Додаток 1 до листа Міністерства освіти І науки України від 21. 01. 2016 №1/9-34 план проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки України на 2016 рік


Міністерство освіти і науки УкраїниСторінка6/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.32 Mb.
#126
ТипДодаток
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міністерство освіти і науки України
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення»

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка, 23

біологічний факультет,

Волошанська Світлана Ярославівна,

конт.тел. (03244) 3-77-00

e-mail: bioddpu.@ ukr.net

м. Дрогобич

12-14 жовтня 2016 р.

100


Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний універси-тет імені М.П.Драгоманова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Львівський національ-ний університет імені Івана Франка, Інститут олійних культур, Жешув-ський університет імені Ядвіги Крульової (Польща), Міжнародна неурядова організація “Disop” (Бельгія).VI Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9

тел. (0512) 70-91-04,

факс: (0512) 43-07-95,

e-mail: conference@nuos.edu.ua

м. Миколаїв,

12-14 жовтня 2016 р.

300


МОН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, АНСУ, Миколаївська обласна державна адміністрація, ООО «Залив Шип Дизайн», Південний науковий центр НАН України, Морське інженерне бюро, Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, Університет науки і технологій, м. Цзянсу, (Китай), HITACO ltd. (СВР), Royal Institute of Naval Architecture (UK)ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації»

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

тел. (0552) 326-754

office@ksu.kherson.ua

м. Херсон,

13-14 жовтня 2016 р.

100


Всеукраїнська асоціація політичної економіїМіжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи»
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, м. Умань, вул. Садова, 28,

Муковіз О. П.
е-mаі1: fpo_konf@mail.ua

тел.: (096) 508-63-68,

(063) 859-89-61
м. Умань,

13–14 жовтня 2016р.

100

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Інститут модернізації освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій, Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики, імені Яна Амоса Коменського, Лабораторія «Проблеми сільської початкової школи», Національний педагогічний університет імені м.п. драгоманова, Кам'янець-подільський національний університет імені Івана Огієнка, Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського м. Лєшно (Польща)

XXIV Міжнародна українсько-польська науково-технічна конференція «САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання»

Національний університет «Львівська політехніка»;

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;

Лобур Михайло Васильович;

тел.: (032) 258-26-74

e-mail: mlobur@polynet.lviv.ua


м. Львів,

13 – 15 жовтня 2016 р.

100

Варшавський політехнічний університет (Польща)

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Комп’ютерні системи та інформаційна технологія в освіті, науці та управлінні»

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а,

Єршова Н.М.

050 656 02 62
м. Дніпропетровськ

19-21 жовтня 2016 р.


100

Міністерство освіти науки України, НАНУ, Головне управління освіти та науки обласної державної адміністрації

ІVМіжнародна науково-технічна конференція «Хімія, біо- та нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

тел.: (057) 707-61-41, 707-64-43

E:mail: krichkovska@kpi.kharkov.ua
м. Харків,

19-21 жовтня 2016 р.


120

Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Український державний хіміко-технологічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Харківський державний університет харчування та торгівлі, University of Life Sciences in Lublin (Польща), Магдебурський Університет (Німеччина), Технічний університет (Польща)

Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA'2016)
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

тел.: (057) 707-62-81

е-mail: varshamova-і@rambler.ru

www:web.kpі.kharkov.ua/sіema
м. Харків,

20-21 жовтня 2016 р.

150-200

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму, Central Electrical Laboratory of Israel Electric Corp. (Ізраїль), University of West Bohemia (Чехія)

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі»

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30,

тел. (04567) 5-46-44, 5-87-92phdpu.edu@gmail.com
м. Переяслав-Хмельницький,

20-21 жовтня 2016 р.

150

Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут мовознавства Російської Академії наук, Ризька Академія педагогіки і управління освітою (Латвія), Українська асоціація психолінгвістів

“Журналістська освіта в Україні і світі: пошуки оптимальної моделі”
Львівський національний університет імені Івана Франка,

79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 49,

факультет журналістики;

доц. Присяжний М.П.,

доц. Тихолоз Б.С.;

тел.: (032) 2394751,

(032) 2394039

e-mail: journft@franko.lviv.ua

e-mail: tycholoz@gmail.com

м. Львів,

20-21 жовтня 2016 р.

100


Міністерство освіти і науки України, Національна спілка журналістів України, Український Вільний Університет, (Мюнхен, Німеччина), Університет БамбергаМіжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл.,

Відповідальна за проведення:

Козій О. М.

Еmail: olgakozii19@gmail.com

Телефон: (063) 364-49-57

м. Умань,

22 жовтня 2016 р.

120

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ змісту таорганізації педагогічної освіти, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Факультет мистецтв

Проблеми фізіології людини і тварин. Аналіз та пошук шляхів вирішення

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

тел. (0552) 326-754

office@ksu.kherson.ua

м. Херсон,

23-24 жовтня 2016 р.

100


Міністерство освіти і науки Українм, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Чорноморський державний університет імені Петра МогилиIX Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту”
Житомирський державний технологічний університет,

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,

тел. (0412)- 37-46-24

e-mail: s.v.melnychuk@ztu.edu.ua

м. Житомир,

24-26 жовтня 2016 р.


120

Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, ДП «ДержавтотрансНДІпроект», Національний транспортний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Лінгчопінзький університет (Швеція)

Міжнародна наукова конференція “Екологічні дослідження лісових біогеоценозів степової зони України”

Дніпропетровський

національний університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

тел. (095)330-84-92,

(050)362-45-90,

e-mail: onti_dnu@mail.ru

м. Дніпропетровськ,

25–27 жовтня 2016 р.

120


Національна академія наук України, Дніпропетровська обласна державна адміністраціяМіжнародна науково-практична конференція «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

тел.: (057) 707-60-67

707-66-68

Е-mail: agavrys@mail.ru
м. Харків,

26-27 жовтня 2016 р.


130

Міністерство освіти і науки України, ХНЕУ, ХНУМГ, ХНТУСГ, УДАЗТ, ХНАДУ, ХНУБА, Національний авіаційний університет, Таврійський державний університет, Донецький державний університет, Національний університет кораблебудування, Сумський державний університет, Національний інститут прикладних наук (Франція), Клагенфуртський університет (Австрія), Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет (Німеччина), Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехніка (Польща)

IV Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми технології машинобудування»

Національний університет кораблебу-дування імені адмірала Макарова,

54002, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 5

тел. (0512) 479474,

e-mail: serhiy.serbin@nuos.edu.ua, mykhayo.tkach@nuos.edu.ua
м. Миколаїв,

26-28


жовтня 2016 р.

100


МОН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевіч, НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Подгорного НАН України, Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковского, ХАІ, Одеській національний політехнічний Університет, Korea Advanced Institute of Science and TechnologyМіжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ. Актуальні проблеми та інновації»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,

(0342) 72-49-56, e-mail: doc@nung.edu.ua

м. Івано-Франківськ,

26-28 жовтня 2016 р.


150

Міністерство освіти і науки України

Х Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита»

Університет митної справи та фінансів

49000, м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4,

тел.: (056) 745-55-96

м. Дніпропетровськ,

27-28 жовтня 2016 р.

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут історії України Національної академії наук України, Академія соціальних наук України, Державна фіскальна служба України, Державний науково-дослідний інститут митної справи, Регіональний навчальний центр Всесвітньої митної організації Університету митної справи та фінансів

Педагогіка мистецтва та хореографії: у контексті інтернаціоналізації професійної освіти

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 20,

Сегеда Н.А.

тел.: (0619) 44-87-74

е-mail: segeda2008@ukr.net

м. Мелітополь,

27-28 жовтня 2016 р.

100

Південно-західний університет «Неофіт Рилскі» (Болгарія), Могилівський національний університет імені О. Кулєшова (Білорусь), Бєлгородський інститут розвитку освіти (Росія), Тянь Шанський державний університет (Китайська Народна Республіка), Державний університет (Молдова)

Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації

Національний лісотехнічний університет України

79057 м.Львів, вул. Ген. Чупринки, 103,

тел.: 032 237 80 94

032 237 88 57

е-mail: kafmzed@gmail.com

м. Львів,

27-28 жовтня 2016 р.

100

Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівській національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького, Полтавський університет економіки і торгівлі, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Інститут регіональних досліджень НАН України, Шведський університет сільськогосподарських наук, (Уппсала, Швеція), Національний інститут економічних досліджень (Батумі, Грузія), Європейський науковий фонд "Інститут інновацій" (Влоцлавек, Польща), Азербайджанський університет кооперації, (м. Баку, Азербайджан), Нексія ДК. Аудитори і Консультанти (Лондон, Великобританія), Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Історична екологія сільського господарства Південноукраїнських степів

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

тел. (0552) 326-754

office@ksu.kherson.ua

м. Херсон,

жовтень 2016 р.

100


Міністерство освіти і науки Українм, Стокгольмський університетПерспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,

голова оргкомітету Березовий М. І.


тел.: (056) 793-19-13; (097)-279-09-69
niber07@mail.ru

м. Дніпропетровськ,

жовтень 2016 р.

100


ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРТРАНСАКАД», ТОВ «Електротягові системи», Білоруський державний університет транспорту, Ризький технічний університет, Варшавська політехніка, Вильнюсский технический университет им. ГядиминасаV Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Теорія і практика”

Українська інженерно-педагогічна академія

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.

ректор академії, д.пед.н., проф. Коваленко Олена Едуардівна,

тел.: (057) 731-28-62

м. Харків,

жовтень 2016 р.
150

МОН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти, НАПН України, Технологічний університет, (м. Трнава, Словаччина), Технічний університет, (м.Габрово, Болгарія), Білоруський державний аграрний технічний університет, Алматинський гуманітарно-технічний університет (Казахстан)

ХVII Міжнародна науково-технічна конференція асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики "Промислова гідравліка і пневматика"

Український державний університет залізничного транспорту,

м. Харків, пл. Фейербаха, 7,

зав. каф. БКВРМ Воронін С. В.,

тел.: (057)730-10-66,

voronin.sergey@ukr.net

м. Харків,

жовтень 2016 р.

140


Міністерство освіти і науки УкраїниІІ Дунайські наукові читання: духовно-творча константа морального розвитку особистості

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

68610, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Рєпіна, 12,

т/факс (04841) 51388, 58530

e-mail: idgu@ukr.net

м. Ізмаїл,

жовтень 2016 р.

100


Міністерство освіти і науки України, Галацький університет «DANUBIUS» (Румунія), Молдавський державний університет (Молдова), Велико-Тирнівський університет імені святих Кирила і Мефодія (Болгарія), Державний педуніверситет ім. І. Крянге (м. Кишинів, Молдова), Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»ІІ Міжнародна науково-методична конференція «SMART-освіта: ресурси та перспективи»
Київський національний торговельно-економічний університет,

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,перший проректор з науково-педагогічної роботи

Притульська Н.В.,

начальник

навчально-методичного відділу

Божко Т.В.

тел.: 044 531–47-33

е-mail: nmv@knteu.kiev.ua

м. Київ,

жовтень 2016 р.

100

Міністерство освіти і науки України,Вищі навчальні заклади України, Угорщини, БілорусіV Міжнародна науково-практична конференція «П’яті наукові читання ім. академіка НАНУ А.С. Бережного «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких і неметалевих матеріалів» до 90-річчя кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

тел.: (057) 707-63-92

Е-mail: savvova_oksaha@ukr.net

м. Харків,

жовтень 2016 р.
120 - 150

Міністерство освіти і науки України, ПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів ім. А.С. Бережного, ДВНЗ «Український хіміко-технологічний університет», Білоруський державний технологічний університет (Білорусь), Інститут будівельних матеріалів ім. Ф.А. Фінгера (Німеччина), Фірма EMO FRITE (Словенія), VSB-Технічний Університет (Чехія), Університет технології, бізнесу та дизайну (Німеччина)

Якість освіти - управління, сертифікація, визнання

Донбаська державна машинобудівна академія

м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

тел. (0626) 41-47-70

е-mail: tiup@dgma.donetsk.ua
м. Краматорськ,

жовтень 2016 р.

110

Міністерство освіти і науки України, Факультет механіки і техніки університету Чорногорії (Чорногорія), Danube Adria Association for Automation and Manufacturing International, (DAAAM International Vienna) (Австрія), Вища технічна школа Трстенік (Сербія), Факультет інженерної механіки, університета Штроссмайера (Хорватія), Університет Апейрона, (Боснія и Герцеговина), Зеленогурський університет (Польща), Навчально-науково-виробничий, комплекс “Спеціаліст” (Україна)ЛИСТОПАДV Міжнародна конференція «Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем» ІПТС-2016

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

тел.: (057) 704-16-18

E-mail: mozhaev57@mail.ru
м. Харків,

1–4 листопада 2016 р.

120

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Е. Пухова НАН України, Національний технічний університет України «КПІ», Технічний університет Ченкоу (Китайська Республіка), Вроцлавський політехнічний університет (Польща), Берлінський технічний університет (Німеччина), ДНП «Об`єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі» (Білорусь )

Х Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації»

Вінницький державний педагогічний університет

ім. М.Коцюбинського,

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32

Інститут фізичного виховання і спорту,

доц. Драчук А.І.

тел. (0432) 26-52-40

info@vspu.net

м. Вінниця,

3-4 листопада 2016 р.

125

Національний університет фізичного виховання і спорту України, (м. Київ)

Міжнародна науково-практична конференція “Літературознавча рецепція України та її культури (до 100-річчя з дня народження Микулаша Неврлого)”

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,

29013, м. Хмельниць-кий, вул. Проскурівського підпілля, 139,

тел.:(0382)79-59-45

e-mail: kgpa_nauka@ukr.net

м. Хмельниць-кий,

3-4 листопа-да 2016 р.

Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Пряшівський університет (Словаччина), Люблінський університет ім. Марії Склодовської-Кюрі (Польща)

Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент

Київський національний університет будівництва і архітектури;

03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31;

(044) 241-55-66;

conference_region.ukr.net;

istoriak@ukr.net

Київ,

3-6 листопада 2016 р.100

Міністерство освіти і науки України, КНУБА, Міністерство регіональної політики будівництва та комунального господарства національна академія наук України. Державна служба інтелектуальної власності України. Академія будівництва України

Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства

Маріупольський державний університет,

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129

т. (0629)-52-99-46e-mail: mggu_kafedra_kid@mail.ru

м.Маріуполь,

5 листопа 2016 р.

100


Мессінський університет (Італія), Кіпрський університет (Республіка Кіпр), Янінський університет (Греція), Вільнюський університет (Литовська Республіка), Національний університет харчових технологій (Україна)V Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та оліє жирової галузей у контексті євроінтеграції»
Національний університет харчових технологій,

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68

проф. Пасічний Василь Миколайович

тел.(044)-287-92-60

(067)-66-1111-2

e-mail: pasww1@ukr.net

м. Київ,

7–8 листопада 2016 р.

220


Каталог: sites -> default -> files -> 3 nauka
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка