Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


- Публічна догана. Якщо Комісія з професійної етики вважатиме, що порушення заслуговує більшого, ніж приватна догана, вона може належним чином зробити текст догани надбанням громадськостіСторінка8/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

- Публічна догана. Якщо Комісія з професійної етики вважатиме, що порушення заслуговує більшого, ніж приватна догана, вона може належним чином зробити текст догани надбанням громадськості;

- Припинення членства. Якщо мало місце серйозне порушення етичних норм, яке завдало істотний персональний і/або професійний збиток, членство відповідача у САУ може бути припинене на період, визначений Комісією з професійної етики. Поновлення членства після закінчення цього терміну може відбуватися автоматично або ж бути зумовлене, у разі потреби, подальшим рішенням Комісії з професійної етики.

16. Голова Комісії з професійної етики повідомляє позивача і відповідача про рішення КПЕ.

17. Відповідач, котрий за рішенням Комісії з професійної етики порушив Кодекс професійної етики соціолога і до якого застосовані санкції, може оскаржити це рішення, звернувшися з оскарженням із зазначенням причин не пізніше 30 днів після одержання рішення Комісії з професійної етики. Якщо оскарження подано, Президент САУ призначає групу розгляду оскарження з трьох осіб (членів Правління САУ) для перевірки інформації, розглянутої КПЕ, і для прийняття, не пізніше як через 90 днів, рішення про підтвердження або скасування рішення КПЕ. Група розгляду оскарження може визначити, що рішення і санкції КПЕ не відповідають ситуації. Рішення групи розгляду оскарження виносять на Президію або з'їзд САУ для остаточного рішення про характер порушень і санкції.

18. Подання заяви на члена САУ і всі процедури, описані у розділі 10 цього документа, є конфіденційною інформацією Комісії з професійної етики, групи розслідування, групи розгляду оскарження і Президента САУ до винесення остаточного рішення. Рішення КПЕ про порушення Кодексу професійної етики соціолога або такі самі рішення групи розгляду оскаржень є конфіденційними, крім випадків, коли йдеться про припинення членства, або якщо санкція передбачає ознайомлення з цим рішенням громадськості. Імена членів асоціації, виключених з її складу, і стислі пояснення причин щороку подають у Правління САУ і друкують в офіційному бюлетені САУ.
Висновок


Визнання і виконання даного Кодексу є обов'язковими для всіх членів Соціологічної асоціації України протягом усього періоду їхньої соціологічної діяльності. Необхідними умовами прийому нових членів САУ є знання Кодексу професійної етики соціолога і готовність дотримувати викладених у ньому вимог до професійної діяльності соціолога.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1 Підготовка студентів до семінарських занять

Семінарські заняття є найважливішою формою навчання студентів. Вона відома ще з античних часів. В перекладі з латині “семінар” означає “розсадник”, “розсадник знань”. Завданнями семінарських занять є: стимулювання регулярного вивчення студентами тих або інших тем навчального курсу, закріплення знань, отриманих студентами під час лекцій і опрацювання літератури, перевірка рівня засвоєння знань, вироблення навичок усних виступів і ведення наукових дискусій.

Форма проведення семінарського заняття може бути різноманітною:


  • семінар-бесіда /студенти відповідають на питання, що задає викладач/,

  • семінар-колоквіум /у формулюванні та обговоренні питань беруть участь і викладачі і студенти/,

  • семінар-симпозіум /обговорення та рецензування письмових рефератів і усних доповідей студентів/,

  • семінар-диспут /вільна дискусія по заздалегідь наміченим найбільш гострим питанням теми/,

  • семінар – контрольна робота /письмові відповіді студентів на запропоновані викладачем питання, тести / тощо.

Якщо в лекції найбільша активність притаманна викладачу, то на семінарських заняттях джерелом активності виступають студенти, що передбачає їх глибоку якісну підготовку. Починаючи підготовку до семінарського заняття, необхідно, передусім, ознайомитися з програмою і планом семінарського заняття. Виявивши коло основних питань, їх логічний зв'язок, доцільно скористатися методичними рекомендаціями до заняття і запропонованою літературою. Потім необхідно прочитати конспект лекції та відповідний розділ підручника або навчального посібника за темою семінару для виявлення загального змісту проблеми. Після цього доцільно прочитати рекомендовані першоджерела, і, нарешті, перейти до ознайомлення зі спеціальною літературою з теми, монографіями, статтями, даними соціологічних досліджень тощо. Не слід квапитись з негайним конспектуванням або ксерокопіюванням матеріалів. Це може призвести до механічного копіювання, переписування та зайвої витрати часу.

Наступним моментом є обдумування. Студенти повинні визначити основні теоретичні положення, думки авторів опрацьованих робіт, окреслити значення їх основних ідей для сучасності, визначити можливості їх використання під час висвітлення теми семінарського заняття.

Наступний момент – конспектування. Форма підготовки нотатків до семінарського заняття може бути довільною, її визначає сам студент на свій розсуд, виходячи з індивідуальних можливостей. Але необхідно ставитися до таких напрацювань, як до результатів Вашої аналітичної діяльності, які необхідно додати до конспекту і будуть використані ще не раз. Інший погляд на нотатки, що готуються «одноразово» - божевільне марнотратство.

Нотатки до семінару можуть мати повні відповіді на питання з урахуванням певного обсягу опрацьованої літератури або у форм тез, у яких матеріал наводиться стисло з виокремленням основних положень. Якість підготовки буде вищою, якщо буде складено простий або розгорнутий план відповіді.

Студент повинен готуватися до відповіді на всі питання семінарського заняття, але при цьому, доцільно зосередитися на одному як предметі своєї підготовки, з найбільш глибоким, ґрунтовним вивченням матеріалу. Деякі студенти помилково зосереджуються саме на власному виступі, тому продовжують готуватися до нього й під час семінару та не слухають інші виступи, а коли виступ відбувся –«відпочивають на лаврах» й не звертають увагу на будь яку іншу інформацію. Семінар, як форма навчання, протягом всього часу потребує від студента потужної аналітичної роботи щодо з’ясування означеної теми заняття. Для цього необхідно активно використовувати виступи інших студентів, які треба уважно слухати та одночасно робити записи основних положень, фіксувати моменти що потребують уточнення або зауважень на які звертається увага під час обговорення. Розгляд навчальних питань або проблем, що виносяться до обговорення на семінарі, обов’язково повинний закінчуватися фіксованими висновками до яких дійшов студент за допомогою аудиторії і викладача. Відсутність висновків – свідчення про те, що на семінарі Ви згаяли час. На цій підставі, виступи на семінарі не повинні перетворюватися на запам’ятовування або декламація «ксероксу» наукового тексту, а бути результатом аналізу студента цього тексту, тобто розкривати власне бачення студентом проблеми, що розглядається. Такою демонстрацією є власні висновки, як запорука формування наукового світогляду студента.
На семінарському занятті практикуються фіксовані виступи студентів у вигляді докладів, реферативних повідомлень, які обговорюються, при цьому, підготовка реферату має певний алгоритм. Вимоги і традиції вищої школи, щодо його оформлення розглядається у підрозділі 3.2.Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка