Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин в нижньому положенні шваСкачати 260.5 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір260.5 Kb.
ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Професія : Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду.

Тема : Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин в нижньому положенні шва

Тема уроку : Зварювання пластин в стик в нижньому положенні без розробки кромок

Мета уроку : Вивчити прийоми запалювання зварювальної дуги та основні коливальні рухи при зварювальні.

Способи зварювання пластин в стик без розробки кромок

Ознайомитись з обладнанням та інструментам для зварювання пластин в стик без розробки кромок.

Навчитись правильності і послідовності зварювання пластин в стик.дидактична :

 • навчити технології зварювання пластин в стик без розробки кромок

 • формування умінь і навичок щодо застосування теоретичних знань отримання зварних швів без дефектів на практиці ;

розвиваюча :

 • розвивати навички пізнавальної діяльності до самостійного виконання зварювання пластин в стик;

 • вселити учням впевненість у власних силах, допомогти розкрити їхні індивідуальні здібності;

 • навчити мислити і відстоювати власні переконання, поважати при цьому думки інших;

виховна :

 • формувати навички культури спілкування;

 • спонукати учнів до самостійної роботи над розвитком власного інтелекту, культурного рівня, самостійного здобуття нових знань поряд з умінням реагувати на швидкозмінні умови навколишнього світу.

Тип уроку : Формування нових знань .

Література : І.В.Гуменюк, О.Ф.Іваськів, О.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. К. – 2006. 127 с.

Навчально-технічне забезпечення :

 • Опорний конспект уроку

 • Роздатковий матеріал 6 шт.

Міжпредметні зв’язки : технічне креслення, матеріалознавство, виробниче навчання.

Місце проведення : Майстерня Електрозваників.

Х І Д У Р О К У

І. Організаційна частина :

 • перевірка наявності учнів ;

 • перевірка готовності до уроку;

II . Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

Питання учням, по матеріалу пройденому на попередніх уроках виробничого навчання. (Зварювальні трансформатори)

Розподілення учнів на дві команди по 6 чол.

Назвати будову зварювального трансформатора?

Роздати аркуш паперу на якому зображено зварювальний трансформатор марки СТШ, стрілочками позначена будова трансформатора завдання учнів знайти і позначити правильну відповідь які позначені на аркуші стрілочками.
Додаткові запитання


 • Для чого призначений зварювальний трансформатор марки СТШ

 • Який принцип дії трансформатора? (Електромагнітна індукція)

 • До якої катушки приєднується змінний струм? (до первинної)

 • Кому дозволяється ремонтувати зварювальний трансформатор? (Електромонтеру)

 • Як здійснюється регулювання струму в трансформаторі?

 • Що повинен перевірити зварювальник перед початком роботи з трансформатором? (Справність Обладнання)

III. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання.

Сьогодні ми будемо говорити про зварювання пластин в стик без розробки кромок. Пригадаємо основні способи зварювання і з'ясуємо як вони використовуються у зварюванні пластин в стик без розробки кромок.

Сформувати мету сьогоднішнього уроку - до снаги кожному з вас. (способи зварювання, матеріал для зварювання, параметри і режими зварювання) спробуйте узагальнити, що саме нам потрібно для того, щоб

виконати зварювання пластин в стик в нижньому положенні без розробки кромок.Після цього уроку ви зможете:

 • обрати спосіб зварювання пластин в стик;

 • підібрати необхідний для цього матеріал;

 • визначити потрібні параметри зварювання відповідно до товщини металу.

IY. Вивчення нового матеріалу.

Формувати уявлення про зварювання пластин в стик без розробки кромок.
 Стикові з'єднання без скосу кромок зварюють односторонніми швами із застосуванням електродів діаметром рівним товщині металу, якщо вона не перевищує 4 мм. Дугу збуджують із краю скосу кромки в точці А а потім, перемістивши її вниз, проварюють корінь шва. На скосах кромок рух електрода уповільнюють, щоб краще їх проварити. При переході дуги з однієї кромки на іншу швидкість руху електрода збільшують для того, щоб уникнути пропалу в місці зазору.Зварювання стикових швів:

а — одношарового; б— багатошарового; 1-7 —послідовність накладання швів
Листи без скосу кромок товщиною 4-8 мм зварюють двостороннім швом. Тонколистовий метал товщиною до 1-2 мм зварюють із відбортуванням кромок або складають без зазору і зварюють на мідній чи сталевій підкладці, що залишається після зварювання. Це дає можливість уникнути наскрізних пропалів.

Метал товщиною понад 8 мм зварюють із розчищанням кромок. Залежно від товщини металу, шви виконують одношаровими, багатошаровими або багатопрохідними. Великий кут розчищання кромок (80-90°) більш зручний для зварника, зменшує небезпеку непровару кореня, але збільшує об'єм наплавленого металу, відповідно зменшує продуктивність і збільшує деформації виробу. Нормальним вважається кут розчищання 60°. Його збільшують до 65° для тонких листів і зменшують до 55° для листів товщиною понад 15 мм. При Цьому зазор і притуплення кромок становить від 1,5 до 4,0 мм залежно від товщини листів, режимів зварювання й конструкції виробу.

Одношарові та однопрохідні шви з V-подібним скосом кромок виконують для металів товщиною від 4 до 8 мм із поперечними коливальними рухами у вигляді трикутника без затримки у корені шва (товщиною 4 мм) і затримкою у корені шва 8 мм.

Листи товщиною понад 8 мм зварюють багатошаровими або багатопрохідними швами з V-подібним і Х-подібним розчищанням кромок. Вибір багатошарового або багатопрохідного шва залежить від товщини зварюваного металу та його хімічного складу. Багатошаровий шов виконується швидше багатопрохідного. Після накладання кожного наступного шару попередній шар детально зачищають від шлаку. Багатопрохідний шов виконується тонкими й вузькими валиками без поперечних коливальних рухів електрода.

Кожний шар багатошарового шва має збільшений переріз порівняно з перерізом кожного валика при багатопрохідному зварюванні, тому багатошаровий шов забезпечує вищу продуктивність. Багатошарове зварювання має переваги над одношаровим:

– зменшується об'єм зварної ванни, в результаті швидкість охолодження металу збільшується і розміри зерен зменшуються;

– кожний наступний шар термічно обробляє метал попереднього шару і біляшовна зона має дрібнозернисту структуру з підвищеною пластичністю та в'язкістю;

– хімічний склад основного металу близький до хімічного складу наплавленого металу тому, що мала сила зварювального струму сприяє розплавленню незначної кількості основного металу.

Щоб метал достатньо прогрівався і відпалювався, кожний шар шва повинен мати товщину не більше 4-5 мм і не менше 2 мм. При зварюванні з Х-подібнпм скосом кромок металу товщиною 12 мм треба накласти 4-6, а при товщині 40 мм — 10-16 шарів. Двобічні Х-подібні шви мають переваги над однобічними V-подібними:

– зменшення деформацій;

– зменшення об'єму наплавленого металу, а значить підвищення продуктивності зварювання;

– можливий непровар у корені шва розташований в нейтральному перерізі, тому менш небезпечний.

Стикові шви листів великої товщини (понад 20 мм) доцільно зварювати з криволінійним скосом двох кромок, що дає можливість застосовувати електроди великого діаметра, забезпечувати надійний провар і рівномірну усадку металу шва.

Для зменшення жолоблення виробу рекомендують виконувати шви почергово то з одного, то з іншого боку листа.


При зварюванні відповідальних конструкцій виконується зворотне підварювання кореня шва. Для цього виріб перевертають і зубилом, різцем чи фрезою утворюють в корені шва канавку шириною 8-10 мм і глибиною 3-4 мм. Цю канавку заварюють за один прохід підварним швом з невеликим підсиленням електродом діаметром 3 мм. Останніми проходами створюється підсилення шва висотою 2-3 мм над поверхнею основного металу. Термічна обробка металу верхнього шару виконується нанесенням відпалювального (декоративного) шару товщиною 1-2 мм, який забезпечує високу швидкість охолодження металу і дрібнозернисту структуру верхнього шару електродами діаметром 5-6 ммЗварювання багатошарових і багатопрохідних швів із зворотним підварюванням кореня:

а - багатошаровий; б - багатопрохідний; е - ширина шваS - товшина основного металу, t - товщина шва, q - підсилення шва, 1-9 - порядок накладання валиків
Орієнтовні режими зварювання стикових швів без скосу кромок


Товщина металу, мм

Шов

Зазор, мм

Діаметр електрода, мм

Середнє значення сили струму, А

Нижнє положення шва

Вертикальне і стельове положення шва

3-4

Однобічний

1,0

3-4

180

160

5-6

Двобічний

1,0-1,5

4-5

180-260

160-230

7-8

Двобічний

1,5-2,0

5

260

230

10

Двобічний

2,0

6

330

290


Орієнтовні режими зварювання V-подібних стикових багатошарових швів

Товщина металу, мм

Зазор, мм

Число шарів, крім підварного і декоративного

Діаметер електрода, мм

Середнє значення сили струму, А

Перший

шар


Наступні

шари


Положення шва

Нижнє

Горизонтальне

вертикальне

10

1,5-2,0

2

4

5

180-260

160-220

150-210

12

2,0-2,5

3

4

5

180-260

160-220

150-210

14

2,5-3,0

4

4

5

180-260

160-220

150-210

16

3,0-3,5

5

4

5

180-260

160-220

150-210

18

3,5-4,0

6

5

6

220-320

200-300

180-280

Примітка. Максимальне значення сили струму встановлюється за Даними, вказаними в паспортах електродів.

Зварювання стикових з'єднань на підкладках. Несучу здатність стикових швів забезпечують:

– провар кромок за перерізом і в корені шва;

– суцільність металу шва (відсутність тріщин, пop, свищів, неметалевих включень;

– плавний перехід від шва до основного металу;

– зовнішня форма шва.

Найбільші труднощі викликає якісне сплавлювання кромок у корені шва, бо наявність навіть невеликого непровару може стати джерелом руйнування з'єднання. Щоб уникнути непровару при зварюванні відповідальних виробів, застосовують двосторонні шви з проміжним струганням для видалення кореневої частини першого шару або підкладки (сталеві, мідні, графітові, флюсо-керамічні на латексній основі та ін.).

В інституті ім. Є. О. Патона розроблені гнучкі клеючі скляні підкладки, в яких за основу використовують м'яку алюмінієву фольгу, покриту шаром клею постійної липкості. Довжина скляної підкладки становить 500 мм, ширина — 25 мм. Приклеюють підкладку з боку кореня симетрично до кромок, а після виконання кореневого проходу відклеюють.

V. Закріплення нового матеріалу.

1.Де збуджують дугу при зварюванні стикових з´єднань?

2.Чому збільшують швидкість руху електрода при переході з однієї кромки на іншу?

3. Як зварюють деталі товщиною 1-2 мм?

4. Який кут нахилу електрода при зварюванні пластин в нижньому положенні шва?

5. Які коливальні рухи виконуються під час зварювання?


6. Як зварюють метал товщиною понад 8 мм?

7.Які дефекти виникають під час зварювання?


YI . Підсумок уроку.

Учням пропонується оцінити свою роботу на уроці, виставивши собі до 3 балів за кожен з критеріїв: 1. Я активно працював у групі.

 2. Якість зварного шва.

 3. Правильність режиму зварювання.

 4. .Кілька учнів за бажанням називають і обґрунтовують власні оцінки.

 5. Аналіз допущених помилок під час зварювання пластин в стик.

6. Оцінювання роботи учнів на уроці .
Домашнє завдання : підручник І.В. Гуменюк,

О.Ф.Іваськів,О.В.Гуменюк.

сторінка 127-130. §7.6.
Скачати 260.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка