Доповідь VI соціальний діалогСторінка7/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір3.17 Mb.
#12448
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Глава 3


Дії МОП в галузі соціального діалогу: реакція на різні реалії і потреби тристоронніх учасників
254. В цій главі представлені дії МОП, спрямовані на подолання викликів і використання можливостей, пов'язаних з соціальним діалогом. Ці дії включають дослідницьку роботу, політичні консультації, технічну співпрацю, формування потенціалу та сприяння міжнародним трудовим нормам. МБП здійснює ці дії як частину ОСП на 2010-2015 роки, зокрема в рамках результатів 9-13. Далі в цій главі розглядається взаємозв'язок між соціальним діалогом та іншими трьома стратегічними завданнями МОП, міститься огляд методів взаємодії МОП з іншими міжнародними організаціями, щоб спробувати забезпечити всемірний облік питань соціального діалогу та трипартизму в їхніх програмах, і, нарешті, обговорюється питання про те, як МОП використовує наявні в її розпорядженні засоби дій для здійснення цієї діяьності.
255. Як наголошується у Вступі, підрозділ з оцінки МБП підготувало аналітичний робочий документ за дорученням Адміністративної ради, зробленому в 2012 році. У цьому документі зведені воєдино результати і засвоєні уроки, отримані в рамках завершених незалежних оцінок програм технічної співпраці МОП у сфері соціального діалогу, і розглядаються інші дослідження, що стосуються соціального діалогу. Мета документу полягає в тому, щоб зміцнити потенціал МОП для прийняття рішень на основі наявних даних, використовуючи результати оцінки, а також внести вклад в періодичне обговорення проблем соціального діалогу.
3.1. Загальні зауваження
256. Сприяння тристоронньому соціального діалогу, здоровим трудовим відносинам та колективним переговорам, а також дотриманню трудового законодавства забезпечується за допомогою дослідницької та інформаційно-пропагандистської роботи, політичних консультацій, реформ законодавства та формування потенціалу. МБП надає підтримку органам регулювання питань праці та організаціям роботодавців і працівників. Діяльність МОП в останні роки була зосереджена на зміцненні потенціалу за допомогою проведення курсів професійної підготовки, семінарів та розробки посібників для соціальних партнерів та урядів. Пакет заходів підтримки включає також проведення технічних

1 МБТ: Основи стратегічної політики на 2010-15 роки: Перетворити гідну працю в реальність, Адміністративна рада, 304-я сесія, Женева, березень 2009, GB.304 / PFA / 2 (Rev.).


2 МБТ: Виконання програми МОП в 2010-11 роках, Адміністративна рада, 313-а сесія, Женева, березень 2012, GB.313 / PFA / 7/1.


ILC.102/VI

75

Соціальний діалог

консультацій з питань політики, законодавства, нормативно-правового регулювання та процедур, створення установ та обміну передовою практикою. На глобальному та регіональному рівнях галузеві наради та інші види діяльності допомогали тристороннім учасникам сприяти соціальному діалогу в конкуруючих секторах економіки.


257. Різні умови, в яких діють установи тристороннього соціального діалогу, а також політичне, інституційне і соціальне середовище для проведення діалогу та колективних переговорів в кожній країні значною мірою визначають те, яким чином соціальний діалог буде забезпечуватися завдяки діям МОП.
3.2. Надання підтримки учасникам соціального діалогу

258. Надання підтримки тристороннім учасникам та розвиток їх потенціалу представляють собою найважливішу область діяльності МОП. Підвищення обізнананості тристоронніх учасників про переваги соціального діалогу як інструменту управління, сприяння їх потенціалу для участі у соціальному діалозі та розробці політики, зміцнення організаційних структур і структур внутрішнього управління, а також формування потенціалу для ведення колективних переговорів і дотримання трудового законодавства являють собою ключові завдання. З цієї причини нарощування потенціалу тристоронніх учасників займає ключевое місце у багатьох СПДТ і проектах технічного співробітництва, які є головними інструментами надання послуг МОП на рівні країни (розділ 3.8).


3.2.1. Органи регулювання питань праці
259. Технічні консультативні послуги МОП, що надаються з метою надання підтримки органам регулювання питань праці та інспекції праці, будуються в основному на оцінці потреб, здійснюваної МБТ на прохання уряду. Рекомендації, розроблені на основі цієї оцінки, формують собою основу визначення пріоритетних напрямків дій уряду, а також планування технічної допомоги МОП. З 2011 року заходи, пов'язані з оцінкою, зосереджуються або на всій системі органів регулювання питань праці, або на роботі окремих їх установах, як це мало місце, наприклад, в Боснії і Герцоговині, Камбоджі, Камеруні, Коста-Ріці, Єгипті, Габоні, Греції, Йорданії, Лівані, Намібії, Саудівської Аравії, Шрі-Ланці, Тунісі, Уганді, Україні та В'єтнамі, або складаються плани з проведення цих заходів в рамках майбутньої діяльності (Ботсвана, Демократична Республіка Конго і Лесото).
260. Проведені раніше оцінки дозволили розпочати широкомасштабний діалог про націнальні політики в галузі інспекції праці, включаючи БГП (наприклад, Китай, Мальдівская Республіка і Шрі-Ланка); здійснення внутрішньої координації та плану-вання (Коста-Ріка, Домініканська Республіка, Гватемала, Гондурас, Індонезія і Україна); управління показниками діяльності міністерств (Південна Африка); спеціалізовану підготовку експертів адміністрації праці та інспекторів праці (Мальдівська Республіка, Намібія, Південна Африка, Шрі-Ланка, Свазіленд і Україна). На основі оцінки часто складаються узгоджені між національним тристоронніми учасниками плани дій, які потім підкріплюються технічним співробітництвом, націленим на сприяння тристороннім підходам.
261. Високі темпи здійснення різних заходів мали ключове значення в перехідні періоди і під час криз. «Арабська весна» змусила МБП швидко мобілізувати свої сили, щоб задовольнити нову зацікавленість національних

76 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогутристоронніх учасників регіону в соціальному діалозі, включаючи модернізацію органів регулювання питань праці та інспекції праці. У Греції оцінка потреб системи інспекції праці була здійснена в жовтні 2012 року як негайна реакція на запит уряду. У Китаї проект Міжнародного навчального центру МОП в Турині (МУЦ-МОП) проводився в 2010 році відразу ж після здійснення у 2009 році всеоохоплюючого огляду політики Китаю в області інспекції праці.


262. Семінари з метою зміцнення потенціалу проводилися для надання допомоги органам регулювання питань праці у забезпеченні дотримання трудового законо-давства на робочому місці. Наприклад, у роботі Академії регулювання питань праці та інспекції праці, яка проводилася МУЦ-МОП в 2011 році, взяли участь 77 слухачів з 38 країн, і в її рамках було організовано цілий ряд засідань, присвячених регулюванню питань праці та інспекції праці, включаючи соціальний діалог. Регіональні семінари проводяться в Латинській Америці і в арабських державах, відповідно до моделі, розробленої Академією, але з акцентом на питання і політику регіонального характеру.
263. Після обговорення на Міжнародній конференції праці у 2011 році питань інспекції праці МБП розробило пілотний проект за стандартною методикою збору даних про інспекцію праці з метою підвищення порівнянності цих даних на міжнародному рівні і встановлення контрольних орієнтирів (виконані в Коста-Ріці, Омані, Південній Африці, Шрі-Ланці та Україні). МБП підготувало ряд публікацій і численні інструменти в цій галузі.
264. У 2012 році МБП провело колоквіум експертів експериментального характеру за участю політичних керівників, що представляють органи інспекції праці з Бельгії, Бразилії, Колумбії, Китаю, Данії, Індії, Російській Федерації, Південної Африки, Сполучених Штатів Америки та В'єтнаму. Його мета полягала в тому, щоб обмінятися досвідом в галузі створення ефективних органів інспекції праці на різних етапах економічного розвитку, а також інноваційними стратегіями забезпечення дотримання перед обличчям нових викликів на ринку праці. Успіх цього експерименту припускає, що цей підхід необхідно знову використовувати в майбутньому.
3.2.2. Організації роботодавців
265. У багатьох країнах організації роботодавців досягли відчутних політичних результатів з соціально-економічних питань завдяки діяльності МБП в області технічного співробітництва. Ці досягнення варіюються від вдосконалення норм, що регулюють питання соціального забезпечення в Камбоджі, до більш сприятливої політики для розвитку МСП в Йорданії.
266. Розроблений в МБП оцінний інструмент «Сприятливе середовище для життє-здатних підприємств» являє собою важливий ресурс для організацій роботодавців і ділових кіл, який дозволяє здійснювати оцінку умов, в яких створюється і розвивається підприємство. У ньому основна увага приділена соціальним партнерам в плані зусиль, спрямованих на сприяння життєздатним підприємствам (відповідно до загального обговорення, яке відбулося на Міжнародній конференції праці в 2007); він також допомагає роботодавцям визначати фактори, що стримують забезпечення життєздатності підприємств, і формулювати


3 Conducive environment for sustainable enterprise, including COOPs, МБТ, EMP / ENTERPRISE, www.ilo. org / eese [9 листопада 2012].
4 МБТ: Сприяння життєздатним підприємствам, Доповідь VI, Міжнародна конференція праці, 96-я сесія, Женева, 2007
ILC.102/VI 77

Соціальний діалог


пропозиції про політичну реформу, які можна використовувати в діалозі та інформаційно-пропагандистській роботі з урядами. Цей інструмент був апробований в Ботсвані, Монголії, Омані та Свазіленді.


267. МБП надавало допомогу організаціям роботодавців у всіх регіонах в розробоці і наданні послуг, а також у наданні інструментів, спрямованих на залучення нових і закріплення існуючих членів. Наприклад, в результаті підтримки, наданої МБП в 2010-201 роках, Конфедерація роботодавців Філіппін (КРФ) стала надавати нові види послуг, спрямовані на підвищення конкурентоздатності своїх членів та сприяння корпоративній соціальній відповідальності.
268. З самого початку кризи, в умовах все більш складного середовища для підприємств і працівників, МБП забезпечувало формування потенціалу та навичок для ведення переговорів між профспілками і адміністрацією у Вірменії, Ботсвані, Кабо-Верде, Казахстані, Марокко, Південній Африці, Свазіленді і Таджикистані , а також в інших країнах. Професійна підготовка з розвитку навичок в області заходів примириння і посередництва здійснювалася в Ботсвані, Кабо-Верде, Єгипті, Гренаді, Індонезіі, Сербії, Свазіленді, Об'єднаній Республіці Танзанії, Тунісі та Зімбабве.
269. МБП надавало підтримку Федерації роботодавців і асоціаціям ділових кіл Камбоджі за допомогою проведення заходів щодо зміцнення потенціалу та технічних семінарів, а також більш широкого висвітлення в засобах масової інформації діяльності та репутації цього органу та діяльності Асоціації виробників швейної продукції Камбоджі.
270. В Ботсвані, Руанді, Свазіленді і Зімбабве організації роботодавців скористались допомогою МБП для розвитку двосторонніх відносин з організаціями працівників, а також для проведення спільної інформаційно-пропагандистської кампанії на підтримку життєздатних підприємств, створення зайнятості та гарантії робочих місць. По інший бік Атлантичного океану МБП надавало підтримку Раді приватних підприємств Гондурасу у зміцненні їх потенціалу по наданню своїм членам інформації та аналітичних матеріалів з трудових і соціальних питань, які дозволяють їм брати участь у роботі національної Комісії робочої сили підприємств. Крім того, МБП надавало технічні рекомендації та надавало підтримку Конфедерації роботодавців Філіппін з розробки політики на середньострокову перспективу і програми законодавчих заходів, а також з розвитку її потенціалу з метою проведення інформаційно-пропагандитської і лобістської діяльності.
271. МБП взаємодіяло з організаціями роботодавців в Албанії, Боснії і Герцеговині, Республіці Молдові та Сербії в процесі розробки методів опитування своїх членів, здійсненні аналізу цих даних, публікації отриманих результатів, а також у розробці стратегій комунікації та лобістської діяльності, щоб позиції членів були враховані в рамках національного, галузевого та регіонального соціального діалогу.
272. Для того щоб глибше зрозуміти фактори, що сприяють зміні організацій роботодавців, Бюро МБП по діяльності в інтересах роботодавців організувало у вересні 2011 року міжнародний симпозіум за методами представництва підприємств. На ньому зібралися глави членських організацій підприємців, представники компаній, а також наукових кіл, щоб обменятися досвідом і обговорити можливі напрамки майбутніх дій.
3.2.3. Організації працівників
273. Технічні консультації МБП і його діяльність в області нарощування потенційних можливостей організацій працівників і профспілок були зосереджені в останні роки на сприяння міжнародним трудовим нормам в умовах
78 ILC.102/VI

Дії МОП в галузі соціального діалогу
кризи і перехідного періоду. У березні 2011 року в Єгипті МБП надало допомогу новій незалежній профспілці для розвитку свого потенціалу. У вересні цього ж року був заснований регіональний форум демократичних арабських профспілок, а в кінці цього ж року почалося здійснення регіонального проекту щодо зміцнення потенціалу організацій працівників арабських держав у галузі соціально-економічних і правових питань. Технічні консультативні послуги МБП допомогали організаціям працівників брати участь у зміцненні механізмів тристороннього та двостороннього соціального діалогу в Камбоджі, Кабо-Верде і Іорданії, а також сприяли вирішенню проблеми фрагментації профспілок за допомогою створення широких профспілкових платформ в Камбоджі, Індії та Непалі.


274. У відповідь на виявлені потреби організацій працівників за підтримки МБП проводилася робота по зміцненню потенціалу профспілок у ряді областей, включаючи трудове законодавство, реформи в галузі соціального забезпечення, БГП, а також ВІЛ та СНІД. МБП сприяло зміцненню наступних елементів: двостороннього діалогу між профспілками та міністерствами праці (у Вірменії, Бангладеш, Беніні, Китаї, Домініканській Республіці, Ефіопії, Гренаді, Індії, Мексиці, Намібії, Непалі та на Філіппінах); заснованого на правах підходу до трудової міграції (Багатонаціональна Держава Болівія, Непал, Філіппіни і Таїланд); гендерної рівності і зайнятості молоді (Вірменія і Казахстан); надомної праці та неформальної економіки (Бразилія, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Хорватія, Казахстан, Малайзія, Монголія, Мозамбік, Непал, Пакистан, Перу і Філіппіни). Були підготовлені допоміжні технічні та навчальні матеріали про роль профспілок у розробці СПДТ, боротьбу з дискримінацією і в реалізації Декларації МОП про багатонаціональні корпорації. Навчальні програми для профспілок в країнах походження та призначення сприяли укладенню двосторонніх угод про співпрацю між профспілками.
275. Бюро МБП по діяльності в інтересах працівників грало вирішальну роль у мобілізації підтримки працівників з метою прийняття Конвенції 2011 про гідну працю домашніх працівників (189) за допомогою організації глобальних і регіональних нарад. Заходи щодо зміцнення потенційних можливостей стали здійснюватися ще до прийняття Конвенції з метою надання підтримки організаційним зусиллям Індії та Гонконгу (Китай). У 2010-2011 роках були підготовлені акти та посібники для профспілок з таких проблем, як: гідна працю домашніх працівників; свобода об'єднання та колективні переговори; заробітна плата; ВІЛ та СНІД; БГП; сталий розвиток; економічна грамотність; дитяча праця; вільні експортні зони; попередження та вирішення конфліктів у країнах, яких торкнулася криза.
276. Після 2010 року пройшли підготовку понад 100 випускників в рамках програми на ступінь магістра Глобального університету з проблем праці, призначеної для профспілкових діячів, як частина співробітництва Південь-Південь і тристороннього співробітництва між Бразилією, Німеччиною, Індією і Південною Африкою.
277. Симпозіуми високого рівня із залученням науковців та практиків проводилися з метою поширення результатів досліджень, а також для визначення пріоритетів у галузі досліджень і розробки політики в таких областях, як нестабільна праця; праця і глобальна криза; зміна клімату і «зелена» економіка. International Journal of Labour Research (Між-ний журнал соціально-трудових досліджень), який видаєься МБП забезпечує платформу для обміну між профспілками та науковими колами, включаючи обговорення рішень, пов'язаних з кризою.

ILC.102/VI 79Соціальний діалог

3.3. Справедливі, продуктивні і здорові трудові відносини


278. МБП здійснило порівняльний аналіз тенденцій та новаторських проявів у сфері трудових відносин, у тому числі з галузевої точки зору. Проведені останнім часом національні дослідження були присвячені вивченню ролі колективтивних переговорів і тристороннього соціального діалогу в процесі реагування на кризу, у проведенні справедливої політики в галузі заробітної плати та в рішенні проблем працівників, які мають нестандартні форми зайнятості, іноді в співробітництві з іншими установами. Акцент робився на проблемах фінансової кризи, яка ще більше висвітила необхідність структурної перебудови підприємств і їх адаптації до нових умов і одночасно прискорив її. Беручи до уваги величезний вплив, який така структурна перебудова може надавати на робочу силу, на підприємства і на суспільство в цілому, дослідження були зосереджені на процесах, що супроводжують таку перебудову допомогою належних форм соціального діалогу на всіх рівнях з освітленням дієвих заходів у відповідь на виклики з боку цих зовнішніх факторів впливу. МБП також вивчає тенденції в галузі трудових відносин з акцентом на країнах Африки (2010-2011 рр.) та Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2012-2013 рр.). Результати цього дослідження включені в робочі документи і видаються публікації.
279. У період після 2008 року МБП розробило базу даних за показниками у сфері соціального діалогу. Вона забезпечує огляд профспілок в державах-членах МОП, включаючи самі останні дані про членський склад (щодо 82 країн), питомій вазі профспілок (85 країн) і охопленні колективними переговорами (69 країн).
280. МУЦ-МОП розробив набір заходів і забезпечував підготовку по таким областям, як попередження та врегулювання суперечок. У 2007-2011 роках він провів 83 заходи з професійної підготовки, які безпосередньо стосуються проблем соціального діалогу, трудового права та регулювання питань праці / інспекції праці, в яких взяли участь 2.093 людини.
281. Тристоронні учасники проходили спеціалізовану підготовку з питань БГП на галузевому рівні, в рамках якої акцент робився на найбільш небезпечних секторах, таких як сільське господарство, будівництво, рибне господарство та гірнича промисловість. Протягом поточного дворічного періоду підготовка за БГП забезпечувалась для працівників і роботодавців в Азербайджані, Кенії та Парагваї. Що стосується гірничої промисловості, проводилися тристоронні регіональні та субрегіональні семінари з БГП в окремих країнах Азії (Монголія, 2009), Латинської Америки (Перу, 2011 р) і в африканських країнах на південь від Сахари (Обєднана Республіка Танзанія , 2012).
282. Протягом 2010-2012 років навчальні програми з питань колективних переговорів і вирішення спорів проводилися на регіональному та національному рівнях. У Камбоджі підготовка з питань колективних переговорів, а також допомога МБП в більш ефективному визначенні найбільш представницьких профспілок для колективних переговорів дозволили в 2009-2010 роках істотно збільшити

5 МБТ і Світовий банк: Inventory of policy responses to the financial and economic crisis: A joint synthesis report (Женева / Вашингтон, ОК, 2012).


6 Публікації DIALOGUE, МБТ, www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/lang--en/index.htm [8 листопада 2012].
7 Дані DIALOGUE, МБТ, www.ilo.org/ifpdial/information-resources/dialogue-data/lang--en/index.htm [8 листопада 2012].
80 ILC.102/VI

Дії МОП в галузі соціального діалогу

число колективних угод у швейній промисловості. Це дало можливість також укласти Меморандум про взаєморозуміння, який вперше вступив в силу в 2011 році, а потім знову з жовтня 2012 по жовтень 2014 року, що помітно позначилося на різкому скороченні страйків в галузі.


283. Аналогічні навчальні заходи здійснювалися в цілях профілактики ВІЛ та СНІДу, сприяння БГП і зміцнення органів інспекції праці у будівництві, охороні здоров'я, освіті, на залізничному та автомобільному транспорті, а також у гірничій промисловості. МБП забезпечувало підготовку державних службовців, що беруть участь у двосторонніх переговорах, в Боснії і Герцеговині, Бот-Свані, колишній Югославській Республіці Македонія та на Філіппінах, використовуючи в цих цілях Manual on collective bargaining and dispute resolution in the public service (Посібник МБП по колективним переговорам і вирішенню суперечок на державній службі) (2011 р). Після 2010 року були розроблені для керівництва, посібники, наставлення та навчальні модулі по Конвенції 1981 року про колективні переговори (154); системам трудових спорів; механізмам ведення національного тристороннього соціального діалогу; навичкам ведення спільних переговорів між профспілками і адміністрацією; навичкам примирення і посередництва.
284. Технічні консультативні послуги сприяли створенню або зміцненню систем вирішення спорів у ряді країн, включаючи Боснію і Герцеговину, Камбоджу, Колумбію (вставка 3.1), Демократичну Республіку Конго, Свазіленд і Об'єднану Республіку Танзанію. У Зімбабве за допомогою МБП була здійснена реформа механізмів колективних переговорів на державній службі з метою створення в 2009 році Ради з колективних переговорів на державній службі; технічна допомога надавалася також і в 2010 році з метою підготовки проекту статуту цієї Ради, а також проведення законодавчих реформ, спрямованих на створення спряження державних і приватних систем трудових відносин. На Мадагаскарі і в Того МБП надавало підтримку розвитку колективних переговорів в зонах вільної торгівлі за допомогою надання технічних консультативних послуг та зміцнення потенціалу.
285. Забезпечувалася підготовка кадрів Королівської поліції Свазіленду в їх країні щодо принципів соціального діалогу, свободи об'єднання і колективних переговорів, в результаті якої був розроблений проект Кодексу поведінки щодо ролі поліції і соціальних партнерів у ході трудових спорів та страйків. У Ботсвані та Герцеговині після сприяння з боку МБП у зміцненні потенціалу парламентом Республіки Сербської був прийнятий законопроект про мирне вирішення трудових спорів, а створене в 2010 році Агентство з мирного врегулювання трудових спорів скористалося проведенням навчальних курсів, спрямованих на підвищення знань в галузі трудових норм і методів посередництва. Був укріплений потенціал керівництва зазначеного Агентства, і незважаючи на збільшення числа трудових спорів майже вдвічі рівень їх успішно розвязання зріс з 25% у 2010 році до 47% в 2011 році. Настільки ж позитивні результати були досягнуті в Чорногорії, де МБП забезпечувало технічну допомогу в складанні законопроекту про мирне врегулювання трудових спорів.

8 Початок був покладений в серпні 2010 р у зв'язку з виконанням рішення Комісії з розслідування по застосуванню Конвенції 1948 року про свободу асоціації та захист права на організацію (87) і Конвенції 1949 року про право на організацію та ведення колективних переговорів (98 ).


9 Кількість врегульованих спорів за допомогою цього агентства із загального числа розглянутих справ.

ILC.102/VI 81Соціальний діалог
Вставка 3.1 Тристороннє посередництво при трудових спорах про право на свободу об'єднання у Колумбії
Створений 2000 року Спеціальний комітет з вирішення конфліктів, переданих МОП (CETCOIT), являє собою тристоронній орган, що відповідає за розгляд трудових спорів, що стосуються права на свободу об'єднання, в Колумбії. Йому направляються скарги про передбачувані серйозні порушення профспілкових прав.

У 2008 році МБП почало співпрацювати з цим Спеціальним комітетом з метою підвищення його оперативного потенціалу. Почавши з оцінки інституційного потенціалу Спеціального комітету, МБП потім сприяло укладенню трьохсторонніх угод для прийняття практичних заходів, спрямованих на вдосконалення функціонування і впливу Спеціального комітету. Була досягнута тристороння угода про призначення колишнього судді і голови Конституційного суду Колумбії в якості посередників, а також були прийняті чіткі процедури роботи та визначено вимоги щодо прийнятності справ, що вносяться на розгляд Спеціального комітету.

Позитивний вплив цих заходів став скоро помітним завдяки вирішенню трьох важливих давніх справ менш ніж за місяць. У 2012 році в ході незалежної оцінки, здійсненої в рамках проекту, було зроблено висновок, що підтримка, яка була надана Спеціальному комітету, стала одним з головних досягнень проекту у формуванні довіри та тристороннього діалогу в країні. У листопаді 2012 року Адміністративна рада МБП підкреслила результати здійснення цього проекту як частину здійснення Тристоронньої угоди про свободу об'єднання та демократії в Колумбії.

3.4. Реформи трудового законодавства


286. МБП реагувало на запити з боку урядів, а іноді і з боку організацій роботодавців і працівників про надання допомоги у проведенні реформ трудового законодавства. Беручи до уваги характер запитів, масштаби планованого перегляду, його терміновість, а також потенціал зацікавленої держави, МБП виконує роботу в наступних областях.
Зауваження щодо проектів законів або нормативних правових актів
287. МБП надавало політичні консультативні послуги щодо забезпечення того, щоб задумані реформи досягали своєї мети, відповідали міжнародним трудовим нормам (особливо основоположним трудовим нормам, а також тим нормам, які дана держава ратифікувала), а також відображали сучасну практику в області розробки політики і законодавства. В останні роки МБП відзначало збільшення попиту на консультативні послуги. Воно проводить роботу зі склалання проектів законодавства та здійсненню реформ в Камбоджі, Ліберії, Непалі, Російській Федерації, Південному Судані, Україні та В'єтнамі, а також надавало свої коментарі щодо законопроектів і проводило консультації з інших технічних питань для 59 країн. Воно також брало участь у політичних обговореннях і представило свою технічну службову записку з коментарями.
Надання допомоги в налагодженні процесу законодавчих реформ і в управлінні ним
288. Ці заходи включали розробку технічного завдання та ключових політичних питань, методів, за допомогою яких будуть проводитися консультації з соціальними партнерами і буде забезпечуватися їх участь, а також процедури розробки проектів і прийняття правових актів та законопроектів. У поточний дворічний

82 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу

період МБП надає повний пакет консультативних послуг з трудового законодавства 12 країнам (Афганістан, Гаїті, Кірібаті, Мальдівська Республіка, Монголія, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Непал, Папуа-Нова Гвінея, Самоа, Вануату, В'єтнам і Замбія).


289. МБП вдосконалив свій підхід до надання підтримки у проведенні реформ трудового законодавства в найменш розвинених країнах і в державах з перехідною економікою, особливо в країнах, що пережили громадянську війну або кризу. У таких ситуаціях МБП в даний час робить особливий акцент на укріплення потенціалу всіх тристоронніх учасників і на наданні підтримки заходам уряду, спрямованим на проведення консультацій з соціальними партнерами. МБП також приваблювало представників країн, в яких воно проводить напружену роботу, на щорічних навчальних курсах, які організовані МУЦ-МОП та присвячені проблемам спільної розробки трудового законодавства.
Інші області
290. МБП розширює базу даних про законодавство, спрямованого на захист зайнятості (EPLex). У цій базі даних міститься інформація про закони, що регулюють питання припинення трудових відносин, приблизно в 95 країнах, які охоплюють ключові теми на основі оцінки більше 50 змінних показників. Дані з цієї бази даних EPLex використовуються для надання консультативних послуг з зіставлення трудового законодавства в державах-членах, а також в цілях проведення досліджень в рамках МБП і в інших організаціях, таких як ОЕСР. Ця база даних оновлюється на регулярній основі. В даний час МБП проводить роботу з розробки методу здійснення кількісного аналізу даних EPLex з метою розширення проведених якісних досліджень.
291. МБП приступило до проведення дослідження про внесок трудового законодавства в скорочення масштабів бідності в країнах з низькими та середніми доходами спільно з Центром ділових досліджень Кембріджського університету (Сполучене Королівство) та Університетом Монаш (Австралія). В рамках цього дослідження пройде першу перевірку попередня версія аналітичної моделі для оцінки відповідності пропонованих реформ трудового законодавства національним умовам. Остаточна версія буде забезпечувати якісну основу для аналізу і могла б послужити основою для розробки оперативних інструментів, які будуть сприяти наданню послуг МБП в області реформ трудового законодавства.
292. МБП також здійснює порівняльні обстеження законодавства і практики в області нестандартної зайнятості, тимчасової роботи і приватних агентств зайнятості. Тристоронні учасники все частіше просять МБП надати їм підтримку з цих питань, що відображає як подальше поширення цих форм зайнятості та таких агентств, так і виникаючі в зв'язку з цим складні питання, зокрема, що стосуються регулювання таких трудових правовідносин.
3.5. Національний тристоронній соціальний діалог

293. МБП надає підтримку тристороннім учасникам у зміцненні установ і механізмів соціального діалогу у відповідності з міжнародними трудовими нормами, зокрема з Конвенцією 1976 про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми) (144). Основними видами діяльності є тихнічні консультації, зміцнення потенціалу та обмін знаннями.
10 База даних про законодавство з питань захисту зайнятості (EPLex), МБТ, DIALOGUE, www.ilo. org / dyn / eplex / termmain.home [9 листопада 2012].


ILC.102/VI 83

Соціальний діалог

294. З 2008 року МБП проводить заходи щодо зміцнення потенційних можливостей і забезпечення технічних консультацій, спрямованих на створення, вдосконалення або оновлення тристоронніх установ і механізмів у державах-членах, надання більш ефективних послуг своїм членам (включаючи розробку антикризових заходів ), а також на розробку національної політики в галузі зайнятості і пенсійних реформ. До цих країн і територій відносяться: Вірменія, Чад, Китай, Демократична Республіка Конго, Сальвадор, Гренада, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Марокко, Південна Африка, окуповані палестинські території, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сербія, колишня югославська Республіка Македонія, Свазіленд, Об'єднана Республіка Танзанія, Уганда і Зімбабве.


295. Після «арабської весни» МБП вжив ряд заходів, спрямованих на надання допомоги Єгипту, Оману, Марокко та Тунісу у зміцненні їх установ тристороннього соціального діалогу з метою скорочення числа конфліктів і подолання соціальних та економічних викликів, пов'язаних з політичною перехідною ситуацією. Завдяки технічній підтримці з боку МБП 14 січня 2013 в Тунісі був підписаний тристоронній соціальний договір. Його підписання збіглося з другою річницею початку «арабської весни».
296. Технічні консультативні послуги також сприяли ратифікації Конвенції 144 Гондурасом і Лаоською Народно-Демократичною Республікою.
297. Протягом періоду з 1996 по 2010 роки в Африці здійснювався великий проект сприяння соціальному діалогу у франкомовних країнах Африки (PRODIAF), який сприяв налагодженню соціального діалогу між урядами, роботодавцями та працівниками з метою попередження соціальних конфліктів більш ніж в 20 країнах. В рамках проекту були вивчені системи соціального діалогу та тристоронньої співпраці з метою внесення поліпшень, змін та їх укріплення, в разі потреби. Проект PRODIAF був також орієнтований на інституційні та організаційні аспекти механізмів тристоронніх консультацій і переговорів, на зміцнення науково-дослідної діяльності та на створення мережі практиків та експертів у галузі соціального діалогу з країн Африки. Проект сприяв розширенню тенденції на всьому континенті, спрямованої на проведення переговорів по тристороннім «соціальним пактам» або «угодам про партнерство».
298. Консультативні послуги МБП сприяли також розвитку принципу трипартизма в органах регулювання питань праці відповідно до Конвенції 1978 року про адміністрацію праці (150). Наприклад, Афганістану, Намібії, Південній Африці та Шрі-Ланці МБП допомогли почати дискусії про найбільш ефективні методи інституціоналізації тристороннього діалогу для забезпечення дотримання трудових норм. В Арубі, Белізі, Індії, Індонезії, колишній Югославській Республіці Македонія (вставка 3.2), Республіці Молдові, Південній Африці та Україні консультативні послуги МБП сприяли зміцненню співпраці між органами регулювання питань праці та соціальними партнерами. В Індонезії МБП допомогло налагодити процес консультацій між Міністерством праці та соціальними партнерами, а також з державними установами, що займаються питаннями інспекціі праці. У Йорданії були переглянуті і оновлені національні політичні заходи в області інспекції праці, а також стратегія забезпечення дотримання законодавства, на основі, зокрема, консультацій із соціальними партнерами. Іноді в цих діях враховується галузевий аспект (вставка 3.3).

84 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка