Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараСторінка1/18
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.89 Mb.
#12387
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра економіки та управління національним господарством
Шляхи адаптації національної економіки

до сучасних викликів глобалізації

За матеріалами регіональної

науково-практичної студентської конференції


Дніпропетровськ – 2016

Рекомендовано до друку кафедрою економіки та управління

національним господарством

факультету міжнародної економіки

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

(протокол № 10 від 12.04.2016 р.)


Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації : матеріали регіональної науково-практичної студентської конференції / Упорядники Л. М. Тимошенко, С. Е. Сардак, О. Д. Дон. – Д. : ДНУ імені Олеся Гончара, кафедра економіки та управління національним господарством, 2016. – 215 с.

Опубліковано результати наукових досліджень студентів напрямів та спеціальностей підготовки “Міжнародні економічні відносини”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Міжнародна економіка” викладені на регіональній науково-практичній студентській конференції “Шляхи адаптації національної економіки до сучасних викликів глобалізації” 21.03.2016 р.

Тези доповідей друкуються методом прямого відтворення тексту, представленого авторами, які несуть відповідальність за його форму і зміст.

Узагальнено дослідження стану розвитку світового господарства і визначено форми адаптації національної економіки України до загальноцивілізаційних тенденцій. Учасники конференції звернули свою увагу на такі основні моменти, як: глобальні проблеми, загрози та виклики економічного розвитку; вплив міжнародних економічних організацій на спрямування економічного розвитку; участь України у сучасних глобалізаційних процесах; оптимізація соціально-економічних трансформацій національної економіки до сучасних глобалізаційних вимог; наслідки та перспективи співпраці України зі Світовою організацією торгівлі; стан і перспективи людського розвитку в Україні та світі.

Призначено для використання на семінарських і практичних заняттях, а також під час підготовки курсових і дипломних робіт.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………...10
СЕКЦІЯ 1. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Balash О., VE-13-1. Scientific adviser: prof. Timoshenko L.M. .…......……………………………11

TRANSFORMATIONAL PROBLEMS OF THE GLOBAL MONETARY AND

FINANCIAL SYSTEM

Акопян К.В., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. ………………..12

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВААксьонова А.О., гр. ВУ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …..……………...13

продовольчА БЕЗПЕКА ЯК ГЛОБАЛЬНА Проблема ТА МОЖЛИВОСТІ
ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ


Анісімова Ю.І., гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ………………..15

ЗагальнА проблемАТИКА економічного розвиткуБілоусова Д.В., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. …………………16

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ

Веремейчик Я.С. гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. ………………..17

ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯГаллаєв М.М., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. …………………...19

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІЄрак А.В., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. .………………………..20

вплив глобалізації на міжнародний ринок праціЗоідзе К.І., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ……………………….21

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИКомарницька Д.К., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………...22

СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМЛахмакова А.Д., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. ………………….24

ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯМовчаненко І.В., гр. ВВ-12-1. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………...25

Глобальні проблеми економіки та політикиМудрак Д.Д., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: асист. Сливенко О.В. ………………………....27

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИОпихайло Л.С., гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………………..28

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУПрисяжна К.П., гр. ВЕ-13-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ………………...29

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇПрудіус А.В., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Попруга В.І. .……………………..30

Глобалізація та її наслідки для економік країн світуСиренко В.А., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. ……………...31

Глобальные проблемы экономического развития и пути их решения

Табунець А.Г., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………………33

Глобальні проблеми економічного розвиткуТокарєва М.В, гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………….34

ГЛОБАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Хорікова А.В., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. …………………..35

ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ПРИЧИНИ, МАСШТАБИ ТА ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯЦуріков К.С., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. …………………….36

Глобальні ризики та їх систематизаціяШутов В.В., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. ……………………...38

НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ КРАЇН СВІТУЯцентюк Н.Р., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ………………….39

Глобальні проблеми економічного розвитку


СЕКЦІЯ 2. Вплив міжнародних економічних організацій на спрямування економічного розвитку

Вєрочкіна М., гр. ВЕ-13-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. ………………41

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИГанзюк О.О., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………………….43

Співробітництво України з Міжнародним валютним фондомЖерліцина М.О., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………...44

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ
ТА РОЗВИТКУ


Костюк В.О. гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: асист. Сливенко О.В. …………………………45

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРАЦІКучеренко Ю. О., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ……………...46

Співробітництво України з МВФ: реалії та перспективиЛеус М.Г., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………...48

Співробітництво України зі Світом банкомМельнікова Г.М., гр. ВВ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. ……………….49

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ організаціЯМИ

Прозор А.Є., ВУ-15с-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. …………………………51

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В РАМКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВСівер А.В., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. ……………………...52

Основні напрямки співпраці України з Міжнародним агентством з атомної енергії

Соколова Ю.В., гр. ВВ-15-1. Наукові керівники: к.е.н., доц. Більська О.В., Тимошенко О.О....53

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ РОЗШИРЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН В РАМКАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУСухінська І.О., гр. ВУ-15с. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………………54

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З ВСЕСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Чайка К.О., гр. ВУ-15с-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. …………………….56

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНШахова Ю.С., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………....57

СПІВПРАЦЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ З ДЕЯКИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ


СЕКЦІЯ 3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Алієва С.Б., гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………………59

Сучасні процеси глобалізації в УкраїніАлиева У.Р., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: асист. Сливенко О.В. ………………………….60

Влияние глобализации на экономическое развитие УкраиныАсауленко К.П. ВВ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ……………………..61

МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХБендерська І.Л., гр. ВВ-13-2. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. …………….62

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИБулигіна А.В., ВВ-12-1. Науковій керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. ……………………….63

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХДундук А.В., ВУ-12-1. Наукові керівники: д.е.н., проф. Сардак С.Е., Тимошенко О.О. …..…..65

Економічний розвиток України в умовах глобалізаціїЖидкова А.О., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. ………………….66

УКРАЇНА І СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇЗаверуха В.В, гр. ВВ-14-2. Науковий керівник: к.е.н., доц. Попруга В.І. ……………………..67

Сталий економічний розвиток України в умовах глобалізаціїЗінченко М.О., гр. ВУ-15с-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Федотова Т.А. …………………69

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХКайгородова Я.Г., гр. ВВ-12. Науковий керівник: к.е.н., доц. Стеблянко І.О. …………………70

Аналіз ризиків і викликів глобалізації щодо УкраїниКім І.О., гр. ВУ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. …………………………...72

Шляхи прискорення входження України у СИСТЕМУ світовОГО господарствАКовпак М.В., ВЕ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………...73

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУКріпак Т.О., група ВУ-15с-1. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………75

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИКуценко М.М., ВУ-12-1. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ………………………76

УКРАЇНА У СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІЛещенко К., гр. ВУ-13-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ……………………………...78

Вплив глобалізаційних процесів на економіку України

Макеєва В.Г., група ВУ-15с-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. …………..79

Вплив процесів глобалізації на стан ринку праці УкраїниМірошниченко В.О., гр. ВУ-12-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………….80

Наслідки світової глобалізації для економіки УкраїниНельга К.В., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Гришкін В.О. …………………….82

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИНестеренко О.В., гр. ВВ-14-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………...83

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХОстровська К.О., гр. ВЕ-13-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Курінний В.О. ………………...84

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИКА СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВПанкратова Т.О., гр. ВВ-15-1. Наукові керівники: д.е.н., проф. Сардак С.Е., Тимошенко О.О.....85

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ І ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИПарубець В. О., гр. ВВ-12-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Більська О.В. …………………..86

Український фондовий ринок в умовах світових глобалізаційних процесівПашаєва Л., гр. ВВ-14-1. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………88

Пріоритетні напрямки розвитку України В УМОВАХ глобалізаціЇ

Переходюк В.Р., Група ВВ-15-1. Науковий керівник: к.е.н., доц. Сімахова А.О. ……………..89

Вплив глобалiзацiї на УкраїнуПозивай Є.О група ВВ-13-2. Науковий керівник: ст. викл. Ставицька А.В. …………………...90

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАКОРНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ

Скоріна А.Б., гр. ВВ-13-2. Науковий керівник: ст. викл. Гапоненко С.О. ……………………..92

МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІСлободянюк Д. А., гр. ВВ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. ….…………....93

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇСтеплюк К.С., група ВУ-14-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Тимошенко Л.М. …………..94

ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИСтрижеус Н.А., гр.ВУ-15-1. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сардак С.Е. …………………...96

Місце України в процесах глобалізації світового туристичного ринкуТарасова Є.Л., ВЕ-13-2. Науковий керівник: ст. викл. Дон О.Д. ………………………………97

Каталог: upload
upload -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
upload -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
upload -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
upload -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
upload -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
upload -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
upload -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка