Доктор мед наук, юристСкачати 27.26 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір27.26 Kb.
 • Правовий статус та
 • вимушені обов'язки медичних
 • працівників в Україні
 • доктор мед. наук, юрист
 • Лущик Уляна Богданівна,
 • Правовий статус та
 • вимушені обов'язки медичних
 • працівників в Україні

Медичний працівник

 • - це спеціаліст, який має відповідну професійну освіту, підготовку та кваліфікацію і, завданням якого є здійснення медичної діяльності

Медична діяльність

 • Ст. 74 Основ законодавства
 • Медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Як виняток, за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу охорони здоров'я, без спеціальної освіти дозволяється діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини.
 • Хто відповідає за прийом БАДів та втручання фахівців нетрадиційної медицини? Адже факт наявності слідів їх діяльності відсутній?

Медична діяльність

 • ст. 35 Основ законодавства
 • Лікувально-профілактична допомога
 • Первинна - консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнта для надання спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги.
 • Де, в яких умовах, за яку плату, робочий час...
 • Спеціалізована (вторинна) лікувально-профілактична допомога надається лікарями, які мають відповідну спеціалізацію і можуть забезпечити більш кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику і лікування, ніж лікарі загальної практики.
 • Чим відрізняється оплата спеціаліста, де віддача за його знання? Де межа стандарту? Де інтелектуальна ціна?

Медична діяльність

 • Високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога надається лікарем або групою лікарів, які мають відповідну підготовку у галузі складних для діагностики і лікування захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних методів діагностики та лікування, а також з метою встановлення діагнозу і проведення лікування захворювань, що рідко зустрічаються.
 • Де інтелектуальна ціна? Кожен споживач хоче отримати послугу подешевше, а якість та кінцевий результат максимальний.

Медичний працівник: типові представники

 • Лікар, який закінчив вищий медичний заклад і отримав диплом державного зразка з відповідної спеціальності
 • Студент вищого або середнього медичного навчального закладу, в особливих передбачених законодавством випадках
 • Особи, які мають незакінчену вищу медичну освіту
 • Середній медичний персонал - особи, які закінчили медичні середні спеціалізовані навчальні заклади і отримали диплом фельдшера або медичної сестри
 • Особи, які отримали медичну підготовку в зарубіжних країнах і отримали дозвіл здійснювати професійну діяльність на території України у встановленому законодавством порядку
 • Особи, які отримали дозвіл здійснювати діяльність цілителя відповідно до законодавства України
 • У відносинах з працедавцем
 • У відносинах з пацієнтом та його
 • родичами, законними представниками
 • Права людини
 • Права особистості
 • Декларовані права медичного працівника
 • м. Львів, 2008

Права медичного працівника

 • ст. 77 Основ законодавства
 • Медичні і фармацевтичні працівники мають право на:
 • а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації; Чи не єдина професія, яка потребує щоденного удосконалення!!!!
 • б) належні умови професійної діяльності; при відсутності належних умов для відпочинку в нічний час, обідньої перерви і необхідних засобів виміру показників життєдіяльності (термометри, тонометри і т.д.)
 • в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п'ять років у відповідних закладах та установах; Чим більше лікар знає, тим більше йому необхідно підтверджувати кваліфікацію (терапія, кардіологія, гастроентерологія і т.д.)
 • г) вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики; А стандарти, куплені норми фармацевтичного права?

Права медичного працівника

 • д) безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов'язків; Книги, інтернет, участь у виставках та конференціях – все платне, нові технології – оплата ліцензії на право інтелектуальної власності
 • е) обов'язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров'я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків у випадках, передбачених законодавством;
 • Держава декларує, а власник оплачує медогляд, страхування, закупівлю спецодягу і т.д. Де взяти кошти?
 • є) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв'язку з виконанням професійних обов'язків; Важко довести. Закон захищає пацієнта, навіть всупереч загальному епідоточенню.

Права медичного працівника

 • ж) встановлення у державних закладах охорони здоров'я середніх ставок і посадових окладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості; Постійна відповідальність та високий рівень ризику професії та низько оплачувана праця.
 • з) скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством; Дефіцит середнього медперсоналу в м. Києві – 15 тис. ставок. Хто виконує роботу за штатним розкладом? Як бути з нормами трудового права?
 • и) пільгові умови пенсійного забезпечення; більшість медпрацівників змушені працювати, оскільки з пенсії вони прожити не можуть.
 • і) пільгове надання житла та забезпечення телефоном; Декларації!!!!!!!

Права медичного працівника

 • ї) безплатне користування квартирою з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює в селах та селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту; Декларативна норма!
 • й) першочергове одержання лікувально-профілактичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами; залежить лише від ввічливості обслуговуючого медперсоналу
 • к) створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій; низька активність лікарських товарист
 • л) судовий захист професійної честі та гідності; хто реально може захистити лікаря? На практиці – головний лікар звільняє “проблемного” лікаря для захисту власної честі.

Права медичного працівника

 • ст. 34 Основ законодавства
 • Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення
 • Будь-яка хвороба – це, як мінімум, дисбаланс в організмі. Жива система людського організму на сьогодні настільки фоново розбалансована, що постійно існує загроза раптового погіршення самопочуття хворого в метро, вдома, в лікарні і т.д. Диспансерні огляди відійшли в минуле?...
 • Ст. 78 Основ законодавства
 • Медичні і фармацевтичні працівники зобов'язані:
 • а) сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу;
 • Цілодобово в повній бойовій готовності лікар повинен надавати медичну допомогу.
 • б) безкоштовно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях;
 • Державна служба швидкої медичної та невідкладної допомоги. Як можна надавати невідкладну допомогу підручними засобами? Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги та надання неналежної допомоги.
 • в) поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя; При відсутності культу здоров’я в державі.
 • вимушені обов'язки?
 • Ст. 78 Основ законодавства
 • г) дотримувати вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю; Етика- це внутрішня культура
 • д) постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності;
 • В клятві Гіппократа – лікар повинен бути забезпечений матеріальними винагородами мінімального побуту для можливості саморозвиватися.
 • е) надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров'я. Внутрішня культура особистості та відсутність корпоративної етики серед медпрацівників
 • м. Львів, 2008
 • вимушені обов'язки?
 • ст. 34 Основ законодавства
 • своєчасні та кваліфіковані обстеження та лікування пацієнта за відсутності чіткої організації системи меддопомоги
 • ст. 37 Основ законодавства
 • Медичні працівники зобов'язані надавати першу невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях
 • ст. 52 Основ законодавства
 • Медичні працівники зобов'язані надавати медичну допомогу у повному обсязі хворому, який знаходиться в критичному для життя стані, яким чином?
 • вимушені обов'язки?
 • ст.39 Основ законодавства
 • Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі стан його здоров'я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і здоров'я Як це виглядає при критичних станах?
 • ст. 40 Основ законодавства
 • Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків Гірка правда чи свята брехня?
 • вимушені обов'язки?
 • Система медичного права сьогодні доконечно потрібна для врегулювання правовідносин між пацієнтом та медичним працівником.
 • Однак однобоке трактування всіх норм права проти професії лікаря зумовлює масовий відтік медичних працівників з вітчизняної системи охорони здоров’я.
 • Для успішного розвитку медичного права необхідне врегулювання прав та обов’язків як з боку пацієнта-споживача, так і медичного працівника – виконавця в поєднанні з відповідальністю пацієнта за стан здоров’я власного організму, доведеного до форс-мажорних обставин.
 • Результат – сьогодні вже важко знайти грамотного та відповідального лікаря!
 • Хто завтра лікуватиме нас?
 • м. Львів, 2008
 • Реалії сьогодення:
 • Узаконити відповідальність особи за стан збереження власного здоров’я як нематеріального активу
 • Провести правовий всеобуч медичних фахівців
 • В основу застосування медичного права треба поставити критерій надання якісної медичної допомоги, а не позов з метою отримання матеріальної вигоди
 • Ажитація сьогодні юридично невизначеним терміном “лікарська помилка” повинна замінитися фаховістю та відвертістю фахової критики серед медичних працівників.
 • Візія медичного права в Україні:
 • Внести в законодавство персональну відповідальність медичного працівника за неякісно та нефахово надану медичну допомогу.
 • Допомогти державі розмежувати соціальні та медичні проблеми нашого суспільства. Медичний працівник не повинен бути розмінною монетою в безпорадному державному менеджменті.
 • Не забувати про золоте правило механіки – якщо виграємо в одному, то втрачаємо в іншому.
 • В усьому повинен бути баланс!!!
 • м. Львів, 2008
 • Візія медичного права в Україні:
 • В усьому повинен бути баланс:
 • права пацієнта та права медпрацівника,
 • обов’язки пацієнта та обов’язки лікаря,
 • виконавча (а не деклараційна) та каральна
 • функція держави,
 • етика особистості та порядність юриспруденції
 • партнерська взаємоповага та взаємодовіра.
 • МЕДПРАЦІВНИК ТЕЖ ЛЮДИНА
 • ЗІ СВОЇМИ ПРАВАМИ!
 • Візія медичного права в Україні:

Каталог: pdf
pdf -> Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
pdf -> Загальна характеристика системи міжнародного гуманітарного права
pdf -> Тема. Вступ
pdf -> Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
pdf -> Міністерство охорони здоровя україни
pdf -> Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
pdf -> Безпека в мережах wi-Fi. Аналіз основних методів захисту сучасних wi-Fi мереж
pdf -> Пам’ятка студентам
pdf -> Чернігівський національний технологічний університет Рекомендації виконавцям наукових досліджень та науково-технічних розробок щодо реєстрації наукових тем у Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (Укрінтеі)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка