Довідник для студентаСкачати 450.84 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір450.84 Kb.
  1   2   3   4   5Міністерство охорони здоров’я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”


Проректор з навчальної роботи


професор_____________М. Ю. Коломоєць

“_____” ___________________ 2007 р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

(1 курс спеціальність «Фармація» ОКР «молодший спеціаліст»

медичний факультет № 4

з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців)

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ

(структура, цілі, зміст дисципліни,

принципи оцінювання, контрольні питання)

Довідник для студента складений на основі навчальної Програми з організації економіки фармації” для студентів фармацевтичних училищ і фармацевтичних відділень медичних училищ, спеціальність фармація 5.11020101 “Фармація” (МОЗ України, Київ, 1995р.).


Схвалено на засіданні кафедри фармації

__ ” ___________ 2007 р. (протокол № __ )Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба
Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

__ ” ___________ 2007 р. (протокол № __ )Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба

Чернівці 2007ЦІЛІ ВИКЛАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Основною метою викладання дисципліни «організація та економіка фармації» є підготовка студентів для організації роботи та виконання основних обов’язків на всіх посадах, які мають бути заміщені фармацевтичними кадрами.

Програмою передбачено вивчення історії фармації. Основну кількість навчальних годин у програмі відведено на розділи, які безпосередньо пов’язані з роботою фармацевтів-бакалаврів і у аптеці або аптечному складі. Велику увагу приділено організації обліку в аптечній мережі. Відведено час для ознайомлення з основами планування в аптечній мережі, з організацією служб фармацевтичної інформації та реклами. Вивчають функції служб організації контролю якості лікарських засобів.

Питання правової освіти студентів у галузі трудового законодавства та господарської діяльності в Україні, фармацевтичної етики і деонтології, підготовки фармацевтичних кадрів, управління фармацевтичними кадрами. На самостійну роботу студентів програмою відведено приблизно 44 % навчального часу. Цей час потрібен для поширення та поглиблення знань з теми, які викладач визначить на теоретичних заняттях. На самостійну роботу винесено вивчення наказів та нормативних актів, що регламентують діяльність аптечних установ, ознайомлення з документацією, потрібною на кожному етапі роботи в аптеці.

Контроль засвоєння матеріалу має проводитись на практичних і теоретичних заняттях.
ЗМІСТ ДОВІДНИКА

І. ВСТУП

Теоретичні заняття

Лікарська допомога в періоди первіснообщинного та рабовласництва. Фармація епохи феодалізму та капіталізму.

Лікарська допомога на Русі до ХVІІІ ст. Перші державні аптеки. Аптекарський приказ. Реформи Петра І в галузі аптечної справи, їх значення. Відкриття перших власних аптек. Перший Аптечний устав, його зміст та значення. Перші вітчизняні фармакопеї.

Фармація і сучасність.

ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК

Теоретичні заняттяОсновні принципи організації лікарської допомоги населенню України.

Організація роботи аптечних закладів.

Форми лікарського забезпечення амбулаторних і стаціонарних хворих. Організація лікарського забезпечення населення після переходу на страхову медицину. Законодавчі акути України, які регламентують діяльність у галузі лікарського забезпечення населення. Аптека, як заклад охорони здоров’я та як підприємство. ЇЇ завдання та функції. Типи та види аптек. Організаційна структура, обладнання, планування та орієнтація приміщень. Групи державних аптек. Спеціалізація аптечних закладів. Штати аптек. Технологічний взаємозв’язок функцій при виконанні посадових обов’язків. Матеріальна відповідальність аптечних працівників, її юридична основа та документальне оформлення. Планування розвитку та розміщення аптечної мережі.Порядок лікарського забезпечення амбулаторних хворих.

Рецептурно-виробничий відділ, його завдання та функції. Штат.

Оснащення приміщень, зокрема робочих приміщень, робочих місць провізорів, технологів по прийому рецептів та відпуску лікарських препаратів. Права і обов’язки провізора-технолога. Правила виписування рецептів. Рецепт та його призначення. Структура рецепта, функції рецепта. Форми рецептурних бланків, порядок їх оформлення. Мета уніфікації рецептурних бланків.

Особливі випадки виписування та оформлення рецептів.

Особливості оформлення рецептів на отруйні, наркотичні, сильнодіючі речовини та речовини, що мають одурманю вальну дію. Особливості відпуску наркотичних лікарських засобів в Україні. Категорії амбулаторних хворих, що мають на безкоштовне забезпечення лікарськими засобами. Особливості оформлення рецептів на пільговий та безкоштовний відпуск лікарських засобів. Строки дії рецептів. Правила виписування наркотичних та снотворних препаратів онкологічним хворим. Виписування рецептів середніми медичними працівниками, стоматологами. Загальний порядок приймання рецептів. Особливості приймання рецептів, що мають в своєму складі отруйні, наркотичні, сильнодіючі речовини та речовини з одурманю вальною дією. Правила відпуску наркотичних та снотворних препаратів онкологічним хворим з державних аптек.Правила визначення вартості лікарських засобів.

Правила таксування різноманітних приписів (мікстур, порошків, супозиторіїв, настоїв та відварів, мазей, спирту етилового, розчинів в ампулах, рідких лікарських засобів та інш.). Порядок стягнення тарифів за виготовлення лікарських препаратів. Реєстрація рецептів. Класифікація помилок при виписуванні та оформленні рецептів. Облік неправильно виписаних рецептів.Облік амбулаторної рецептури.

Рецептура та її структура. Значення показника рецептури. Облік амбулаторної рецептури на лікарські засоби індивідуального виготовлення та готові лікарські засоби. Значення готових лікарських засобів для обслуговування населення. Особливості обліку рецептів та оплата лікарських засобів, що виписуються безкоштовно або на пільгових умовах. Предметно-кількісний облік лікарських засобів у госпрозрахункових аптеках.Організація приготування лікарських засобів.

Організація праці фармацевта. Робоче місце фармацевта. Асистентська кімната, її обладнання. Загальні вимоги до приготування лікарських засобів. Особливі вимоги до приготування лікарських засобів, що містять спирт етиловий, отруйні, наркотичні, сильнодіючі речовини та речовини, що мають одурманю вальну дію. Документальне оформлення приготування лікарських засобів.Внутрішньоаптечний контроль лікарських засобів. Оформлення відпуску

лікарських засобів індивідуального приготування.


Скачати 450.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка