До наказу від 2015 р. № Національний університет біоресурсів І природокористування україниСкачати 444.52 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір444.52 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5
до наказу від ________ 2015 р. № _____
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра Надійності техніки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету КД

Доцент Ружило З.В.

_______ ________

“____”_____________2015 р.РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри_Надійності техніки

Протокол №___ від “____”____201_ р.

Завідувач кафедри

____________ Проф. Бойко А.І.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Надійність сільськогосподарських машин”

Спeцiaльнiсть 8.05050312 Мaшини тa oблaднaння сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa

спеціалізація_ мaгістеpськa пpoгpaмa виpoбничoї спеціaлізaціїФакультет кoнструювaння тa дизaйну

Розробник: Доцент, к.т.н., с.н.с., чл. кор. АІН України Карабиньош С.С.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2015 р. 1. Опис навчальної дисципліни

Надійність сільськогосподарських машин” (назва)Дисципліна „Надійність сільськогосподарських машин” є логічним завершенням циклу загально інженерних дисциплін: теоретична механіка, опір матеріалів, вища математика, фізика, хімія, теорія машин і механізмів, технології металів та конструктивних матеріалів, деталей машин та підйомно-транспортних механізмів, взаємозамінності, стандартизації і технічних вимірювань, тракторів і автомобілів та інших.

Дисципліна є науковою основою забезпечення якості сільськогосподарських машин, їх ефективного використання в експлуатації в процесі виробництва сільськогосподарської продукції в процесі проектування технологічних процесів ремонту та відновлення їх роботоздатності.
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

8.05050312. Магістр

Спеціальність

8.05050312. Мaшини тa oблaднaння сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa

Спеціалізація

мaгістеpськa пpoгpaмa виpoбничoї спеціaлізaції

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

125

Кількість кредитів ECTS

3,5

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)

40

Форма контролю

Екзамен

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

1
Семестр

1
Лекційні заняття

15 год.

8 год.

Практичні, семінарські заняття

год.

год.

Лабораторні заняття

30 год.

8 год.

Самостійна робота

45 год.

92 год.

Індивідуальні завдання

год.

год.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання2 год.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета: здобуття майбутніми магістрами сільськогосподарського виробництва теоретичних і практичних навичок використання та дотримання вимог комплексних систем загальноосвітніх стандартів, виконання точних розрахунків технологічних режимів та параметрів технологічно-організаційного процесу забезпечення надійності ремонтними методами.

Завдання:

В процесі вивчення дисципліни перед майбутніми магістрами поставлено наступні задачі: • вивчити теоретичні основи надійності сільськогосподарських машин;

 • оволодіти методикою проектування технологічних процесів при забезпеченні надійності в ремонті та ТО;

 • засвоїти засади проектування ремонтних підприємств сільськогосподарського призначення із забезпеченням раціональних форм та методів їх організації;

 • придбати практичні навики виконання типових ремонтних операцій і ТО при забезпеченні надійності сільськогосподарської техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: роль дисципліни у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності та зберігаємості сільськогосподарської техніки в процесі експлуатації шляхом обслуговування та ремонту техніки. Знати основні програмні положення – виробничий і технологічні процеси забезпечення надійності шляхом ремонту машин, технічного обслуговування та їх елементів вузлів і агрегатів (ремонт типових вузлів, агрегатів, машин та обладнання в цілому, випробування та обкатування), проектування технологічних процесів ремонту і технічного обслуговування, організація ремонтного виробництва, проектування ремонтних підприємств, основи управління якістю ремонтом сільськогосподарської техніки.
вміти:

 • організовувати правильне приймання та зберігання сільськогосподарських машин в ремонті;

 • визначати технічний стан сільськогосподарських машин, виявляти і усувати дефекти, визначати залишковий ресурс з’єднань, вузлів, агрегатів і машин в цілому;

 • вибирати та обґрунтовувати раціональні (оптимальні) методи, способи ремонту сільськогосподарських машин, відновлення роботоздатності деталей;

 • проектувати технологічні процеси ремонту сільськогосподарських машин і відновлення їх деталей;

 • правильно розробляти і використовувати технічну ремонтну документацію, нормативи та спеціальну літературу;

 • вміло проводити технічну підготовку ремонтного виробництва, розробляти проекти створення нових і реконструкції діючих підприємств та їх складових елементів;

 • проводити стендові випробування відремонтованих машин;

 • оцінювати якість ремонтних робіт і ТО;

 • володіти прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації.

 1. Каталог: sites -> default -> files -> u132
  u132 -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
  u132 -> Додаток до наказу від 2015 р. № Національний університет біоресурсів І природокористування україни
  u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
  u132 -> Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства
  u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
  u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
  u132 -> До наказу від 2015 р. №
  u132 -> Форма № н 04 Національний університет біоресурсів І природокористування України

  Скачати 444.52 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка