Довідник для студентаСкачати 450.84 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір450.84 Kb.
#637
1   2   3   4   5

Організація внутрішньо аптечного контролю, його завдання. Аналітичний кабінет або стіл в аптеці. Обов’язки провізора-аналітика по контролю якості лікарських засобів. Організація його робочого місця. Заходи, які проводяться в аптеці для запобігання браку при виготовленні лікарських засобів. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів. Облік результатів внутрішньо аптечного контролю.

Оцінка якості лікарських форм, виготовлених в аптеці. Єдині правила оформлення лікарських засобів. Особливості оформлення лікарських засобів, які мають в своєму складі отруйні, наркотичні речовини та спирт етиловий. Порядок відпуску виготовлених в аптеці лікарських засобів.


Приймання товару в аптеці.

Відділ запасів, його функції. Приміщення та обладнання відділу. Обов’язки фармацевтичного персоналу, постачальна функція відділу. Складання заявок-замовлень та виписування товару з аптечного складу. Приймання товару зі складу. Супровідні документи. Первинний облік надходження товарно-матеріальних цінностей. Особливості отримання медикаментів списку А, порядок їх обліку.

Порядок зберігання лікарських засобів та товарів медичного призначення

в аптеці.

Матеріальні кімнати, розміщення товару за місцями зберігання. Правила зберігання медичних товарів. Контроль за строками придатності. Документи обліку медичних препаратів згідно зі строками зберігання. Правила зберігання речовин, що пахнуть, та барвних, лікарської сировини. Особливі вимоги до зберігання лікарських засобів вогне-, вибухонебезпечних, що легко спалахують та загоряються. Зберігання отруйних та наркотичних речовин. Відпуск товару у відділи аптеки, дрібно роздрібну мережу, лікувальні заклади. Формування замовлень для дрібнооптових покупців.Виробнича функція відділу.

Внутрішньо аптечна заготівля. Порядок проведення лабораторно-фасувальних робіт. Облік лабораторних та фасувальних робіт. До оцінка та знижка. Значення внутрішньо аптечних заготівель.

Відділ готових лікарських форм, його завдання, структура, устрій, штат. Організація праці відділу без рецептурного відпуску. Обов’язки працівників. Організація праці відділу оптики.

Організація забезпечення лікарськими засобами і товарами медичного призначення стаціонарних хворих. Міжлікарняна та лікарняна аптека. Їх завдання, функції. Склад, обладнання та оснащення приміщень. Штати. Підпорядкування. Виписування та відпуск лікарських засобів і товарів медичного призначення. Документальне оформлення відпуску медичних виробів та лікарських засобів у відділи лікарень. Дрібнооптова аптека., її функції та завдання. Устрій дрібнооптової аптеки, структура, штат. Формування замовлень.Порядок постачання лікарських засобів до стаціонарних лікувально-

профілактичних закладів.

Виготовлення екс темпоральних лікарських засобів та формування замовлень на вимоги лікувально-профілактичних закладів, таксування вимог. Облік стаціонарної рецептури. Облік вимог-накладних. Облік оптової реалізації.Організація праці дрібнороздрібної мережі.

Аптечні пункти І категорії, їх структура, устрій, штат, підпорядкування. Аптечні пункти ІІ категорії, їх структура, устрій, штат, підпорядкування. Аптечні кіоски, їх устрій, штат, підпорядкування.Практичні заняття.

Аптека як самостійне госпрозрахункове підприємство. Основні принципи організації лікарської допомоги населенню. Типи, види аптек, штати, матеріальна відповідальність.Практичні навички.

 1. Визначення групи аптек, її організаційної структури.

 2. Встановлення групи складу, розміру приміщень та обладнання для різних груп складу.

 3. Оформлення документів при призначення на посаду та договору про матеріальну відповідальність.

Практичні заняття.

Рецептурно-виробничий відділ. Правила виписування та приймання рецептів.Практичні навички.

 1. Організація приймання рецептів від населення, перевірка їх відповідності регламентуючим документам.

 2. Реєстрація неправильно виписаних рецептів.

 3. Реєстрація лікарських речовин, яких немає в аптеці.

Практичні заняття.

Правила таксування лікарських прописів. Стягнення тарифів.Практичні навички.

Таксування будь-яких лікарських засобів.Практичні заняття.

Облік рецептури.Практичні навички.

 1. Ведення обліку амбулаторної рецептури, в тому числі пільгового та безкоштовного відпуску.

 2. Ведення обліку стаціонарної рецептури.

Практичні заняття.

Організація роботи з приготування лікарських засобів. Внутрішньо аптечний контроль якості лікарських засобів. Оформлення лікарських засобів до відпуску. Предметно-кількісний облік лікарських засобів.Практичні навички.

 1. Визначення видів контролю для різних приписів лікарських форм.

 2. Заповнення документації за результатами проведеного контролю.

 3. Оформлення лікарської форми до відпуску.

 4. Оформлення документів на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку.

Практичні заняття.

Організація роботи відділу запасів.Практичні навички.

 1. Складання замовлення-вимоги до аптечного складу.

 2. Заповнення форми обліку лабораторних і фасувальних робіт.

 3. Складання довідки про до оцінку і знижку.

 4. Документальне оформлення відпуску товарів до інших відділів аптеки.

ІІІ. КОНТРОЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ


Теоретичні заняття

Організація державної системи контролю якості лікарських засобів.

Структура державної системи контролю якості лікарських засобів. Порядок упровадження в практику нових лікарських засобів. Державний Фармакологічний центр МОЗ України, фармакопейний комітет, їх завдання та функції. Організація контролю якості лікарських засобів. Науково-технічна документація, її види. Держінспекція по контролю якості лікарських засобів та виробів медичної техніки, її завдання та функції.

Контрольно-аналітичні лабораторії, їх завдання та функції. Устрій. Групи контрольно-аналітичних лабораторій. Штат. Зв’язок контрольно-аналітичної лабораторії з аналітичним кабінетом або столом в аптеці. Шляхи удосконалення праці контрольно-аналітичної лабораторії.

Практичні заняття.

Система контролю якості лікарських засобів в Україні. Організація праці контрольно-аналітичної лабораторії.Практичні навички.

Оформлення передачі лікарських засобів з аптеки до контрольно-аналітичної лабораторії.

IV. ФАРМАЦЕВТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ І

РЕКЛАМА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ


Теоретичні заняття

Організація наукової інформації на різних рівнях управління. Інформаційна діяльність центрів, кабінетів фармацевтичної інформації. Методи та форми інформації про лікарські засоби. Забезпечення науковими, методичними інформаційними матеріалами. Організація фармацевтичних конференцій, виставок, днів інформації. Облік та звітність кабінетів фармацевтичної інформації та аптечних установ з питань інформаційної роботи. Санітарно-освітня робота в аптеках як чинник підвищення санітарних знань населення. Довідкове бюро аптек.

Реклама лікарських засобів.

Історія реклами. Характеристика реклами, її роль. Три аспекти реклами. Функції цілеспрямованої реклами. Види реклами. Класифікація реклами. Загальні правила створення реклами. Закон України про рекламу.Практичні заняття

Організація праці кабінету фармацевтичної інформації.Практичні навички

 1. Користування науково-довідниковою літературою.

 2. Підбір інформації для кабінету фармацевтичної інформації.

 3. Ведення облікової документації кабінету фармацевтичної інформації.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ АПТЕЧНИХ УСТАНОВ

Теоретичні заняттяАптечний склад. Приймання товару.

Основні напрямки розвитку системи постачання аптек в умовах формування фармацевтичного ринку України. Джерела надходження товарно-матеріальних цінностей до аптеки..

Аптечний склад, (Фармацевтична фірма) його організаційна структура, обладнання, планування та орієнтація приміщень. Основні завдання та функції аптечного складу. Групи складу. Штат. Відділи складу. Приймальний відділ, його завдання та функції. Приймання товару за кількістю, якістю та вартістю. Особливі випадки приймання товару. Контроль якості товару, який надходить.

Організація праці оперативних відділів.

Порядок зберігання товару на складі, контроль строків зберігання медичних товарів. Особливості зберігання наркотичних і отруйних речовин. Стіл замовлень. Обробка замовлень в обчислювальному центрі. Підготовка замовлень. Облік руху товарів у відділах. Комплекція замовлень. Експедиційний відділ. Відпуск товару зі складу. Особливості відпуску наркотичних, отруйних речовин та спирту етилового. Організація доставки товарно-матеріальних цінностей. Супровідні документи.Практичні заняття

Організація роботи аптечного складу.Практичні навички

 1. Організація відпуску товарів зі складу.

 2. Формування замовлення аптеки та приготування його до відпуску.


Тематичний план лекцій з організації і економіки фармації

для студентів першого курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація).

п.п.

Назва лекції
І семестр


Кількість годин

1.

Коротка історична довідка розвитку фармації. Історія фармації України. Виникнення аптеки.

2

2.

Концепція, стратегія та реформування охорони здоров’я України. Законодавча база Управління фармацевтичною справою на Україні.

2

3.

Аптеки. Види аптечних закладів, основні завдання аптеки, управління аптекою. Центральна районна аптека. Обладнання аптечних закладів, характеристика приміщень. Функціональні обов’язки працівників аптеки.Ліцензування діяльності аптечних закладів. Складання паспорту аптеки. Реєстрація препаратів.

2


4.

Організація та правила роздрібної та оптової реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення.

2


5.

Рецепт. Приймання рецептів та відпуск ліків за рецептами.

2

6.

Правила таксування рецептів. Основні методи реєстрації протаксованих рецептів.

2

7.

Умови зберігання лікарських засобів.

2

8.

Фармацевтичні кадри. Підготовка, єдині кваліфікаційні вимоги, використання кадрів, права та обов’язки працівників фармацевтичної галузі. Прийом на роботу, матеріальна відповідальність.

Підвищення кваліфікації.2

9.

Організація контролю якості лікарських засобів. Фальсифікація ліів. КАЛ, державна інспекція, департамент з контролю якості. Види контролю, попереджувальні заходи. Оцінка, облік якості ліків. Предметно – кількісний облік.

2

10.

Організація забезпечення населення лікарськими засобами. Забезпечення лікувально – профілактичних установ.Порядок складання вимог та відпуск лікарських засобів в ЛПЗ. Обласний аптечний склад.

2

11.

Система постачання лікарських засобів до аптечних установ. Організація прийому товару в аптеці.

2

12.

Інформування, реклама. Завдання та форми санітарно – освітньої роботи в аптеках.

2

13.

Медична промисловість України.

2

Всього :

26 годин

ІІ семестр
1.

Ліцензування діяльності аптечних закладів. Складання паспорту аптеки. Реєстрація препаратів.

2

2.

Маркування, штрихове кодування, графічне зображення на лікарських засобах.

2

3.

Організація підприємницької діяльності. Етичні аспекти досягнення мети підприємцем. Правила роздрібної реалізації ліків.

2

4.

Види підприємств. Порядок створення підприємств. Договори: оренди, на поставку лікарських засобів та інші.

2

5.

Оплата праці. Контрактна система оплати, договірна та інші.

2

6.

Правила зберігання, обліку, відпуску отруйних, наркотичних, сильнодіючих, психотропних прекурсорів та інших лікарських засобів.

2

7.

Правові основи безрецептурного відпуску лікарських засобів.

2

8.

Посадові інструкції

2

9.

Акредитація аптечних закладів. Діловодство.

2

10.

Деонтологія в фармацевтичній діяльності. Кодекс честі фармацевта.

2

В с ь о г о :

20 годин

Р а з о м:

46 годин


Скачати 450.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка