Доповідь VI соціальний діалог


Вставка 3.2 Пожвавлення трипартизму в колишній Югославській Республіці МакедоніяСторінка8/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір3.17 Mb.
#12448
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Вставка 3.2 Пожвавлення трипартизму в колишній Югославській Республіці Македонія
У серпні 2010 року Економічна і соціальна рада (ЕСС) приступила до роботи в новому складі і відповідно до нового регламенту. Досягненню цих двох результатів значною мірою сприяла технічна допомога з боку МБП.
Після інформаційно-пропагандистської роботи та консультативних послуг, забезпечених МБП, в 2009 році в Закон про трудові відносини були внесені поп-равки і включені нові критерії представництва соціальних партнерів поряд з прозорою процедурою атестації. МБП проводило технічні консультації в рамках проекту технічного співробітництва, що сприяло визнанню двох представницьких профспілок і однієї організації роботодавців. Новий склад ЕСС більш повно відображає сучасні трудові відносини.
МБП сприяло проведенню переговорів і вносило в них свій внесок у вигляді юридичних консультацій з метою укладення нової тристоронньої угоди, що регулює питання організації та функціонування ЕСС. Угода, підписана в 2010 році прем'єр-міністром і головами найбільш представницьких організацій працівників і роботодавців на національному рівні, передбачає підвищення ролі ЕСС відповідно до міжнародних трудових норм, а також зобов'язання уряду запитувати думку ЕСС з широкого кола питань, що стосуються праці, зайнятості та соціально-еко-номічного розвитку, а також представляти інформацію про заходи, вжиті у зв'язку з думками, рекомендаціями та пропозиціями ЕСС.
З серпня 2010 року ЕСС проводить свої наради кожні два місяці. У вересні 2011 року він домігся домовленостей з питання про національну мінімальну заробітну плату, яка була затверджена парламентом вперше за 20 років.

Вставка 3.3 Соціальний діалог на галузевому рівні
МБП надає підтримку тристороннім учасникам у подоланні викликів у конкретних галузях / секторах на глобальному, регіональному та національному рівнях. МБП реагує на потреби в нових формах соціального діалогу на галузевому рівні і в інноваційних заходи галузевого характеру, викликаних високими темпами змін, пов'язаних з наслідками глобалізації економіки для організації праці і трудових відносин.
Вжиті заходи націлені на сприяння розвитку галузевих механизмів соціального діалогу, забезпечення зайнятості та розвиток професійних кваліфікацій та навичок, на поліпшення умов праці, безпеки та гігієни праці, а також на сприяння рівності та інтеграції, поряд з іншими темами. В рамках наднаціонального галузевого соціального діалогу останнім часом порушувалися такі нові питання, як нові форми зайнятості та організації праці, зростаюча роль багатонаціональних корпорацій і реорганізація виробництва допомогою глобальних виробничо-збутових ланцюжків, майбутні потреби в нових професійних кваліфікаціях і навичках, а також наслідки кризи.
За допомогою галузевих нарад МБП тристоронні учасники спільно формулюють і поширюють на глобальному рівні політичні рекомендації, що стосуються конкретного сектора, які служать основою для розробки політики та здійснення конкретних заходів. МБП організувало 15 галузевих нарад, на яких розглядалися пріоритетні потреби, визначені тристоронніми учасниками щодо конкретних галузей / секторів. За цей же період були прийняті шість нових галузевих актів, включаючи керуючі принципи, зведення практичних дій та допомоги у рамках тристоронніх або двосторонніх нарад експертів з відповідних галузей / секторів, щоб забезпечити практичне керівництво програмою гідної праці в цих галузях / секторах.

ILC.102/VI 85Соціальний діалог
Багато з цих актів доповнюють собою широкий звід галузевих конвенцій і рекомендацій МОП. За період з 2008 по 2011 роки 47 держав-членів ратифікували 19 галузевих конвенцій. На регіональному та національному рівнях МБП сприяє ратифікації та здійсненню галузевих норм, надає тихнічну підтримку з метою приведення національних нормативних положень у відповідність з міжнародними нормами, а також виконує подальшу роботу, пов'язану з рекомендаціями Конференції та інших нарад, що стосуються конкретних галузей / секторів.


3.6. Транскордонний соціальний діалог

299. Соціальний діалог починає проявлятися на міжнародному рівні, спираючись

на різні акти та ініціативи, що сприяють міжнародним трудовим нормам. Вони являють собою складові елементи несформованого транскордонного соціального діалогу, а в деяких випадках - і основу трудових відносин.
300. МБП взаємодіє з МНК і ГФП за допомогою галузевих консультативних органів у складі членів МКП, МОР, відповідних ГФП, галузевих партнерів МОП та регіональних координаторів урядів. Галузеві наради і дискусії все частіше залучають представників МНК по мірі того, як соціальний діалог на глобальному галузевому рівні в ряді галузей стає все більш зрілим, наприклад, в нафтової, газової та хімічній промисловості, а також по мірі того, як зміцнюються взаємозв'язки між МОР (як правило, представляє найвищий рівень асоціацій роботодавців) і МНК. Взаємодія МБТ з ГФП, крім участі в галузевих нарадах, розширюється на основі запитів про технічні консультативні послуги і зміцнення потенційних можливостей, що надходять з боку їх філій, якими є національні галузеві профспілки самого високого рівня.
301. Прийняте недавно рішення Адміністративної ради МБП про те, щоб запропонувати кошти МБП для проведення консультацій між роботодавцями та працівниками на основі Декларації МНК, служить прикладом подальшого залучення МНК і ГФП до роботи МОП.
302. Програма «Покращуй роботу», яка являє собою один з найбільших проектів технічного співробітництва, використовує соціальний діалог для вирішення проблем умов праці та продуктивності в глобальних виробничо-збутових ланцюжках (див. Розділ 2, вставка 2.17 вище). У цій програмі беруть участь міжнародні покупці продукції місцевих підприємств із залученням урядів, працівників і роботодавців на національному рівні та на рівні підприємства. В її рамках проводиться оцінка дотримання підприємством національного трудового законодавства та основоположних принципів і прав у сфері праці, а також повідомляються результати прозорим і доступним чином. На основі цієї оцінки покупці можуть проводити роботу з постачальниками з метою виправлення недоліків чи, у разі триваючих порушень, передати замовлення підприємству, що дотримує норми. Програма «Покращуй роботу» взаємодіє з підприємствами і працівниками з метою розробки планів вдосконалення методів роботи, а потім здійснює постійний їх моніторинг. В її рамках також здійснюється професійна підготовка менеджерів, майстрів і працівників з питань, що становлять для них інтерес. Ці види діяльності передбачають координацію дій різних підрозділів МБП (вставка 3.4).

11 Такі, як міжнародні рамкові угоди, системи сертифікації в торгових угодах, Глобальний договір ООН, Керівні принципи ОЕСР з багатонаціональним підприємствам, а також Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини ООН, ISO 26000.

12 МБТ: Доповідь тристоронньої спеціальної робочої групи за механізмом реалізації Декларації МНК, Адміністративна рада, 313-а сесія, Женева, березень 2012, GB.313 / POL / 9 (Rev.).86 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу

Вставка 3.4 координованих МБП дії в області

соціального діалогу у В'єтнамі

Група фахівців з трудового права МБП надавала підтримку проведенню багатовимірних поточних реформ трудового законодавства у В'єтнамі із залученням різних підрозділів МБП для забезпечення того, щоб нове законодавство країни відповідало міжнародним трудовим нормам, створюючи в той же час міцну основу для захисту працівників, гармонійних трудових відносин та ефективного регулювання питань праці в період високих темпів зростання та залучення інвестицій в країну.


В ході цієї реформи трудового законодавства група фахівців адміністрації праці МБП провела оцінку потреб органів інспекції праці В'єтнаму як ключових установ належного моніторингу та забезпечення дотримання законодавства. Програма роботи розробляється у співпраці з урядом з метою реалізації деяких рекомендацій, зроблених в ході оцінки, і поліпшення показників діяльності служб інспекції праці, щоб забезпечити ефективні послуги тристороннім учасникам і підтримати верховенство права на робочому місці.

Як доповнення до роботи державної системи інспекції праці, програма «Покращуй роботу» діє в секторі швейної промисловості В'єтнаму з червня 2009 року, забезпечуючи поліпшення умов праці на підприємствах, які постачають швейну продукцію багатонаціональним швейним корпо-раціям. Програма забезпечує механізм більш тісної співпраці між урядом, організаціями роботодавців та працівників, а також іноземними покупцями. Це включає підтримку державних органів інспекції праці за допомогою спільного планування заходів та заходів з профессіо-нальної підготовки, що проводяться для інспекторів праці, а також за допомогою обміну інформацією про застосовуваної на робочих місцях практиці. Програма «Покращуй роботу» також надає підтримку ролі соціальних партнерів, які повинні бути більш ефективними захисниками поліпшення умов праці та підвищення продуктивності на конкретних підприємствах і в галузі в цілому. Важливим елементом цієї діяльності є забезпечення професійної підготовки без відриву від виробництва для представників профспілок з таких питань, як врегульоване вирішення конфліктів і вміння вести переговори. Досвід, отриманий за допомогою програми «Покращуй роботу», дозволив МБП здійснити тематичні дослідження процесу реформи трудового законодав-ства.

Для того щоб соціальні партнери у В'єтнамі ефективно грали свою роль, важливо було забезпечити розвиток потенціалу організацій роботодавців і працівників у країні. Бюро з діяльності в інтересах роботодавців та Бюро з діяльності в інтересах працівників, а також група фахівців МБП з трудових відносин співпрацюють з тристоронніми учасниками у В'єтнамі з метою вдосконалення навичок ведення колективних переговорів, розширення знань у галузі трудового законодавства, управління своїми відповідними організаціями та проведення соціального діалогу та консультацій в цілому.


303. З середини 2012 до програми «Покращуй роботу» підключилися 700-приємств, на яких було зайнято більше 750.000 працівників. За останні три роки було здійснено відвідування більше 1.600 підприємств з метою оцінки, які показали, що в середньому 70% підприємств виконують плани відповідно до програми «Покращуй роботу», спрямовані на більш чітке дотримання трудових норм та підвищення конкурентоспроможності. Відзначається істотне поліпшення ситуації в країнах, в яких оцінка проводилася більше одного разу. У Йорданії, наприклад, порівняння між початковими даними і показниками оцінки, представленими у доповідях за останній час, свідчить, що дотримання основоположних трудових норм покращилось на 47% відносно питань дисципліни і суперечок і на

ILC.102/VI 87

Соціальний діалог


19% відносно виплати мінімальної заробітної плати. Недотримання норм щодо заходів примусу знизилося на 38%. На Гаїті дотримання законодавства покращилось на 25% в плані зниження рівня дискримінації за релігійною і політичною ознаками і на 45% відносно профспілкової діяльності.


304. За минуле десятиліття МОП накопичила досвід в наданні підтримки діяльності тристоронніх учасників допомогою ТКС, зокрема, за рахунок здійснення досліджень і збору даних, а також взаємодії зі сторонами, що підписали такі угоди. МБП також випустило ряд робочих документів і монографій; сформувало потужну мережу за участю науковців та дослідників з провідних інститутів, таких як Eurofound; співпрацювало з ЄК у створенні бази даних про ТКС; брало участь у тристоронніх нарадах експертів ЄС, а також у дослідницьких семінарах та семінарах щодо зміцнення потенціалу підприємств, початківців що брали участь у ТКС.
3.7. Всемірний облік моделі соціального діалогу: зусилля щодо забезпечення узгодженості дій міжнародних організацій
3.7.1. Багатосторонні організації
305. МОП являє собою найбільш розвинений і інституалізовані глобальний форум по соціальному діалогу, що забезпечує унікальну платформу для тристороннього співробітництва. Вона визнається іншими міжнародними організаціями як єдине легітимне джерело і зберігач міжнародних трудових норм. У зв'язку зі спробами, що робляться ООН в останні роки, домогтися узгодження дій в рамках всієї системи, МОП розширила свої можливості щодо забезпечення обліку понять соціального діалогу та трипартизму в діяльності інших спеціалізованих установ ООН, зокрема, на національ-ному рівні . Як правило, це відбувається за допомогою переговорів і виконання Рамкової програми ООН з надання допомоги в цілях розвитку (ЮНДАФ), яка визначає стратегічні програмні рамки і забезпечує контроль за прогресом, результатами і цілями, досягнутими в країні. Чотири стратегічні завдання МОП, Програма гідної праці і наскрізний елемент гендерної рівності все частіше знаходять повноцінне відображення в ЮНДАФ.
306. Аналіз 25 документів ЮНДАФ, підписаних в 2011 році, свідчить про те, що 97% з них інтегрували не менше трьох стратегічних завдань МОП порівняно з 75% в 2010 році. Майже 60% з найостанніших документів ЮНДАФ відображають всі чотири стратегічні завдання МОП.
307. МБП запропонувало технічну допомогу для залучення соціальних партнерів до процесу консультацій з ЮНДАФ і надавало технічну підтримку з метою підвищення їх ролі при розробці національних рамкових програм і планів развитку, з якими повинні ув'язуватися програми ООН. МБП підготувало довідкові матеріали, що стосуються реформи ООН, призначені для організацій

13 K. Papadakis (ed.): Shaping global industrial relations: The impact of international framework agreements

(Женева / Нью-Йорк, МБТ / Palgrave Macmillan, 2011 р).

14 База даних ТКС, ЄК, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en [12 грудня 2012].

15 ЄК: Experts group meeting reports (2009-11) on transnational company agreements, http://ec.europa.eu/ social / main.jsp? CatId = 707 & langId = en & intPageId = 214 [12 грудня 2012].

16 Learning Employers Network, МУЦ-МОП, http://lempnet.itcilo.org/en/tcas [9 листопада 2012].
88 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу


роботодавців і працівників, а також програми зміцнення потенційних можливостей на регіональній основі. Країновим групам ООН надається допомога в застосуванні Інструментарію ООН для заохочення забезпечення зайнятості та достойної праці (прийнятого Радою керівників системи ООН в 2008 р). Цей інструментарій має ключове значення для залучення соціальних партнерів, оскільки в ньому визнається конкретна роль організацій роботодавців і працівників у аналітичній і програмній діяльності спеціалізованих установ ООН.


308. МБП закликає інші міжнародні організації взаємодіяти з соціальними партнерами в рамках своєї більш широкої діяльності, спрямованої на сприяння узгодженню заходів політики міжнародних організацій. Прикладами служать діяльність ООН, здійснювана за допомогою її Робочої групи з Глобального договору про працю, яку очолюють МОР і МКП; Межорганізаційний «круглий стіл» з питань КСВ, який включає участь МОР і МКП. Управління з питань Глобального договору недавно звернулося з проханням до всіх місцевих мереж охопити національні організації працівників, щоб зміцнити можливості для діалогу між членами місцевих мереж, особливо щодо трудових принципів Глобального договору.
309. МОП бере активну участь у забезпеченні досягнення ЦРТ, особливо першої мети, що стосується ліквідації крайньої убогості і голоду до 2015 року. На політичному рівні МБП відіграє надзвичайно важливу роль, висуваючи на передній план проблему гідної праці як ключовий елемент політики в галузі розвитку. В результаті цього в 2008 році в рамках першої мети було поставлено нове завдання, пов’язана з досягненням прогресу в забезпеченні повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх, включаючи жінок і молодих людей.
310. Ініціатива, що стосується мінімального рівня соціального захисту, включаючи прийняття на Міжнародній конференції праці Рекомендації про мінімальні рівні соціального захисту (202), являє собою важливий внесок МОП, предбачаючий інвестиції країн з метою скорочення масштабів бідності, забезпечення соціальної інтеграції, а також в зусилля, спрямовані на сприяння подоланню ризиків, з якими стикаються вразливі домогосподарства і групи населення, в ім'я забезпечення стійкого в соціальному плані розвитку.
311. Глобальна фінансова криза відкрила перед МОП можливості співпраці з міжнародними фінансовими установами та іншими економічними установами, щоб спробувати домогтися більшого політичного порозуміння в рамках соціального діалогу. Такі можливості також часто надавалися в рамках Групи двадцати. Наприклад, на прохання Групи двадцяти, висунутої на зустрічі на вищому рівні в Лондоні (квітень 2009 р), відповідно до якої МОП пропонувалось «провести роботу з відповідними організаціями для оцінки вживаних дій і заходів, які можуть знадобитися в майбутньому », щоб визначити вплив фінансової кризи на рівень безробіття, МБП і Світовий банк здійснювали огляд політичних заходів, прийнятих урядами Групи двадцяти в зв'язку з кризою. Цей огляд був заснований на структурі Глобального пакту про робочі

17 UN reform and workers 'organizations, ACTRAV і PARDEV, МБТ, 2009, www.ilo.org/actrav/what/pubs/ WCMS_113742 / lang - en / index.htm [11 грудня 2012]; United Nations reform and the International Labour Organization, МБТ, PARDEV, 2009, www.ilo.org/pardev/partnerships-and-relations/un-system/WCMS_173 313 / lang - en / index.htm [9 листопада 2012 м].
18 МБТ: ILO capacity-building programme: Working with UN workers and employers contribution to achieving decent work in a changing regional environment, семінар (Коломбо, 2011 р). www.ilo.org/colombo/whatwe do / events / WCMS_164577 / lang - en / index.htm [9 листопада 2012].
19 G. Köhler: The challenges of Delivering as One: Overcoming fragmentation and moving towards policy coherence (Женева, МБП, 2011 р). 89

Соціальний діалог

місця і включав перелік заходів, прийнятих урядами в ході кризи, включаючи заходи, пов'язані з соціальним діалогом.20


312. Група двадцяти запропонувала також МОП, в партнерстві з іншими організа-ціями, а також з роботодавцями та працівниками, розробити стратегію професійної підготовки для розгляду в її рамках. Сформульована в результаті цього Стратегія професійної підготовки Групи двадцати21 пояснює, чому сильні партнерські відносини між урядом, роботодавцями і працівниками мають істотне значення для наведення надійних і міцних мостів між двома сферами – навчанням та працею. У цій стратегії також підкреслюється необхідність участі представників роботодавців і працівників у розробці, здійсненні та оцінці політики в галузі професійних кваліфікацій та навичок. Уряди Бангладеш, Беніну, Гаїті і Малаві погодилися з тим, щоб в їхніх країнах було проведено апробування цієї стратегії з особливим акцентом на участь соціальних партнерів.
313. МОП вітала опублікування Світовим банком Доповіді про світовий развиток - 2013, озаглавленого «Зайнятість», 22 в якому міститься самий останній його аналіз і політичні приписи з питань зайнятості та розвитку. У доповіді враховується внесок різних експертів МБП.
314. Визначаючи термін «робота» як «діяльність, що приносить дохід ... і не порушує прав людини» (Доповідь про світовий розвиток, с. 5), у доповіді визнається мінімальний рівень, установлюваний основоположними принципами і правами в сфері праці, включаючи ті з них, які стосуються права голосу та участі працівників. На основі збалансованого огляду даних та відомостей про законодавство і політику в галузі ринку праці доповідь відходить від попередніх позицій Світового банку щодо гнучкості ринку праці (Доповідь про світовий розвиток, зокрема, в гол. 8). У ньому подальший розвиток одержало поняття ефекту «плато», на якому цілком достатньо простору для того, щоб уряди і суспільства приймали рішення щодо бажаного рівня охорони праці та нормативно-правового регулювання, а також визнавали, що соціальна згода є важливою метою розвитку. За допомогою таких міркувань доповідь прокладає шлях до того, щоб Світовий банк погодив свою позицію з Програмою гідної праці МОП і тим самим сприяв зміцненню узгоджених засад політики. Однак положе-ня про свободу об'єднання та про роль працівників і роботодавців в національному соціальному діалозі, як видається, розроблені не повною мірою, зокрема, з питання про участь у виборі заходів політики під час кризи, щоб забезпечити справедливість, соціальну інтеграцію, соціальну злагоду і стабільність в період, коли необхідно робити нелегкий з економічної та соціальної точки зору вибір.23

20 МБТ і Світовий банк: Inventory of policy responses to the financial and economic crisis: A joint synthesis report (Женева / Вашингтон, ОК, 2012 р).


21 МБТ: A skilled workforce for strong, sustainable and balanced growth: A G20 Training Strategy (Женева, 2010).
22 Світовий банк: Доповідь про світовий розвиток - 2013: Зайнятість (Вашингтон, ОК, 2012).
23 Коментарі МБТ по Доповіді про світовий розвиток - 2013: Зайнятість Світового банку, 2 листопада 2012, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/statement /wcms_192350.pdf [9 нояб-
ря 2012]; аналогічна зміна позиції відзначається і в ОЕСР. У виданні Перспективи зайнятості ОЕСР - 2012 висловлюється підтримка координованим колективним переговорам щодо встановлення заробітної плати як засобу, який «сприяє позитивним структурним показниками і надійності ринку праці», а також «досягненню низького рівня структурного безробіття і ослаблення прямого впливу потрясінь на зайнятість за допомогою сприяння адаптації заробітної плати та / або роочого часу »; ОЕСР: Перспективи зайнятості ОЕСР - 2012 (Париж, 2012), http://dx.doi.org/10.1787/ empl_outlook-2012-en [9 листопада 2012].

90 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу315. Хоча згаданий вище прогрес в області узгодженості політики можна тільки вітати, це не завжди здійснюється на практиці. У Румунії, наприклад, МОП та МВФ не змогли домовитися про загальну платформу для рекомендацій по законодавству про охорону праці, про мінімальну заробітну плату і про роль соціального діалогу та колективних переговорів в період жорсткої економії. Контрольні органи МОП висловили сумніви щодо впливу на ряд ратифікованих Грецією конвенцій МОП заходів жорсткої економії, прийнятих цією країною, щоб виконати умови, висунуті «Трійкою» (див. Гл. 2, розділ 2.4.2).


316. У 2005 році в ході незалежної оцінки стратегії МОП в галузі соціального діалогу, трудового законодавства і служб регулювання питань праці було зроблено висновок, що хоча МОП і визнається як компетентна і авторитетна міжднародна організація в області соціального діалогу, вона стикається з «зростаючої кон-куренцією» з боку ряду інших міжнародних організацій у галузі реформи трудового законодавства з таких питань, як колективні переговори і трудові стосунки.24 Незважаючи на прогрес, досягнутий з тих пір, ця стурбованість все ще зберігається.
317. Ідея створення міжорганізаційної ради з питань економічної діяльності і соціального забезпечення, яка володлав би певним рівнем повноважень по відношенню до всіх спеціалізованих установ ООН, бреттонвудським установам і СОТ, висувається іноді в якості одного із засобів підвищення узгодженості та заходів попередження серйозних криз.25 Такий всесвітній повноважний орган передбачається як новий орган з вироблення рішень в області економічної політики, який мав би аналогічний вплив на глобальні проблеми в економічній і соціальній сферах, як Рада Безпеки ООН на проблеми миру та безпеки.


  1. Региональні организації та ініціативи

318. В останні роки активно розвивалося співробітництво між МОП та регіональними органами по мірі того, як отримували поширення, а в деяких випадках і поглиблювалися ініціативи в галузі регіональної інтеграції.26


319. Співпраця між ЄС та МОП в галузі соціального діалогу актівізувалась за допомогою проведення щорічних нарад високого рівня за участю представників ЄК, Європейської служби зовнішніх дій і МБП. Одна з областей інтенсивної взаємодії включала зміцнення потенціалу соціальних партнерів з країн, які приєднуються до ЄС, а також з держав-членів, які приєднались до ЄС в 2004 і 2007 роках, з метою залучення їх до соціального діалогу в ЄС. Це передбачало також навчання в рамках МУЦ-МОП; проведення дослідницької та аналітичної роботи з таких питань, як умови праці і зарабітна плата в приватному і державному секторах, і моніторинг національного соціального діалогу в нових державах-членах.
320. МОП регулярно представлена на нарадах Європейського комітету з галузевому діалозі, а представники ЄК присутні на галузевих нарадах МОП.

24 МБТ: Незалежна оцінка Програми ІнФокус по соціальному діалогу, трудового законодавства і регулювання питань праці, Адміністративна рада, 294-я сесія, листопад 2005, GB.294 / PFA / 8/1.

25 Всесвітня комісія з соціальних аспектів глобалізації: Справедлива глобалізація: Створення можливості для всіх (Женева, МБП, 2004), п. 530; МКП: Рішення, прийняті на 2-му Всесвітньому конгресі МКП, Ванкувер, 21-25 червня 2010 (Брюссель, 2010), http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/CONGRESS _Decisions_EN.pdf [17 грудня 2012].

26 МБТ: The ILO and the EU, partners for decent work and social justice. Impact of ten years of cooperation (Брюссель, 2012).

ILC.102/VI 91

Соціальний діалог

321. У 2012 році ЄК приступила до фінансування трирічного проекту МУЦ-МОП про вплив кризи і заходів жорсткої економії на трудове законодавство, трудові відносини і соціальний діалог в дев'яти державах-членах ЄС (Болгарія, Чеська Республіка, Греція, Ірландія, Італія, Польща, Португалія, Словаччина та Іспанія).


322. З 2012 року після запрошення з боку Цільової групи ЄК з Греції МБП брало участь у регулярних консультативних нарадах високого рівня в Брюсселі. Завдання Цільової групи полягає в тому, щоб надати допомогу Греції у використанні структурних фондів ЄС для сприяння зайнятості та інвестиціям, а також для вдосконалення методів управління.
323. МОП також брала участь в ініціативах по соціальному діалогу, що складають зовнішній аспект політики ЄС у сфері зайнятості та соціальної політики. МОП співпрацює з Європейським економічним і соціальним комітетом, з групами працівників і роботодавців, які беруть участь у роботі цього Комітету, а також із соціальними партнерами ЄС у реалізації заходів, спрямованих на створення національних трудових рад або ЕСС в країнах Північної Африки та Близького Сходу .
324. Співпраця МОП з Організацією американських держав набула широких масштабів після 2005 року, коли був підписаний меморандум, що передбачає проведення спільних дій щодо забезпечення гідної праці на регіональному та національному рівнях. МОП надає технічну допомогу Міжамериканскій конференції міністрів праці, в рамках якої в якості консультативних органів беруть участь Консультативний технічний комітет у справах підприємств і Консультативна технічна рада у справах профспілок, які представляють роботодавців і працівників країн американського континенту. Це призвело до розробки спільної заяви про зайнятість молоді у 2011 році, яке, за всезагальним визнанням, стало важливою віхою на шляху до розробки політики на конференції міністрів праці та на Міжамериканському саміті президентів.
325. У Латинській Америці неодноразово робилися зусилля, спрямовані на сприяння соціальному діалогу і зміцненні тристоронніх форумів та установ на регіональному та субрегіональному рівнях. Програми виконувалися в Центральнії Америці та Домініканській Республіці (2008-12 рр.); в Аргентині, Чілі, Еквадорі, Гватемалі, Панамі і Перу (2009-12 рр.); а ще раніше в Аргентині, Багатонаціональній Державі Болівії, Бразилії, Еквадорі, Мексиці і Перу (2004-07 рр.).
326. Під егідою МОП проводилися тристоронні наради урядів і соціальних партнерів держав-членів АСЕАН, включаючи тристоронню нараду для обговорення питання про розвиток трудових відносин у всіх країнах АСЕАН.
327. МОП здіснювала сприяння у прийнятті деяких заходів з формування субрегіональних структур соціального діалогу в Африці, таких як Форум соціального діалогу Економічного співтовариства держав Західної Африки і Тристоронній комітет з соціального діалогу в рамках Центральноафриканського економічного і валютного співтовариства. Діяльність в рамках проекту PRODIAF (розділ 3.4), здійснювалась з 1996 року, внесла вирішальний внесок у ці зусилля. МБП також надало підтримку прийняттю планів дій, спрямованих на сприяння Програмі гідної праці та на ратифікацію директивних конвенцій МОП, наприклад, в Співтоваристві розвитку південнох частині Африки і Співтоваристві Східної Африки. МОП надавала технічну та фінансову підтримку як секретаріатам цих структур, так і їхнім державам-членам. За підтримки МБТ Африканський союз приступив до процесу прийняття Керівних принципів щодо сприяння та зміцнення соціального діалогу в Африці, а також Програми по продуктивності праці в Африці, що спирається на соціальний діалог.
92 ILC.102/VI

Дії МОП в галузі соціального діалогу328. Регіональна програма сприяння соціальному діалогу в арабських державах була розроблена в ході Арабського форуму з питань зайнятості, організованого Арабською організацією праці та МОП в Лівані в жовтні 2009 року. Форум за Договором про зайнятість з метою відновлення і росту був скликаний урядами та організаціями роботодавців і працівників з усіх 22 держав-членів Ліги арабських держав з метою розробки заходів забезпечення гідної праці в умовах економічної та фінансової кризи. На ньому була прийнята Програма дій арабських держав з питань зайнятості, заснована на Глобальному пакті МОП про робочі місця (червень 2009) і на резолюціях Зустрічі на вищому рівні арабських держав з економічних і соціальних питань, а також з питань розвитку (січень 2009 р .). Подальша регіональна конференція з соціального діалогу в арабських державах відбулася в Марокко в грудні 2010 року. На всіх цих заходах, які передбачили «арабську весну», проголошувалася необхідність подолати виклики, пов'язані зі свободою об'єднання та колективними переговорами, а також необхідність надавати підтримку незалежним, демократичним і прозорим організаціям роботодавців і працівників в арабських державах.


3.8. Взаємозв'язок між соціальним діалогом і іншими стратегічними завданнями МОП
29. Стратегічне завдання МОП, що стосується сприяння трипартизму та соціальному діалогу, являє собою одночасно самоціль і засіб вирішення трьох інших стратегічних завдань МОП: сприяння основоположним принципам та прав у сфері праці та їх реалізації; створення більш широких можливостей для жінок і чоловіків для отримання гарантованої гідної зайнятості та доходів; розширення охоплення та підвищення ефективності соціального захисту для всіх.

Вставка 3.5 Нормотворча діяльність МОП та соціальний діалог

Нормотворча діяльність відіграє безцінну роль у сприянні соціальному діалогу, оскільки, як зазначалося в розділі 1, соціальний діалог лежить в основі всіх міжнародних трудових норм.


Прийняті в самий останній час акти, що мають відношення до соціального діалогу, включають Конвенцію 2006 року про працю в морському судноплавстві (КМС), Конвенцію 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці (187), Конвенцію 2007 року про працю в рибальському секторі (188), Конвенцію 189 та супроводжуючі їх Рекомендації, а також Рекомендацію 2002 року про сприяння кооперативам (193), Рекомендацію 2004 року про розвиток людських ресурсів (195), Рекомендацію 2006 року про трудові правовідносини (198), Рекомендацію 2010 про ВІЛ / СНІД і сфері праці (200) та Рекомендацію 2012 про мінімальні рівні соціального захисту (202).
З 2008 року здійснюється 13 проектів (у тому числі два глобального масштабу), спрямованих на сприяння реалізації права на свободу об'єднання та ведення колективних переговорів (в Бангладеш, Єгипті, Грузії, Йорданії, Мальдівській Республіці, Марокко, М'янмі, на Філіппінах, в Шрі-Ланці та Україні), а два проекти вже завершені (в Колумбії та Об'єднаній Республіці Танзаніі).
Проводяться глобальні компанії, спрямовані на сприяння ратифікації та застосуванню восьми основоположних конвенцій і чотирьох директивних конвенцій, а також конвенцій з БГП: Конвенції 1981 року про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище (155), Конвенції 2006 року про основах, що сприяють безпеці та гігієні праці (187), Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві (КМС) та Конвенції 2007 року про працю в рибальському секторі (188).

ILC.102/VI 93


Соціальний діалог3.8.1. Соціальний діалог та сприяння основоположним принципам та правам у сфері праці, а також їх реалізація


Подолання викликів, пов'язаних зі свободою об'єднання

у вільних експортних зонах
330. З 2008 року МБП розвиває дослідницьку діяльність, заходи в галузі зміцнення потенційних можливостей та обмін знаннями з проблем СЕЗ, приділяючи особливу увагу компонентам соціального діалогу та технічного співробітництва (вставка 3.6). 27 Дослідницька діяльність спрямована на збір інформації в розрізі масштабів і якості практики трудових відносин у ВЕЗ. Технічна діяльність МБП спрямована, насамперед, на сприяння праву для створення організацій у ВЕЗ.
331. Було підготовлено посібник зі свободи об'єднання для жінок, зайнятих у ВЕЗ, оскільки вони становлять більшість працівників ВЕЗ, щоб інформувати профсоюзи про права жінок та притягнути їх до діяльності, що сприяє свободі об'єднанню і створенню організацій як ключового засобу зміцнення прав жінок та покращення їх умов праці.28 Розробляються і проходять перевірку Керівні принципи з питань свободи об'єднання і права на ведення колективних переговорів у ВЕЗ, спрямовані на зміцнення правових та інституційних рамок для забезпечення цих прав і потенціалу тристоронніх учасників, які повинні застосовувати їх. У Бюро бібліотечних та інформаційних послуг МБП розробляється і розширюється чинне в онлайновому режимі керівництво, що містить ключову інформацію про СЕЗ (INFORM) .29


Вставка 3.6 Соціальний діалог і права працівників в СЕЗ Шрі-Ланки
У СЕЗ Шрі-Ланки зайнято майже 130.000 чоловік, що працюють більш ніж на 280 підприємствах. Рада з інвестицій контролює 12 СЕЗ, які оснащені інфраструктурою, необхідною для сучасної промисловості.
У 2009 році МОП приступила до здійснення проекту технічної співпраці зі сприяння основоположним принципам та правам у сфері праці в Шрі-Ланці. Проект допоміг тристороннім учасникам домогтися істотного прогресу в більш ефективному дотриманні трудового законодавства в рамках СЕЗ.
В якості першого кроку в рамках проекту пройшли підготовку 4.200 менеджерів і працівників ВЕЗ по основоположним правам у сфері праці, а також була надана підтримка організаціям роботодавців у створенні Мережі розвитку людських ресурсів, яка менш ніж за один рік охопила 400 членів. При технічній підтримці з боку проекту тристоронні учасники прийняли також серію законодавчих та практичних заходів для забезпечення дотримання основоположних прав у сфері праці, включаючи право на свободу об'єднання. Це дозволило створити в СЕЗ центри сприяння профспілкам, де працівники та їх представники можуть проводити наради і здійснювати свою діяльність. Ці центри розташовані в трьох найбільших зонах Шрі-Ланки, в яких зосереджений 61% робочої сили, що складається в основному з молодих жінок.

27 МБП: Порядок денний Міжнародної конференції праці: Пропозиції щодо порядку денного 102-й сесії
(2013) Конференції, Адміністративна рада, 309-я сесія, листопад 2012, GB.309 / 2/2, Додаток II.
28 A. Sukthankar and R. Gopalakrishnan: Freedom of association for women workers in EPZs: A manual, робочий документ (Женева, МБП, 2012).
29 Resource guide on export processing zones (EPZs), МБТ, INFORM, www.ilo.org/public/english/support/lib/ resource / subject / epz.htm [9 листопада 2012].

94 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу

Було укладено тристоронню угоду про підвищення штрафів за несправедливу трудову практику, і Міністерство праці випустило циркуляр для більш чіткого виконання закону про проведення референдумів. В рамках проекту була також надана допомога міністерству в його зусиллях, спрямованих на зміцнення органів інспекції праці та служб правозастосування.


Органи інспекції праці були модернізовані після прийняття вперше в цій країні політики в галузі інспекції праці та впровадження сучасної компютерізованої системи інспекції праці, що охоплює всі провінції. Були також підготовлені сучасні інструменти забезпечення інспекційних перевірок, моніторингу та подання звітів про свої висновки. Крім того, підготовку пройшли в цілому 120 фахівців з питань праці з метою вивчення ефективних методів інспекції праці та відповідних навичок. Відповідно до даних уряду, в 2011 році було проведено 194 планових та 535 позапланових інспекційних перевірок, в ході яких було виявлено 338 порушень. Вплив усіх цих заходів буде представлено у першому щорічному звіті Шрі-Ланки про інспекцію праці, який буде опублікований в 2013 році.


Дитяча праця
332. МБП прагне враховувати аспекти соціального діалогу та кращого розуміння трудових відносин у своїй політиці та діяльності, що стосується дитячої праці, наприклад, при здійсненні проектів технічного співробітництва, здійснюваних в Анголі, Аргентині, Чилі, Індії, Індонезії, Малаві, Панамі, Південній Африці, Замбії і Зімбабве. Спільно з соціальними партнерами було розроблено проекти «нового покоління», де передбачається їх тісна взаємодія з метою підвищення національної відповідальності і стійкості їх реалізації. Приклади включають проекти з ліквідації дитячої праці в секторі какао в Кот-Дівуарі та Гані, а також створення координаційних комітетів між профспілками для боротьби з дитячою працею в Камбоджі. Спільно з МОР і МКП розроблено ряд навчальних посібників, а також проводились навчальні заходи по зміцненню потенціалу серед соціальних партнерів.
Використання соціального діалогу для сприяння рівноправності корінних народів
333. Конвенція 1989 про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя (169), ратифікована 22 країнами. Контрольні органи МОП відстежують і направляють виконання Конвенції за допомогою різних засобів, включаючи регулярний розгляд доповідей відповідних урядів. У цих цілях ряд тристоронніх учасників МОП надавали допомогу організаціям корінних народів і народів, що ведуть племінний спосіб життя, доводячи конкретні питання до відома контролюючих органів МОП. У рамках однієї з програм 30 надається технічна допомога всім зацікавленим сторонам, щоб подолати недоліки в здійсненні Конвенції за допомогою розвитку потенційних можливостей і поширенюю інформаційних матеріалів, таких як керівництво 2009 року, 31 яке надає урядам, корінним народам і народам, що ведуть племінний спосіб життя, а також організаціям роботодавців і працівників практичний інструментальний засіб забезпечення прав корінних народів, виходячи з досвіду, передової практики і засвоєних уроків. Веб-сайт PRO-169 забезпечує доступ до «інструментарію», що дозволяє інструкторам розробляти курси для місцевих активістів та лідерів громад про права корінних народів і народів, що ведуть племінний спосіб життя.

30 Programme to promote ILO Convention No. 169 (PRO 169), Training tool box, http://pro169.org/ [16 грудня 2012].
31 МБТ: Indigenous and tribal peoples 'rights in practice: A guide to ILO Convention No. 169 (Женева, 2009), http://pro169.org/re

ILC.102/VI 95Соціальний діалог

3.8.2. Соціальний діалог та соціальний захист для всіх


334. Рекомендація 2012 про мінімальні рівні соціального захисту (202) наглядно відображає взаємозв'язок між соціальним захистом і соціальним діалогом як в плані тристороннього процесу її спільного прийняття, так і у зв'язку з тим, що розвиток системи посібників з соціального захисту буде спиратися на стабільні форми соціального діалогу. Концепція мінімальних рівнів соціального захисту підкреслює не тільки підхід, заснований на життєвому циклі, до боротьби з бідністю та вразливістю, але і принципи, які повинні визначатися на національному рівні. В обох випадках наполегливо необхідно забезпечувати всеосяжний соціальний діалог не лише між традиційними соціальними партнерами, які повинні залишатися в центрі подій, а й між іншими зацікавленими сторонами, такими як НУО, кооперативи та організації мікрострахування.

Трудові та сімейні обов'язки
335. МБП продовжувало здійснювати свою діяльність в рамках Конвенції 1981 року про працівників із сімейними обов'язками (156), в якій особливо підкреслюється важливість участі організацій роботодавців і працівників у розробці та здійсненні політики, що забезпечує поєднання трудових та сімейних обов'язків. Всеосяжне дослідження МБТ про рішення на робочому місці проблем, пов'язаних з доглядом за дітьми, а також спільну доповідь МОП / ПРООНмістять приклади і передову практику, що спираються на соціальний діалог і колективні переговори. За допомогою МБП профспілки в Домініканській Республіці, Індії, Індонезії, Малайзії і Таїланді внесли на розгляд своїх урядів політичні пропозиції щодо методів зміцнення охорони материнства, а також провели кампанії по ратифікації Конвенції 2000 року про охорону материнства (183).

Робочий час
336. МБП надає консультативні послуги країнам з метою сприяння соціальному діалогу щодо регулювання робочого часу як одного із заходів протидії кризі, наприклад в Чилі. МБП поширює знання і надає технічні консультативні послуги тристороннім учасникам по розробці інноваційних угод на рівні підприємств про робочий час, наприклад, в Болгарії та колишній Югославській Республіці Македонія. Крім того, на основі висновків тристоронньої наради експертів щодо організації робочого часу проводиться робота по розширенню бази знань про структуру і наслідки організації робочого часу в різних секторах, в якій акцент робиться на сектор охорони здоров'я. Мета полягає в тому, щоб забезпечити практичне керівництво для тристоронніх учасників про методи організації робочого часу, яке забезпечувало б поєднання сімейних потреб і вимог, пов'язаних з виробничими показниками.

Мінімальна заробітна плата

337. У багатьох країнах процес встановлення мінімальних ставок оплати праці служить одним з основних прикладів соціального діалогу. МБТ проводить заходи по зміцненню потенційних можливостей з питань встановлення мінімальної заробітної плати для спеціалізованих тристоронніх органів. У контексті більш широкого проекту МОП, спрямованого на зміцнення соціального діалогу в Центральній Америці та Домініканській Республіці, МБП забезпечувало нарощування потенціалу з питань встановлення мінімальної заробітної плати
32 МБТ-ПРООН: Work and family: Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility (Сантьяго, 2009).

33 C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare (Женева, МБП, 2010).s/materials/en/general_resources/IPsRightsInPractice-singlepages.pdf [16 грудня 2012].

96 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу

тристоронніх учасників з Коста-Ріки, включаючи членів Національної ради з заробітної плати, який відповідає за встановлення мінімальної заробітної плати для різних галузей і професій. Аналогічні заходи по зміцненню потенціалу проводилися в 2012 році для членів Консультативної ради по заробітній платі в Лесото і Комісії по заробітній платі домашніх працівників в Намібії. Активна робота проводилась на Філіппінах і у В'єтнамі з питання про реформу мінімальної заробітної плати.БГТ
338. МБП продовжує сприяти соціальному діалогу як складової частини разробки правових засад і національних програм і систем з питань БГТ, в тому числі за допомогою розробки національних профілів з питань БГТ, створення національних тристоронніх органів (усталена практика в багатьох промислово розвинених країнах ), прийняття або зміни національного законодавства з питань БГМ та прийняття національних програм в галузі БГМ. Досягнення в області БГП, такі як ратифікація та застосування Конвенції 187 МОП, також служать зміцненню тристороннього та двостороннього соціального діалогу. Приклади досягнутого прогресу включають Бразилію і Уругвай, в яких було надано сприяння тристороннім галузевим комітетам з питань БГП в таких галузях як будівництво, хімічна, швейна, металургійна та нафтогазова промисловість поряд із сільським господарством і охороною здоров'я.

ВІЛ та СНІД
339. Рекомендація 2010 про ВІЛ / СНІД та сферу праці (200) значною мірою спиралася на соціальний діалог в процесі її прийняття і раніше спирається на нього в ході її виконання на національному рівні. Діяльність МБП в цій області ґрунтується на багатогалузевому підході, спрямованому на залучення соціальних партнерів та інших відповідних сторін, таких як ОГС, що представляють ВІЛ-інфікованих людей. МБП забезпечувало технічні консультативні послуги і проводило заходи щодо зміцнення потенціалу на рівні країни, щоб забезпечити активну участь соціальних партнерів в органах, відповідальних за координацію заходів, що вживаються у зв'язку з ВІЛ та СНІДом, щоб заходи, що здійснюються у сфері праці, були невід'ємною частиною національних дій, що проводяться у зв'язку з епідемією ВІЛ. У 2011 році МБП надало фінансову підтримку участі в роботі країнових координаційних механізмів, створених Глобальним фондом по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією, міністерств праці в 43 державах-членах, організацій роботодавців в 40 країнах і організацій працівників у 21 країні.
Домашні працівники
340. Конвенція (189) і доповнює її Рекомендація (201) 2011 про працю домашніх працівників стимулюють соціальний діалог двома способами. По-перше, вони сприяють праву на свободу об'єднання та праву на ведення колективних переговорів для домашніх працівників; по-друге, вони підкреслюють необхідність проведення консультацій з представницькими організаціями роботодавців і працівників при практичному застосуванні ключових положень цього акту. МБП надає допомогу у здійсненні Конвенції 189, наприклад, Уругваю і Філіппінам, які є першими двома державами-членами, які ратифікували


34 2009-12 рр .: Албанія, Азербайджан, Бангладеш, Бразилія, Камбоджа, Камерун, Домініканська Рес-публіка, Єгипет, Фіджі, Індонезія, Ірак, Ліван, Малаві, Маврикій, Нікарагуа, Сейшельські острови, Сьєрра-Леоне, Таджикистан і Замбія ; до 2009 р .: Хорватія, Сальвадор, Естонія, Індонезія, Малайзія, Монголія, Пакистан, Панама, Таїланд, Уругвай і В'єтнам.
ILC.102/VI 97

Соціальний діалогКонвенцію про домашніх працівників, а також сприяло створенню інституційних рамок для соціального діалогу про домашню працю, який сприяє створенню організацій та представництву в цьому секторі (вставка 2.17 вище).


Трудящі-мігранти
341. МБП сприяє використанню соціального діалогу, надаючи підтримку країнам у розробці їх національного законодавства і політики з питань трудової міграції на основі широкого процесу участі. Мета полягає в тому, щоб домогтися більш раціонального управління трудовою міграцією та більш ефективного регулювання процесу працевлаштування та забезпечення захисту трудящих-мігрантів. Допомога надавалася таким країнам, як Вірменія, Азербайджан, Камбоджа, Грузія та Південна Африка. МБП надає аналогічну підтримку регіональним інтеграційним комітетам, зокрема, з метою вдосконалення та здійснення регіональних протоколів про трудову міграцію, а також розробки політики, що стосується субрегіональних заходів по охопленню трудящих-мігрантів системою соціального забезпечення. До таких органів належать Європейський комітет з економічних та соціальних питань, Тристоронній форум АСЕАН з проблем праці мігрантів, Східноафриканське співтовариство і Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК). У програмі гідної праці САДК особливо розглядається проблема трудової міграції як питання, що представляє інтерес для всього регіону, і розробляється план дій з міграції в регіоні.
3.8.3. Соціальний діалог, орієнтований на створення більш сприятливих можливостей для жінок і чоловіків в цілях забезпечення гідної зайнятості і доходів
Політика в області зайнятості
342. МОП сприяє соціальному діалогу як частини процесу формування економічної політики відповідно до Конвенції 122. Вона підтримує соціальний діалог як засіб інтеграції Програми гідної праці МОП в національні стратегії скорочення масштабів бідності та національні механізми розвитку за допомогою розширення участі роботодавців і працівників у формуванні соціальної та економічної політики (наприклад, в Беніні, Буркіна-Фасо, Камеруні, Малі та Того, в тому числі за допомогою проекту APERP (сприяння зайнятості та скорочення масштабів бідності)). Соціальний діалог служить також ключовим фактором при забезпеченні підтримки МОП процесу розробки національної політики в галузі зайнятості.
343. МБП сприяло нарощуванню потенціалу міжміністерських і тристоронніх комітетів для забезпечення того, щоб соціальний діалог був присутній на кожному етапі процесу формування національної політики в галузі зайнятості - від ситуативного аналізу, який дозволяє здійснити вибір політики, до утвердження проведення відповідної політики та її оцінки. МОП проводить роботу, спрямовану на забезпечення того, щоб соціальний діалог виходив за рамки міністерств праці та охоплював також міністерства економіки та планування, а також галузеві міністерства, які відіграють ключову роль у розширенні зайнятості.

35 На момент написання доповіді три країни ратифікували Конвенцію 189 (Маврикій, Філіппіни і Уругвай).98 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогуМНК
344. Тристороння декларація принципів МОП, що стосується багатонаціональних корпорацій і соціальної політики (Декларація МНК) сприяє соціальному діалогу як ключовому засобу досягнення її головної мети, а саме: «заохочувати той позитивний внесок, який багатонаціональні корпорації можуть внести в справу економічного і соціального прогресу і. .. звести до мінімуму і подолати труднощі, які можуть бути викликані різними видами їх діяльності ». Діяльність МБП, пов'язана з Декларацією МНК, спрямованої на те, щоб заохочувати компанії проводити консультації з урядами, а також з національними організаціями роботодавців і працівників з метою заохочення діалогу про максимальний впливі на зайнятість прямих іноземних інвестицій, особливо на зайнятість молоді (як видно на прикладах Аргентини, Азербайджану, Кот-Дівуару та Ліберії).

МСП
345. Навчальна програма сприяння конкурентоспроможним і відповідальним підприємствам МОП (СКОП), в рамках якої малим і середнім підприємствам надається підтримка з метою підвищення їх продуктивності та конкурентоспроможності в міру того, як вони покращують умови праці та практику в області виробничого середовища, будується на основі діалогу на робочих місцях за допомогою формування спільних груп з поліпшення умов праці на підприємстві.
346. Система вимірювання та підвищення продуктивності МОП (SYMAPRO) нап-равлена на підвищення ефективності, якості і поліпшення умов праці за допомогою активної участі та прихильності оперативного персоналу, а також управлінців середньої та вищої ланки. Комплексні показники діяльності, розроблені на основі соціального діалогу, охоплюють як виробничі процеси, так і умови праці. У Мексиці система SYMAPRO включена в тексти колективних угод на галузевому рівні. Після підписання соціальними партнерами в 2007 році Угоди про модернізацію праці в цукровій промисловості, раз на два місяці проводяться тристоронні наради для обміну досвідом в області її виконання, що дозволяє уникнути конфліктів в галузі, в якій протягом попередніх десятиріч майже щороку проводилися страйки . Система SYMAPRO також успішно була включена в колективні угоди на рівні штатів (включаючи ряд галузей в Соноре) і на рівні компаній (туризм в Нуево Валларта).
Зелені робочі місця
347. У 2007 році МОП спільно з Програмою ООН з навколишнього середовища, а також з МКП і МОР виступили з ініціативою «Зелені робочі місця». У першій доповіді програми соціальний діалог визнається як основоположний засіб обліку соціальних наслідків у політиці та програмах з довкілля. На Конференції ООН зі сталого розвитку 2012 року («Ріо + 20») МОП підкреслила, що соціальний діалог є частиною механізму, що забезпечує справедливий перехід, заснований на соціальній інтеграції, до економіки з низьким рівнем викидів вуглецю. МБП підтримало урядові ініціативи про розгляд проблем зелених робочих місць за допомогою соціального діалогу, в тому числі в рамках Багатосторонньої цільової групи по зелених робочих місцях і зміни клімату, створеної в 2009 році в Індії.

36 Програма ООН з навколишнього середовища: Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world (Найробі, 2008).
ILC.102/VI 99

Соціальний діалог


Економіка сільського господарства
348. Після загального обговорення проблеми зайнятості в сільських районах на Міжнародній конференції праці в 2008 році, а також розгляду стратегії розвитку сільських районів на сесії Адміністративної ради в березні 2011 року, МБП прис-тупіло до проведення заходів щодо зміцнення потенційних можливостей в області сприяння соціальному діалогу в сільських районах. Наприклад, в рамках проекту в Таміл Наду, Індія, Спілці сільських працівників вдалося в останні роки влаштувати на роботу більш 170.000 працівників (див. Гл. 2, вставка 2.4). Підхід МОП до розвитку місцевої економіки, використовуваний з кінця 1990-х років в 36 країнах, сприяє створенню форумів, до складу яких входять представники місцевого уряду, місцевих відділень профспілок, асоціацій роботодавців та інших організацій трудящих, таких як кооперативи, асоціації дрібного бізнесу і групи жінок, щоб спільно розробляти і здійснювати загальну стратегію розвитку місцевих територій. Соціальний діалог також є одним з елементів проекту PROMER II, в рамках якого забезпечується підтримка створенню малих і мікропідприємств за допомогою комплексного підходу до гідній праці у восьми сільських районах Сенегалу. Цей проект допомагає організаціям розвивати свій потенціал з надання послуг, щоб сприяти створенню малих і мікропідприємств (і тим самим привертати філії), а також діалогу з місцевою владою; забезпечує присутність профспілок та їх діяльність, зокрема, у зв'язку з питаннями трудових прав і умов праці; сприяє створенню тристоронніх консультативних механізмів в 15 виробничо-збутових ланцюжках. В рамках іншої діяльності були розроблені інструменти для вирішення проблеми скорочення масштабів бідності завдяки туризму в сільських районах, а також з метою забезпечення свободи об'єднання для сільських працюючих жінок.
Кооперативи
349. Багато проектів МОП в галузі технічного співробітництва в Африці та Латинській Америці продемонстрували, що організації соціальної та солідарної економіки та кооперативи можуть відігравати важливу роль в стратегіях місцевого розвитку відповідно до Рекомендації 2002 року про сприяння кооперативам (193). Досвід МОП, накопичений в ході реалізації програми SYNDICOOP в Африці (зокрема в Кенії, Руанді, Південній Африці, Об'єднаній Республіці Танзанії та Уганді), свідчить про те, профспілкові та кооперативні організації що беруть участь отримують вигоди від свого стратегічного союзу, що сприяє зміцненню організацій, підвищенню якості обслуговування членів та формування єдиної позиції у важливому процесі соціального діалогу, наприклад, при розробці стратегії скорочення масштабів бідності. МБП підготувало посібник, під назвою «Давайте об'єднуватися!» І призначене для профспілок та кооперативів, з питання про організацію працівників у неформальній економіці. МБП бере участь у спільних заходах з іншими спеціалізованими установами ООН (наприклад, з Продовольчою і сільськогосподарською організацією об'єднаних Націй), щоб підвищити обізнаність і створити сприятливі умови для розвитку кооперативних і фермерських організацій.


37 МБТ: Сприяння зайнятості в сільських районах з метою скорочення масштабів бідності, Доповідь IV, Міжнародна конференція праці, 97-я сесія, Женева, 2008

38 МБТ: Toolkit on poverty reduction through tourism, 2011 р, http://www.ilo.org/sector/Resources/training- materials / WCMS_162289 / lang - en / index.htm [11 грудня 2012].


39 R. Gopalakrishnan and A. Sukthankar: Freedom of association for women rural workers: A manual (Женева, МБТ, 2012).
40 S. Smith: Let's organize !: A SYNDICOOP handbook for trade unions and cooperatives about organizing workers in the informal economy (Женева, МБП, МКА і МКВП, 2006)


100 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу

3.8.4. Всемірний облік проблем гендерної рівності та наділення жінок правом голосу

350. Відповідно до резолюції Міжнародної конференції праці про гендерну рівність, прийнятої в 2009 році, МБП реагує на запити про просування проблем гендерної рівності у сфері праці за допомогою зміцнення потенціалу, надання технічних консультативних послуг і проведення дослідницьких робіт. Ці заходи спрямовані на розширення участі та права голосу жінок у ВЕЗ і в сільських районах; на залучення жінок до установ соціального діалогу; на надання допомоги жінкам у процесі прийняття рішень у профспілках; та сприяння тому, щоб жінки грали більш активну роль у колективних переговорах; на скорочення гендерного розриву у розмірах заробітної плати; на сприяння поєднанню виробничих і сімейних обов'язків; на боротьбу з насильством на робочих місцях за гендерною ознакою; і на підвищення економічних можливостей жінок. МБТ також критично аналізує законодавчі акти, переслідуючи мету поліпшення використання міжнародних трудових норм та подальшого врахування гендерних факторів у рамках трудового законодавства та механізму його використанняя.
351. Проведена останнім часом діяльність в галузі зміцнення потенційих можливостей включала навчальні модулі з інспекції праці та гендерної рівності, а також семінар для суддів з трудових питань, присвячений проблемам застосування конвенцій МОП з гендерної рівності. Судді прибули з Ботсвани, Малаві, Нігерії, Південної Африки та Замбії.
352. Сприяння гендерній рівності, розширенню економічних прав жінок та їх представництву на робочих місцях висувається на передній план за допомогою проектів про сприяння свободі об'єднання (Сальвадор, Індонезія, Йорданія, Філіппіни і Південна Африка); зміцнення потенціалу органів інспекції праці (Індонезія, Йорданія, Ліван, Оман, Південна Африка і Україна); нарощування потенціалу організацій роботодавців і працівників (Бангладеш, Бенін, Багатонаціональне Держава Болівія, Камбоджа, Колумбія, Малі, Марокко, Непал, Нігер, Пакистан,Філіппіни, Сенегал, Того, Замбія і країни Центральної Європи); розробки показників гідної праці (Індонезія) .
3.9. Соціальний діалог в СПДТ і технічне співробітництво
353. Діяльність МОП в галузі соціального діалогу здійснюється в основному за допомогою СПДТ і проектів технічного співробітництва. У вставці 3.7 представлено широкий огляд видів фінансування допоміжної діяльності, пов'язаної з соціальним діалогом.
354. У 2005 році МОП визначила СПДТ в якості основного інструменту надання підтримки країнам. Вони являють собою спільні зусилля національних тристоронніх учасників, спрямовані на реалізацію Програми гідної праці. Після їх запуску в усіх регіонах було розроблено приблизно 100 СПДТ.
355. СПДТ вирішують дві основні задачі. По-перше, вони сприяють гідній праці як ключовому компоненту стратегій національного розвитку. По-друге, вони ставлять знання, акти, інформаційно-пропагандистську роботу і співпрацю

41 МБТ: Резолюція про гендерну рівність - основі гідної праці, Міжнародна конференція праці, 98-а сесія, Женева, 2009


42 МБТ: Gender equality and social dialogue: An annotated bibliography (Женева, 2012).
43 МБТ: ILO Gender News, No. 19 (Женева, МБП, листопад 2012).
ILC.102/VI 101

Соціальний діалогМОП на службу тристоронніх учасників в рамках орієнтованого на результати механізму сприяння Програмі гідної праці в областях, в яких Організація має порівняльні переваги. СПДТ вносять також вагомий внесок МОП в країнові програми ООН і служить головним інструментом поєднання проектів технічного співробітництва, що реалізуються за рахунок коштів регулярного бюджету і позабюджетних джерел.Вставка 3.7 Фінансування діяльності, пов'язаної із соціальним діалогом

Протягом усього дворічного періоду 2010-2011 років стратегічне завдання, що стосується соціального діалогу, вирішувалося за рахунок фінансування з усіх джерел, а саме: з регулярного бюджету (другий за розміром рівень асигнувань після Зайнятості), з Додаткового рахунку регулярного бюджету та з позабюджетних джерел на технічне співробітництво (ВБТС) в різних пропорціях.


Якщо основна частина діяльності в інтересах роботодавців і працівників фінансувалася за рахунок регулярного бюджету (91 і 87%, відповідно), то фінансування інших видів діяльності значною мірою залежало від ресурсів ВБТС. На останні доводилося більше чверті коштів, що виділяються на діяльність в області трудового законодавства та регулювання питань праці, і більше третини асигнувань на діяльність, пов'язану з соціальним діалогом і трудовими відносинами, а також на галузеву діяльність. Решта витрат покривалася за рахунок коштів Додаткового рахунку регулярного бюджету.
Виділені на соціальний діалог кошти ВБТС то збільшувалися, то зменшувалися, при цьому не проявляючи будь-якої чіткої тенденції, хоча ці виміри відбувалися в нерозривному зв'язку зі змінами у фінансуванні програми «Покращуй роботу». Загальні кошти в рамках ВБТС, що виділяються МБП на стратегічну задачу, пов'язану з соціальним діалогом, в 2002-2012 роках складали в середньому 6% (з деякими піковими відхиленнями, що склали, наприклад, 16% в 2010 р завдяки асигнуванням на програму «Покращуй роботу»), у зв'язку з чим на цю стратегічну задачу з ВБТС виділяється найменше коштів.
Затверджені кошти з ВБТС на соціальний діалог в 2002-2011 рр. (в дол. США)45


40(міліно)

353025.США

2015Долл10


5


0


2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ВБТС
ВБТС на програму «Покращуй роботу»

102 ILC.102/VIДії МОП в галузі соціального діалогу

356. Трипартизм і соціальний діалог займають центральне місце в плануванні та здійсненні гармонійної і комплексної програми допомоги МОП своїм тристороннім учасникам в державах-членах. Кожна СПДТ будується навколо декількох пріоритетів та результатів, обумовлених соціальними партнерами. За допомогою розробки СПДТ національні тристоронні учасники спільними зусиллями проводять ситуаційний аналіз та аналіз потреб, а також визначають пріоритетні напрямки, що забезпечують досягнення цілей гідної праці у своїх країнах. У більшості випадків тристоронні учасники самі виконують функції агентств, що здійснюють програму, і одночасно з цим користуються благами її результатів. Точно так само, СПДТ визнають соціальний діалог як бажаний результат і як засіб розширення можливостей для досягнення відчутних і надійних результатів у тій чи іншій соціально-економічній галузі.


357. Попередній аналіз 30 СПДТ по 14 країнам з п'яти регіонів, проведений у зв'язку з підготовкою цієї доповіді, показав, що якщо порівняти перше покоління СПДТ з другим або навіть з третім поколінням СПДТ, то в більшості країн спостерігається значний прогрес, незалежно від регіону, в чотирьох областях, що стосуються соціального діалогу: якість оцінки тристоронніх учасників та їхніх потреб на етапі розробки СПДТ (особливо в Боснії і Герцеговині, Камбоджі, Йорданії, Лесото, Малі та Республіці Молдова); самостійне здійснення програми та участь / залучення тристоронніх учасників у повному циклі СПДТ - тобто у розробці, здійсненні, моніторингу та оцінці (особливо в Албанії, Аргентині, Боснії і Герцеговині, Буркіна-Фасо, Камбоджі та Ефіопії); інтеграція заходів нарощування технічного та інституційного потенціалу тристоронніх учасників програми (особливо в Аргентині, Бангладеш, Боснії і Герцеговині, Ефіопії, Індонезії, Йорданії, Лесото і Малі); облік практики, механізмів та / або основ сприяння соціальному діалогу (особливо в Аргентині, Камбоджі, Лесото, Малі та Республіці Молдові).
358. Цей аналіз свідчить про зростаюче визнання важливості соціального діалогу в СПДТ. Він також наочно показує, що соціальний діалог і трипартизм динамічно розвиваються в багатьох країнах за допомогою інституціоналізації участі тристоронніх учасників на етапах консультацій з СПДТ і їх здійснення.


44 Албанія, Аргентина, Бангладеш, Боснія і Герцеговина, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Ефіопія, Індонезія, Йорданія, Лесото, Малі, Республіка Молдова, Сенегал і Зімбабве.


ILC.102/VI 103

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка