Доповідь VI соціальний діалогСторінка2/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір3.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Доповідь VI

Соціальний діалог

 

Періодичне обговорення згідно з Декларацією МОП про соціальну справедливість в цілях справедливої глобалізації 

 

  

Міжнародна

Конференція

Праці

 


102 сесія, 2013 р.

 

  

 


Міжнародна

організація

праці

 

  
ISBN 978-92-2-426869-4 (print)
ISBN 978-92-2-426870-0 (Web pdf)
ISSN 0251-3730

Перше видання, 2013

Назви, відповідають прийнятої в Організації Об'єднаних Націй практиці, і виклад матеріалу в публікаціях МБП не є вираженням якої-небудь думки Міжнародного бюро праці ні про правовий статус будь-якої країни, району чи території, або їх влади, ні про делімітацію їх кордонів.


Згадка назв фірм та комерційних продуктів або процесів не означає їх схвалення Міжнародним бюро праці, так само як і відсутність згадки конкретної фірми, комерційного виробу або процесу не свідчить про їх несхвалення.
Видання МБП є у продажу у великих магазинах або місцевих бюро МОП у багатьох країнах; їх можна також отримати безпосередньо в Міжнародному бюро праці; прохання звертатися за адресою:
Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Каталоги або списки нових публікацій можна безкоштовно отримати за вказаною вище адресою або електронною поштою: pubvente@ilo.org.
Відвідайте наш Інтернет-сайт: www.ilo.org/publns.

Компьютерна верстка TTR: Confrep-ILC102-VI[DIALO-130124-1]-Ru.docx


Віддруковано Міжнародним бюро праці, Женева, Швейцарія


Змістстр.

Перелік скорочень…………………………………………………………………………...

V

Вступ………………………………………………………………………………………….

1

Передісторія питання………………………………………………………………………..

1

Структура доповіді…………………………………………………………………………..

2

Процес підготовки доповіді…………………………………………...................................

3

Глава 1. Соціальний діалог: визначення та мандат МОП………………………………...

5

1.1. Що таке соціальний діалог?............................................................................................

5

1.2. Роль МОП………………………………………………………………………………..

5

Глава 2. Соціальний діалог в мінливому світі……………………………………………..

11

2.1. Учасники соціального діалогу: мінливі реалії, програми і стратегії………………..13

2.1.1. Органи регулювання питань праці…………………………………………………..

13

2.1.2. Організації роботодавців…………………………………………..............................

15

2.1.3. Організації працівників………………………………………………………………

17

2.1.4. Інші учасники: організації громадянського суспільства…………………………...

21

2.2. Сприяння справедливим, ефективним і здоровим трудовим відносинам…………..22

2.2.1. Колективні переговори……………………………………………………………….

23

2.2.2. Співпраця на робочих місцях………………………………………………………...

35

2.2.3. Запобігання та врегулювання суперечок……………………………………………

38

2.3. Реформи трудового законодавства…………………………………………………….

42

2.3.1. Загальний хід перетворень…………………………………………………………...

42

2.3.2. Регіональні тенденції…………………………………………………………………

43

2.4. Національний тристоронній соціальний діалог………………………………………


47

2.4.1. Трипартизм як реалізована можливість: реагування на глобальну кризу, 2008-10 роки ………………………………………………………………………………………......


50

2.4.2. Трипартизм як упущена можливість: реагування на кризу державної заборгованості в Європі …………………………………………………………………….

50

2.4.3. Інші виклики для трипартизму………………………………………………………

53

2.4.4. Трипартизм і інклюзивний характер політичних рішень………………………......

53

2.5. Транскордонний соціальний діалог……………………………………………………

62

2.5.1. Багатонаціональні корпорації та добровільні ініціативи…………………………


64

2.5.2. Двосторонні та багатосторонні угоди та регіональні інтеграційні ініціативи……

67

2.6. Соціальний діалог та економічні показники………………………………………….

70

ILC.102/VI iii

Социальный діалог
Глава 3. Дії МОП в галузі соціального діалогу: реакція на різні реалії і потреби тристоронніх учасників …………………………………………………………………...

75

3.1. Загальні зауваження…………………………………………………………………

75

3.2. Надання підтримки учасникам соціального діалогу…………………………….

76

3.2.1. Органи регулювання питань праці………………………………………………

76

3.2.2. Організації роботодавців…………………………………………………………

77

3.2.3. Організації працівників…………………………………………………………….

78

3.3. Справедливі, продуктивні і здорові трудові відносин…………………………

80

3.4. Реформи трудового законодавства……………………………………………….

82

3.5. Національний тристоронній соціальний діалог………………………………….

83

3.6. Транскордонний соціальний діалог………………………………………………..

86

3.7. Всемірний облік моделі соціального діалогу: зусилля щодо забезпечення узгодженості дій міжнародних організацій ……………………………………………

88


3.7.1. Багатосторонні організації………………………………………………………..

88

3.7.2. Регіональні організації та ініціативи…………………………………………….

91

3.8. Взаємозв'язок між соціальним діалогом та іншими стратегічними завданнями МОП…………………………………………………………………………..

93


3.8.1. Соціальний діалог та сприяння основоположним принципам та правам у сфері праці, а також їх реалізація………………………………………………………

94


3.8.2. Соціальний діалог та соціальний захист для всіх…………………………….

96

3.8.3. Соціальний діалог, орієнтований на створення більш сприятливих можливостей для жінок і чоловіків з метою забезпечення гідної зайнятості та доходів……………………………………………………………………………………….

98


3.8.4. Всемірний облік проблем гендерної рівності і наділення жінок правом голосу………………………………………………………………………………………..

101


3.9. Соціальний діалог в країнових програмах гідної праці і технічне співробітництво (для країн)………………………………………………………………

101


Глава 4. Основні зауваження, отримані уроки та можливі подальші дії………….

105

Глава 5. Пункти, запропоновані для обговорення на Конференції з метою прийняття плану дій по соціальному діалогу………………………………………….

111


Пункт № 1: Соціальний діалог в контексті кризи і перетворень……………………

111

Пункт № 2: Зміцнення принципів соціального діалогу та механізмів

запобігання та вирішення спорів………………………………………………………..


112Пункт № 3: Залучення додаткових секторів, підприємств

та працівників до механізмів соціального діалогу……………………………………


112


Пункт № 4: Соціальний діалог, глобалізація і глобальні

системи поставок…………………………………………………………………………..112

Пункт № 5: Узгодженість політичних заходів………………………………………….

113

iv ILC.102/VI
Перелік скорочен


АСЕАН Асоціація держав Південно-Східної Азії
БГП безпеку і гігієна праці
ПКТС позабюджетні кошти на технічне співробітництво
ГПФ Глобальна профспілкова федерація
ДІД двосторонній інвестиційний договір
ЄК Європейська комісія
ЄРУ Європейське рамкову угоду
ІSО Міжнародна організація по стандартизації
КСВ корпоративна соціальна відповідальність
КЕЗКР Комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій
МЕРКОСУР Спільний ринок країн Південної Америки

(Загальний ринок Південного конуса)


Місті Міжнародний інститут соціально-трудових

досліджень


МКП Міжнародна конфедерація профспілок
МКТ Міжнародна конференція праці
МНК багатонаціональні корпорації
МОР Міжнародна організація роботодавців

МРУ міжнародне рамкову угоду


МСП малі та середні підприємства
МНЦ-МОП Міжнародний навчальний центр МОП в Турині
НАФТА Північноамериканська зона вільної торгівлі

ILC.102/VI vСоціальний діалог


ОГО Організація громадянського суспільства
ООН Організація Об'єднаних Націй
ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвитку
СРПА Співтовариство розвитку Півдня Африки
КПГП країнові програми гідної праці
УВТ угоду про вільну торгівлю
ВЕЗ вільні експортні зони
ТКУ транснаціональне корпоративну угоду
ЕСР економічна і соціальна рада
РПОСР Рамкова програма ООН по сприянню в цілях розвитку
DIALOGUE Департамент трудових відносин МБТ
PRODIAF Програма сприяння соціальному діалогу під

франкомовних країнах Африки

vi ILC.102/VIВступПередісторія питання

1. На своїй 97-й сесії в 2008 році Міжнародна конференція праці (МКП) прийняла Декларацію МОП про соціальну справедливість з метою справедливої У Декларації передбачено чотири стратегічні завдання, які Організації і державам-членам належить втілювати в життя:


і) сприяння зайнятості;
ii) розробка та розширення заходів соціального захисту;
iii) сприяння соціальному діалогу та трипартизму;
iv) дотримання, сприяння та реалізація основних принципів і прав у сфері праці.
2. У Декларації підкреслюється, що необхідно сприяти соціальному діалогу і трипартизму як найбільш доцільним методам:
i) адаптації ходу реалізації кожної з чотирьох стратегічних завдань до потреб і особливостей кожної країни;
ii) переводу економічного розвитку у площину соціального прогресу, а соціального прогресу - в площину економічного розвитку;
iii) досягнення консенсусу з належними заходами національної та міжнародної політики, яка надає вплив на стратегії та програми у сфері занятості і гідної праці;
iv) надання трудовому законодавству і відповідним установам ефективного характеру, в тому числі з точки зору визнання правових трудових відносин, сприяння нормальним трудовим відносинам і формування дієвих систем інспекції
3. У Декларації знайшов також відображення і загальний характер Програми гідної праці: всі держави-члени Організації повинні проводити політику, засновану на чотирьох стратегічних завданнях МОП. У той же час в ній вказується на цілісний і комплексний характер підходу до цього за рахунок визнання того, що ці завдання «нерозривно пов'язані між собою, взаємозалежні і взаємодоповнювані» і відводять міжнародним трудовим нормам роль ефективних засобів їх вирішення.
У березні 2009 року Адміністративна рада встановила семирічний цикл периодичного обговорення кожного з чотирьох стратегічних завдань і вирішила, що


  1. МБП: Декларація МОП про соціальну справедливість з метою справедливої глобалізації, Міжнародна конференція праці, 97-я сесія, Женева, 2008

  2. Частина I A) iii) Декларації.ILC.102/VI

1

Соціальний діалог

соціальний діалог буде предметом одноразового обговорення в цей період. Як і по попереднім періодичним обговоренням проблем зайнятості у 2010 році, соціального захисту у 2011 році та основоположних принципів і прав у сфері праці у 2012 році, МБП підготувало доповідь з даної теми в якості основи для проведення обговорення на МКП.

  1. Мета даної доповіді полягає в тому, щоб розширити і поглибити розуміння різних реалій та потреб держав-членів щодо стратегічного завдання сприяння соціальному діалогу. У ньому враховані конкретні рекомендації, що містяться в Додатку до Декларації, що стосуються цілеспрямованості цих доповідей, які повинні посприяти тристороннім учасникам, щоб останні:    1. глибше розуміли різні реалії і потреби своїх держав-членів щодо кожного із стратегічних завдань, більш ефективно реагували на них, використовуючи всі форми дій у розпорядженні Організації, в тому числі дії нормативного характеру;

    2. оцінювали результати діяльності МОП з метою прийняття конструктивних рішень, що стосуються програми, бюджету та різних питань у галузі адміністративного
  1. У березні 2011 року Адміністративна рада підтримала пропозицію, яка передбачає проведення у 2013 році періодичного обговорення стратегічного завдання соціального Вона підкреслила своєчасність дискусії, враховуючи важливість соціального діалогу для багатьох країн у процесі подолання ними економічного спаду і його необхідності для забезпечення економічного відновлення, що веде до створення робочих місць. Адміністративна рада нагадала про те, що у Глобальному пакті про робочі місця вказано на важливість соціального діалогу, особливо в період високої соціальної Вона зазначила, що обговорення в 2013 році дозволить МКТ здійснити додатковий аналіз і визначити роль соціального діалогу та його взаємозв'язків з трьома іншими стратегічними завданнями МОП.


Структура доповіді
7. У розділі 1 роз'яснюється, що, з точки зору МОП, соціальний діалог і трипар-тизм складають основну парадигму процесу сприяння соціальній справедлівос-ті, справедливим і мирним трудовим відносинам і гідній праці. В основі цієї парадигми є основоположне посилання на те, що діалог між сторонами, які мають свої власні інтереси, пріоритети та думки, є найбільш ефективним зразком формування принципів і правил та політичних заходів, які на практиці будуть служити широким інтересам суспільства як у період кризису, так і після його закінчення. У розділі також вказується на обмеження в сфері при-трансформаційних змін соціального діалогу тристоронніми учасниками в державах-членах, враховуючи, що більше половини світового населення проживає в країнах, що не ратифікували ні Конвенцію 1948 року про свободу асоціацій та захист права на організацію (87), ні Конвенцію 1949 року про право на організацію та ведення колективних переговорів . У розділі також вказується, що, як видається, після початку

3 Частина II B) Додатки до Декларації; Частина II A) i) Додатки до Декларації.

4 МБТ: Порядок Міжнародної конференції праці, Адміністративна рада, 310-а сесія, Женева, березня 2011, GB.310 / 2, Додаток II.

5 МБТ: Вихід з кризи: Глобальний пакт про робочі місця, Міжнародна конференція праці, 98-а сесія, Женева, 2009

6 МБТ: Основоположні принципи і права у сфері праці: від добровільних зобов'язань - до діям, Доповідь VI, Міжнародна конференція праці, 101-я сесія, Женева, 2012, п. 34

2 ILC.102/VIВступ

глобальної фінансової кризи в деяких країнах поглиблюються проблеми щодо проведення соціального діалогу, навіть хоча в інших регіонах світу відзначається суттєвий прогрес з точки зору поступового застосування принципів соціального діалогу в правових та інституційних основах і процесах.

8. У розділі 2 основну увагу приділено розгляду з різних позицій тенденцій, викликів і можливостей, що стосуються сторін та установ соціального діалогу, за допомогою оцінки їх різних реалій і потреб у контексті процесу глобалізації світової економіки. У ній також висвітлюються зміни, що відбуваються в результаті кризи, і те, яким чином вони впливають на учасників та установи соціального діалогу. У цьому розділі ці реалії аналізуються крізь призму сліду-чих аспектів:

i) сторін соціального діалогу, з акцентом на регулювання питань праці та на організації роботодавців і працівників;

ii) сприяння справедливим, сприятливим і здоровим трудовим відносинам, з особливим акцентом на колективні переговори, співробітництво на робочих містах і запобігання та врегулювання суперечок;

iii) реформ трудового законодавства, які задають рамки соціальному діалогу;

iv) національного тристороннього соціального діалогу;

v) міжнародного соціального діалогу;

vi) результатів досліджень по взаємозв'язкам між соціальним діалогом і еко-номічними показниками.

9. У розділі 3 представлені напрямки діяльності МБП з реалізації стратегічного завдання, що стосується зміцнення принципів трипартизму і соціального діалогу за допомогою наступних основних інструментальних засобів: нарощування потенційних можливостей; навчання кадрів; консультативних послуг політичного характеру; досліджень та обміну знаннями; розробки і здійснення країнових програм гідної праці (СПДП) і проектів технічного співробітництва. У ній також обговорюються взаємозв'язки між соціальним діалогом та іншими трьома стратегічними завданнями МОП. Крім того, в ній описуються дії МБП по всемірному обліку аспектів гендерної рівності та розширення участі жінок у соціальному діалозі і надання їм більших повноважень в рамках цього механізму; розглядаються також питання , як МОП здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з метою забезпечення обліку ними у своїх програмах аспектів соціального діалогу та трипартизму.

10. У главу 4 включені основні зауваження і уроки, отримані з аналізу перших трьох розділів, які можуть послужити міцним фундаментом для подальших дій.

11. У розділі 5 запропоновані питання для обговорення в цілях критичної переоцінки пріоритетів та оперативних програм МОП з урахуванням потреб трьохсторонніх учасників у соціальному діалозі.


Процес підготовки доповіді
Ця доповідь про періодичне обговорення побудована на матеріалах багаточисельних технічних доповідей, аналітичних оглядів, опублікованих досліджень і стратегічних документів, а також на доповідях і документах Адміністративної ради, що відносяться до теми соціального діалогу, опублікованих за останні десять років, після прийняття в 2002 році резолюції про соціальний діалог і

ILC.102/VI 3Соціальний діалог

трипартизм. У ньому, крім цього, використані результати досліджень і публіка-ції, випущені іншими регіональними, міжнародними та національними орга-нами і спеціалізованими установами, а також вищими навчальними закладами та дослідницькими інститутами.


13. У 2012 році Адміністративна рада запропонувала також здійснювати підготовку робочого документу, в якому б регулярно систематизувалися результати і уроки, одержані з завершених незалежних оцінок МОП, з обстежень впливу та з інших дослідницьких робіт, присвячених соціальному На додаток до цієї періодичної доповіді поточній сесії МКТ буде представлено робочий документ, що включає додаткові відомості щодо практичних заходів, проблем і досягнень у сфері ведення соціального діалогу.


7 МБТ: Other questions: Office response to the suggestions and recommendations of the annual evaluation report 2010–11, Адміністративна рада, 313-а сесія, Женева, березень 2012, GB.313 / PFA / 7/1.

4 ILC.102/VIПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка