Додаток №1 до наказу відділу освіти районної державної адміністрації від 15. 11. 2016 р. №206 правила проведенняСторінка1/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.54 Mb.
#13106
ТипДодаток
  1   2   3
Додаток № 1

до наказу відділу освіти районної державної адміністрації

від 15 .11.2016 р. № 206

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів

обласного комунального територіального відділення

Малої академії наук України у 2016/2017 н. р.
1.Мета і завдання

1.1. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів обласного відділення МАН (далі - Конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, прищеплення навичок науково-пошукової роботи, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є виявлення, підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально і творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння висловлювати й доводити власну думку.
2. Терміни, місце та Правила проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у три етапи:

I етап (районний (міський)) проводиться у грудні 2016/2017 навчального року у міському відділенні МАН, філіях та наукових товариствах учнів;

ІІ етап (обласний) проводиться у січні - лютому 2017 року в м. Тернополі у два тури:

І тур – 21 січня 2017 року (виконання контрольних завдань із базових дисциплін);

ІІ тур – 11 лютого 2017 року (захист науково-дослідницьких робіт);

ІІІ етап (Всеукраїнський) проводиться в березні-травні 2017 року в м. Києві.

Конкурс проводиться в таких секціях відповідно до науковихвідділень Малої академії наук України:

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

 1. Українська література

Українська мова та література

 1. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

 1. Російська література

Російська мова, зарубіжна література (за вибором)

 1. Фольклористика

Українська мова та література

 1. Мистецтвознавство
Українська мова та література

 1. Літературна творчість

Українська мова та література

ІІ. Мовознавства

 1. Українська мова

Українська мова та література

 1. Російська мова

Російська мова

 1. Іспанська мова

Іспанська мова

 1. Англійська мова

Англійська мова

 1. Німецька мова

Німецька мова

 1. Французька мова

Французька мова

ІІІ. Філософії та суспільствознавства

 1. Філософія

Історія України

 1. Соціологія

Історія України

 1. Правознавство

Історія України

 1. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

 1. Педагогіка

Українська мова та література

 1. Журналістика

Українська мова та література

ІV. Історії

 1. Історія України

Історія України

 1. Археологія

Історія України

 1. Історичне краєзнавство

Історія України

 1. Етнологія

Історія України

 1. Всесвітня історія

Історія України

V. Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

Географія

2. Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

 1. Ккліматологія та метеорологія

Географія

 1. Ггідрологія

Географія

VІ. Комп’ютерних наук

 1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

 1. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика


 1. Технології програмування

Математика

 1. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика


 1. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

 1. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика


VІІ. Технічних наук

 1. Ттехнологічні процеси та

перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором) 1. Еелектроніка та

приладобудування

Фізика, математика

(за вибором) 1. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором) 1. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Фізика, математика

(за вибором) 1. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором) 1. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором) 1. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)VІІІ. Математики

 1. Математика

Математика

 1. Прикладна математика

Математика

 1. Математичне моделювання

Математика

ІХ. Фізики і

астрономії

 1. Теоретична фізика

Фізика

 1. Експериментальна фізика

Фізика

 1. Астрономія та астрофізика

Фізика

 1. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

Х. Економіки

 1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

 1. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

ХІ. Хімії та біології

 1. Загальна біологія

Біологія, хімія (за вибором)

 1. Біологія людини

Біологія, хімія (за вибором)

 1. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія (за вибором)

 1. Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором) 1. Психологія

Біологія, історія України

(за вибором) 1. Хімія

Хімія

 1. Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

ХІІ. Екології та

аграрних наук

 1. Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

 1. Оохорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

 1. Агрономія

Біологія, хімія (за вибором)

 1. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія (за вибором)

 1. Лісознавство

Біологія, математика

(за вибором) 1. Селекція та генетика

Біологія, математика

(за вибором)


  1. Програмою Конкурсу передбачено:

 • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

 • оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін (контрольна робота);

 • захист науково-дослідницьких робіт.
 1. Учасники Конкурсу

  1. У Конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, члени шкільних, районних (міських) наукових товариств учнів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У Конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів при умові виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

  1. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь слухачі філій, відділень, наукових товариств, які мають певні успіхи в науково-дослідницькій роботі і стали переможцями І етапу Конкурсу (зайняли І, ІІ, ІІІ місця).

  2. Учасник Конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до обраних секцій. У разі не співпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник повинен писати декілька контрольних робіт.

  3. Учасник Конкурсу не може подавати однакові за змістом роботи у різні секції.

  4. Рішення про заміну попередньо заявленого учасника Конкурсу приймає голова оргкомітету відповідно до офіційного звернення.

  5. До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу. На керівника команди покладається відповідальність за життя і здоров’я членів команди та підготовку документів щодо участі в Конкурсі.

Питання присутності керівників команд, наукових керівників учасників Конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується оргкомітетом.

  1. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення Конкурсу і розгляду апеляцій.

  2. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цих Правил, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та виконувати рішення оргкомітету й журі.

  3. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть позбавлятися права на участь у конкурсі.
 1. Керівництво Конкурсу

  1. Керівництво з підготовки та проведення І етапу Конкурсу здійснюють: органи управління освітою райдержадміністрацій, Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад, відповідальні за роботу філій, керівники наукових товариств та навчальних закладів, на базі яких працюють секції обласного територіального відділення МАН України.
 1. Умови визначення результатів Конкурсу

  1. Визначення результатів І та ІІ етапів Конкурсу здійснюється за умови участі учасників у всіх розділах програми:

 • заочне оцінювання науково-дослідницької роботи (25 балів);

 • оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни (30 балів);

 • захист науково-дослідницької роботи (45 балів).

Максимальна оцінка становить 100 балів.

  1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться попередньо, відповідно до представлених матеріалів.

Учні 10-11 класів подають науково-дослідницькі, експериментальні, конструкторські роботи, учні 7 - 9 класів – реферативні роботи.

Роботи повинні мати проблемний характер, що підтверджує обізнаність конкурсанта щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту, наявність власних даних дослідів, спостережень, пошукової роботи, обробки результатів аналізу та узагальнення. Робота повинна ґрунтуватись на певній науковій базі (посилання на відповідну літературу, її перелік) і відображати власну позицію дослідника (додаток 1).

Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.

До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Роботи, що подаються на секції іноземних мов, повинні носити виключно мовознавчий напрям, виконуватися державною мовою. До роботи додається анотація іноземною мовою. Захист проводиться на іноземній мові.Роботи із зарубіжної літератури виконуються державною мовою.
Під час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких робіт

відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

(крім секції науково-технічної творчості та винахідництва) враховуються:

1

Актуальність теми дослідження

3 бали

2

Наявність елементів наукової новизни

6 балів

3

Обґрунтованість отриманих результатів

6 балів

4

Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми

5 балів

5

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт (структурованість, грамотність, культура оформлення обов’язкових посилань на використані джерела)

5 балів

Усього__25_балів___Під_час_заочного_рецензування_та_оцінювання_науково-дослідницьких_робіт'>Усього

25 балів


Під час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких робіт

секції науково-технічної творчості та винахідництва враховуються:

1

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

5 балів

2

Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи

5 балів

3

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

5 балів

4

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

5 балів

5

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

2 бали

6

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт (структурованість, грамотність, культура оформлення обов’язкових посилань на використані джерела)

3 бали

Усього

25 балів


Під час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких робіт

відділень історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості) враховуються:

1

Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження

3 бали

2

Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

5 балів

3

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

6 балів

4

Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних

5 балів

5

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

3 бали

6

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт (структурованість, грамотність, культура оформлення обов’язкових посилань на використані джерела)

3 бали

Усього

25 балівПід час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка