Додаток 17-1, др додаток 18 ); завдання на дп (ДР) ( додаток 12 ); відомість дипломного проектуСкачати 28.03 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір28.03 Kb.
#26052
ТипДодаток
Структура дипломного проекту (роботи) умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш (ДП – додаток 17-1, ДР – додаток 18);

 • завдання на ДП (ДР) (додаток 12);

 • відомість дипломного проекту (додаток 17-2, або за вимогами галузевого стандарту);

 • додаток 17-3 («Пояснювальна записка»)

 • реферат (анотація) українською та іноземною мовами;

 • зміст;

 • перелік скорочень, умовних позначень, термінів;

 • вступ.

Основна частина:

 • розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломне проектування;

 • кожний розділ (глава) має закінчуватися висновками;

 • закінчення (загальні висновки);

 • перелік посилань.

Додатки.

Реферат (анотація) обсягом 0,5-1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст ДП (ДР) і містити:

 • відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

 • мету проекту (роботи), використані методи та отримані результати (характеристика об’єкта проектування, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);

 • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);

 • перелік ключових слів (не більше 20).

Вступ має відображати актуальність і новизну проекту (роботи) та містити:

 • обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та періодичних видань, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;

 • обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;

 • можливі галузі застосування результатів проекту (роботи).

Основна частина пояснювальної записки має включати:

 • розробку вимог до характеристик об’єкта проектування;

 • вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач;

 • вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.);

 • експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;

 • техніко-економічне обґрунтування дипломного проекту, розрахунок економічного ефекту;

 • пропозиції та заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля;

 • висновки за розділами (главами) та загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломне проектування та висунутим вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.

До додатків виносяться:

 • технічне завдання на ДП (ДР) (крім ОКР бакалавра);

 • відомість дипломного проекту;

 • специфікації;

 • методики і протоколи випробувань;

 • результати патентного дослідження;

 • виведення розрахункових формул;

 • акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником;

 • інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту (роботи).

Каталог: images -> doc stud -> dokum
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
doc stud -> Затверджено радою
dokum -> Дипломного проекту ( роботи )
doc stud -> Затверджено радою

Скачати 28.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка