Допущена до захистуСкачати 93.14 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.03.2019
Розмір93.14 Kb.
1   2   3

Вивчення голосних літер в експериментальній групі тривало з залученням прийому персоніфікації букв. Ось в якому вигляді постають букви Ii і Oo:

Ii Oo

Це гвоздик, гвоздик Ii (ай) Це поліцейський Оо (Оу)


Привітаємося: "Hi!" Каже він усім: "Hello!"
Гвоздик наш не говорить, Скаже: "Go!" - Проїжджай,
І про нього ми скажемо it. "No!" - Стій і чекай.
Подібне пред'явлення звукобуквенний відповідностей різко знижує потребу у використанні правил читання на етапі навчання техніки читання. Прочитання літери, вірніше, сприйняття, осмислення "букви в образі", буквосполучення або слова здійснюється безперешкодно, досить швидко, динамічно.
Однак, навчання читанню це не тільки швидке відтворення звуків, але і розуміння прочитаного.
Так, в експериментальній групі при роботі з текстом використовувався прийом "проникнення" в іншомовний текст. При цьому зверталася увага учнів на два важливих правила:
1. Читати, не означає переводити!
2. Щоб зрозуміти текст, не обов'язково знати кожне слово!
Даний прийом на увазі роботу з текстом, спрямовану на навчання дітей пошуку опор у своєму досвіді і в тексті. Мета цього прийому - створення мотиву читання і розвиток такого найважливішого читацького вміння, як прогнозування, тобто вміння припускати, передбачати зміст тексту, використовуючи заголовок, підзаголовки, ілюстрації до тексту і т.п. "Проникнення" в іншомовний текст орієнтовано на виявлення та активізацію особистого досвіду учнів, їх знань і умінь.
Так, при роботі над текстом до читання учням експериментальної подгриппи предлогал наступні завдання:
- Учні читають заголовок тексту, рассматірвают ілюстрації до нього і висловлюють свої припущення про тему зміст тексту;
учням пропонується скористатися своїми знаннями по темі, якій присвячено текст і запитати себе: "Що я знаю по цій темі?"
- Учні записують ключове слово заголовка і составлют схему, заповнюючи її асоціаціями, що виникають у них ще до читання. (Рис. 2)
- Учням пропонується розбитися на пари, обговорити складені схеми та уточнити свої припущення про тему і зміст тексту.

ТемаРис. 2
Складання схеми за ключовим словом заголовка
Після предтекстового етапу перед учнями ставиться завдання прочитати текст, перевірити свої початкові припущення і провести діалог з автором.
Особистісне сприйняття тексту здійснюється учнями індивідуально, без допомоги вчителя та інших учнів, самостійно.
1. Учні самостійно читають текст перший раз з установкою перевірити свої припущення, зроблені до читання тексту.
2. При повторному читанні тексту учні вирішують різні комунікативні завдання:
- Виділяють змістовну інформацію (хто, що, де, коли, як, чому щось зробив);
- Ділять текст на смислові шматки;
- Визначають основну думку кожної частини тексту;
- Виділяють ключові слова в кожній частині тексту;
- Відзначають незнайому для себе інформацію і уточнюють значення окремих слів;
- Встановлюють зв'язки між частинами тексту.
3. Бесіда за змістом тексту в цілому, вибіркове читання вголос.
Як завдань на контроль розуміння прочитаного учням пропонувалися завдання, утягують їх в активну творчу діяльність, причому не тільки мовну, але і немовних:
- Намалюйте, накресліть ...
- Перекажіть, розкажіть, спишіть, доведіть ...
- Напишіть, продовжите, закінчите, доповніть ...
- Знайдіть еквіваленти, переведіть ...
Використання прийому персоніфікації букв і прийому "проникнення" в іншомовний текст дозволяло мені не тільки навчати дітей читання англійською мовою, а й впливати на їх емоційну сферу з опорою на уяву і наочно-образне мислення. Таким чином я намагалася розвивати інтерес учнів до предмета, що є важливим чинником у навчанні дітей англійської мови на початковому етапі.
Третій етап - перевірочний. На цьому етапі була знову проведена діагностика дослідження впливу прийому персоніфікації букв на вміння правильно озвучувати графеми. Учням обох підгруп було знову запропоновано завдання прочитати вірш. Проте його лексичний обсяг збільшився від 44 літер до 66. Часовий проміжок залишився тим самим (2 хвилини).
This is the season I come to the garden
When vegetables grow, And make water flow.
Аналіз результатів виявив позитивну динаміку в обох підгрупах. Порівняльні результати сформованості вміння озвучувати графеми представлені на рис. 3.
\ S


Рис. 3 Порівняльні результати сформованості вміння озвучувати графеми
З метою контролю розуміння прочитаного учням було запропоновано завдання прочитати неозаглавленний текст і виконати такі завдання:
- Озаглавити текст;
- Виділити в тексті смислові частини;
- Зобразити те, про що говориться в кожній частині.
Vegetables are plants that we can eat. Many vegetable that we eat grown in the field and the garden. Most fruits are sweet, and good to eat.
В експериментальній групі повністю із завданням впоралися 60%, в контрольній же групі з правильно виконали завдання лише 40%, що показано на рис. 4.

Рис. 4. Порівняльні результати сформованості вміння розуміти прочитане
Висновок: отже, можна говорити про тенденції, що намітилася до підвищення рівня сформованості навичок читання - вміння озвучувати графеми і розуміти прочитане - в досліджуваній підгрупі 2 "Б" класу (при незначному зростанні показників контрольної підгрупи).
3.2 Рекомендації з навчання молодших школярів читання англійською мовою
Згідно з програмою з іноземних мов в області навчання читання перед вчителем ставляться завдання навчити школярів читати тексти, розуміти і осмислювати їх зміст з різним рівнем проникнення в міститься в них.
Оволодіння технікою читання англійською мовою на початковому етапі є самостійною проблемою. Саме тому ми звертаємо особливу увагу на формування даного досвіду в процесі навчання читання.
Проведене дослідження ще раз виявило проблеми, з якими може зіткнутися вчитель у початковій школі в процесі навчання їх читання. Ми взяли на себе сміливість і розробили ряд рекомендацій на тему того, як же слід навчати молодшого школяра читання іноземною мовою.
- Навчання техніці читання повинно проходити на добре засвоєному учнями лексичному матеріалі;
- Тексти для молодших школярів повинні відповідати їх віковим і емоційним особливостям;
- При роботі з іншомовними текстами слід залучати учнів у активну творчу діяльність, не обов'язково мовну;
- При відборі текстів для читання необхідно враховувати їх методичну і виховну цінність, доступність змісту і форми;
- Використовувати різноманітні прийоми роботи з іншомовними текстами у процесі оволодіння читанням, враховуючи індивідуальні та психологічні особливості учнів.
- Розвивати пізнавальний інтерес учнів до предмета, залучаючи їх у різні ігрові ситуації.
- Сприяти становленню ситуації спілкування іноземною мовою на уроці.

Висновок
Як відомо, необхідність оволодіння англійською мовою стає все більш нагальною в сучасному світі, де кожен четвертий житель користується їм для спілкування на тому чи іншому рівні.
Вивчення цього предмета з другого класу є визнанням об'єктивно існуючого соціального інтересу до вивчення іноземних мов і підтвердженням важливості даного предмета для реалізації перспективних завдань розвитку особистості.
Щоб випускник початкової школи мав набором знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого успішного оволодіння мовою, вчителю слід знати, як і чому вчити дитину на самому першому етапі навчання.
Навчання читання виступає в якості цільової домінанти.
Згідно з програмою з іноземних мов в області навчання читання перед вчителем ставляться завдання навчити школярів читати тексти, розуміти і осмислювати їх зміст з різним рівнем проникнення в міститься в них.
Робота по формуванню та розвитку навичок і вмінь читання проходить кілька етапів, кожен з яких спрямований на вирішення конкретного завдання. Навчання читання складається з двох основних компонентів: навчання техніки динамічного читання і навчання розумінню читаного.
Оволодіння технікою читання англійською мовою на початковому етапі є самостійною проблемою. Саме тому ми звертаємо особливу увагу на формування даного досвіду в процесі навчання читання.
На початковому етапі навчання важливо, щоб всі процеси виховання і розвитку школярів йшли в руслі сучасних методик.
Навчитися читати - значить вміти озвучувати графеми і витягувати думки, факти, тобто розуміти, використовувати інформацію тексту.
У процесі оволодіння читанням необхідно подолати масу труднощів. Для цього вчителеві слід залучати учнів у активну творчу діяльність, створюючи різні ситуації мовного спілкування, де в учнів відбувається накопичення і розширення лексичного словника, як бази для успішного оволодіння читанням.
В ідеалі читання іноземною мовою має носити самостійний характер, здійснюватися не з примусу, а супроводжуватися інтересом з боку хлопців. Однак практика показує, що інтерес до цього виду мовленнєвої діяльності у школярів дуже низький.
Донний вид мовної діяльності не є для школярів засобом отримання інформації, підвищення культурного рівня або просто джерелом задоволення, а розглядається ними як чисто навчальне завдання.
Щоб читання на іноземній мові сприяло розвитку пізнавального інтересу учнів, необхідно враховувати пізнавальні потреби, вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей (а для цього слід різноманітити навчальні матеріали: тексти та завдання до них); включити школярів в активну творчу діяльність шляхом застосування активних методів навчання ; дати їм можливість проявляти самостійність та ініціативу в навчальній діяльності.
Однією з проблем навчання читання іноземною мовою є зміст текстів на початковому етапі. На початковому етапі навчання іноземної мови, коли вчителю важливо навчити школярів читати тексти і отримувати з них потрібну інформацію, необхідна правильна організація роботи з текстами на уроці.
Робота з розвитку інтересу до читання іноземною мовою повинна носити цілеспрямований характер і здійснюватися як на уроці, так і поза ним. Однією з форм такої роботи є позакласне особистісне читання.
На закінчення підкреслимо, що відповідним чином відібрані тексти і завдання до них сприяють розвитку інтересу школярів до читання іноземною мовою, яка у свою чергу є важливим чинником успішного оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності. Цілеспрямоване використання нами текстів, відібраних у відповідності з пізнавальними інтересами хлопців, на уроці англійської мови та в позакласній роботі з предмета дозволяє судити про зрослий інтерес учнів до предмета, про вдосконалення техніки читання і більш глибокому розумінні іншомовних текстів.
Проведене дослідження ще раз довело, що проблема навчання читання дійсно актуальна і потребує особливої ​​уваги.

Список використаної літератури
1. Агофонова І.М. «Малюю і роздумую, граю і вчуся» / / С-Пб.: 1993
2. Азовкіна О.М. «Розвиток інтересу до читання іноземною мовою на початковому етапі навчання» / / ИЯШ 2003 № 2
3. Арбекова Т.І. «Я хочу і буду знати англійську» / / М.: Інка-Телері, 1993
4. Артемоном В.А. «Психологія навчання іноземним мовам» / / М.: Просвещение, 1999
5. Бім І. Л. «Методика навчання іноземних мов як наука і проблеми шкільного підручника» / / М., 1994
6. Блохіна С.А., Вайсбурд М.І. «Навчання розуміння іншомовного тексту при читанні як діяльності» / / ИЯШ 1997 № 1, 2
7. Блохіна С.А. «Використання методу денотатного аналізу іншомовного тексту при навчанні читання в школі» / / ИЯШ 2000 № 3
8. Болотіна Л. Р. «Розвиток мислення учнів» / / Початкова школа 1994 № 11
9. Борзова Є.В. «Тексти для читання на початковому етапі навчання» / / ИЯШ 1999 № 4
10. Гончаров А.А., Мільрут Р.П. «Теоретичні та практичні проблеми навчання розуміння комунікативного сенсу іншомовного тексту» / / ИЯШ 2001 № 3
11. Корепина Л. Ф. Розвиток мовлення учнів / / Початкова школа 1991 № 1
12. Лук'янчекова Н.В. «Навчання англійської мови на початковому етапі» / / Початкова школа 2002 № 2
13. Львів М. Р. Основи розвитку молодших школярів / / Початкова школа 1992 № 7
14. Маслико Є. А., Бабинська П. К., Будько О. Ф. та ін «Настільна книга викладача іноземної мови» / / Справ. посібник, Обчислюємо. шк., 1996
15. Менчинська Н. А. «Проблеми навчання і розумового розвитку школяра: Вибрані психологічні праці» / / М.: Просвещение, 1985
16. Миролюбов А.А. «Навчання іноземних мов у світлі реформи школи» / / ИЯШ, 1996, № 2
17. Миролюбова А.А. «Теоретичні основи методики навчання іноземної мови в середній школі» / / М., 1981
18. Миролюбов А.А. «Майкл Уест і його методика навчання читання» / / ИЯШ 2003 № 2
19. Ніколенко О.М. «Зникнення інтересу до вивчення іноземних мов на початковому етапі як проблема подальшого навчання іноземним мовам» / / Початкова школа 2000 № 1
20. Ріторіна А.К. «Форми і методи роботи з молодшими школярами на уроках англійської мови» / / Початкова школа 1999 № 5
21. Сажнєва М.А. «Гра як засіб розвитку інтересу до вивчення іноземної мови» / / ИЯШ 2001 № 6
22. Старков А.П., Діксон Р.Р. «Six year English» / / С-Пб: Спеціальна література, 1996
23. Старова І.М. «Інтерес як необхідний компонент навчання іноземних мов" / / Початкова школа 2000 № 4
24. Тен Е.Г. «Контроль розуміння іншомовного тексту» / / ИЯШ 1999 № 4
25. Ткаченко Ф.І. «Потреба у вивченні іноземних мов» / / Сучасний світ 2004 № 1
26. Федорова Г.П. «Вимоги до випускника початкової школи» / / Початкова школа 2000 № 11
27. Феклістов Г.Є. «Проблеми вивчення англійської мови в школі» / / Освіта 1999 № 3
28. Цвєткова Л.С. «Нейропсихологія лічби, письма та читання», Москва-Вороніж, 2000
29. Чатуін Б. "The magic scooter" / / М.: Айрис-пресс, 2004
30. Шарова Т.М. «Вчимо, навчаючи» / / Початкова школа 2002 № 12

Додаток 1
Фрагмент конспекту уроку англійської мови
Тема: Знайомство
Цілі уроку: розвиток навичок діалогічного мовлення, введення та первинне закріплення в мові мовних зразків «Who are you? I am Nick », введення нової лексики з теми« Тварини », розвиток фонетичних навичок, введення нової літери англійського алфавіту Аа.
Обладнання:
Транскрипційні значки; іграшки тварин; розрізна абетка.
Хід уроку:
I. Організаційний момент
-Hello, children! I am glad to see you! Sit down, please.
- Сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитися знайомитися по-англійськи, ми дізнаємося, як називаються деякі тварини на англійській мові, і будемо готуватися до циркового поданням.
II. Фонетична зарядка
- Давайте згадаємо історію про мавпочку. Наша мавпочка любить гуляти. Коли у неї замерзають лапки, вона дихає на них [h], [h], [h].
- Мавпочка бігала по калюжах, і в неї захворіло шийку. Вона прийшла на прийом до лікаря. Вона намагається вимовити своє ім'я і вимовляє звук [m].
-Давайте всі разом стули губи і скажемо [m], ([т], [m], [т].)
- Доктор просить мавпочку показати горлечко.
-Але мавпочці боляче широко відкривати рот і вона каже [ai]. ([Ai], [ai], [ai].) Ми отримали англійський звук [ai], він трохи схожий на російську, але його перша частина - звук довгий і глибокий [ai]. ([Ai].)
- Потім мавпочка стала дражнитися і балуватися: вона витягала губи трубочкою і широко посміхалася: [w], [w], [w].
- Доктор навчив мавпочку виконувати спеціальну вправу для язичка: для цього язичок треба поставити на горбки над верхніми зубами (альвеоли) і постукати по них: [t], [t], [t].
- Молодці!
III. Мовна розминка
- Я ще не дуже добре запам'ятала ваші імена. Давайте повторимо їх ще раз. What is your name? (My name is Nick).
- Учитель задає питання учневі, і той відповідає на нього. Учень, який відповів на питання, задає питання наступного учневі.
- Молодці! Мені сподобалося, і я кажу вам «very good» - це означає дуже добре.

IV. Ознайомлення учнів з англійської буквою Аа.
- Хлопці, подивіться, до нас у гості прийшла незвичайна героїня. (На дошці плакат з зображенням задуманого персонажа букви Аа).
- Хлопці, послухайте, як звучить голос нашої героїні. (Звучить фонетична запис звуку)
Зустрітися, чапля Аа (агов)!
Уявляється: «My name ...».
У неї подружка Cat
Разом дружать багато років.
- Ви помітили, що одна і та ж буква читається по-різному. Тип читання залежить від написання слова. У першому випадку, у нас відкритий склад (за згодним слід німа голосна е), а в другому - закритий. Тому в першій випадку ми читаємо агов, а в другому е.. Звертайте на це увагу при читанні.
Учні повторюють назва літери за вчителем і виконують упр. 3, стор 7.

Додаток 2
Фрагмент конспекту уроку англійської мови
Тема: Знайомство
Цілі: розвиток навичок монологічного мовлення; запровадження слів children, they; тренування лексико-граматичних навичок (множина іменників), ознайомлення з буквою Ii.
Обладнання: картки з транскрипцією звуків; лялька Незнайко, розрізна абетка, картинки тварин.
Хід уроку:
I. Організаційний момент
- Good morning, girls! Good morning, boys!
- I am glad to see you. (We are glad to see you too.)
Good morning! Good morning!
Good morning to you!
Good morning! Good morning!
I am glad to see you!
II. Фонетична зарядка
- Відкрийте ваші підручники на стор 18. Послухайте і повторюйте за мною.
tack sat cat let met net
fat plan hat vent ten tent
sad dad lamp dell den pen
III. Перевірка домашнього завдання
- Let's check up your homework. Давайте перевіримо ваше домашнє завдання. What is your homework for today? Яким було ваше завдання на сьогодні? (№ 3 стор 10) (перевіряють)
IV. Введення нової англійської букви Ii
- Хлопці, сьогодні наш урок знову відвідав незвичайний персонаж. Подивіться і послухайте його голос. А ось як він постає перед нами.
Це гвоздик, гвоздик Ii (ай)
Він вітається: "Hi!"
Гвоздик наш не говорить,
І про нього ми скажемо it.
- А хто мені скаже, чому одна і та ж буква звучить по-різному?
- Коли ми вже з цим стикалися?
- Від чого залежить те, як потрібно читати?
Учні повторюють назва літери і виконують вправу 4 на стор 21.

Скачати 93.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка