Довідник завуча: планування Заступник директора відповідає за правильну організацію виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності й відвідуваностіСторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.53 Mb.
#12225
1   2   3

Керівник освітньої установи:

1. Визначає систему заходів для виявлення відповідності реального ходу навчально-

виховного процесу навчальним планам, наказам та інструкціям.

2. Займається збором й обробкою контрольної інформації.

3. Виявляє успіхи, досягнуті вчителями, з метою їхнього поширення в колективі та

недоліки з метою їхнього попередження й ліквідації.

Керівник має знати нормативні документи.

Керівник повинен знати цілі та задачі на даний навчальний рік, рішення педрад,

виробничих нарад тощо.

Зміст внутрішньошкільного контролю

Три складових: навчально-виховні процеси, педагогічні кадри, навчально-матеріальна

база.

Основні напрями внутрішньошкільного контролю.

Навчально-виховний процес:

контроль виконання всеобуча;

контроль стану викладання навчальних предметів;

контроль стану навчальних досягнень учнів;

контроль позакласної виховної роботи;

контроль позашкільної виховної роботи.Педагогічні кадри:

контроль виконання нормативних документів;

контроль виконання рішень педагогічних рад;

контроль виконання рекомендацій науково-практичних конференцій і виробничих

нарад;

контроль роботи М/О;контроль підвищення кваліфікації вчителів;

контроль самоосвіти вчителів.Навчально-матеріальна база:

контроль обліку, збереження й використання навчально-наочних посібників і ТЗН;

контроль розвитку кабінетної системи;

контроль створення навчально-матеріальної бази для позакласної виховної роботи;

контроль ведення шкільної документації, шкільного діловодства;

контроль діяльності навчально-виховного персоналу.Принципи внутрішньошкільного контролю

1. Науковість.

2. Плановість.

3. Виділення головної ланки.

4. Гласність.

Методи внутрішньошкільного контролю

1. Метод спостережень за діяльністю вчителя й учня при відвідуванні уроку та

позакласних заходів.

2. Анкетування.

3. Адміністративні перевірки (усні, письмові, комбіновані).

4. Метод вибіркової спеціальної співбесіди.

5. Індивідуальні бесіди з учнями, учителями, батьками.

Планування внутрішньошкільного контролю

Етапи контролю

1. Постановка мети.

2. Вибір об'єкта контролю.

3. Планування контролю.

4. Визначення суб'єкта контролю (хто виконує).

5. Збір та обробка інформації.

6. Підбиття підсумків контролю, вироблення рекомендацій.

Види та форми внутрішньошкільного контролю

Відповідно до нормативних документів здійснюються принаймні два види контролю:

тематичний і фронтальний.

Мета тематичного контролю полягає у глибокому вивченні окремого питання (рівня

навчальних досягнень учнів з будь- якої темі, формування навчальних компетентностей на

уроках тощо. Об'єктом тематичного контролю може бути один учитель, М/О. Тематичний

контроль здійснюється в будь-який час року. Суб'єктами контролю можуть бути

адміністрація, громадський орган, спільні адміністративні із громадськими. Оформлення

результатів тематичного контролю у вигляді аналізу відвідувань уроків, довідки.

Фронтальний контроль здійснюється з метою глибокої всебічної перевірки за всіма

питаннями одного вчителя або групи вчителів. Термін проведення фронтального

контролю: не більше одного разу протягом року. Суб'єктами контролю виступають

адміністрація та громадський орган.

Види перевірок:

наприкінці вересня адміністративна перевірка рівня навчальних досягнень учнів за

результатами повторення. Підсумки підбиваються на спільному засіданні М/О

учителів початкових класів і предметників;

у вересні планується тематична перевірка «Система роботи молодих учителів і

новопризначених учителів» або виявлення рівня підготовки вчителів до нового

навчального року;

перевірка класних журналів проводиться теж у вересні. На підставі журналів

розглянути, як розпочато опитування учнів, особливо тих, хто має низький рівень

навчальних досягнень;

перевірка техніки читання;

перевірка зошитів;

перевірка щоденників;

перевірка особистих справ учнів проводиться два рази на рік, довідка

оформлюється директором.

Тематична перевірка може бути попереджувальною й наступною за термінами реалізації,

за об'єктом контролю - персональною, класно-узагальнюючою та комплексно-

узагальнюючою (за паралелями).Програма фронтальної перевірки роботи вчителя

1. Виконання вчителем статуту школи та правил внутрішнього розпорядку.

2. Підготовка вчителя до уроків, позакласних заходів (тематичне, поурочне планування,

планування виховної роботи).

3. Виконання вчителем навчальних програм.

4. Якість уроків, їх розвивальна, навчальна та виховна роль.

5. Рівень навчальних досягнень учнів.

6. Виховання інтересу до предмета (проблемне навчання).

7. Керівництво розумовою діяльністю школярів.

8. Як учитель навчає вчитись.

9. Виховання та розвиток учнів у ході навчання та в позаурочний час.

10. Розвиток усної та письмової мови учнів. Організація позакласного читання та

керівництво позакласним читанням. Мовний режим учнів на уроці.

11. Робота вчителя з попередження низького рівня успішності, аналіз причин

неуспішності, диференційована робота й індивідуальний підхід.

12. Стан зошитів учнів, періодичність та якість перевірки. Система письмових робіт,

питома вага самостійних і творчих робіт.

13. Ведення класного журналу.

14. Виховна робота.

15. Робота з батьками.

16. Самоосвітня робота вчителя.

17. Результати навчально-виховної роботи. Якість навчальних досягнень учнів.

Фронтальний контроль може бути персональним, узагальнено-комплексним, а іноді

класно-узагальнюючим.

Анкетування проводиться на одному з батьківських зборів у 1-му класі в першому півріччі

(до педради зі здоров‘язберігаючих технологій).Розкажіть про свою дитину. Анкета для батьків

1. Прізвище, ім'я.

2. Як дитина ставиться до школи: чи бувають випадки, коли вона не хоче йти до школи, і з

чим це пов'язано?

3. Які зміни в поведінці або самопочутті дитини ви відзначаєте відтоді, як вона пішла до

школи ?


4. Як себе почуває дитина після школи: млява, сонна, розсіяна, збуджена, дратівлива,

спокійна, активна?

5. Чи з'явилися скарги на головні болі, болі в животі й ін. (коли)?

6. Коли дитина лягає спати, підводиться вранці?

7. Який у неї сон - спокійний, неспокійний, скрикує ночами, з'явився енурез і т. п.?

8. Чи готує уроки вдома? З ____ до ___ , не готує.

9. Чи охоче сідає за уроки чи відмовляється їх виконувати?

10. Робить уроки самостійно чи з вашою допомогою?

11. Які предмети даються сутужніше і що саме важко?

12. Скільки часу і коли дивиться телевізор або грає за комп'ютером?

13. Скільки часу гуляє, коли (або не гуляє)?

14. Які має додаткові навантаження - кухня, секції, музика тощо. Скільки разів на

тиждень?

15. Які дні тижня ви вважаєте найбільш важкими і чому?

16. Чи ваша дитина нервова в родині?

17. З якими проблемами в навчанні дитини ви зіштовхнулись цього року?

18. Яким чином ви намагаєтесь вирішувати ці проблеми, що, на ваш погляд, необхідно,

щоб вам допомогти?

19. Чи маєте потребу в консультації наших фахівців і в чому?

Ця анкета допоможе адміністрації простежити за дотриманням нормативних вимог до

організації НВП в 1-му класі: виявити перевантаження, які, коли та скільки задаються

завдання додому тощо.Способи перевірки діяльності вчителів та учнів

1. Вибіркове відвідування уроків. Адміністрації школи без попередження вчителя за

особистим планом варто проводити такі відвідування.

Мета: перевірити готовність учителя до уроків.

2. Тематичне відвідування уроків. Заздалегідь запланувати.Мета: усебічне вивчення роботи вчителя шляхом відвідування уроків з однієї теми (3-5

уроків). З метою вивчення досвіду роботи вчителя або системи роботи нового вчителя.

3. Рівнобіжне відвідування уроків.

Мета: відвідування __________уроків з метою порівняння робіт учнів у різних учителів. Порівняти

ефективність діяльності вчителів при виконанні навчальних програм у тих самих класах.

4. Комплексне вивчення окремих класів.

Мета: відвідування всіх уроків у один день у тому самому класі. Дотримання однакових

вимог до учнів. Оцінка працездатності й активності учнів того самого колективу в різних

учителів.

5. Цільове відвідування уроку із запрошенням фахівця.

6. Відвідування уроків з усним опитуванням учнів. Такі відвідування готуються

заздалегідь або в ході уроку (оцінка методів учителя).

7. Відвідування уроків із практичними роботами й уроків-екскурсій.

Умови ефективності контролю

1. Своєчасна й точна інформація про стан справ у школі.

2. Організація ВШК на підставі вивчення рівня розвитку шкільного колективу з

урахуванням ділових та особистісних якостей окремих учителів.

3. Дієвість контролю. Надання своєчасної допомоги тим, хто її потребує. Поширення

передового педагогічного досвіду та кращих методів роботи з метою вдосконалення

навчально-виховного процесу.

4. Висока культура перевіряючих, їхня компетентність. Відповідність пропонованих вимог

конкретним умовам роботи вчителя.

Критерії оцінки навчального процесу у школі

1. Виконання вчителем плану та навчальних програм. Рівень навчальних досягнень учнів.

2. Рівень розвитку учнів. Ступінь їхньої самостійності оволодіння навичками розумової

праці.


3. Здійснення виховної та розвивальної спрямованості навчання.

4. Якість уроків і позакласних заходів.

5. Здійснення диференційованого підходу до учнів і попередження низької успішності на

цій основі.

6. Проведення поточної та підсумкової оцінки діяльності вчителя.

Підсумкова оцінка діяльності вчителя

1. Які навчальні компетентності отримані учнями за всі роки навчання в даного вчителя.

2. Якого конкретного результату у формуванні загальнонавчальних компетентностей

учнів досяг учитель.

3. Як змінився рівень вихованості та розвитку учнів.

Структура довідки за підсумками перевірки (фронтальної та тематичної)

1. Фіксація об'єкта, що перевірявся, і термінів перевірки.

2. Цілі та задачі перевірки.

3. Склад перевірочної комісії.

4. Обсяг проробленої роботи.

5. Підсумки перевірки з указівкою причин виявлених недоліків.

6. Висновки, пропозиції та конкретні рекомендації з удосконалювання роботи

педагогічного колективу.Пам'ятка для бесіди з учителями за підсумками

1. Виконання навчального плану та програми.

Кількість уроків за навчальним планом, дано фактично.

Є чи відставання, його причини.

Як буде ліквідовано.

Виконання практичної частини програми.

Система самостійних творчих робіт, контрольних робіт.

Їхня кількість, якість виконання учнями.

2. Успішність і рівень навчальних досягнень учнів. Які є недоліки.

3. Робота вчителя з підвищення якості рівня навчальних компетентностей учнів.

Підготовка до уроків. Робочі та тематичні плани вчителя.

Формування інтересу до знань, до навчання.

Як працює вчитель над розвитком мислення та мови учнів.

Використання технічних засобів у навчанні.

Здійснення зв'язку навчання з життям та працею.

Додаткові заняття. Організація взаємодопомоги в навчанні.

Поточне, тематичне та підсумкове оцінювання та його результати.

4. Позакласна робота з предмета.

Гуртки, клуби за інтересами. Предметні вечори, олімпіади, конкурси. Випуск спеціальних

газет, бюлетенів тощо. Результативність позакласної роботи. Її вплив на якість навчальних

досягнень учнів.

5. Виховання учнів у позаурочний час. Результативність виховних впливів.

6. Підвищення педагогічної майстерності вчителя. Робота із самоосвіти. Участь у

семінарах, лекторіях. Виступ із доповідями (де, коли, їх тематика). Відвідування уроків у

вчителів своєї школи та інших учителів у районі й ін. Що взято на озброєння.

Які методичні питання не вирішені.

7. Громадська робота вчителя.

8. Оформлення матеріалу для шкільного методкабінету. Методична розробка окремих

уроків чи тем. Наочне приладдя, роздавальний матеріал, альбоми. Збірники творчих робіт

учнів тощо.

9. Які труднощі в роботі виявляються, якої допомоги потребує.

10. Підсумки роботи:

Усього навчаються ____ учнів, із них навчаються на І рівні ____, ІІ рівні ____,

ІІІ рівні ___, ІV рівні ____.

Одержали переекзаменування чи завдання на осінь ____.

11. Пропозиції з поліпшення роботи адміністрації школи.План вивчення виконання навчальних програм

1. ПІБ учителя.

2. Виконання загальних вимог програми (з пояснювальних записок).

3. Обсяг виконання програми (чи цілком виконані програми, чи всі теми вивчені в

запланований термін).

4. Ритмічність виконання програми (відповідність кількості годин, відведених на вивчення

окремих тем програми, фактично даним урокам); якщо ні, то чому, на які теми і на якій

підставі вчителем відведена більша чи менша кількість годин; дотримання послідовності у

вивченні навчального матеріалу.

5. Відповідність змісту. Засвоєння учнями змісту навчального предмета, передбаченого

програмою, якість знань учнів.

6. Відповідність термінам.

7. Стан умінь учнів, передбачених програмою.

8. Якість виконання теоретичної частини.

9. Стан виконання практичної частини програми, рівень її здійснення.

10. Забезпечення міжпредметних зв'язків у процесі навчання, обумовлених навчальною

програмою.

11. Рівень формування загальнонавчальних компетентностей.

12. Стан організації, повторення та забезпечення систематизації навчальної інформації.

13. Спеціальні навчальні компетентності.

14. Стан оцінювання (з боку вчителя) рівня навчальних досягнень учнів.

15. Дотримання норм оцінювання навчальних досягнень учнів.Перевірка класних журналів. ЖУРНАЛ КЛАСУ

Періодичність перевірки.

Виконання програми: кількість годин, що повинна бути дана й котра дана фактично).

Виконання практичної частини програми (екскурсії, лабораторні роботи, предметні уроки,

уроки позакласного читання).

Система письмових робіт: підготовка до контрольної роботи, місце самостійних робіт,

кількість.

Організація повторення.

Обсяг і характер домашніх завдань.

Поточний облік навчальних досягнень.

Тематичний облік рівня навчальних компетентностей.

Заліки.

Система контролю знань невстигаючих.Об'єктивність виставляння підсумкових оцінок.

Відвідуваність учнів та її облік.

Оформлення журналу.

Хто з представників школи здійснює перевірку.

Загальні висновки.

* * *


Складання проекту наказу по школі за результатами тематичної перевірки стану

викладання математики в ____ класах за чинними програмами.НАКАЗ

Зміст: про стан викладання математики в ____ класах.

З 15 по 30 жовтня у школі проходила перевірка стану викладання математики у ____

класах. На підставі аналізу шкільної документації (перевірки класних журналів, зошитів,

планів учителів), відвідування уроків (кількість) і перевірок рівнів навчальних досягнень

учнів (кількість) комісія у складі (склад) установила:

усі вчителі математики добре володіють теорією та методикою викладання

математики, знають вимоги чинних програм і вміло реалізують їх у своїй

практичній діяльності;

відповідно до вимог навчальних програм не порушується погодинна й тематична

послідовність вивчення програмного матеріалу;

успішно реалізуються міжкурсові зв'язки у процесі викладання математики у ____

класах;

у процесі формування загальнонавчальних компетентностей найкращихрезультатів досягають учителі (прізвища) методами (конкретно до кожного

вчителя);

формування спеціальних навчальних компетентностей (які раціональні навички)

найбільш успішно здійснюються вчителями (прізвища) за допомогою ____ методів

(які методи);

заслуговує особливого схвалення досвід роботи вчителів (ПІБ) з питання

(наприклад, з питання формування навичок самостійної роботи на уроці).

Комісія вважає за необхідне вказати на такі загальні недоліки викладання математики у

____ класах за чинними програмами:

низький рівень культури праці учнів;

слабкі навички геометричних побудов;

низький рівень навчальних досягнень учнів (з яких тем).

На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:


1. Схвалити досвід роботи вчителя

(ПІБ з ____ питання та рекомендувати М/О учителів математики вивчити й

використовувати досвід роботи даного вчителя.

Контроль реалізації даної рекомендації покласти на заступника директора (ПІБ, термін

реалізації).

2. Відзначити високий рівень педагогічної праці вчителів (ПІБ) і рекомендувати їх як

наставників таких учителів.

Контроль реалізації даної рекомендації покласти на голову М/О.

Термін реалізації.

3. Указати вчителю або вчителям (ПІБ) на необхідність удосконалювання рівня культури

праці учнів.

З метою реалізації контролю за даними рекомендаціями зобов'язати заступника директора

підсилити контроль учителів ____ з питань.

Терміни.


Директор школи № (ПІБ)

Етапи підготовки педради

1. Створення робочої комісії у складі: директор, заступники директора, організатор,

голова М/О, голова батьківської ради школи (непарна кількість членів).

2. Скласти план проведення педради (порядок денний):

основна доповідь - директор;

співдоповідачі - заступник директора, організатор, голова батьківської ради, голова

М/О та ін.;

виступи в порядку обговорення доповіді: ____ .

3. Скласти план підготовки до проведення педради:

1) визначити всі види перевірок з метою збору й аналізу інформації про результати ____ ;

2) вибрати тих, хто буде здійснювати перевірку й аналіз інформації;

3) визначити терміни збору підсумкової інформації;

4) продумати та підготувати виставки, творчі звіти;

5) провести засідання М/О.

4. Інформування педагогічного колективу про дану педраду:

1) оголошення про те, що має бути включене до змісту доповіді;

2) оцінка діяльності педагогічного колективу (результат);

3) створення умов для всебічного ____ (які умови були створені);

4) оцінити рівень ____;

5) проаналізувати комплексне рішення задач: ____;

6) оцінити роль школи (колективу) у ____.

Структура доповіді:

мета;


умови досягнення;

засоби;


оцінка результату;

визначення нових задач у роботі.Теми доповідей і співдоповідей

директора: основні задачі ____ та умови їхньої реалізації педагогічним колективом

(що і як робили та яких досягли результатів, що треба зробити);

заступник директора: аналіз створення умов для ____ ;

організатор: той самий, але в позаурочний час ____. Що робив учитель з реалізації

____, задачі з кожного предмета та які результати учнів.Виступ заступника директора: розкрити умови ____ в навчально-пізнавальній діяльності

(педагогічні кадри, як учителі вирішують цю задачу, оцінити кращий досвід), порівняти

класи того самого вчителя; оцінити уроки вчителів (кращі методи), ріст рівня самоосвіти,

рівень методичної та теоретичної підготовки вчителя; дати характеристику успішності з

предметів; описати досвід тих учителів ... проблеми диференційованого навчання дають

результат; проблеми, що вимагають розв‘язання в педагогічному колективі; самостійна

робота учнів на уроці, творчі роботи учнів, домашня робота, робота з підручником, робота

з формування загальнонавчальних компетентностей: читання, обчислювальні навички (що

зроблено); оптимізація навчально-виховного процесу; дати оцінку стану впровадження

основних рекомендацій із певних педагогічних ідей; оцінити ефективність використаннякабінетів.

Автор: Л. Ромадіна, "Справочник завуча"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка