До наказу від 2015 р. № Національний університет біоресурсів І природокористування україниСкачати 444.52 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір444.52 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5

Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


123


  1. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


124


  1. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Розрахунок річного обсягу ремонтно-обслуговуючих робіт підприємства

4

2

Розробка технологічного процесу розбирання (скадання) типового вузла

4

3

Складання маршрутної та операційної карт технологічного процесу ремонту (відновлення)

4

4

Комплектування деталей циліндро-поршневої групи при ремонті

2

5

Ремонт та випробування гідравлічних насосів та гідроагрегатів коробки переміни передач з метою забезпечення надійності цих агрегатів

4

6

Балансування деталей та вузлів після ремонту

2

7

Ремонт та випробування автотракторного електрообладнання

2

8

Планування річного завантаження ремонтного підприємства

4

9

Побудова графіка узгодження операцій

4

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.


Контроль знань та умінь студента з дисципліни „Надійність сільськогосподарських машин” при модуль-рейтинговій системі навчання


п/п


Перелік основних видів роботи

Кількість балів за рейтингом

1

2

3

1.

Конспект лекцій (конспект за модулями − 7 бал х 2=14)

14 і менше

2.

Захист лабораторних робіт (відвідування та захист за необхідності (за табл.вим.) 2 бали х 15

30 і менше

3.

Проміжний контроль знань, тестування (абл.. 2)

5

4.

Підсумкова (комплексна контрольна робота)

10

5.

Додаткові бали з дисципліни:

• Участь в олімпіаді.

• Створення наочних посібників з дисципліни

• Участь в наукових конференціях


7

44

6.

Максимальна кількість балів на іспиті

18

7.

Оцінка за загальною сумою балів, яку повинен набрати студент, для його звільнення від письмового складання іспиту

60 і більше балів

2. Перелік контролю за модулями№ п/п

Назва модулю

Вид контролю

1.

Ремонт типових деталей, вузлів і агрегатів

Тестова контрольна робота в письмовій формі

2.

Управління якістю продукції ремонтних підприємств

Те саме

Тестові завдання

Модуль 1


Технологічний процес відновлення працездатності пластичним деформуванням включає:

1

Приймання в ремонт – видача із ремонту і транспортування до замовника

2

Транспортування від замовника і приймання в ремонт – видача із ремонту

3

Роздачу, обжимання, правку, поверхневе зміцнення наклепом

4

Приймання в ремонт - випробування і фарбування

5

Нанесення покрить, що зміцнюють робочі поверхні
Питання 1.

Питання 2
.Методом нанесення компенсуючого шару вважають:

1

Передпродажне діагностування с.г. машин

2

Наплавлювання, напилення, металізація, застосування полімерів

3

Розподіл запасних частин між аграрними підприємствами

4

Проведення робіт по регламенту середнього ремонту

5

Роздачу із термічною фіксацією

Питання 3

Вибрати методи дефектування для виявлення таких дефектів виробів

Методи: Дефекти:


А. Органоліптичний 1. Тріщини

Б. Інструментальний 2. Мікротріщини

В. Спеціальний 3. Обломи

4. Зкручення

5. Невідповідність розмірів

6. Згин


7. Щільність посадки штифтів
Питання 4

Розкатування проводять в послідовності: 1. Виготовляють втулку розрізне кільце; 2. Знежирюють; 3. Розторчують отвір; 4. Розкатують; 5. Наносять клеєву композицію; 6. Вставляють кільце; 7. Вводять в отвір розкатник; 8. Дефектують; 9. Виводять із отвору розкатник

Питання 5


Які з перерахованих нормативно-технічних документів не належать до ремонтної документації

1

Ремонтне креслення

2

Маршрутна карта

3

Технологічний процес виготовлення деталі

4

Технічні вимоги на капітальний ремонт

5

Робоче креслення деталі

Питання 6

Наплавлювання під шаром флюсу найбільш ефективно для деталей:

1

Із значними зносами, при діаметрі більше 70 мм

2

Товщиною стінки не більше 8 мм

3

Діаметром до 50 мм

4

Бажано отримати значне прогрівання основного металу деталі

Питання 7


Газотермічне напилення застосовують для:

1

Підвищення жорсткості спряжених поверхонь

2

Підвищення пластичності поверхневих шарів

3

Підвищення антифрикційних властивостей відновлених поверхонь

4

Зменшення трудомісткості відновлюючих робіт

Питання 8.


Залізнення застосовують для:

1

Зменшення крихкості поверхневих шарів

2

Покращення рефлекторної здатності поверхонь

3

Зміцнення поверхневих шарів

4

Збільшення продуктивності процесу відновлення
Збільшення втомної міцності

Питання 9


Хромування застосовують при:

1

Нанесення ергономічний покрить та декору


2

Транспортування до філій техцентрів

3

Усунення дефектів попередньої механічної обробки

4

Постановці машин на зберігання

5

Видалення слідів зношування

Питання 10


Анодно-механічну обробку застосовують для:

1

Відрізання заготовок

2

Шліфування поверхонь з високою твердістю – HRC 50 і більше

3

Виготовлення профільних отворів

4

Витягування зламаного інструменту із заготовок

5

Шліфування поверхонь твердістю понад HRC 50

Питання 11

Вказати послідовність виконання операцій при електрошлаковому наплавлюванні

1. Подачу шихти; 2. Введення електродів; 3. Подачу струму на запалювальну пластину; 4 Підведення кристалізатора 5. Відведення кристалізатора 6. Механічна обробка

Питання 12
Метод постановки додаткової деталі вважають:

1

Регулювання жорсткості

2

Планування розподілу запасних частин між філіями техцентру

3

Розрахунок обсягів сервісних робіт з обслуговування збиральної техніки

4

Постановка вруток -втулок

Питання 13

Привести технологічну послідовність хромування:

1. Декапування; 2. Видалення слідів зносу: 3. Підготовка електроліту; 4. Дефектація; 5. Знежирювання; 6. Знежирювання у „Віденському вапні”; 7. Промивання; 8. Встановлення деталей на підвіску; 9. Нанесення захисних покрить; 10. Встановлення деталі у ванну; 11. Видалення захисних покрить; 12. Хромування; 13. Механічна обробка; 14. Термічна обробка


Питання 14

При електроконтактному наплавлюванні отримуємо твердість поверхневого шару для: Матеріал Твердість

1. Сталь 20- А. НRС 50-55

2. Сталь 40- Б. НRС 60-65

3. Сталь 45- В. НRС 55-60

4. Сталь 55 - Г. НRС 30-45 ;

5. Сталь 40Х Д. НRС 45-50;

6. Сталь 65 Г - Е. НRС 40-45

Питання 15Пластичним деформування усувають дефекти:

Спосіб Вид дефекту

1. Правка А. Зменшення діаметру шийки валу

2. Осадка Б. Короблення

3. Витяжка В. Збільшення зовнішнього діаметру

4. Накатування Г. Збільшення довжини цапфи

5. Обтискання Д. Збільшення внутрішнього діаметру
Питання 16

При газопуменевому напиленні застосовують матеріали:

Матеріал Марка

1. Самофлюсуючія А. ПТ-НА-01

ПТ-19Н-01

ПГ-19М-01

2. Термореагуючі Б. ПГ-10Н-01

ПГ-10К-01

ПГ-10Н-03

ПГ-10К-02

3. З оплавленням С. ПТ-ХН80СР2

ПТ-12Н-01

ПГ-12К-01

Модуль 2

Питання 17Що вписується в маршрутній і операційній картах за літерою Б

Питання 18Ручне зварювання проводять із застосуванням джерела струму

1. ВС-600; 2. УДГ-301; 3. ПСУ-500; 4. ТД-102У2

Питання 19

Декапування проводять при

1. Зборі деталей до металобрухту 2. Хромуванні зношених деталей 3. Кадміюванні поверхонь деталей, які складують для довготривалого зберігання 4. Залізненні при відновленні геометричних параметрів деталей

Питання 20

Чавун зварюють

1.Св-08 Г2С; 2. ПАНЧ11, 3. НП-30ХГСА; 4. НП-18ХГТА

Питання 21
В якому документi технологiчного процесу описується технологiчна операцiя з вказуванням переходiв ?

1

маршрутна карта;


2

карта ескiзiв;

3

операцiйна карта;

4

технологiчна інструкція;

5

відомість технологічних документів.

Питання 22


Що вписується в маршрутній і операційній картах за літерою Т?

1

Перелік обладнання для операції

2

Назву, шифр операції

3

Інструмент і пристосування для операції

4

Переходи операції

Питання 23


Побудувати технологічний маршрут відновлення корпусних деталей

1

Усунення тріщин

2

Калібрування різі

3

Очищення, миття

4

Усунення дефектів привалкових площин

5

Відновлення посадкових поверхонь

6

Контроль якості відновлення

Питання 24


В якому приводиться перелік документів технологiчного процесу ?

1

маршрутна карта;


2

карта ескiзiв;

3

операцiйна карта;

4

технологiчна інструкція;

5

відомість технологічних документів

Питання 25.


Що вписується в маршрутній і операційній картах за літерою Б?

1

Перелік обладнання для операції

2

Назву, шифр операції

3

Інструмент і пристосування для операції

4

Переходи операції

Каталог: sites -> default -> files -> u132
u132 -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
u132 -> Додаток до наказу від 2015 р. № Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
u132 -> Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»
u132 -> До наказу від 2015 р. №
u132 -> Форма № н 04 Національний університет біоресурсів І природокористування України

Скачати 444.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка