Довідка про результати вивчення у 2016-2017н р. готовності та адаптації учнів 1-их класів до навчання На виконання Закону України «Про освіту»Скачати 43.23 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір43.23 Kb.
#84660
ТипДовідка
Довідка

про результати вивчення у 2016-2017н.р.

готовності та адаптації учнів 1-их класів до навчання
На виконання Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України, згідно з наказом МОН України від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх закладів» (п.4) та плану роботи відділу освіти Сарненської районної адміністрації була проведена діагностична робота щодо готовності та адаптації учнів 1 класу до навчання.

Метою даного дослідження було виявлення ступеня готовності до навчання та адаптація до нових шкільних умов дітей 6-річного віку. Готовність дитини до школи включає в себе наступні компоненти: психологічну і соціальну готовність, розвиток психологічних функцій, розвиток пізнавальної активності, стан здоров’я тощо.

Кількість першокласників у 2016-2017н.р. становить 1757, в тому числі діти, які на 01.09.2016 р. мають неповні 6 років – 79 дітей. Діагностичною роботою охоплено 1078 учнів, дослідження проводилося в навчальних загальноосвітніх закладах (21 НЗ), в яких є практичний психолог. Метою даного дослідження було виявлення ступеня готовності до навчання та адаптація до нових шкільних умов дітей 6-річного віку.

У зв’язку з цим було проведено діагностування за методиками: • Орієнтацій ний тест шкільної зрілості Керна-Йерасика;

 • Тест «Кінетичний малюнок сім’ї»;

 • Методика «Сонечко»;

 • Оцінка рівня шкільної мотивації (Н.Г.Лусканова);

 • Методика «Графічний диктант» за Д.Б.Ельконіним;

 • Діагностично-прогностична методика «Готовність дитини до навчання в школі»;

 • Методика Н.Вюнової та К.Гайдар «Школа звірів»;

 • Філіппінський тест

а також:

 • спостереження на уроках;

 • бесіди з учителями та учнями;

 • анкетування батьків тощо.

Внаслідок проведених досліджень було отримано наступні результати:

Кількісний аналіз готовності до школи


К-стьучнів


Високийрівень

(к-стьучнів, у %)

Середнійрівень

(к-стьучнів, у %)

Низькийрівень

(к-стьучнів, у %)


учнів

разом1078


511 учнів,

47,4%476 учнів,

44,2%


91 учнів,

8,4%


Кількісний аналіз адаптації першокласників до навчання


К-стьучнів


Високийрівень

(к-стьучнів, у %)

Середнійрівень

(к-стьучнів, у %)

Низькийрівень

(к-стьучнів, у %)


учнів

разом1078


625учнів,

57,9%391учнів,

36,2%


62учнів,

5,8%
У результаті проведеного групового діагностування, спостереження під час уроків та бесід з класними керівниками 1-х класів можна зробити висновок, що 94,2% (1016) учнів 1-х класів адаптовані до навчання в школі, а 5,8% (62) – мають труднощі під час адаптації до школи.

Зокрема, 79 дітей, які мають неповні шість років показали високий рівень(38,3%), середній рівень(58,4%) готовності та адаптації до шкільного навчання: діти позитивно ставляться до школи, навчальний матеріал засвоюють легко, з бажанням виконують доручення вчителя, вільно спілкуються з однолітками, показали високий рівень мотивації. Позитивно сприймають весь клас, з хорошим настроєм та позитивними емоціями відвідують школу. Але, є учні які мають низький рівень готовності та адаптації(3,3%) першокласник негативно, або байдуже ставиться до школи. Спостерігаються порушення дисципліни.

Отже, 62 учні потребують корекційної-відновлюваної та розвивальної роботи, яка полягає у розвитку пізнавальних процесів, формування внутрішньої мотивації, умінь і навичок спілкування.

Практичними психологами навчальних закладів підібрані корекційні програми:

Назва корекційної програми

Автор, джерело

Навчальний заклад, де проводиться дана корекція

1.

Корекційної-розвивальна програма «Психокорекційні заняття з учнями першого класу»

Авторська програма О.П.Магола

Любиковицька ЗОШ І-ІІІ ст..;2.

Корекційної-розвивальна програми «Адаптація дітей до навчання в школі»

К.Антонова // «Психолог», №25-26, спецвипуск 2004 р.

СШР І ст.. № 5 м.Сарни;

Сарненський НВК «Школа-колегіум»;3.

Корекційної-розвивальна програма «Я і школа: крок на зустріч»

С.Ясланська // «Психолог», червень № 21(453), тематична вкладка, 2011 р.

Тутовицька ЗОШ І-ІІ ст..;

Цепцевицька ЗОШ І-ІІІ ст.;

Довжанська ЗОШ І-ІІ ст.;

Великовербчанська ЗОШ І-ІІІ ст..4.

Корекційної-розвивальна програма «Кроки в шкільне життя»

І.Чистякова // Початкова освіта, №39, 2000 р.

Степанська ЗОШ І-ІІІ ст..

5.

Корекційно-розвивальна програма «Адаптація до школи»

С.Коробко, О.Коробко / Робота психолога з молодшими школярами

Кричильська ЗОШ І-ІІІ ст..;

Одринківська ЗОШ І-ІІ ст..;
6.

Корекційно-відновлювальні заняття «Ми дружній клас»


// «Психолог» №31-32, серпень 2007 р.

Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст..

7.

Корекційної-розвивальна програма «Підвищення рівня адаптації дітей до першого класу»

А.Веленко // «Психолог» №7, 2010

Тріскінська ЗОШ І-ІІІ ст..;

Костянтинівська ЗОШ І-ІІ ст..8.

Корекційної-розвивальна програма «Психологічна абетка»

// «Психолог» №21-22, 2007 р.

Коростська ЗОШ І-ІІІ ст..

9.

Корекційної-розвивальна програма «Я - першокласник»

І.Потьомкіна // «Психолог» №33 (369), вересень 2009 р.

Маловербчанська ЗОШ І-ІІ ст..

10.

Корегувально-розвивальна програми з профілактики дезадаптації першокласників

О.В.Скворчевська «Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів»

Глушицька ЗОШ І-ІІ ст..

11.

Корекційної-розвивальна програма «Програма підтримки»

// «Психолог» №3, 2010 р

М.Бурлакова,Д.Сарненська ЗОШ І-ІІ ст..№3


12.

Корекційно-розвивальна програма»Адаптація до школи»

// «Психолог» №3, 2010 р Є.Алєксандровська, Н.Куренкова

Клесівська ЗОШ І-ІІ ст..;


13.

Корекційно-розвивальна програма» Я вчуся керувати собою»

Коробко С.Л..КоробкоО.І»Робота психолога з молодшими школярами»методичний посібник

Вирівська ЗОШ І-ІІІ ст..


14.

Корекційно-розвивальна програма» Адаптація першокласників до умов школи»

Автор:В.Безпарточна.Джерело:Психолог №19-20,2015

Сарненська ЗОШ І-ІІ ст..№615.

Корекційно-розвивальна програма» Адаптація дітей до навчання в школі»

Розробка Е.Александровської,Н.Куренкової// «Психолог», червень № 21(453), тематична вкладка, 2013 р.

Немовицька ЗОШ І-ІІІ ст..;

На даний момент можна зробити висновок про те, що діти мають різну підготовку до навчання у школі, тобто різні рівні розвитку пізнавальних процесів. За результатами діагностичної діяльності практичних психологів навчальних закладів проведені психолого-педагогічні консиліуми, на яких було розглянуто повний аналітичний узагальнюючий матеріал, виступи учасників навчально-виховного процесу. Наслідком такої роботи є вироблення стратегії супроводу учнів різного рівня адаптації.Рівні адаптації першокласників
Адаптаційні рівні

1. Високий рівень адаптації – першокласник позитивно ставиться до школи, її правил та вимог. Навчальний матеріал засвоює легко. Глибоко й повно опановує програмовий матеріал, розв’язує ускладнені завдання, чемний, уважно вислуховує вказівки й пояснення вчителя. Доручення виконує охоче й сумлінно, без зовнішнього контролю. Виявляє високу зацікавленість до самостійної роботи, готується до всіх уроків. Має у класі позитивний статус.

2. Середній рівень - першокласник позитивно ставиться о школи, відвідування уроків не спричиняє негативних переживань. Розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально й наочно. Засвоює основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв’язує типові задачі. Зосереджений і уважний пі час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, разом із тим потребує контролю з боку вчителя. Зосередженим буває тільки тоді. Коли робить щось цікаве для себе. Майже завжди готується до уроків і виконує домашні завдання. Доручення виконує сумлінно. Дружить з багатьма однокласниками.

3. Низький рівень – першокласник негативно або байдуже ставиться до школи. Часто скаржиться на нездоров’я, погане самопочуття, в нього переважає пригнічений настрій. Спостерігаються порушення дисципліни. Матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно. Самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу. До уроків готується нерегулярно, потребує контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку учителя, так і з боку батьків. Може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку. Для розуміння нового матеріалу і розв’язування задач за зразком потребує значної допомоги вчителя і батьків. Доручення виконує під контролем і без особливого бажання. Пасивний, близьких друзів не має, знає імена й прізвища лише частини однокласників.Ознаки адаптації:

• Перебування у спокійному. Врівноваженому стані;


• На уроках стримані та уважні;
• На перервах жваві та рухливі;
• Виявляють інтерес до нових людей. Як дорослих, так і однолітків;
• Зацікавлено оглядають інтер’єр школи, вивчають розташування приміщень;
• Спостерігають за старшокласниками;
• Через тиждень вже добре орієнтуються в школі, демонструють свою орієнтацій ну обізнаність батькам;
• Добре розуміють і з готовністю виконують вимоги вчителя, не очікуючи заохочення;
• Водночас позитивне оцінювання дитини, її дій, вчинків, результатів навчання є стимулом для підвищення її активності;
• Негативна оцінка сприймається адекватно;
• Навчальна діяльність, спілкування мають ініціативний характер;
• Активні на уроках, самі відповідають і ставлять запитання;
• Заводять знайомства з учнями інших класів;
• Проявляють різні види активності (мовленнєву, пізнавальну, рухову тощо)
• Успішно засвоюють навчальний матеріал.

Дезадаптація – це утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у формі порушення в навчанні й поведінці, конфліктних стосунків, психосоматичних захворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності, викривлень у розвитку особистості.
Ознаки дезадаптації:
• Труднощі у навчанні аж до стійкої неуспішності;
• Порушення у відносинах з однокласниками, батьками, вчителями;
• Небажання ходити до школи;
• Соматичні прояви: головний біль, порушення сну, біль у животі, порушення апетиту, пригнічений настрій, підвищена стомлюваність;
• Емоційні порушення;
• Зниження товариськості, емоційної стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості та підвищені показники емоційної збудливості, тривожності, браку уваги на уроці, нездатності до тривалого зосередження, замикання у собі.
Причини дезадаптації:
1. Особливості методів виховання в родині:
• Завищені очікування щодо навчальної успішності дитини, будь-яка невдача сприймається неадекватно
• Розмови про недоліки школи чи вчителя замість акцентування на приємних моментах
• Часті конфлікти з приводу навчання дитини, після чого все, що пов’язане з школою, втрачає привабливість
• Виховання дитини за типом „кумир родини”
• Байдуже ставлення батьків о навчання
2. Порушення в системі відносин у школі:
• Вплив на дитину самого процесу навчання
• Некоректне ставлення вчителя до учня
• Злиття методів навчання та індивідуальної чутливості центральної нервової системи дитини
• Порушення відносин з однокласниками
• Об’єктивна критика недоліків учня з боку вчителя.
3. Індивідуальні особливості психічного розвитку дитини
• не сформованість мотивації учня
• невисокий інтелектуальний потенціал
• затримка психічного розвитку
• гіперактивність
• труднощі у вольовій регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності
• чутливість о несприятливих впливів навколишнього середовища
• завищена самооцінка й рівень домагань дитини чи батьків
• підвищена чутливість нервової системи
• підвищений рівень тривожності
• агресивність, замкненість
• інертність нервових процесів
• хронічні захворювання, ослаблення організму
• відсутність підготовки до школи.

Перші чотири тижні перебування в школі – період гострої адаптації. Успішність адаптації визначає успішність навчальної діяльності, збереження фізичного та психічного здоров’я учнівПоради вчителям першокласників:

Øстворення сприятливого психологічного клімату для дитини з боку всіх членів родини;

Ø роль самооцінювання дитини в адаптації до школи (чим нижче самооцінювання, тим більше труднощів у дитини у школі);

Ø перша умова шкільного успіху – самоцінність дитини для її батьків;

Ø формування інтересу до школи, прожитого шкільного дня;

Ø обов’язкове знайомство з дітьми класу і можливість спілкування з ними після школи;

Ø неприпустимість фізичних покарань, залякування, критики на адресу дитини, особливо у присутності інших людей (бабусь, дідусів, однолітків);

Ø виключення таких мір покарання, як позбавлення задоволень, фізичні й психічні покарання;Ø урахування темпераменту дитини у період адапації до шкільного навчання;
Скачати 43.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка