Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Методичні рекомендації до написання контрольних робітСторінка10/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

3.3 Методичні рекомендації до написання контрольних робіт


Навчальним планом передбачається форма навчання - письмові контрольні роботи, яка ефективно сприяє організації та проведенню самостійної роботи студентів, з метою формування необхідних навичок набуття знань і проведення науково-пошукової роботи. Виконана контрольна робота є формою звітності про рівень підготовки студента.
Підготовка контрольних робіт

а) задачі контрольних робіт:

В контрольній роботі з суспільних дисциплін студент повинен самостійно відпрацювати одну з запропонованих кафедрою тем.

Виконання контрольної роботи покликано продемонструвати:

рівень засвоєння студентом наукових положень щодо розгляду проблеми яка розглядається;

бачення автором значення обраної теми;

вміння щодо самостійного вивчення першоджерел та критичного аналізу літератури;

навички щодо висвітлення основних питань та володіння науковою мовою;

вміння робити обґрунтовані висновки;

знання вимог щодо організації та оформлення результатів наукового пошуку.
б) порядок роботи над контрольною роботою:

Щоб написати контрольну роботу необхідно дотримуватися наступного алгоритму:

- ознайомитися з переліком запропонованих тем;

- обрати тему та узгодити план її виконання з викладачем за напрямком;

- з’ясувати предмет обраної теми;

- підібрати необхідну літературу, що розглядає обрану тему;

- ознайомитися з навчальними посібниками, що розкривають проблеми обраної теми, щоб отримати загальне уявлення про її місце у суспільному процесі;

- ознайомитися з книгами, монографіями, збірниками наукових статей та іншими періодичними науковими виданнями;

- скласти бібліографію обраної теми;

- скласти план висвітлення теми;

- підібрати необхідні для висвітлення теми матеріалів (бажано робити нотатки на окремих аркушах де вказане джерело, у такій спосіб легше систематизувати накопичений матеріал щодо висвітлення окремих питань порушеної теми та робити посилання на джерело;

- обов’язково контрольна робота закінчується висновками, де автор висвітлює результати вивчення питань та порушеної проблеми;

- оформити текст роботи у відповідності до встановлених вимог;

- в установлені терміни подати контрольну роботу на перевірку викладачу (контрольні роботи, що підготовлені студентами заочної форми навчання подаються на кафедру соціології не пізніше одного тижня до початку сесії).

*До того як подати контрольну роботу на перевірку викладачу, необхідно перевірити текст на правопис і орфографію, стилістичні помилки та зробити необхідні виправлення.
в) структурні складові контрольної роботи:

Контрольна робота обов’язково повинна бути пронумерована. Нумерація сторінок в роботі наскрізна, включаючи літературу. Починається вона з Титульного листа, але номер сторінки на ньому не ставиться, фактично нумерація «2» починається з другої сторінки, на якій знаходиться «ЗМІСТ». Номер ставиться зверху у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Контрольна робота повинна бути надрукована. Вимоги до набору тексту наступні: текст послідовно набирається на одній стороні стандартного аркушу паперу формату А-4 (210х297 мм), 14 кеглем, шрифт Times New Roman, з інтервалом між строками 1,5, з полями: ліворуч – 3,0 см, праворуч – 1,5 см, згори і знизу – по 2 cм. Виділення у тексті «жирним» робляться лише у назві структурних елементів, інші виділення «жирним» або «курсивом», зміни у шрифтах - зайві та небажані.

Контрольна робота за обсягом не повинна перевищувати 15-18 сторінок (А-4) машинописного тексту і складається з наступних елементів:  1. Титульних аркуш (див. зразок у підрозділі 3.9)

  2. «ЗМІСТ» - наводиться на наступній сторінці як план роботи з визначенням питань та початкових сторінок у тексті.

  3. «ВСТУП» - коротко (на 1-2 сторінках) розкривається значення теми її наукова та практична актуальність, ступінь розробленості (повнота та всебічність висвітлення проблеми та її окремих сторін). Визначити об’єкт та предмет, мету та завдання роботи. Ці речі допомагають автору визначитися з напрямком наукового пошуку та висвітлюють глибину осмислення студентом обраної теми.

  4. Основна частина контрольної роботи (складає дві третини від всього обсягу роботи) і передбачає змістовне розкриття порушеної проблеми. Текст основної частини роботи повинен бути структурно розбитий на частини, для цього можна виокремити питання (2-4 питання), вирішення яких допомагає автору висвітлити аспекти проблеми. Розподіл на питання обов’язково відбивається у «ЗМІСТІ». Початок викладення кожного нового питання за планом контрольної роботи повинен мати назву у відповідності до плану. Події та соціальні явища необхідно розглядати у розвитку, з урахуванням всієї сукупності фактів які розкривають зміст порушеної теми. Під час розгляду проблеми в основному необхідно використовувати новітні публікації, представляти різні точки зору, що наявні у вітчизняної та зарубіжної соціології. Бажано при написанні роботи застосовувати дискусійний стиль наведення матеріалу. У тексті обов’язково необхідні посилання на джерело де наводяться факти та погляди науковців. Можливо для ілюстрування тверджень роботи використовувати наочні матеріали: фото, малюнки, схеми, таблиці та ін., але треба пам’ятати, що наочність вторинна і тільки доповнює викладення матеріалу (вимоги щодо їх оформлення наводяться у підрозділі 3.8).

Розгляд кожного питання обов’язково повинен висвітлювати результати проведеного аналізу, закінчуватися висновками до яких дійшов автор при розгляді питання (вимоги щодо оформлення посилань та висновків наводиться у підрозділі 3.8).

  1. «ВИСНОВКИ» (на 1-3 сторінках) складають головні висновки, як результат розгляду за всією темою. Висновки повинні бути конкретними та чітко висвітлювати умовиводи автора.

  2. «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» складається лише з джерел, на які автор роботи посилається у тексті і є важливою та обов'язковою частиною роботи. Джерела наводяться обов’язково мовою оригіналу. Література у списку може групуватися або за появою у тексті посилань, або в алфавітному порядку (зразок оформлення бібліографії у списку літератури наводиться у підрозділі 3.9).

Контрольна робота не є механічним переписуванням джерел та публікацій інших авторів, а покликана висвітлити логіку розвитку поглядів та обґрунтування точки зору автора роботи. Виконана контрольна робота свідчить про здатність студента самостійно аналізувати порушену проблему та робити висновки. На цій підставі, контрольна робота оцінюється за наявність самостійного, творчого підходу студента до розгляду обраної ним теми.

У разі виникнення труднощів при виконанні контрольної роботи студенти можуть звернутися за допомогою до викладача. Під час консультації отримати поради та роз’яснення моментів які викликали труднощі при написанні контрольної роботи.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка