Довідка аналіз організації право виховної роботи з учнямиСкачати 88.68 Kb.
Дата конвертації11.11.2017
Розмір88.68 Kb.
ТипДовідка
Довідка – аналіз організації право виховної роботи з учнями

Приазовської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2012 – 2013 н. р.

Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Правове виховання в нашій школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26.11.2006 р., Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, шкільної програми правової освіти та річного плану роботи школи. Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу «Я і Україна», «Основи здоров`я», на годинах спілкування, в 5-6 кл. – при вивченні курсу „Етика”, 9-10 класах - курсу „Правознавства”, в 10 -11 класах третій рік обирається напрямок суспільно – гуманітарний профіль правовий .

Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:

1. Проведення декади, тижня правових знань;

2. Обговорення на педрадах, на радах батьківського комітету питань профілактики правопорушень;

3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, служби в справах дітей та справах сім”і та молоді, органів юстиції;

4.Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;.

6. Педвсеобуч, консультації для батьків.

Порівняно з іншими складниками виховання воно має свою специфіку, що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві. Школярі матеріально залежні від батьків, їх самостійність і активність коригує педагогічний коллектив. У правовиховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок. Це передусім участь у шкільних заходах з правового виховання, учнівському самоврядуванні, в конкурсі юнацьких добровільних пожежних дружин, у різних формах природоохоронної роботи.

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

4. Середня школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.

5. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.

6. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.

7. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.

8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

Важливу роль в організації правової роботи здійснює директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, шкільний інспектор з охорони дитинства, голова піклувальної ради. Протягом року розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, проблеми працевлаштування випускників школи, робота з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Проводяться лекції ( за Річним планом школи та планами виховної роботи) про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка, а також бесіди з проблеми «Молодь і закон». Учні середніх і старших класів відвідують шкільні гуртки та приймають участь у художній самодіяльності в сільському клубі. По школі виданий наказ щодо « Про проведення антинікотинової роботи серед дітей та учнівської молоді». На педраді 04.01.було розглянуто питання „напрямки діяльності педколективу щодо успішного розвитку та саморозвитку учнів ( правове виховання , учнівське самоврядування , робота з батьками)”

В школі на основі Річного плану роботи школи розроблено план по правовому вихованню учнів. Поновлено списки неблагонадійних сімей. Учнів схильних до правопорушень в школі не виявлено, на обліку в районній СССМ на обліку знаходиться 3 сімі”ї, з якими ведеться значна профілактична робота. Постійно проводяться рейди «Урок», «Перерва», «Дозвілля», «Підліток».

У шкільній бібліотеці діє виставка книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам».

На уроках з правознавства учні знайомляться з літературою:

- Кримінальний Кодекс України; «Твої права» (порадник для громадян та громадських організацій із захисту своїх прав) Коваленко З.Д., Келим О.І., Кіященко Г.В., Тайсумов В.;· «Правова енциклопедія школяра» ГоловченкоВ.В., Ковальський В.С., Лоха Л.; «Основні чинні Кодекси і закони України» Єлісовенко Ю.;· «Історія держави і права України» за редакцією Л.С. Чайковського. Кожного року учні нашої школи займають призові місця на районній олімпіаді з правознавства, приймають участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації „Історія України та державотворення” (вчитель Омельченко Л.М.)

З метою запобігання правопорушень працівники РВВС дуже рідкі гості в школі.

За графіком проводяться профілактичні рейди до кризових сімей. До проведення таких рейдів залучається шкільне самоврядування та батьківська громадськість.

В школі щороку проводиться декада правових знань ( в жовтні та квітні), під час якої учні залучаються до участі у різноманітних заходах:

1. Конкурсах знавців , рефератів на правову тематику, юридичних аукціонах.

2. Уроках-практикумах на тему „Права і свободи людини”.

3. До перегляду тематичних медіа ресурсів.

4. Ділових іграх, брейн-рингах, круглих столах.

Проводяться усні журнали „Знай свої права”, загальні виховні години, виставки малюнків та плакатів на тему: «Бережи своє здоров”я”, організовується виставка літератури.

У вересні проводився тиждень „Стоп – насильству1” з метою профілактики насильницьких дій над дитиною, торгівлі дітьми.

Була проаналізована роботи щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин за 2012 рік.

В грудні пройшов тиждень „Здоров”я – це наш найдорожчий скарб” в рамках боротьби с ВІЛ/СНІДом, під час якого була проведена виховна година в 10 – 11кл. „ Поговоримо про особисте” (До Дня порозуміння з ВІЛ – інфікованими)

В школі оформлені стенди „Запам’ятай!” ( Про права дитини за конвенцією ООН) , „Права та обов’язки учнів” , „Закон і ти”, „Ми – проти торгівлі дітьми!”

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї — основа суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують в сім'ї, відображаються на майбутньому житті молодої людини. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Часто батьки чинять антисоціально (алкоголізм, наркоманія, проституція, кримінальні правопорушення). Все це діти бачать і повторюють дії батьків та дорослих. Система роботи з батьками є багатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

З цією метою кожен класний керівник вивчає не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім'ї. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класний керівник постійно підтримує зв'язок з сім'єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками, виявляє сім”ї, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти.

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «Правоосвітня робота». В поточному навчальному році вчителями 1-4 класів була проведена наступна робота:


  • бесіди „Права дитини”, „Конвенція про права дитини”, „Права дитини в Україні”;

  • Знайомство з основними статтями конвенції ООО про права дитини

” Світова книга прав дитини”, обговорення „Що таке Основний закон?”;

правовий КВК „Я і мої права”, „Вікторина про права дитини”, гра „Мої права – мої обов”язки”;  • читання та обговорення книги С. Гавриша „Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини ”.

В 6-9 класах були проведені наступні заходи:

- Правова вікторина для учнів 8 -11 класів

- Виховна година «Права та обов’язки дітей»

- Виховна година «Один за всіх і всі за одного”

- Виховна година « Біда може статися з кожним».;

- семінар – дискусія „А я думаю по – другому ” ( поняття свободи, думки, совісті, релігії)

- Виховні години «Право людини на освіту, на сім”ю”, „Стоп – насильству!”

- Бесіда „Захист від жорстокостіі та експлуатації” , „Діти під охороною держави”

- Анкетування в малюнках „Психологічний стан дитини вдома” з циклу „Стосунки з батьками”

В 10 -11 класах були проведені заходи:

- бесіда „Українська національна ідея” «Кримінальна відповідальність неповнолітніх

- класна година у формі прес – конференції „Пізнай самого себе”;

- класна година у формі дискусії „ Чи стали ми інтелігентними? (думки вголос)”

- інформаційна година (заочна подорож) приурочена 79-річчю сталінських репресій;

Під час проведення батьківських зборів проводяться лекції на тему: «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов'язки батьків у вихованні дітей», „Формування екологічної етики учнів – спільне завдання школи, батьківської громади”

У школі в рамках відзначення Дня сім”ї проводяться родинні свята, змагання «Тато, мама і я — дружна сім'я».

Пропоную:


  1. Впроваджувати особистісно-зорієнтовані методи та форми організації НВП, використовувати цікаві форми позакласної роботи з учнями, залучати їх до гуртків, масових заходів.

Протягом року Педколектив

  1. На педраді заслухати питання „Підсумки роботи педколективу із запобігання правопорушень та злочинності серед учнівської молоді”

За планом адміністрація, вчителі

  1. Аналізувати правовиховну роботу та її результативність, видавати наказ по школі та вчасно інформувати відділ освіти.

Щоквартально класні керівники, заст.. директора з НВР

4. Активізувати роботу шкільної піклувальної ради з питань підвищення відповідальності батьків за неналежне виховання дітей та виносити це питання на розгляд батьківських зборів.

За планом директор, голова опікунської ради

5.Контролювати відвідування учнями навчальних занять , вчасно повідомляти батьків про порушення учнями правил поведінки.

Щоденно класні керівники, адміністрація

6. Виявляти дітей, які займаються бродяжництвом, ставити їх на облік, проводити з ними та їхніми батьками індивідуальну роботу.

За необхідністю класні керівники

7. Проводити зустрічі з представниками правоохоронних органів.

За планом Директор

8. Створювати умови для проведення правового лекторію, оформляти виставки юридичної літератури на різну правову тематику.Протягом року вчитель правознавства, шкільний бібліотекар

Заступник директора з НВР Червона Т.В.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 88.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка