Доповідь VI соціальний діалогСторінка9/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір3.17 Mb.
#12448
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Глава 4Основні зауваження, отримані уроки

і можливі подальші дії
359. Інформація, представлена в главах 1, 2 і 3, дозволяє сформулювати деякі ключові зауваження і витягти ряд уроків щодо потреб і завдань, що стоять перед тристоронніми учасниками, а також можливих підходів МОП до зміцнення зусиль, що сприяють соціальному діалогу в якості бажаних принципів управління, що забезпечують гідну працю для всіх. У даній главі ці зауваження представлені в якості запропонованих питань для обговорення на МКТ щодо подальших дій.
360. Ефективність діяльності МОП залежить від оперативності, національної прихильності і здатності до подальших дій. Сприяння социальному діалогу і нормальним трудовим відносинам, а також створення необхідних установ вимагають не тимчасових ініціатив, а постійних зусиль. МБП слід і надалі вносити якісний і своєчасний внесок у зміцнення цих установ і сприяти заходам, які б враховували національні та регіональні умови, забезпечуючи при цьому дотримання відповідних міжнародних трудових норм. Швидке реагування на запити про допомогу, наприклад, в контексті «арабської весни» і наслідків заходів жорсткої економії в Європі, має рішуче значення для використання можливостей проведення соціального діалогу та його захисту, коли він перебуває під загрозою. Рішуча прихильність держави - це необхідна умова стійкого прогресу в області соціального діалогу на рівні країн, а участь організацій роботодавців і працівників та їх зміцнення є ключовими елементами сталого розвитку.

361. Трипартизм, що грунтується на довірі, - ключовий фактор. Тристоронній соціальний діалог може сприяти узгодженості дій двусторонніх і тристоронніх установ соціального діалогу. Враховуючи тенденцію яка виявляється сьогодні в ряді країн до децентралізації колективних переговорів до рівня підприємств в умовах, що характеризуються посиленням сегментації ринку праці, тристоронній соціальний діалог може забезпечити соціальним партнерам простір для обміну інформацією, формування стратегій і узгодження дій. Участь організацій роботодавців і працівників у тристоронніх процесах вирішення питань, де вони можуть розділяти спільні цінності, такі як недопущення дискримінації, ВІЛ / СНІД, суміщення сімейних і трудових обов'язків інвалідність, підвищує ступінь довіри між соціальними партнерами і в їх відношеннях з урядами, прокладаючи шлях до соціального діалогу в інших областях.


362. Додання соціальному діалогу інклюзивного характеру. Тристоронні учасники повинні забезпечити інклюзивний характер соціального діалогу, охопивши їм працівників, найманих на нестандартних умовах, працівників МСП та сільської економіки, трудових мігрантів та інші вразливі і неорганізовані групи населення. Для цього може знадобитися зміцнення потенційних можливостей соціальних партнерів на різних рівнях, що дозволить їм залучати в організаціїILC.102/VI

105

Соціальний діалог

потенційних прихильників з різних верств суспільства. Таке охоплення і організація можуть стати першим кроком на шляху до розширення сфери охоплення діалогом і переговорами. У деяких випадках надання більшої відкритості соціальному діалогу зажадає внесення поправок в законодавство або інституційних інновацій, які заповнять прогалини в захисті, яку забезпечують закони про працю або міжнародні трудові норми. Аналогічно цьому, органи регулювання питань праці та інспекції праці повинні грати стрижневу роль у поступовому поширенні на неформальну економіку і на вразливі категорії працівників дії трудового законодавства.


363. Серйозною проблемою залишаються обмеження свободи об'єднання і права на ведення колективних переговорів. Без свободи об'єднання і колективних переговорів соціальний діалог втрачає силу, а його потенційний внесок у соціально-економічний розвиток та реагування на кризу підривається. Соціальний діалог, що передбачає широку участь, є основоположним елементом системи демократичного управління, її прозорості та соціальної справедливості; держави-члени, організації роботодавців та працівників можуть тільки виграти від розширення використання процесів соціального діалогу. МБП послідовно підтримує зусилля тристоронніх учасників, спрямовані на забезпечення свободи об'єднання і права на ведення колективних переговорів і тристороннього соціального діалогу, а також на сприяння ратифікації і дотримання основоположних і директивних конвенцій МОП. Тим не менш, Міжнародна конференція праці може побажати закликати: уряд - до зміцнення його прихильності до соціального діалогу; соціальних партнерів - до активізації зусиль, націлених на використання діалогу і переговорів як пріоритетного методу погодження різних інтересів; МБП - до розширення його здатності забезпечувати цілеспрямоване зміцнення потенційних можливостей, підготовку рекомендацій з питань політики на основі фактичних даних і розгортання інформаційно-пропагандистської діяльності.
364. Скорочення частки праці в національному доході в більшості країн та його вплив на економічне зростання та соціальну справедливість вимагають уваги з боку МОП. МОП могла б розгорнути роботу у зв'язку зі зниженням частки праці в національному доході, допомагаючи тристороннім учасникам зміцнювати установи, відповідальні за регулювання оплати праці, зокрема, за встановлення мінімальних ставок заробітної плати і проведення колективних переговорів, а також створювати відповідні сприятливі умови, формують більш доступні для всіх верств суспільства результати на ринку праці, включаючи такі заходи, як активна координація дій при укладанні угод про оплату праці або використання механізмів, що поширюють вигоди колективних угод на підприємства всієї галузі. МОП могла б використовувати результати попередніх досліджень для аналізу причин скорочення частки праці та для визначення діючих заходів, спрямованих на створення установ (або на припинення процесу ослаблення цих установ в країнах з високим рівнем доходів), які сприяють більш справедливому розподілу доходів . Організація могла б надавати технічну підтримку з метою нарощування потенційних можливостей щодо зміцнення таких систем і установ не тільки в країнах, що розвиваються, але й у країнах з високим рівнем доходів.
365. Новим викликом може стати «гонка до середини». У деяких європейських країнах та інших державах з високим рівнем доходів спостерігається ослаблення


1 МБТ: Global Wage Report 2012/13: Wages and equitable growth (Женева, 2012), р. 63; МБТ: Global Wage Report 2008/09: Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence (Женева, 2008), рр. 59-60.

106 ILC.102/VIОсновні зауваження, отримані уроки і можливі подальші дії


установ соціального діалогу, оскільки заходи жорсткої економії і інші антикризові заходи нав'язуються без проведення соціального діалогу, а часом і явно підривають процеси колективних переговорів, які формувалися протягом життя багатьох поколінь. При цьому в інших регіонах світу був досягнутий значний прогрес у поступовому налагодженні соціального діалогу за допомогою правових та інституційних механізмів і процесів. У ряді країн Азії та Латинської Америки, наприклад, соціальний діалог і колективні переговори були розширені як частина стратегії економічного розвитку. Ці суперечливі тенденції можуть дефакто привести до скочування систем соціального діалогу та колективних переговорів, які ставлять перед собою не настільки високі і продуктивні цілі, які спочатку були встановлені в країнах з високим рівнем доходів у ХХ столітті. МОП та тристоронні учасники повинні розглянути питання про необхідність перешкодити процесу ослаблення цих установ в країнах з високим рівнем доходів і при цьому надавати повномірну підтримку процесу зміцнення цих установ в країнах, що розвиваються і в країнах з ринком що формується.


366. Організаційні перетворення впливають на роботодавців і працівників. Економічні, соціальні та політичні процеси, зумовлені глобалізацією і глобальною кризою, впливають на структуру організацій роботодавців і працівників. Що стосується організацій роботодавців, їх члени, судячи з усього, заінтересовани у створенні представницьких організацій бізнесу з широкою програмою діяльності. Для працівників одним із пріоритетів є необхідність формування єдиної програми дій профспілок на самих різних рівнях і подолання надмірної роздробленості, яка заглушає голос і послаблює вплив працівників в деяких країнах. Реагуючи на ці стрімко мінливі умови, МБП необхідно глибше зрозуміти і вивчити - шляхом проведення досліджень та діалогу-гу з питань політики - зміни, що стосуються ступеня представленості організацій роботодавців і працівників, а також відповідні стратегії, які вони приймають чи можуть реалізувати в майбутньому .
367. Підтримка служб регулювання питань праці та інспекції праці та створення впливових трудових судів можуть забезпечити ефективне дотримання вимог законодавства. Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання трудового законодавства, в тому числі інспекція праці і відповідні правозастосовуючі механізми, допомагають гарантувати права працівників, сприяють установленню верховенства закону у сфері праці, створюють рівні умови конкуренції для сумлінних роботодавців і надають стримуючий ефект; все це може формувати сприятливі умови для дотримання законодавства та попередження його порушень. Чинне трудове законодавство та інспекція праці також можуть сприяти поступовому переведенню підприємств неформальної економіки та вразливих працівників під захист трудового законодавства. Установи, що забезпечують виконання трудового законодавства, також відіграють важливу роль у тому, щоб заходи по виходу з кризи і заходи жорсткої економії не послаблювали соціального діалогу та прав працівників. У деяких країнах підвищення ефективності діяльності служб інспекції праці та правозастосовних органів вимагає зміцнення системи правосуддя. Створення міцної системи трудового судочинства - це та область, в якій МОП могла б запропонувати керівні принципи у формі міжнародної трудової норми; ця можливість обговорювалася на останній сесії Адміністративної ради при розгляді порядку денного майбутніх сесій Міжнародної конференції праці.
368. Повноцінна участь МБП у реформуванні трудового законодавства.Результати виявляються вищими, якщо МБП має можливість реагувати, не просто направляючи письмові коментарі про законопроекти, але і беручи участь у національних дебатах з питань політики. Стабільна підтримка і технічна допомога з метою

ILC.102/VI 107

Соціальний діалог


реформування трудового законодавства, як правило, можуть надаватися тільки в рамках більш широкого технічного співробітництва. МБП діє ефективніше там, де вже утвердився соціальний діалог, що передбачає необхідність нарощування потенційних можливостей соціальних партнерів одночасно зі сприянням проведенню реформ трудового законодавства. Більш того, дієва підтримка реформи трудового законодавства з боку МБП вимагає глибоких знань про політику та політичні умови і, відповідно, тісної взаємодії з урядом і соціальними партнерами на національному рівні, а також ретельної координації діяльності підрозділів, що включають представників різних технічних спеціальностей, на рівні МБП.


369. Порядок денний колективних переговорів повинно бути розширено з метою зміцнення можливостей досягнення безпрограшних результатів. Значення національного та галузевого двостороннього та тристороннього соціального діалогу підтверджується тим, що він підсилює позитивні зміни у взаєминах між адміністрацією підприємств та працівниками, водночас сприяючи колективним переговорам і співпраці на робочих місцях. Крім заробітної плати, інші питання, такі як організація праці, професійна підготовка, поєднання сімейних і трудових обов'язків, розвиток професійних навичок та підвищення ефективності підприємств, можуть розширювати можливості соціальних партнерів з підготовки комплексних угод, в яких інтереси підприємств поєднуються з інтересами працівників. Це особливо важливо в період кризи і проведення заходів жорсткої економії.
370. Співпраця на робочому місці у формі обміну інформацією та проведеня консультацій може бути ключовим інструментом прогнозування змін і знаходження таких рішень, які б задовольняли потреби роботодавців і працівників. Останні зміни в галузі трудових відносин на рівні галузі і підприємства, в тому числі нові форми досягнення консенсусу на основі обміну інформацією та організації консультацій, сприяли пом'якшенню наслідків кризи. Діяльність життєздатних підприємств і створення нових робочих місць - це дві теми, що об'єднує роботодавців і працівників , над якими їх організації можуть працювати спільно, особливо в умовах реструктуризації підприємств і бюджетних проблем. Користь могло б принести оновлення міжнародних рекомендацій про співпрацю на робочому місці у формі обміну інформацією та проведення консультацій. З урахуванням висновків Робочої групи Картье включення цього нормативного пункту до порядку денного однієї з майбутніх сесій Міжнародної конференції праці дало б можливість тристороннім учасникам обговорити шляхи зміцнення соціального діалогу як засобу, що дозволяє ефективно реагувати на зміни. Слідом за цим можна було б здійснити зведення воєдино і оновлення відповідних актів МОП, тобто Рекомендації 1952 про співпрацю на рівні підприємства (94), Рекомендації 1960 року про співробітництво в галузевому і в національному масштабі (113) та Рекомендації 1967 року про зв'язки на підприємстві (129) . При цьому потрібні були б гарантії того, щоб така співпраця не підміняла собою колективні переговори як основного добровільного способу регулювання умов праці та зайнятості відповідно до норм і принципів МОП.

2 У 2002 році Робочій групі з політики, що стосується перегляду норм («Робочій групі Картьє»), було доручено, крім іншого, розглянути по черзі всі міжнародні трудові конвенції та рекомендації; МБТ: Conventions in need of revision (second stage), Адміністративна рада, 267-а сесія, Женева, листопад 1996, GB.267 / LILS / WP / PRS / 2.


3 МБТ: Пропозиції щодо порядку денного 103-ї (2014) сесії Конференції, Адміністративна рада, 312-а сесія, Женева, листопад 2011, GB.312 / INS / 2/2.

108 ILC.102/VIОсновні зауваження, отримані уроки і можливі подальші дії

371. Ефективні механізми врегулювання трудових спорів, такі як посередництво, примирення, добровільний арбітраж і судовий розгляд, є необхідним доповненням до колективних переговорів і трудовому законодавству. Такі процедури і механізми забезпечують міцну основу стабільних і продуктивних трудових відносин та дотримання трудового законодавства. Оскільки в системах трудового правосуддя ряду країн накопичилися великі і все зростаючі обсяги справ, стає очевидним, що запобігання трудових конфліктів на робочих місцях завдяки співпраці, комунікацій і процедурам розгляду скарг, а також доступність оперативних та недорогих механізмів примирення, арбітражу або судового розгляду є важливими аспектами ефективно функціонуючих ринків праці. Зростає необхідність вивчення цих систем в цілому; МБП також необхідно сприяти їм у відповідних випадках з метою здійснення системних змін, які забезпечують діюче функціонування установ та практичних підходів. Це може входити в сферу компетенції служб регулювання питань праці або незалежної офіційної установи. Дослідження і обміни інформацією про національний досвіді та інновації можуть дозволити іншим країнам рішуче просунутися вперед у побудові ефективних систем вирішення трудових спорів. Можливість проведення загального обговорення цього питання розглядалася на останній сесії Адміністративної ради при обговоренні порядку денного майбутніх сесій Міжнародної конференції праці.


372. Транскордонний соціальний діалог, глобальні системи поставок і добровільні ініціативи. Розширення використання концепції соціального діалогу в глобальних системах поставок, наприклад, приватними агентствами з сертификації і МНК, викликає необхідність активізації діяльності МОП, спрямованої на підвищення рівня обізнаності громадськості, нарощування потенційних можливостей та організацію досліджень з метою забезпечення узгодженості політики і належного використання концепції соціального діалогу в цих нових областях. В орієнтованих на покупців трудомістких глобальних системах поставок, наприклад, в текстильній та швейній промисловості, досвід програми «покращуй роботу» з її упором на елементи соціального діалогу на місцевому та транскордонних рівнях свідчить про корисність дій МОП в рамках глобальних систем поставок. Розширення діяльності МБП на інші орієнтовані на покупців глобальні системи поставок може відкрити перспективи здійснення нових рішучих дій з метою створення інституційного простору для соціального діалогу та трудових відносин. Що стосується орієнтованих на виробників капіталомістких галузей, таких як хімічна промисловість та автомобілебудування, де профспілки представлені відносно широко, ДПФ і МНК уклали цілий ряд ТКС. Ці угоди довели свою корисність як інструментів, що сприяють свободі об'єднання і створення організацій працівників у початкових ланках систем створення вартості МНК. МОП могла б розробити інструменти і надавати підтримку глобальним, регіональним і місцевим учасникам цих ініціатив, спираючись на трудові норми МОП та Декларацію МНК.
373. Сприяння трипартизму на наднаціональному міжурядовому рівні. Посилення інтересу до соціального діалогу і відображення цієї концепції у все більшій кількості двосторонніх, регіональних і багатосторонніх угодах, укладених урядами країн (ЄС, МЕРКОСУР, НАФТА, ССТ між ЄС і Республікою Кореєю, САДК та ін.), Відкриває перед МОП нові можливості застосовувати свої унікальні, спеціалізовані функції і знання. МОП могла б надавати додаткову підтримку тристороннім учасникам в їх діяльності на наднаціональному рівні, сприяючи створенню або розширенню трипартизму в нових міжнародних умовах і зміцнюючи свої зв'язки з відповідними наднаціональними структурними утвореннями.
ILC.102/VI 109

Соціальний діалог

374. Забезпечення узгодженого використання соціального діалогу міжнародними організаціями на основі норм і принципів МОП. Міжнародні організації проявляють все більшу зацікавленість у розширенні своєї участі у проведенні соціального діалогу та розвитку трудових відносин. Незважаючи на досягнутий прогрес, політика, за яку ратують деякі міжнародні установи, залишається несумісною з нормами і цінностями МОП. Однак відображення цих питань в програмах все більшого числа двосторонніх, регіональних і багатосторонніх організацій відкриває перед МОП можливість підтверджувати свою унікальну індивідуальну роль. Міжнародна конференція праці може побажати розглянути можливість прийняття норми МОП, що буде визначальною для соціального діалогу на всіх рівнях, з метою забезпечення злагодженості заходів політики в рамках міжнародної системи.


375. Подолання серйозних прогалин у знаннях. У галузі регулювання питань праці МБП необхідно розширити базу знань на стику між державним наглядом і приватними ініціативами контролю; сприяти підвищенню і вимірювання ефективності послуг, що надаються органами регулювання питань праці; сприяти прийняттю дієвих підходів до поширення послуг органів регулювання питань праці та інспекції праці на працівників неформальної економіки; створити статистичну методологію з метою вдосконалення збору даних про інспекцію праці. МБП також необхідно вести діалог з урядами, які здійснюють інноваційні стратегії, щоб вивчити їх досвід у вирішенні нових і виникаючих питань, пов'язаних зі сферою охоплення трудового законодавства та забезпеченням його дотримання в мінливих економічних умовах. МБП необхідно створювати мережі і розвивати співробітництво з іншими міжнародними органі-заціями та науковими установами. З точки зору організацій роботодавців, головним об'єктом досліджень МБП і його діяльності щодо зміцнення потенційних можливостей має стати економічне обґрунтування соціального діалогу з урахуванням цінностей ділового співтовариства, включаючи стійку діяльність і розвиток підприємств, їх конкурентоспроможність, інновації та корпоративну відповідальність. З точки зору організацій працівників, існує необхідність у проведенні науково обґрунтованих досліджень та інформаційно-пропагандистських заходів, присвячених наслідкам кризи, трудовим правовідносинам, ВЕЗ, вразливим групам, неформальній економіці, трудовим мігрантам, транскордонним трудовим відносинам і гендерним питанням. Систематичні дослідження МОП та періодичні видання, присвячені питанням соціального діалогу, можуть сприяти заповненню існуючих прогалин в наукових знаннях і доповнити інші публікації МБП з питань, що викликають підвищений інтерес, таким як оплата праці та зайнятість.

110 ILC.102/VI
Глава 5


Пункти, пропоновані для обговорення на Конференції з метою прийняття плану дій по соціальному діалогу
376. Мета цього періодичного обговорення проблем соціального діалогу полягає в тому, щоб забезпечити більш глибоке розуміння різних реалій і вимог держав-членів і дієво реагувати на них, використовуючи всі засоби дій у розпорядженні МОП. Результати обговорення повинні дозволити МОП відповідним чином скоригувати свої пріоритети і враховувати їх при прийнятті рішень, що стосуються програми, бюджету та інших питань административного управління. За підсумками обговорення планується прийняти план дій щодо соціального діалогу, враховуючи практичні приклади успішного зміцнення основ соціального діалогу в національних контекстах, а також заходів, націлених на досягнення ЦРТ та викорінення бідності. План дій нинішньої сесії Конференції охопив би період що залишився поточних ОСП МОП на 2010-15 роки та на наступний період.
Пункт № 1: Соціальний діалог в контексті кризи і перетворень
377. Глобальна криза та зміни політичного характеру створюють можливості і ставлять проблеми з точки зору соціального діалогу як у державному, так і в приватному секторах.
- Яким чином МОП може забезпечувати використання установ соціального діалогу, принципів свободи об'єднання і права на організацію і ведення колективних переговорів і сприяти їм, в тому числі в контексті режимів суворої економії та антикризових заходів?
- Які інституційні структури та інші напрямки діяльності потребують, щоб соціальний діалог в усіх його формах, включаючи колективні переговори, міг вести до прийняття справедливих рішень як для підприємств, так і для працівників?


1 МБТ: Декларація МОП про соціальну справедливість з метою справедливої глобалізації, Мінародна конференція праці, 97-я сесія, Женева, 2008, Частина 2 A) i).

2 Слід нагадати, що стосовно періодичного обговорення чотирьох стратегічних завдань був встановлений семирічний цикл і що соціальний діалог буде розглядатися в ході справжнього Семирічнього періоду один раз


.ILC.102/VI

111

Соціальний діалог

Пункт № 2: Зміцнення принципів соціального діалогу та механізмів запобігання і вирішення спорів


378. Процес глобалізації, реформи в сфері ринку праці, високі рівні безробіття, зміна характеру трудових правовідносин, а також інші зміни у сфері праці загрожують новими проблемами щодо соціального діалогу у багатьох країнах.
- Які дії можна було б почати з метою сприяння соціальному діалогу в усіх його формах і вдосконалення механізмів запобігання та врегулювання соціальних і виробничих конфліктів?
- Чи слід передбачити розробку керівних принципів МОП, в тому числі у формі міжнародних трудових норм, в таких областях як: a) інформування та консультації, націлені на прогнозування змін, управління перетвореннями та адаптацію до змін; b) механізми врегулювання трудових спорів, такі як посередництво, примирення і добро-вільний арбітраж, що розглядаються як необхідні додаткові елементи трудового законодавства і колективних переговорів; c) установи, що забезпечують дотримання трудового законодавства, а також судовий або арбітражний розгляд, включаючи суди з трудових питань?
Пункт №3: Залучення додаткових секторів, підприємств і працівників до механізмів соціального діалогу
379. Соціальний діалог або слабкий, або зовсім відсутній в багатьох секторах еконо-міки, таких як неформальний сектор, сільська економіка, МСП, а також економічна діяльність, у якій широко поширені нестандартні форми зайнятості. Враховуючи необхідність захисту прав працівників при одночасному забезпеченні життєздатності підприємств:
- Яким чином можна надати більш інклюзивний характер соціальному діалогу? Як соціальні партнери на різних рівнях можуть більш широко представляти інтереси незахищених і неорганізованих працівників і підприємців?
- Яку підтримку можна було б надати системам регулювання питань праці та інспекції праці з метою сприяння переходу від неформальної до формальної економіки та поширенню захисту трудового законодавства на вразливі категорії працівників?
Пункт № 4: Соціальний діалог, глобалізаціяі глобальні системи поставок

380.Організація виробництва в глобальних системах поставок, включаючи ВЕЗ, впливає на соціальний діалог, і в зв'язку з цим виникає питання відносно можливих дій МОП, в яких би враховувалися міжнародні трудові норми і Декларація МНК.


- Які дії можна було б передбачити у відповідь на такі виклики, в тому числі з точки зору транскордонного соціального діалогу?

112 ILC.102/VIПункты, предлагаемые для обсуждения на Конференции  • Як МОП може просуватися вперед у справі реалізації Декларації про соціальну справедливість, в якій передбачено, що МОП належить створювати «нові партнерства з недержавними та іншими економічними суб'єктами, такими як багатонаціональні корпорації та профспілки, які діють на глобальному галузевому рівні, з метою підвищення ефективності операційних програм та практичної діяльності МОП ... »?

Пункт № 5 :Узгодженість політичних заходів


381. Уряди все частіше включають питання свободи об'єднання і ведення колективних переговорів, а також аспекти, що стосуються установ і процесів соціального діалогу, у двосторонні і регіональні торговельні та інтеграційні угоди, а міжнародні організації все ширше залучаються до розгляду цих питань .
- Як МОП повинна забезпечити, щоб політика і діяльність інших міжнародних установ і дія інтеграційних угод, що стосуються соціального діалогу, відповідали нормам і цінностям МОП, з тим щоб забезпечити узгодженість і послідовність політичних заходів?
- Яким чином МОП, дотримуючись свого мандату, може сприяти розширенню соціального діалогу та трипартизму в рамках регіональної Інтеграції, Організації Об'єднаних Націй та двосторонніх і багатосторонніх міждержавних угод.


3 Частина 2 A) v) Декларації.
ILC.102/VI 113Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка