Економічний потенціал україни мета: допомогти учням сформувати економічні поняття «валовий внутрішній продукт»Дата конвертації09.12.2018
Розмір81 Kb.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Мета: допомогти учням сформувати економічні поняття «валовий внутрішній продукт», «валовий національний продукт» з метою подальшого економічного навчання і виховання; уміти визначати основні показники економічного потенціалу країни; порівнювати їх з показниками інших країн світу; спонукати учнів до аналізу стану сучасної економіки , виховувати особистість, що мислить економічно.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУІ. Етап орієнтації.

Актуалізація опорних знань.

- Робота за індивідуальними картками

№ 1. Назвати елементи територіальної структури України і дати їм визначення.

№ 2. Промисловий центр і промисловий вузол: що спільного і відмінного в цих поняттях?

№ 3. Назвіть типи підприємств за формами власності і вкажіть, які з них присутні в нашому регіоні

№ 4. Назвіть чинники розміщення підприємств.

№ 5. Чому, на вашу думку, більшість промислових підприємств розміщено саме в Донбасі та в Придніпров'ї? Покажіть їх на стінній карті. • Дискусія з учнями класу.

За допомогою прикладів поясніть основні форми організації виробництва , для підприємств яких галузей вони характерні.
ІІ. Етап мотивації навчальної діяльності , визначення теми, мети уроку.

Сьогодні на політичній карті світу нараховується більше 220 країн. Вони різні за розмірами, формами правління, рівнями економічного розвитку , економічним потенціалом. Сьогодні на уроці ми наведемо приклади ефективного і неефективного використання країнами світу економічного потенціалу . Визначимо складові економічного потенціалу.III. Етап проектування. Залучення учнів до планування роботи , яка буде здійснюватися на уроці ( пропозиції учнів)

Запропонуйте форми роботи на уроці згідно з планом , що записаний на дошці. 1. економічний потенціал та його складові .

 2. економічні показники – ВВП та ВНП , НД.

 3. основні показники ефективності виробництва - продуктивність праці , собівартість.

І V. Етап реалізації навчальної діяльності.Вивчення нового матеріалу

1. Складові економічного потенціалу України.Економічний потенціал країни – це сукупність її економічних можливостей , які можна використати для потреб суспільства. ЕП характеризує можливості національної економіки виробляти послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Ці можливості створюються всіма наявними ресурсами —виробничо-матеріальними, трудовими, природними, фінансовими, науково-технічними, інформаційними тощо.

Відповідно ЕП включає такі складники : виробничий ; фінансовий ; природний ; трудоресурсний; науковий.( схема)Величину ЕП характеризують фактичний обсяг та структура виробництва матеріальних благ. Чим більші масштаби і вища інтенсивність виробництва , тим суспільство є багатшим , але трапляється і навпаки.

Метод « Коло ідей »

 • Наведіть приклади ефективного і неефективного використання країнами світу ЕП .

 • Чому, на вашу думку , склалася невідповідність між ЕП України і нинішнім станом її економіки ?

 1. економічні показники – ВВП та ВНП.

Рівень економічного розвитку держави визначається і порівнюється за допомогою узагальнених показників. Найпоширенішими такими показниками є величина її валового внутрішнього продукту (ВВП) у розрахунку на одного жителя.

Валовий внутрішній продукт — показник ринкової вартості усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за певний проміжок часу (за один рік).

ВВП на душу населення неоднаковий у різних країнах: у багатших державах він високий, у бідних —низький. Залежить він і від кількості населення в державі, тобто при однаковому загальному ВВП двох країн у державі з меншою кількістю жителів цей показник більший. Густіше заселена країна вимушена ділити ВВП на більшу кількість жителів, відповідно показник стає меншим .Завдання. Розгляньте порівняльні показники ВВП в «Атласі України».

Проте показник ВВП не зовсім точно оцінює рівень життя, бо він не враховує відмінностей між державами в рівні цін на ідентичні товари.Метод .Творча лабораторія.

Завдання. Розгляньте таблицю, порівняйте показники ВВП України і інших країн. Якого висновку можна дійти на основі порівняння ?
ВВП в розрахунку на душу населення в доларах США.Країна

ВВП

Швейцарія

44320

Німеччина

22195

Бразилія

4720

Україна

2230

Китай

860

Індія

390

Мозамбік

90

Валовий національний продукт

Центральне місце серед показників визначення економічного потенціалу країни займає валовий національний продукт, який виражає сукупну ринкову вартість усіх товарів і послуг в усіх галузях економіки (господарства), вироблених і реалізованих за рік, без урахування іноземних підприємств.

Визначення ВНП дає можливість зробити важливі висновки про стан економіки допомагає уявити динаміку національного виробництва за певний період.

Показниками ВВП і ВНП користуються для визначення економічного потенціалу країни.Національний дохід.чистий продукт держави , або новостворена вартість

НД = ВНП – А ( відновлення спрацьованих у процесі виробництва засобів.)3. Основні показники ефективності виробництва - продуктивність праці , собівартість.

Ділова гра «Фабрика блокнотів»

1 група.

Показати зразок готової продукції. Блокнот має бути розміром з аркуш


зошита, складатися із шести сторінок, на титульному аркуші — надпис «Блокнот».

Учням пропонується за 3 хвилини виготовити такий же блокнот.Обговорення .

• За якими критеріями можна оцінити роботу кожного учня?

(Кількість блокнотів, їхня якість)

Разом з учнями формулюємо поняття «продуктивність праці».( це кількість продукції яку створює за одиницю часу один робітник .)

• Чому за однаковий час учні зробили різну кількість блокнотів?


(Різне «обладнання» — степлер і клей, «досвід» — не знали й не робили раніше)

Отже, продуктивність праці залежить від багатьох факторів.( зацікавленості робітників , заробітної плати , соціальних пільг, досвіду, умов праці )

2 група.

Якби ми поставили на меті підрахувати, скільки коштує виробництво одного блокнота, то чи були б витрати в усіх однакові?Обговорення .

(Ні, оскільки в одних були нові, гарні аркуші, а в інших — гірші. Одні учні зробили якісно, а інші —ні. Одні зробили за 3 хвилини більше блокнотів, а інші — менше)

Отже, вартість продукції різна. Собівартість – це витрати підприємства в грошах на виробництво і реалізацію одиниці продукції.


Листок коштує – 10 коп.

Клей – 30 коп.

Оформлення = 50 коп.

Листок коштує – 20 коп.

Степлер – 1 грн.

Оформлення = 80 коп. • Якої собівартості повинен прагнути виробник?

 • Через які фактори вона може знижуватися?

Уявімо, що одна пара учнів — це фабрика блокнотів і цілий ряд учнів — також блокнотна фабрика. Чим відрізняються ці фабрики? (У них різна кількість працівників, різна продуктивність праці, різна собівартість продукції)


3 група.

Статистичний практикум.

Завдання. Охарактеризуйте зміни ВВП за схемою «Соціально-економічне становище України за січень — травень 2007 року». 1. Етап контрольно – оцінювальний .

1. Підбиття підсумків уроку

На розвиток економіки крім об’єктивних чинників діють і суб’єктивні , які залежать від професійного рівня управління господарством , правильного вибору моделей розвитку , раціонального інтегрування в міжнародні

об' єднання

2. Закріплення вивченого матеріалу. • Які нові терміни ви вивчили сьогодні на уроці?

 • Чому ВВП на душу населення неоднаковий у різних країнах?

 • Чому, на вашу думку, в Україні такі низькі показники ВВП?

 • У чому істотна різниця між ВВП та ВНП?

 • Назвіть ресурси економічного потенціалу держави.
 1. Учитель пропонує учням оцінити свою роботу на уроці, виставивши собі від 0 до 3 балів за кожним критерієм:

  • Можу пояснити нові терміни - 2. б

  • Засвоїв тему уроку – 1 б.

  • Був на уроці активний відповідав на запитання – 3 б.

  • Я активно працювала(вав) у групі - 3 б...

  • Я вносила(в) вдалі пропозиції, що були враховані групою...- 3 б.

Кілька учнів за бажанням називають і обґрунтовують власні оцінки (3 хв).VII. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

 • Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на питання після параграфа.

Сформулюйте власне бачення причин низьких економічних показників України. Запропонуйте свої шляхи їх підвищення

Соціально-економічне становище України за січень — травень 2007 року

Повідомлення Державного комітету статистики України
Зміни ВВП ( підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Приріст реального (ВВП) у січні — травні 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 4,0 %.

ВВП , за орієнтовною оцінкою, становив 166587 млн. грн. Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався в будівництві - 8,2 %; на транспорті -7,3; у торгівлі — на 6,7; у виробництві електроенергії, газу та води - на 5,6; у видобувній промисловості — на 4,2 %.


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка