Докладов Pádový synkretizmus v severošasrišskom nárečí Jozef BilskýСкачати 210.2 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.09.2017
Розмір210.2 Kb.
#28975
ТипДоклад
  1   2

Konference mladých slavistů 2015

Resumé příspěvků / Book of Abstracts / Резюме докладов

Pádový synkretizmus v severošasrišskom nárečí

Jozef Bilský (Prešov, Slovenská republika)

Jednou z aktuálnych tém v slovenskej dialektológii je aj pádový synkretizmus, ktorý je v súčasnosti v dôsledku rodovej unifikácie badateľný najmä vo východoslovenských nárečiach. K rodovej unifikácii dochádza jednak medziparadigmatickým a jednak vnútroparadigmatickým vyrovnávaním gramatických morfém. V dôsledku týchto procesov sa deklinačný systém jednotlivých nárečových areálov stáva jednoduchší, čo je v súlade s prirodzenou vlastnosťou jazyka všeobecne. Lingvistickým zmenám v systéme nárečia častejšie podliehajú pomedzné nárečové areály a jedným z nich je aj severošasrišský pomedzný areál, ktorý je zaradený do východoslovenského makroareálu, konkrétne do jeho západného regiónu. Rodová unifikácia v skúmanom dialekte podľa doterajších výskumov prebehla len medziparadigmatickým vyrovnávaním, no náš výskum ukázal, že v súčasnej podobe tohto nárečia pádový synkretizmus vzniká aj v dôsledku vnútroparadigmatickej unifikácie. Pri výskume vychádzame najmä z autentických zvukových nahrávok zo severošarišskej lokality Dlhá Lúka a z diela Jozefa Štolca Atlas slovenského jazyka II, v ktorom je spracovaná flexia slovenských dialektov. Zistenia sú podporené aj našou jazykovou empíriou na základe aktívneho používania tohto nárečia.Лексико-семантический синкретизм на материале русского и чешского компьютерного жаргона

Oxana Cagašová (Olomouc, Česká republika)

В данном докладе рассматривается семантический синкретизм в компьютерном жаргоне в русском и чешском языках. В указанном докладе определяется понятие синкретизм и соответствующие с ним понятия. Кроме данных понятий внимание будет уделено также терминам сленг, жаргон и т. п. Цель данной работы состоит в поиске слов и словосочетаний из области компьютерного жаргона, в их выписывании, объяснении и применении семантического синкретизма на указанных словах и словосочетаниях. Затем будут указанные слова и словосочетания распределены в отдельные группы и будет также проведено сравнение словарного запаса компьютерного жаргона в русском и чешском языках с точки зрения семантического синкретизма. В докладе будут употребляться следующие методы, во-первых, анализ слов и словосочетаний из области компьютерного жаргона, во-вторых, сравнительный метод (компьютерный жаргон в русском и чешском языках). Собранный словарный запас исследуется с нескольких точек зрения, например, с точки зрения происхождения слов и выражений и др. В указанном докладе внимание также уделяется способам адаптации данных слов и словосочетаний в русском и чешском языках.Archeologie Slovanů jako inspirační zdroj umění 19. stol. v éře budování identity národů

Adéla DiGrinová (Olomouc, Česká republika)

V průběhu 19. století dochází v evropském výtvarném umění ke slovu vlna obecného historismu a později i romantismu, kdy módními tématy jsou zejména pohledy na slavné okamžiky jednotlivých národů. Právě na této nacionální vlně se nese duch velikých zakázek pro umělce, kteří si dali do programu oslovit diváka skrze jeho slovanskou identitu. Čeští umělci, zejména pak generace Národního divadla, se v námětech nejraději opírá o naše nejstarší dějiny a legendární, někdy mytologické postavy slovanských reků, bájných knížat a zakladatelů nejstarších vládnoucích dynastií. Ačkoliv v průběhu 19. stol již existovalo povědomí o prvních Slovanech na našem území, a to hlavně díky četným archeologickám nálezům, můžeme si dovolit říci, že né všechny nálezy byly správně etnicky zařazeny. I přesto, že část umělců zpracovávajících ve svých námětech témata historie slovanů se aktivně zajímala o archeologické nálezy a snažila se věrně ilustrovat někdy dokonce rekonstruovat reálie našeho nejstaršího dějinného období, dochází ve výtvarných dílech 19. stol. k historickým, lépe řečeno archeologickým omylům. Velice často si můžeme tohoto fenoménu povšimnout u děl námětem spojovaných s mytologií a dějinami slovanů. Tyto historické nepatřičnosti měli zřejmě za úkol působit na diváka účinem heroizace historie a akcentování starobylosti jeho prapůvodního etnika stejně jako zvýšení dramatičnosti momentu. Takových to nepatřičností si může lecky i laik povšimnout nejčastěji na vyobrazení bojových scén mezi národy, kmeny, etniky. Jako příklad uveďme nástroje doby kamenné v rukou Přemysla Oráče či řecké antické amfory sloužící k věštbě Kněžně Libuši. Referát se snaží alespoň skrze nástin případových studií poukázat na tento fenomén hstorie umění, sloužící v historické éře k vybudování povědomí o reáliích starých Slovanů. Autorka se věnuje problematice podrobněji v rámci dokorského studia na katedře dějin umění i katedře historie FF UPOL.Bulharská stopa v životě Boženy Němcové

Sylvia Georgieva (Praha, Česká republika)

Vztah Boženy Němcové k Bulharsku, k bulharské kultuře, k životu a bojům Bulharů koncem padesátých a začátkem šedesátých let 19. století patří k nejvýznamnějším kapitolám česko-bulharských kulturních styků v minulosti. Je důležité ovšem ihned říct, že jde o otázky dosud skoro neznámé, dokonce i pro odborníky-filology. Vztah B. Němcové k Bulharsku je těsně spjat se vztahem k ostatním slovanským národům, k dobovému chápání myšlenky panslovanské vzájemnosti za časů národního obrození. V textu jsou podrobně rozebrány jak její postoje k tehdejší historicky velice komplikované situaci na Balkáně, tak i kontakty s Bulhary v Praze. Díky těmto známostem s literáty nebo pouze s texty vynikajících bulharských (obecně i balkánských) spisovatelů-obrozenců se dokonce začala učit bulharsky. K dispozici jsou některé její překlady nejen bulharských textů do češtiny, ale i v bulharštině psané. Podrobně se zmiňuji o těchto písemnostech, o celé chronologii tvůrčích vazeb slavné české spisovatelky, a to na základě dostupných archivních materiálů, které jsem měla k dispozici jak v Čechách, tak i v Bulharsku. To vše pomůže alespoň částečně určit skutečný rozsah, charakter a význam styků Boženy Němcové s Bulhary a ohlasů v její činnosti a životě. Úplnost datace dokladů, použitých při zpracování tohoto zajímavého tématu, se odvíjela od míry dostupnosti dobových textů.Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 210.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка