанПіН 5.5.6-009-98 ( v0009588-98 ) екран ПК слід розташовувати на оптимальній відстані від очей учня, але не ближче 0,4 м залежно від розміру екрана монітора.

Для зручності зорового спостереження площина екрана ПК має бути перпендикулярна лінії зору, при цьому має бути передбачена можливість переміщення монітора у вертикальній площині під кутом +- 30 град. (справа наліво).http://pan-plast.com.ua/polymer-sand-tile.html

 1. Вимоги електробезпеки під час навчання в кабінетах інформатики

  1. Під час експлуатації систем електропостачання, електрообладнання та електричного освітлення приміщення кабінету інформатики необхідно дотримуватись вимог “Правил устройства электроустановок”, затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., “Правил технической експлуатации электроустановок потребителей”, затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533, НАПБ В.01.050-98/920 ( z0800-98 ), цих Правил, вимог нормативно-технічної та експлуатаційної документації підприємства-виробника ПК.

  2. Для підключення переносної електроапаратури застосовують гнучкі проводи в ізоляції.

  3. Заземлення повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

  4. Штепсельні з’єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцією мають відрізнятися від штепсельних з’єднань для напруги 127 В та 220 В і бути пофарбовані в колір, який візуально відрізняється від кольору штепсельних з’єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.

  5. Не допускається: використання електрообладнання кабінету інформатики в умовах, що не відповідають вимогам інструкцій підприємств-виробників; експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією; розміщення електрообладнання поблизу джерел тепла, у місцях з недостатньою вентиляцією; залишати працюючий ПК без догляду на тривалий час - більше 30 хв.; підключення ПК до електромережі та електророзеток, що не мають захисного заземлення.

  6. Перед початком навчання вчитель (викладач) повинен візуально перевірити непошкодженість захисного заземлення в тих кабінетах інформатики, у яких це заземлення виконано відкритим проводом.

  7. Слід вимикати кабель живлення електрообладнання з електромережі, якщо воно залишається непрацюючим на тривалий час добу і більше.

  8. У разі несправності електрообладнання, його складових частин слід звернутися до працівників сервіс-центрів, не починати повторне вмикання або ремонт самостійно.

5 Організація безпечної роботи в кабінеті інформатики

 1. Робота з охорони праці в кабінеті інформатики оганізовується у відповідності до статуту навчального закладу, Положення про організацію роботи з охорони праці ( z0969-01 ).

  1. На початку вивчення предметів з інформатики учні закріплюються вчителем (викладачем) за робочими місцями з урахуванням зросту, стану зору та слуху. У випадку навчальної потреби допускається тимчасова зміна розташування учнів у кабінеті інформатики.

  2. Позакласні заняття з інформатики проводяться в присутності вчителів (викладачів).

  3. Учителі (викладачі) стежать за виконанням учнями вимог безпеки під час навчання в кабінеті інформатики.

  4. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці ( z0969-01 ) до роботи на ПК допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності).

  5. Відповідно до ДСанПіН 5.5.6-009-98 ( v0009588-98 ) безперервна робота учнів з екраном відеомонітора не має перевищувати: для учнів I класу (6 років) - 10 хв. за одну навчальну годину; для учнів II-V класів - 15 хв. за одну навчальну годину; для учнів VI-VII класів - 20 хв. за одну навчальну годину; для учнів VIII-IX класів - 25 хв. за одну навчальну годину; для учнів X-XII класів та студентів вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації на першій годині занять - 30 хв., на другій годині - 20 хв.

Навчання з інформатики в навчальних закладах системи загальної середньої освіти передбачає 1-2 навчальні години на тиждень залежно від освітнього рівня відповідно до Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 1. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливостей кожного учня в індивідуальному режимі, який визначає вчитель.

  1. Початок і закінчення занять з кожною групою учнів фіксується в журналі обліку використання ПК відповідно до віку.

  2. Загальна тривалість позакласних та факультативних занять з основ інформатики не повинна перевищувати 2 годин на тиждень, а безпосередньої роботи на ПК - не більше 1 години.

  3. Загальна тривалість під час профільного навчання учнів на ПК не повинна перевищувати 2 годин на день.

  4. Під час занять на ПК для попередження розвитку перевтомлення необхідно здійснювати комплекс профілактичних заходів (орієнтовний комплекс вправ міститься в додатку), а саме: після безперервної роботи з екраном монітора згідно з п. 5.6 - протягом 1,5-2 хв. вправи для профілактики зорової втоми; через 25 - 30 хв. роботи з використанням комп’ютерів - протягом 5 хв. комплекс вправ для профілактики зорового і статичного втомлення.

 2. Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення охорони праці під час навчання в кабінеті інформатики.

  1. Керівництво організацією роботи з охорони праці під час проведення навчання в кабінеті інформатики навчального закладу покладається на його керівника відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці ( z0969-01 ).

  2. Керівник навчального закладу, в якому проводиться навчання в кабінеті інформатики: створює здорові і безпечні умови для проведення занять у кабінеті інформатики; наказом призначає відповідальних осіб, які зобов’язані контролювати створення безпечних умов навчання та праці, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з охорони праці на робочому місці в кабінеті інформатики; організовує роботу щодо розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для учнів під час навчання в кабінеті інформатики; організовує роботу щодо забезпечення учнів справними обладнанням та пристроями; організовує проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету інформатики; організовує один раз на три роки навчання завідувачів кабінетів інформатики, учителів, викладачів інформатики з питань охорони праці з наступною перевіркою знань відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541, та Положення про організацію роботи з охорони праці ( z0969-01 ); відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 N 616 ( z1093-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284, проводить розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями під час навчання в кабінеті інформатики.

  3. Завідувач кабінету, учителі, викладачі: навчають учнів безпечного поводження з наявним у кабінеті інформатики обладнанням, а також безпечних методів виконання робіт; стежать за дотриманням вимог безпечного проведення навчально-виховного процесу; є відповідальними за збереження обладнання кабінету інформатики, справність засобів пожежогасіння; щодня проводять реєстрацію в журналі використання ПК кабінету інформатики часу початку та закінчення заняття, вмикання та вимикання електроживлення; проводять реєстрацію випадків зупинки машин та організацію їх ремонту; стежать за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету інформатики; здійснюють навчання та інструктаж учнів з охорони праці з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять та журналі реєстрації інструктажів з охорони праці згідно з Положенням про проведення навчання з питань охорони праці, що розробляється і затверджується керівником навчального закладу відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541. Навчання учнів безпечному поводженню проводиться відповідно до інструкцій з охорони праці, які розроблюють учителі, викладачі навчальних закладів згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666; здійснюють першу допомогу у разі нещасних випадків, що сталися з учнями в кабінеті інформатики.

Заступник начальника управління

державного нагляду в агропромисловому

комплексі та соціально-культурній

сфері Держнаглядохоронпраці України В.С.Ткачов

ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ВТОМИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КАБІНЕТАХ ІНФОРМАТИКИ
Додаток

до п.5.10 розділу 5 Правил


ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ

для зняття втоми під час навчання

в кабінетах інформатики

Комплекс вправ для очей

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд - прямо, відвернувшись від комп’ютера.
Варіант 1.

 1. Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів і 5 разів у зворотному напрямі.

 2. Закрити очі на рахунок “раз-два”, відкрити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок “три-чотири”.

 3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.


Варіант 2.

 1. Швидко кліпати очима протягом 15 с.

 2. Заплющити очі. Не відкриваючи очей, начебто подивитися ліворуч на рахунок “раз-чотири”, повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч на рахунок “п’ять-вісім” і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів.

 3. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5 с.

 1. Комплекс вправ для зняття м’язового напруження


Варіант 1.

 1. Вихідне положення - сидячи на стільці.

 1. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів.

 2. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положенні 2-3 с і розслабитися.

 3. Сидячи на стільці піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів.

 4. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися у такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів.


Варіант 2.

Вихідне положення - сидячи на стільці. 1. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 разів.

 2. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів.

 3. Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті рук протягом 3-5 с.


Варіант 3.
Вихідне положення - стоячи, ноги разом, руки вниз.

 1. Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих.

 2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

 3. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с.

 4. Те саме назад. Дихати рівномірно.

Заступник начальника управління

державного нагляду в агропромисловому

комплексі та соціально-культурній сфері

Держнаглядохоронпраці України В.С.Ткачов
Література:
Базова (Б)

1. Основи інформатики та комп’ютерної техніки:підручник/В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; за заг.ред. В.Г. Іванова.- Х.: право, 2012.- 312 с.

2. Бажанов В.А., Венгерский П.С., Гарвона В.С., Горлач В.М., Дудзянський І.М., Коркуна М.Д., Кравчук С.О., Левченко О.М., Лізунов П.П., Резніков А.С., Шонін В.О. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. Видавництво «Каравела» 4-те видання. Київ. 2012 р. – 496 стор.

3.В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов. Інженерна та комп’ютерна графіка : Підручник / За ред.. В.Є Михайленка.- 6-те вид. – К.:Каравелла, 2012. – 368 с.

4. Мельник. А.О Архітектура комп’ютера Підручник Луцьк 2008-468 с.

5. Глинський Я.М. Інформатика. Львів: СПД 2008 р. – 256 стор.

6. Меняєв М.Ф. Інформатика. Підручник. 2003

7. Симонович С., Євсеєв Г., Алєксєєв О Спеціальна інформатика. Посібник 2001
Допоміжна (Д)

1. Руденко В.Д. Курс інформатики 2008 (текст)/ Руденко В.Д., Макарчук О.М. – Київ:2008 – 370 стор.2. Ковалюк Т.В. Основи програмування 2005 (Текст)/Ковалюк Т.В – Київ:Виробнича група – 2005 - 384 стор.
Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   87
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка