Довідник для студентаСкачати 450.84 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір450.84 Kb.
1   2   3   4   5

 • Указ Президента України «Про державну програму приватизації на 1997 р.» від 6 травня 1997р.

 • Указ Президента Украины «О совершенствовании валютного регулирования» от 22.08.94 г.

 • Указ президента України «Про деякі питання щодо прискорення процесу малої приватизації в Україні». // Уряд. кур'єр. - 1995- №84-85.- С. 10.

 • Инструкция о порядке открытия расчетных, текущих и бюджетных счетов в учреждениях банков, утвержденных постановлением НБУ от 11.10.94 г. №169 с изменениями и дополнениями от 20.01.95.

 • Инструкция НБУ «Об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте» №3, утвержденная постановлением Правления НБУ от 27.05.96 г. №121.

 • Наказ МОЗ України №176 від 30.06.93 р. «Про контроль якості ліків». // Фармац. журн.- 1994.- № 3.- С.125-126.

 • Наказ МОЗ України №117 від ЗО червня 1994 р. «Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек». - К.: 1995.-51 с.

 • Наказ МОЗ України №44 від 16.02.93 р. «Про організацію зберігання в ап­течних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного при­значення».

 • Наказ МОЗ України №2 від 07.02.96 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України».

 • Наказ МОЗ України від 31.12.95 р. №395 «Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення».

 • Наказ МОЗ України від 04.09.96 р. №274 «Про затвердження схем посадо­вих окладів (ставок заробітної плати, працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення».

 • Наказ МОЗ України від 11.01.97 р. №5 «Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 04.09.96 р. №274 «Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення».

 • Наказ МОЗ України №197 від 7 вересня 1993 р. «Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дис­персійним середовищем», Київ, 1993.- 36 с.

 • Наказ МОЗ України №139 від 19 червня 1993 р. «Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек».

 • Наказ МОЗ України №153 від 18.08.95 р. «Додаток №4 до наказу МОЗ Ук­раїни від 18.08.95 р. №153. Перелік препаратів, що відпускаються без рецеп­та».

 • Наказ МОЗ України №264 від 16 червня 1996 р. «Перелік лікарських препа­ратів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються населенню без рецепта лікаря в торговельній мережі».

 • Наказ МОЗ України №264 від 16 червня 1996 р. «Обов'язковий асорти­ментний мінімум лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек і аптечних пунктів всіх форм власності».

 • Наказ МОЗ України №226 від 25.07.96 р. «Про затвердження порядку обігу наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів у за­кладах системи МОЗ України».

 • Наказ МОЗ України від 23.06.97 р. №185 «Про зміни до Переліку, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96р. №1071 «Зміни до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповуватись закладами та установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».

 • Наказ МОЗ України №114 від 22.06.95р. «Про затвердження переліку за­кладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фарма­цевтичних працівників».

 • Наказ МОЗ України від 04.12.96 р. №365 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.06.95 р. №114 «Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтич­них працівників».

 • Наказ МОЗ України і ліцензійної палати при Міністерстві економіки Ук­раїни від 22.03.96 р. №АП-5180 «Про затвердження інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право здійснення медичної практики, проведення судово-психіатричної експертизи, роздрібної реалізації медикаментів, умови і правила, здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням».

 • Наказ №ЛП-19/69 від 16 липня 1996 р. «Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови і прави­ла здійснення цієї діяльності».

 • Приказ МЗ СССР № 96 от 03.04.91г. «О контроле качества лекарств, изго­товленных в аптеках».

 • Приказ Министерства финансов Украины от 11.08.94 г. № 69 «Инструкция по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов.- К., -1994.

 • Приказ МЗ СССР № 276 от 23.09.91 г. «О нормах отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках».М., 1991.

 • Приказ МЗ СССР № 583 от 19.10.72 г. “Об утверждении единых правил оформления лекарств, приготовляемых в аптеках”.

 • Приказ МЗ СССР № 194 от 17.02.83 г. «О бесплатной выдаче медикаментов отдельным категориям больных, находящимся на амбулаторном лечении”.

 • Приказ МЗ СССР № 42 от 23.01.90 г. «О расширении перечня заболеваний и категорий населения, имеющих право на бесплатное получение лекарств при амбулаторном лечении».

 • Приказ Министерства финансов Украины от 01.07.97 г. №141 “Инструкция по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость”.

 • Приказ Министерства финансов Украины от 24.07.97 г. №159 «Инструкция по бухгалтерскому учету балансовой стоимости групп основных фондов».

 • Приказ Министерства финансов Украины от 04.08.97 г. 168 «Рекомендации по бухгалтерскому учету налоговых расходов и валовых доходов».

 • План счетов используемых предприятиями и организациями Украины в бухгалтерском учете производственно-хозяйственной деятельности (в редак­ции нормативных документов по состоянию на 01.09.97 г.) / В кн.: «Трансформация бухучета в Украине».- Харьков: Фактор.- 1997- С.72-81.

 • Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Затверджене наказом МЗЕЗТ України від 5 жовтня 1995р. № 75 // Галицькі контракти. - 1995.- №4.- С.25-26.

 • Типовые формы первичного учета кассовых операций. Утверждены приказом Министерства статистики Украины от 15.02.96, №51.


  Скачати 450.84 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка