Довідник для студента



Скачати 450.84 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір450.84 Kb.
1   2   3   4   5


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

__________ 2007 р. (протокол № ___).



Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба

Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення



для студентів першого року навчання

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних

і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація).


 1. Реформи Петра І в галузі аптечної справи, їх значення. - 4 години.

 2. Перший аптекарський устав, його зміст і значення. - 4 годин.

 3. Особливості складу і діяльності спеціалізованих

закладів охорони здоровя. - 6 годин.

 1. Ринкові умови господарювання в охороні здоров'я. - 6 годин.

 2. Закон України “Про забезпечення санітарного

благополуччя населення” від 24.02.1994р. - 6 годин.

 1. Система соціального захисту населення України

(у забезпеченні ліками). - 6 годин.

 1. Бактеріологічний контроль якості лікарських форм. - 6 годин.

 2. Закон про рекламу. - 6 годин.

 3. Особливості роботи фармацевтичних фабрик. - 6 годин.

 4. Роль профспілок у діяльності підприємств. Їх права

та обов’язки. - 4 години.

11. Розвиток фармацевтичної галузі в Україні. - 5 годин.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

__ ___________ 2007 р. (протокол № __ ).



Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


Засоби для проведення початкового, поточного,

проміжного та підсумкового контролю

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

для студентів першого курсу

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних

і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)
Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу який вивчався в школах (хімія, основи права, фізика, історія), що проводиться методом фронтального усного опитування, або написання контрольних робіт.

Поточний контроль знань студентів здійснюється на кожному практичному занятті шляхом опитування студентів з теми, а також шляхом перевірки виконання самостійних завдань у протокольних зошитах. Студент повинен знати теоретичний програмний матеріал, а також розв’язувати ситуаційні задачі, готувати реферати.

Проміжний контроль знань студентів проводиться після вивчення кожного розділу предмету (двічі за семестр) здійснюється проміжний контроль шляхом письмового опитування, а також шляхом перевірки виконання з курсової роботи.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться під час диференційованого заліку, (програма включає теоретичні питання і ситуаційні задачі).
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

____________ 2007 р. (протокол № __ ).



Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба

Перелік практичних навичок які повинен опанувати студент і які

підлягають контролю до, або під час проведення заліку

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

для студентів першого курсу

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)
Студенти повинні вміти:


 1. Організувати робоче місце бакалавра та молодшого медичного фахівця з приймання рецептів і відпуску ліків.

 2. Прийняти рецепт, перевірити правильність прописування і оформлення рецептів, які містять отруйні, наркотичні лікарські засоби. спирт етиловий, речовини, що мають одурманюючу дію.

 3. Таксувати прописи різних лікарських форм.

 4. Розраховувати тарифи за виготовлення ліків.

 5. Реєструвати прийняті рецепти у відповідній обліковій документації.

 6. Реєструвати неправильно виписані рецепти.

 7. Оформляти документи на оплату ліків, які відпущені амбулаторним хворим безплатно чи на пільгових умовах.

 8. Використовувати принципи фармацевтичної деонтології співробітниками аптеки.

 9. Відображати наслідки внутрішньоаптечного контролю якості у відповідній обліковій документації.

 10. Оформляти виготовлені ліки для відпуску.

 11. Відпускати ліки хворим (здійснювати контроль при відпуску ліків, інформувати хворого про правила застосування і зберігання ліків у домашніх умовах).

 12. Складати замовлення-вимоги на аптечний склад на необхідні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

 13. Приймати товарно-матеріальні цінності до аптеки за кількістю та якістю.

 14. Складати акт про розходження у кількості та якості при прийманні товарно-матеріальних цінностей.

 15. Групувати і враховувати товарно-матеріальні цінності за обліковими групами.

 16. Реєструвати рух лікарських засобів, які підлягають предметно-кількісному обліку.

 17. Відображати в рахунках бухгалтерського обліку надходження товарів до аптеки.

 18. Надавати першу долікарську допомогу і враховувати витрати з цією метою у відповідній документації.

 19. Здійснювати облік руху товару.

 20. Враховувати рух рослинної сировини.

 21. Проводити нарахування основної заробітної плати.

 22. Заповнювати табель робочого часу, платіжну відомість, розрахунково-платіжну відомість.

 23. Складати звіт касира та товарно-грошовий звіт.

 24. Документально оформляти здавання грошової виручки аптеки в банк шляхом інкасації.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

__ ____________ 2007 р. (протокол № __ ).



Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

для студентів першого курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)

 1. Лікарська допомога на Русі. Перші державні аптеки, їх значення.

 2. Органи аптечного управління в областях, їх основні завдання, функції. Зв’язок з органами охорони здоров’я.

 3. Фармакологічний центр, його функції і завдання.

 4. Заходи щодо покращання забезпечення населення лікарськими засобами.

 5. Аптека – заклад охорони здоров’я. Типи аптек. Завдання госпрозрахункових аптек.

 6. Права і обов’язки завідувача аптекою та його заступника.

 7. Відділ запасів. Устрій. Обладнання. Обов’язки провізора - відділу запасів.

 8. Устрій і обладнання рецептурного відділу. Права і обов’язки провізора-який займається прийманням рецептів та відпуском лікарських засобів.

 9. Правила виписування рецептів для амбулаторних хворих.

 10. Порядок таксування рецепта.

 11. Безкоштовний і пільговий відпуск за рецептами.

 12. Правила виписування і відпуску наркотичних засобів в аптеках.

 13. Правила виписування, відпуску, контролю, оформлення лікарських засобів з отруйними речовинами амбулаторним хворим.

 14. Устрій і обладнання асистентської кімнати.

 15. Правила роботи фармацевта.

 16. Правила зберігання отруйних, наркотичних і сильнодіючих речовин в аптеках.

 17. Контрольно-аналітичні кабінети. Обов’язки провізора-аналітика.

 18. Контрольно-аналітичні лабораторії, їх завдання і функції..

 19. Характер і причини помилок при виготовленні і відпуску лікарських засобів.

 20. Внутрішньо аптечний контроль. Порядок проведення фізичного, органолептичного, письмового і опитувального видів контролю.

 21. Контрольно-аналітичні столи в аптеках. Обов’язки провізора-технолога щодо контролю якості лікарських засобів.

 22. Відділ безрецептурного продажу. Устрій. Обладнання. Асортимент товарів. Обов’язки фармацевта.

 23. Відділ готових лікарських форм. Устрій. Обладнання. Завдання.

 24. Санітарно-освітня робота, яка проводиться аптекою. Організація інформації та реклами.

 25. Аптеки лікувальних закладів. Особливості устрою. Обладнання. Робота.

 26. Дрібнороздрібні аптечні заклади. Аптечні кіоски, їх значення у наближенні забезпечення лікарськими засобами до населення. Реалізація ліків через фельдшерська-акушерські пункти.

 27. Аптечні пункти та їх функції. Устрій. Значення. Наближення забезпечення лікарськими засобами до населення.

 28. Торгово-фінансовий план аптек, його основні показники. Планування роздрібного товарообігу.

 29. Штат аптеки. Обґрунтування його чисельності.

 30. Система оплати праці аптечних працівників. Преміювання.

 31. Поняття про рентабельність, їх підвищення.

 32. Аптечні склади. Устрій, обладнання, завдання, функції, категорії складів. Відділи.

 33. Правила зберігання лікарської рослинної сировини, гумових виробів, перев’язувальних засобів.

 34. Основні правила зберігання лікарських засобів. Строки зберігання. Значення контролю реалізації товару з обмеженим терміном зберігання.

 35. Оформлення прийнятих рецептів у рецептурному журналі, квитанційній книжці.

 36. Центральні районні аптеки, їх значення.

 37. Фармацевтичні кадри.

 38. Заходи, які проводить аптека щодо боротьби з неправильним виписуванням рецептів.

 39. Правила виписування, відпуску, контролю, оформлення лікарських засобів з отруйними речовинами в лікувально-профілактичних закладах.

 40. Штат аптеки. Номенклатура посад фармацевтичних працівників, які підлягають заміщенню спеціалістами з середньою фармацевтичною освітою.

 41. Порядок приймання товарів на аптечному складі. Контроль якості лікарських засобів, які надходять до аптечного складу.

 42. Приймання, зберігання і відпуск отруйних і наркотичних речовин в аптечних складах.

 43. Фармацевтичних персонал і обґрунтування його чисельності.

 44. Порядок отримання і приймання товарів аптекою.

 45. Облік одержання товарів в аптеці. Облік товарів, які відпускаються населенню за рецептами.

 46. Облік кількості відпущених товарів. Порядок відпуску товарів лікувально-профілактичним закладам.

 47. Облік отруйних і наркотичних речовин в аптеці. Порядок обліку і відпуску спирту етилового.

 48. Облік лабораторних робіт. Облік фасувальних робіт.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

___ ” __________ 2007 р. (протокол № ___ ).



Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба

Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

___ ”____________ 2007 р. (протокол №__ ).



Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба


Методика проведення заліку

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

студентів першого курсу медичного факультету №4 з відділенням

молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)
Залік з організації економіки фармації проводиться в IV навчальному семестрі у відповідності з програмою, з якою студенти ознайомлюються на початку навчального року. Програма обговорюється і затверджується щороку предметною та центральною методичними комісіями академії.

До початку заліку на кожного студента готується навчальна характеристика, яка включає в себе результати складання проміжних заліків з основних розділів організації економіки фармації.

Перед проведенням заліку студенти мають можливість отримати кваліфіковану консультацію викладачів згідно затвердженого графіка. Крім того, щодня чергує викладач, який дає консультації з поточних питань організації економіки фармації. Протягом дня працює навчальна лабораторія, яка оснащена наочними навчально-методичними матеріалами, які дозволяють підготуватись студентам до заліку.

Залік з організації економіки фармації проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладачів з питань, які складаються на основі програми.

До заліку з організації економіки фармації допускаються студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану з предмету, склали на позитивні оцінки всі передбачені навчальним планом підсумкові контрольні роботи, підготували реферати лекцій, пропущених без поважних причин, та отримали залік.

Оцінювання відповіді студента проводиться у відповідності до розроблених та затверджених критеріїв оцінок з заліку з організації економіки фармації.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

___ ” _________ 2007 р. (протокол № ___ ).



Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба



Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

___ ” __________ 2007 р. (протокол № __ ).



Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба
Критерії оцінки знань і вмінь студентів на заліку

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

студентів першого курсу медичного факультету №4 з відділенням

молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – фармація)
ЗАРАХОВАНО” виставляється студенту, який правильно і глибоко відповів на залікові та уточнюючі запитання викладачів правильно розв’язав всі ситуаційні завдання, проявив вміння логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставлені запитання.Також „зараховано” виставляється студенту, який правильно відповів на залікові питання і правильно розв’язав ситуаційні завдання, але деякі з відповідей були неповними, або нечіткими. Залік вважається зарахованим також у студентів які правильно відповіли на залікові питання , але розв’язали не всі ситуаційні завдання. або відповіді на залікові питання були неповними і не глибокими.

НЕЗАРАХОВАНО” виставляється студенту, який не дав правильної відповіді на питання, неправильно розв’язав ситуаційні завдання, відповіді на додаткові питання були поверхневі і нечіткі.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фармації

__ ___________ 2007 р. (протокол № __ ).



Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба
Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

______________ 2007 р. (протокол № __ ).



Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба
Перелік навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі фармації.

Технічні засоби навчання:

 • Мультимедійний проектор EPSON

 • Графопроектор ЛІТЕР 2250

 • Графопроектор 1700 А43

Інші навчально-наочні засоби:

 • Навчальні таблиці

 • Комплекти тестових завдань

 • Ситуаційні задачі

 • Набір прозірок

 • Збірники законодавчих актів


Рекомендована література.

І. Основна:

1. Державна фармакопея України.



2. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле.- Практическое пособие.- К.:Учетинформ, 1997.-382 с.

 1. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации.- М.: Медицина, 1991.- 624 с.

 2. Основы фармацевтической информации (Б.Л.Парновский, В.И. Прокопишин, Л.А.Гордиенко и др.) - Кишинев, Штиинца,-1996.-158 с.

 3. Парновский Б.А., Волох Д.С. Змиевская А.Д. “Специализированная аптека”. - Киев: Здоров'я, 1988.- 88 с.

 4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности. - Учебно-методическое пособие. Киев.-1995.- 512 с.

 5. Чебанова Н.В., Котенко Л.Я. Бухгалтерский учет. Учебно-практическое пособие. - Киев. ИМСО МО Украины. НВФ «Студ. Центр».- ]997, 240 с.

 6. Гореньков В.Ф. «Учет и отчетность в аптечных учреждениях».-Минск: Высшая школа, 1988.- 381 с.

 7. Терещук С.І., Новикевич А.М., Чухрай І.Л. Система бухгалтерського обліку в аптеках. Навчальний посібник – Видавництво “Нова книга.” - Вінниця, 2003.-276с.

 8. Бутинця Ф.Ф. Навчальний посібник. Бухгалтерській облік і аудит в аптеках. – Житомир, ПП “Рута”, 2002. – 381с.

 9. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. Навчальний посібник – Видавництво “Нова книга.” - Вінниця, 2007.-250с.

 10. Нушко Н.Н., Слободенюк В.Г., Андрєєв И.В., Пестун И.В. Правовое регулирование деятельности фармацевтических предприятий. Тесты лекций. – Издаательство НФаУ. - Харьков , «Золотые страницы», 2003г. –102с.

ІІ. Додаткова:

 1. Витяг з постанови КМУ від 17 травня 1994 р. №316 «Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності» // Фарм. журн.-1994.- №3.- С. 126.

 2. Декрет Кабінету Міністрів від 19 лютого 1996 р. №55 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»// Підприємництво і ринок України. - 1996.- №3.- С.32-33.

 3. Закон України «Про підприємство» від 27.03.91 // Фармац. журн.-1994.- №1 .-С.113-126.

 4. Закон України від 14.10.92 р. «Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР «Про підприємства в УРСР». // Фармац. журн.- 1991.- №1.- С.126.

 5. Закон України «Про власність» // Збірник законів УРСР та Постанов Уряду УРСР з деяких питань. – 1991.- С.З.

 6. Закон Украины «О хозяйственных обществах (с дополнениями и изменения­ми)» // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №3,С. 11.

 7. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий».// Налоги и бухучет. - 1997.- №27.- С.4-20.

 8. Закон України «Про внесення змін в Закон України про оподаткування при­бутку підприємств». - 1997 р.

 9. Закон УРСР «Про акціонерні товариства та інші види господарських това­риств.// Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №28.- С.337.

 10. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.05.96 р.

 11. Закон Украины «Об оплате труда» // Время.- 1995.- № 55.- С.З.

 12. Закон Украины «О внесении изменений и дополнений в Декрет Кабинета Министров Украины «О подоходном налоге с граждан».// Налоги и бухучет.-1996.-№11(59).-С.6.

 13. Закон Украины «О внесении изменений и дополнений в Декрет Кабинета Министров Украины от 11 января 1993 г. «О едином таможенном тарифе Украины».// Налоги и бухучет.- 1996.- №11.

 14. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних ре­човин, їх аналогів і прекурсорів».- К.-1995.

 15. Закон Украины «О применении электронных контрольно-кассовых аппара­тов и товарно-кассовых книг при расчетах с потребителями в сфере торгов­ли, общественного питания и услуг», утвержденный постановлением Вер­ховного Совета Украины от 06.06.95 г. №228/96.

 16. Закон України від 26 січня 1993 р. «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». // Підприємство і ринок України.-1993.- №3.-С.5-14.

 17. Закон Украины «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О приватизации небольших государственных предприятий (малой приватиза­ции)» // Голос Украины.- 1996.- 7 августа.

 18. Постановление Кабинета Министров Украины от 11 августа 1997 г. №869 «Изменения и дополнения к Положению об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.93 г. №230.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. №447 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів».

 20. Постанова Верховної Ради України від 19 листопада 1992 р. “Основи Зако­нодавства України про охорону здоров'я”.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1994 р. №276 «Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності».

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №747 «Про внесення змін і доповнень до постанови КМУ від 25 грудня 1996 р. №1548.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України №100 від 08.02.95р. «Порядок обчислення середньої заробітної плати».// Інформац. бюл. Мін. Праці України. - 1995. - №2-3.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки вартості об'єктів приватизації». //Уряд. кур'єр 1995.- №12.- С.9.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. №448 «Про державний контроль якості лікарських засобів».

 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здо­ров'я, що фінансуються з бюджету».

 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та про реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності». // Уряд. кур'єр.-1994.- №72-74.- С.8.

 28. Постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 1993 г. №250 «Положение об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине».

 29. Постановление Кабинета Министров Украины от 02.03.93 г. №158 «Положение об инвентаризации имущества приватизируемых государственных предприятий, а также передаваемого в аренду имущества государственных предприятий и организаций».

 30. Постановление Кабинета Министров Украины от 09.06.97 г. №540 «О мерах в связи с введением в действие Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость».

 31. Приложение №1 к Постановлению Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 21 июня 1995 г. №444. Типовые платежные условия внешнеэкономических договоров (контрактов). Экспорт.// Все о бух. учете.- 1995.-№29(80).- С.16-18. №24 (60).- С.19-22.

 32. Постановление Правления НБУ от 02.08.96 г. №204 «Инструкция №7 о безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины».

 33. Постановление Правления НБУ от 28.09.95 г. №246 «О кредитовании» (с учетом изменений от 29.04.96 г. №361).



  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка