Доповідь ректора М. В. Полякова


) Договір про науково-технічне співробітництво з кластером «Енергозбереження» м. Севастополя терміном на 2013 – 2015 роки, № 1402 від 16.01.2013 рСторінка12/15
Дата конвертації11.09.2018
Розмір3.26 Mb.
#49643
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1) Договір про науково-технічне співробітництво з кластером «Енергозбереження» м. Севастополя терміном на 2013 – 2015 роки, № 1402 від 16.01.2013 р.

2) Договір про науково-технічне співробітництво з Придніпровською державною академією будівництва та архітектури терміном на 2012 – 2015 роки, № 1399 від 21.12.2012 р.


3) Договір про науково-технічне співробітництво з Придніпровським науковим центром НАН України та МОН України та Державною бюджетною установою «Дніпропетровський регіональний центр з інвестицій та розвитку».

За матеріалами науково-дослідних робіт опубліковано 34 статті (2 – в журналі з імпакт-фактором), 16 доповідей на конференціях та семінарах (з них 2 в матеріалах конференцій, що входять до науково-метричних баз даних) і 29 тез доповідей на міжнародних конференціях, одержано 9 патентів та подано 2 заявки на отримання патенту України. Опубліковано 2 монографії, 3 навчальні посібники, 3 методичні розробки.

Результати досліджень доповідалися на 63-му Міжнародному астронавтичному конгресі (м. Неаполь, Італія), ІІІ-й та IV-й Міжнародних конференціях «Космические технологии: настоящее и будущее» (м. Дніпропетровськ, Україна), VIІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (м. Запоріжжя, Україна), наукових конференціях «Информационные технологии в управлении сложными системами» (м. Дніпропетровськ, Україна), наукових читаннях «Дніпровська орбіта» (м. Дніпропетровськ, Україна) та пам’яті К.Е. Ціолковського (м. Калуга, Росія), міжнародній конференції «Украина – Россия – Сколково: единое инновационное пространство» (м. Київ, Україна), національному конвенті України щодо ЄС, робоча група «Євроінтеграційна стратегія України: енергетичний вимір» та ін.

Результати робіт було представлено на таких міжнародних та регіональних виставках:

1) VII Международная выставка литейной продукции, технологий, оборудования и материалов для производства литья «ЛитЭкс-2012», 12–14 вересня 2012 р., Метеор «Експоцентр»;

2) Виставка ДНУ в рамках проведення форуму Фонду Л.Д. Кучми «Випускники–60-х» 2 жовтня 2012 р.;

3) XXIV Национальная выставка энергоэффективного строительства и дизайна «Фасад», 2–5 жовтня 2012 р., Метеор «Експоцентр»;

4) XII Международная выставка промышленного оборудования и металлообработки «Машпром-2012», 16–19 жовтня, Метеор «Експоцентр»;

5) Виставка на Міжнародному науково-практичному форумі «Наука і бізнес – основа розвитку економіки», 11–12 жовтня 2012 р., Аерокосмічний центр;

6) XIII Национальная выставка энергоэффективности, энергосбережения и электротехники «Энергопром – 2012», 23–25 жовтня 2012 р., Метеор «Експоцентр»;

7) XXV Национальная выставка энергоэффективного строительства и дизайна «Фасад весна – 2013», 13–15 березня 2013 р., Метеор «Експоцентр»;

8) Виставка у рамках Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених, 23–25 квітня 2013 р.

Наукові співробітники НДІ енергетики беруть активну участь у навчальному процесі ДНУ, керують дипломними і курсовими роботами студентів фізико-технічного факультету. У 2012/2013 н. р. під керівництвом співробітників НДІ енергетики виконано 18 бакалаврських робіт, 5 дипломних робіт спеціалістів та магістрів. Лабораторна та інформаційна база НДІ енергетики використовується під час проведення навчального процесу для студентів фізико-технічного та механіко-математичного факультетів. Результати НДР впроваджені в навчальний процес Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (у 2012 році 2 впровадження, які підтверджені актами). Матеріали досліджень використано в навчальному процесі ДНУ при оновленні курсів лекцій «Основи функціонування ЕРДУ», «Теорія польоту», «Основи проектування кутової стабілізації», «Конструкція ракет-носіїв і космічних апаратів» та лабораторних робіт «Прямі перетворювачі енергії», «Методи розрахунку сонячних енергетичних систем». Разом зі студентами та аспірантами підготовлено 9 доповідей на XV Міжнародну молодіжну науково-практичну конференцію «Людина і космос».

3.8.2. НДІ біології

У першому півріччі 2013 року в НДІ біології працює 59 штатних співробітників, з яких один доктор та 18 кандидатів наук. Сумісниками НДІ біології є 6 докторів наук – наукових керівників держбюджетних тем.

Співробітники НДІ біології разом із колективом факультету біології, екології та медицини у 2012 році виконували 8 держбюджетних фундаментальних тем Міністерства освіти і науки України. У 2013 році в НДІ біології виконується 7 держбюджетних фундаментальних тем.

Загальний обсяг фінансування НДІ біології у 2012 р. за держбюджетними темами складав 2636,9 грн., за госпдоговірною тематикою – 265,778 тис. грн.

У 2012 році на базі НДІ біології та факультету біології, екології та медицини укладено та виконано 17 госпдоговірних тем (наукові керівники: член-кор. НАНУ, д.б.н., проф. А.П. Травлєєв, д.б.н., проф. О.Є. Пахомов, д.б.н., проф. А.І. Вінніков, д.б.н., проф. О.В. Федоненко, к.б.н., с.н.с. Б.О. Барановський).

На початок 2013 року вже виконано дві госпдоговірні теми на суму 42 тис. грн., на стадії виконання знаходяться 3 теми.

На цей час виконуються договори про міжнародне співробітництво з Кордобським університетом (Іспанія), з університетом м. Дебрецен (Угорщина), з Міжнародним Гельмгольц-центром вивчення навколишнього середовища (м. Лейпциг, Німеччина), Техаським університетом А & М (Джаксон, США), Інститутом біології внутрішніх вод ім. І.Д. Папаніна Російської академії наук (Росія), Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова (Росія) та договори про науково-технічне співробітництво між НДІ біології ДНУ та такими сторонніми організаціями України: Інститутом проблем природокористування та екології НАН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України, Інститутом сільського господарства степової зони Національної аграрної академії наук України, Дніпропетровським державним агроуніверситетом, Українським державним хіміко-технологічним університетом, Жовтоводською СЕС, Дніпровсько-Орільським природним заповідником, Інститутом рибного господарства Української академії аграрних наук, Головним державним управлінням охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в Дніпропетровській області (Облдержрибінспекція), Головним державним управлінням охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Запорізькій області, з провідним в Україні рибогосподарським підприємством – ВАТ «Криворіжрибгосп», Дніпропетровською обласною асоціацією рибництва, кафедрою онкології та медичної радіології Дніпропетровської державної медичної академії, ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгосп», центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпропетровського району та іншими. Керівниками робіт за договорами про науково-технічне співробітництво є провідні вчені НДІ біології та факультету біології, екології та медицини ДНУ: член-кор. НАНУ, д.б.н., проф. А.П. Травлєєв, д.б.н., проф. О.Є. Пахомов, д.б.н., проф. А.І. Вінніков, д.б.н., проф. О.М. Вінниченко, д.б.н., проф. О.В. Федоненко, д.б.н., проф. Н.І. Штеменко, к.б.н., проф. В.Л. Булахов, к.б.н., с.н.с. Б.О. Барановський, к.х.н., с.н.с. В.С. Феденко.

За звітний період співробітниками інституту впроваджено в різні галузі виробництва та господарства понад 30 науково-дослідних розробок (к.б.н., с.н.с. А.Ф. Кулік, проф. О.М. Вінниченко, проф. О.В. Федоненко, д.б.н. О.В. Міхєєв, проф. В.Л. Булахов, к.б.н., с.н.с. І.М. Лоза, к.б.н., с.н.с. І.В. Жерносєкова, к.б.н., с.н.с. В.С. Феденко, к.б.н., с.н.с. В.С. Більчук, к.б.н., с.н.с. І.О. Філонік, к.б.н., с.н.с. Б.О. Барановський, к.б.н., с.н.с. І.А. Іванько, к.б.н. Н.О. Хромих, м.н.с. Г.С. Россихіна, м.н.с. В.В. Лашко та ін.).

За звітний період отримано 1 патент та корисну модель (власник патента – ДНУ) «Спосіб оцінки стійкості бур’янів до ацетохлорвмісних гербіцидів» (№ 80029, опубліковано 13.05.2013, бюл. № 9) (автори: Н.О. Хромих, О.М. Вінниченко).

Співробітники НДІ біології та факультету біології, екології та медицини брали активну участь у проведенні Міжнародного науково-практичного форуму «Наука і бізнес – основа розвитку економіки» (керівництво та організація роботи секції 5 «Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища») та Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених (секція 4 «Природничі науки та охорона навколишнього середовища»), які проводились у 2012 році на базі Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

У 2013 році на базі факультету біології, екології та медицини та НДІ біології буде проведено VIІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» (21–24 жовтня) та IІ Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології» (24–25 вересня).

Наукові співробітники інституту біології беруть активну участь у навчальному процесі ДНУ, керують дипломними і курсовими роботами студентів факультету біології, екології та медицини. У межах держбюджетної тематики НДР виконано 88 курсових, 76 дипломних робіт. Результати НДР впроваджені в навчальний процес Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (у 2012 році – 8 впроваджень, які підтверджені актами).

За тематикою досліджень у межах держбюджетних тем співробітники НДІ біології у 2012 році захистили дві кандидатські дисертації (н.с. О.В. Стрижак та м.н.с. І.В. Леус). За наукові досягнення наукові співробітники інституту біології отримали відзнаки: м.н.с. Г.С. Россихіна-Галич нагороджена грамотою ДНУ ім. Олеся Гончара за перемогу в обласному конкурсі «Кращий молодий учений»; к.б.н., с.н.с. Б.О. Барановський нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України за ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю (наказ № 640 від 30.05.2012); м.н.с. С.О. Бабій отримала диплом за ІІІ місце за кращу усну доповідь на VIII Міжнародній науковій конференції для студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології» (Львів, 2012) та диплом першого ступеня за найкращу наукову доповідь (Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих учених, м. Чернівці) та інші. Отримані гранти: Фулбрайтівський грант на стажування проф. Н.І. Штеменко у Техаському А&M університеті (США) зі спеціальності «Біохімія», грант проф. Н.І. Штеменко на участь у Міжнародному симпозіумі «Сучасні досягнення у дослідженнях навколишнього середовища та здоров’я» (штат Джексон, США); к.б.н., пров. інж. Л.В. Шупранова – грант на участь у Міжнародному симпозіумі NANO/SPS «Air pollution modeling and its application» (Королівство Нідерланди).

Наукові співробітники інституту виступають рецензентами кандидатських дисертаційних робіт, беруть участь у складанні Літопису природи Дніпровсько-Орільського заповідника (чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв, проф. В.Л. Булахов, с.н.с. А.Ф. Кулік, к.б.н. Б.О. Барановський, доц. І.М. Лоза, н.с. О.О. Марченковська), керують секціями на біолого-екологічному відділенні МАН України і проводять щорічні конкурси науково-дослідних робіт слухачів «Екологічної», «Біологічної», «Лісознавчої» секцій Малої академії наук (к.б.н. І.А. Іванько, к.б.н. Б.О. Барановський, к.б.н. Ю.Б. Смирнов, к.б.н. І.М. Лоза).

За звітний період вийшли друком фахові наукові журнали «Екологія та ноосферологія», «Ґрунтознавство», міжвузівський збірник «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель» (головний редактор – чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв), Вісник ДНУ («Біологія та екологія») (головний редактор – проф. О.Є. Пахомов).

Співробітниками НДІ біології опубліковано 259 наукових робіт, серед них: 1 монографія, 1 підручник, 2 навчальні посібники, 4 методичні посібники (разом із співробітниками факультету біології, екології та медицини), 114 статей у міжнародних і фахових виданнях.

Результати науково-дослідних робіт співробітників інституту апробовані на наукових форумах, симпозіумах і конференціях різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, регіональних): VIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Україна, м. Львів), ХІ конференція молодих онкологів України за участю міжнародних спеціалістів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» (Україна, м. Київ), ІІ Міжнародна наукова конференція «Рослинний світ у Червоній книзі України: Впровадження Глобальної стратегії збереження рослин» (Україна, м. Умань), III Міжнародна наукова конференція «Інтродукція, селекція та захист рослин» (Україна, м. Донецьк), ХІ наукова конференція молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (Україна, м. Львів), Міжнародна науково-практична конференція «Микробные биотехнологии: актуальность и будущее» (Україна, м. Київ), ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України» (м. Київ – м. Переяслів-Хмельницький), X Международная ботаническая конференция молодых ученых (Росія, м. Санкт-Петербург), Международная конференция молодых ученых «Экспериментальная и теоретическая биофизика» (Росія, м. Пущино), IV Молодежный экологический форум (Росія, м. Санкт-Петербург), VI Международный симпозиум «Геоэкологические проблемы степных регионов» (Росія, м. Оренбург), Международная конференция «Медико-биологические проблемы действия радиации» (Росія, м. Москва), Ninth International Symposium on Recent Advances in Environmental Health Research (Jackson, Missіssippi, USA), VIII Mezinarodni vedecko-praktica conference «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2012» (Praha), NATO/SPS Intern. Technical Meeting on Air Pollution Modeling and its Application (Netherlands), VIII Міжнародна науково-практична конференція «Перспективные вопросы мировой науки – 2012» (м. Софія, Болгарія) та ін. Всього представлено 175 доповідей, з яких 18 – у співавторстві зі студентами.

Загальна рейтингова оцінка наукової діяльності НДІ біології у 2012 р. складає 78,65 балів (II місце серед науково-дослідних інститутів ДНУ).3.8.3. НДІ геології

Сьогодні у НДІ геології працюють 24 співробітники, з них 19 – штатні, з них: 14 наукових співробітників (докторів наук – 3, кандидатів наук – 5).

Загальний обсяг фінансування НДІ геології у 2012/2013 навчальному році за держбюджетними темами складає 770,0 тис. грн.

Позабюджетних коштів не отримано (у 2012 році між ДНУ і КП «Південукргеологія» був складений госпдоговір на суму 50 тис. грн, але роботи за ним були припинені у зв’язку з відсутністю коштів у замовника і будуть поновлені в серпні 2013 р. при запланованій сумі договірних коштів 100 тис. грн.).

У 2012 році співробітники НДІ геології разом з колективами геолого-географічного факультету та факультету прикладної математики ДНУ виконувались 4 держбюджетні теми Міністерства освіти і науки України (1 фундаментальна та 3 прикладні) за чотирма пріоритетними напрямами. З початку 2013 року виконуються 3 держбюджетні теми (1 фундаментальна та 2 прикладні) за трьома пріоритетними напрямами: напрям 2 – «Інформаційні та комунікаційні технології» (прикладна), 3 – «Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток» (фундаментальна), напрямок 4 – «Раціональне природокористування» (прикладна).

За звітний період одержано 2 патенти: 1) № 72963, 2012 р. – «Спосіб детоксикації продуктів термічної переробки твердих побутових відходів щодо хрому та марганцю» (Г.А. Кроїк та ін.); 2) № 69355, 2012 р. – «Спосіб оцінки якості медичної допомоги хворим з хронічним холециститом на етапі діагностики» (О.Г. Байбуз та ін.).

Наукові співробітники інституту геології беруть активну участь у навчальному процесі ДНУ, керують дипломними і курсовими роботами студентів геолого-географічного, фізико-технічного факультетів та факультету прикладної математики. З участю співробітників інституту захищено 30 курсових (15 – на основі НДР інституту) та 40 дипломних робіт (16 – на основі НДР інституту). Результати за всіма НДР впроваджені в навчальний процес ДНУ в курсах: «Загальна геологія», «Історична геологія», «Мінералогія та кристалографія», «Вивчення форм кристалів», «Петрографія та літологія», «Геохімія», «Родовища корисних копалин», «Гідрогеологія та інженерна геологія», «Охорона підземних вод», «Спеціальні питання динаміки» (ГГФ), «Методи теорії масового обслуговування», «Імовірнісні процеси та математична статистика в автоматизованих системах моніторингу», «Прикладний статистичний аналіз», «Інженерна комп’ютерна графіка», «Оперативний аналіз у системах моніторингу», «Моделювання просторових об’єктів», «Цифрова обробка зображень» (ФПМ), «Екологія людини» (ФТФ), що підтверджено відповідними актами.

Науковою роботою студентів керували 9 наукових співробітників інституту.

У всіх формах НДР інституту брав участь 51 студент ГГФ, ФТФ і ФПМ, у роботі чотирьох наукових гуртків – 42 студенти; 22 студенти виконували роботу за держбюджетними темами (з них 2 – з оплатою).

10 студентів брали участь у міжнародних наукових конференціях, 8 – у всеукраїнських, 15 – у кафедральних та міжкафедральних.

За результатами наукових робіт студентами опубліковано 26 наукових праць, з яких 4 – самостійні.

Керівниками і виконавцями держбюджетних тем, що велись в НДІ геології, були 5 викладачів ГГФ та ФПМ: Г.П. Євграшкіна, О.Г. Байбуз, В.В. Богданович, Н.П. Шерстюк, О.В. Бондар.

Наукові співробітники інституту виступають офіційними опонентами кандидатських та докторських дисертаційних робіт і рецензентами авторефератів.

За звітний період співробітники НДІ геології опублікували 60 наукових праць, у яких розглядаються питання рудної геології, стратиграфії, біотехнології, екології, гідрохімії, інформатики тощо; з них – 2 монографії, 1 посібник, 22 статті (2 – за кордоном), 33 тези.

Результати науково-дослідних робіт співробітників інституту апробовані на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах («Современная микропалеонтология» (м. Москва, Росія); «XXXIV сесія Палеонтологічного товариства НАН України (м. Київ); «Международный симпозиум студентов и молодых ученых» (м. Томськ, Росія); «Довкілля для України» (м. Київ); «Вода: проблемы и решения» (м. Дніпропетровськ); «Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля та контроль якості воли» (м. Дніпропетровськ); «Наука і бізнес – основа розвитку економіки (м. Дніпропетровськ); «Тиждень еколога»(м. Дніпродзержинськ); «Системний аналіз і інформаційні технології», (м. Київ); «Автоматика – 2012» (м. Київ); «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації»(м. Львів); «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» (м. Івано-Франківськ); «Математичні проблеми технічної механіки – 2012» (м. Дніпродзержинськ); «Наукова весна – 2012» (м. Дніпропетровськ); «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012)» (м. Дніпропетровськ); «Людина і космос» (м. Дніпропетровськ); «Рекультивація складних техноекосистем в новому тисячолітті: ноосферний аспект» (м. Дніпропетровськ). Усього зроблено 50 доповідей, з них 33 – у співавторстві зі студентами.

3.9 Науково-дослідна робота факультетів

Механіко-математичний факультет

Механіко-математичний факультет має 7 кафедр та 5 науково-дослідних лабораторій.

У виконанні наукової тематики брали участь 90 викладачів, 21 науковий співробітник та 253 студенти, які працювали з 9 кафедральними темами.

Усього за звітний рік на факультеті захищено 4 кандидатські дисертації.

Завідувачу кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій, професору Дзюбі Анатолію Петровичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Президія Національної академії наук України відзначила грамотою молодого науковця і викладача кафедри геометрії та алгебри Пипку Олександра Олександровича за серію наукових праць.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 98 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 22.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 3.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 413,

   з них: монографій – 12.

Публікацій у наукових журналах – 182.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 36.

Посилань, визнаних у міжнародних журналах, на роботи викладачів університету – 17.

Посилань у періодичних виданнях зі студентами (тези доповідей) – 13 (23).

Кількість експонатів, представлених на виставках, у т.ч. міжнародних – 12.

Патентів та охоронних документів на винаходи – 2.

Факультет прикладної математики

Факультет прикладної математики має 4 кафедри, 2 науково-дослідні лабораторії.

Усього за звітний рік у спецрадах факультету було захищено 2 кандидатські дисертації.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 3.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 3.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 366,

   з них: монографій – 7.

Публікацій у наукових журналах – 144.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 16.

Посилань на роботи викладачів університету у періодичних виданнях

зі студентами (тези доповідей) – 34 (97).

Кількість експонатів, представлених на виставках, у т.ч. міжнародних – 2.

Кількість отриманих нагород (всього) – 4.

Патентів та охоронних документів на винаходи – 3.

Кількість позитивних рішень на винаходи – 1.

Отримано 1 орден.

Олена Михайлівна Кісельова, проф., д. ф.-м. н., декан ФПМ отримала звання академіка Академії наук вищої школи (напрям – «Системний аналіз»).
Фізико-технічний факультет

Фізико-технічний факультет має 8 кафедр, 5 науково-дослідних лабораторій.

Протягом 2012/2013 н. р. наукові дослідження велися за держбюджетними, госпдоговірними та кафедральними науково-дослідними темами, виконувалися в рамках проекту Українського науково-технологічного центру (УНТЦ). Продовжена співпраця з науково-дослідними і проектними установами, вищими навчальними закладами України та зарубіжжя.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Створено 2 студентські конструкторські бюро та 20 проблемних груп.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 1.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 382,

    з них: 5 монографій,

              7 навчальних посібників,

              7 методичних посібників,

             180 статей у наукових збірниках і матеріалах конференцій (161 опублікована в Україні і 19 за кордоном),

             152 тез доповідей (131 опубліковано в Україні, 21 – за кордоном).

Публікацій у наукових журналах – 120.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах та матеріалах міжнародних конференцій – 40.

Посилань у міжнародних журналах на роботи викладачів університету –7.

У періодичних виданнях зі студентами – всього робіт 132 (у тому числі 44 статті та 88 тез доповідей).

Кількість експонатів, представлених на виставках, у т.ч. міжнародних – 6.

Кількість отриманих нагород – 5.

Патентів та охоронних документів на винаходи – 5.Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем має 8 кафедр.

Увесь професорсько-викладацький склад факультету фізики електроніки та комп’ютерних систем, науковці лабораторій, аспіранти, а також частково навчально-допоміжний склад активно займаються науково-дослідною роботою, яка знаходить визнання на міжнародному рівні.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 17.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 6.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 323,

   з них: монографій – 6.

Публікацій у наукових журналах – 133.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 48.

Посилань у міжнародних журналах на роботи викладачів університету, у періодичних виданнях зі студентами – 50.

Кількість експонатів, представлених на виставках, у т.ч. міжнародних – 3.

Кількість отриманих міжнародних премій – 1.

Патентів та охоронних документів на винаходи – 2.

Авторських свідоцтв – 2.

Кількість позитивних рішень на винаходи – 2.

Хімічний факультет

Хімічний факультет має 5 кафедр, 1 науково-дослідну лабораторію.

У навчальному році співробітниками та випускниками аспірантури захищено 2 кандидатські дисертації.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 5.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 4.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 328,

   з них: монографій – 6.

Публікацій у наукових журналах – 121.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 15.

Посилань у міжнародних журналах на роботи викладачів університету – 49.

У періодичних виданнях зі студентами (тези доповідей) – 36 (85).

Отримано 1 нагороду.

Патентів та охоронних документів на винаходи – 20.

Кількість позитивних рішень на винаходи – 8.Факультет систем і засобів масової комунікації

Факультет систем і засобів масової комунікації має 3 кафедри.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 91 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 4.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 3.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 135,

   з них: монографій – 2.

Публікацій у наукових журналах – 84.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 11.

Посилань у міжнародних журналах на роботи викладачів університету, у періодичних виданнях зі студентами (тези доповідей) – 1 (36).

Геолого-географічний факультет

Геолого-географічний факультет має 3 кафедри.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 6.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 112,

   з них: монографій – 2.

Публікацій у наукових журналах – 85.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 1.

Посилань на роботи викладачів університету в періодичних виданнях

зі студентами (тези доповідей) – 23(12).

Економічний факультет

Економічний факультет має 7 кафедр.

Викладачі факультету беруть участь у науково-дослідній роботі університету за рахунок коштів держбюджету. Наукова робота проводиться згідно з планами, середній науково-дослідницький рейтинг викладачів достатньо високий.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 99 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 22.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 1.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 489,

   з них: монографій – 7.

Публікацій у наукових журналах – 163.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 24.

Посилань на роботи викладачів університету у періодичних виданнях

зі студентами (тези доповідей) – 295.

Кількість експонатів, представлених на виставках – 1.

Кількість отриманих нагород – 4.

Кількість позитивних рішень на винаходи – 4.Історичний факультет

Історичний факультет має 5 кафедр, 3 науково-дослідні лабораторії та Центр українсько-німецьких наукових досліджень.

За звітний період співробітниками факультету було захищено 7 кандидатських дисертацій. Рекомендовано до захисту і подано до спеціалізованої вченої ради 1 докторську дисертацію.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 7.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 1.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 124,

   з них: монографій – 4.

Публікацій у наукових журналах – 120.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 4.

Посилань на роботи викладачів університету – 5.

Посилань у періодичних виданнях зі студентами – 6.

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин має 5 кафедр.

На кафедрах факультету щомісячно працюють наукові семінари, на яких з доповідями виступають викладачі та аспіранти.

На базі ФСНМВ у 2012/13 н. р. проведено 7 конференцій.

Упродовж навчального року викладачі і співробітники брали активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях та семінарах.

Професор кафедри філософії П.І. Гнатенко нагороджений медаллю «Григорій Сковорода» АПН.

Асистент кафедри соціології М.О. Шевчук стала переможцем Обласного конкурсу наукових проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

Грамотою Президії АН України нагороджено О.А. Третяка за монографію «Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції».

На факультеті діє студентське наукове товариство. На кафедрах функціонують студентські наукові гуртки.

Факультет біології, екології та медицини

Факультет біології, екології та медицини має 8 кафедр.

За звітний період співробітниками факультету отримано 4 гранти: на стажування у Техаському А&M університеті (США), на стажування у Магдебурзькому університеті Отто-фон-Геріке, для участі у конференції в Джексонському державному університеті (США), на відрядження до м. Люнд (Швеція).

Співробітники факультету взяли участь у 14 міжнародних конференціях та симпозіумах, які проводилися в Україні та країнах зарубіжжя.

У жовтні 2012 р. на кафедрі зоології та екології було організовано VI Міжнародну конференцію «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах».

Професори кафедр ФБЕМ активно беруть участь у роботі спеціалізованих рад.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 98 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 14.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 10.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 509,

   з них монографій – 4.

Публікацій у наукових журналах – 247.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 55.

Посилань у періодичних виданнях зі студентами – 198.

Кількість експонатів, представлених на виставках, у т.ч. міжнародних – 4.

Патентів та охоронних документів на винаходи – 1.

Авторських свідоцтв – 3.

.Факультет міжнародної економіки

Факультет міжнародної економіки має 3 кафедри.

Співробітники та студенти факультету міжнародної економіки у 2012/2013 н. р. активно здійснювали науково-дослідницьку роботу, про що свідчать показники.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 5.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 424,

   з них: монографій – 9.

Публікацій у наукових журналах – 149.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 4.

Посилань у міжнародних журналах на роботи викладачів університету, у періодичних виданнях зі студентами – 262.

Кількість позитивних рішень на винаходи – 4.Факультет психології

Факультет психології має 4 кафедри.

У звітний період здійснено комплекс запланованих науково-дослідних робіт.

Викладачі факультету регулярно беруть участь у зарубіжних конференціях, конгресах, семінарах.

Доц. Л.І. Байсара отримала грант від Фулбрайтівського товариства України на стажування у Пітсбурзькому університеті (США) з проблем дистанційного навчання.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 2.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 217,

   з них: монографій – 1.

Публікацій у наукових журналах – 161.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 32.

Посилань у періодичних виданнях зі студентами (тези доповідей) – 16 (7).Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства має 13 кафедр.

За звітний період проведено 12 конференцій.

Усього у звітному році на факультеті захищено 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 27.

Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами – 3.

Кількість монографій, опублікованих протягом року – 8.

Публікацій у наукових журналах – 671.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 48.

Посилань у періодичних виданнях зі студентами – 429.

Кількість експонатів, представлених на виставках – 115,

      у т.ч. міжнародних – 38.

Кількість отриманих нагород – 18.

Юридичний факультет

Юридичний факультет має 4 кафедри, 1 навчально-методичну лабораторію та юридичну клініку.

За останні три роки викладачами факультету захищено 12 дисертацій, з них: докторських – 3, кандидатських – 9.

Участь науково-педагогічних працівників у науковій роботі – 100 %.

Кількість наукових гуртків студентів – 4.

Кількість наукових видань, опублікованих протягом року – 142,

   з них: монографій – 3.

Публікацій у наукових журналах – 79.

Публікацій, надрукованих у міжнародних журналах – 4.

Посилань у періодичних виданнях зі студентами – 56.


Каталог: prog -> data -> attach
prog -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
prog -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
attach -> Глухівського національного педагогічного університету
attach -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет»
attach -> Закону України «Про внесення змін до деяких законів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
attach -> 1. навчально-методична робота структура університету
attach -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 6
attach -> Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності
attach -> Звіт про підсумки роботи колективу Університету
attach -> Звіт про підсумки роботи колективу університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка