Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмомСкачати 18.12 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір18.12 Kb.
#13707

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.

 • Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.
 • Індукція магнітного поля.
 • Потік магнітної індукції.
 • Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
 • Сила Ампера. Сила Лоренца.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

План заняття:

 • 1. Взаємодія магнітів.
 • 2. Взаємодія магнітів і провідників зі струмами.
 • 3. Гіпотеза Ампера.
 • 4. Магнітне поле.
 • 5. Магнітна індукція.
 • 6. Лінії магнітної індукції.
 • 7. Сила Ампера.
 • 8. Дія магнітного поля на рамку зі струмом.
 • 9. Сила Лоренца.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

1. Взаємодія магнітів

 • Однойменні полюси магнітів відштовхуються, а різнойменні — притягуються.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

2. Взаємодія магнітів і провідників зі струмами

 • Ганс Крістіа́н Ерсте́д
 • (1777-1851рр)
 • Дослід Ерстеда:
 • 1820 року данський фізик Х.Ерстед, читаючи лекцію про постійні струми, звернув увагу на те, що магнітна стрілка, яка перебуває поблизу провідника, повернулася під час увімкнення струму. Так було відкрито орієнтувальну дію провідника зі струмом на постійний магніт.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

2. Взаємодія магнітів і провідників зі струмами

 • Ампе́р Андре́-Марі́
 • (1775-1836рр)
 • Експеримантально встановив, що паралельні провідники зі струмами взаємодіють один з одним:
 • якщо струми течуть в одному напрямку, то провідники притягуються, а якщо в протилежних напрямках — то відштовхуються.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

2. Взаємодія магнітів і провідників зі струмами

 • Котушка зі струмом за своєю магнітною дією подібна до магніту.
 • Взаємодії між провідниками зі струмом називаються магнітними. Сили, з якими провідники зі струмом діють один на одного, називаються магнітними.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

3. Гіпотеза Ампера

 • Відповідно до цієї гіпотези частинки речовини являють собою ніби малюсінькі витки зі струмами.
 • Гіпотеза Ампера пояснює, чому не можна роз’єднати полюси магніту, одержавши «одиночні» полюси: адже кожна половина магніту знову подібна до котушки зі струмом.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

4. Магнітне поле

 • Магнітним полем називається той стан простору, що проявляє себе через дію магнітних сил.
 • Визначальні властивості магнітного поля такі:
 • магнітне поле породжують магніти й струми;
 • магнітне поле виявляють за дією на магніти й струми.
 • Відеофрагмент досліду: “Напрям магнітного поля біля провідника зі струмом”
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

5. Магнітна індукція

 • Векторну величину, що характеризує це поле в кожній точці називають вектором магнітної індукції й позначають
 • дорівнює відношенню сили, що діє на провідник зі струмом, розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції, до добутку сили струму в провіднику й довжини провідника:
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

6. Лінії магнітної індукції

 • 1) лінії магнітної індукції поля, створеного котушкою або магнітом, «виходять» з північного полюса і «входять» у південний полюс;
 • 2) усередині котушки зі струмом лінії магнітної індукції спрямовані від південного полюса до північного;
 • 3) досліди показують, що лінії магнітної індукції завжди замкнуті.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

6. Лінії магнітної індукції

 • Напрямок ліній магнітної індукції поля, створеного провідником зі струмом, пов’язаний із напрямком струму в провіднику, називають правилом правої руки.
 • Якщо обхопити правою рукою провідник таким чином, щоб великий палець вказував напрям струму в ньому, то решта пальців вказуватиме напрям вектора магнітної індукції.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

6. Лінії магнітної індукції

 • Напрямок ліній магнітної індукції поля, створеного дротяним витком або котушкою зі струмом, пов’язаний із напрямком струму у витку або котушці правилом буравчика.
 • Напрямок ліній магнітної індукції поля, створюваного струмом у дротяному витку або котушці, збігається з напрямком поступального руху буравчика (гвинта із правою нарізкою), коли напрямок обертання ручки буравчика збігається з напрямком струму.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

7. Сила Ампера

 • Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, називається силою Ампера.
 • Закон Ампера:
 • I — сила струму в провіднику,
 • l — довжина провідника,
 • B — модуль вектора магнітної індукції,
 • а — кут між провідником і вектором магнітної індукції.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

7. Сила Ампера

 • якщо розкриту долоню лівої руки розташувати так, щоб вектор магнітної індукції входив у долоню, а чотири витягнутих пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90 в площині долоні великий палець покаже напрямок сили, що діє на провідник з боку магнітного поля.
 • Напрямок сили Ампера визначається за правилом лівої руки:
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

8. Дія магнітного поля на рамку зі струмом

 • Поворот рамки зі струмом у магнітному полі пояснюється тим, що по протилежних сторонах рамки течуть протилежно спрямовані струми. Тому на протилежні сторони рамки зі струмом у магнітному полі діють протилежно напрямлені сили. Ці сили й повертають рамку зі струмом у магнітному полі.
 • Відеофрагмент досліду «Обертання рамки зі струмом в магнітному полі»
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

9. Сила Лоренца

 • Силу, що діє з боку магнітного поля на заряджену частинку, називають силою Лоренца на честь голандського фізика Х.Лоренца, що вивчав рух заряджених частинок в електричному й магнітному полях.
 • q — модуль заряду частинки,
 • v — модуль її швидкості,
 • B — модуль вектора магнітної індукції,
 • а — кут між швидкістю частинки й вектором магнітної індукції.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

9. Сила Лоренца

 • Напрямок сили Лоренца, що діє на позитивно заряджену частинку, визначають за допомогою правила лівої руки:
 • якщо розкриту долоню лівої руки розташувати так, щоб вектор магнітної індукції входив у долоню, а чотири витягнутих пальці вказували напрямок швидкості позитивно зарядженої частинки, то відігнутий на 90 в площині долоні великий палець покаже напрямок сили, що діє на частинку.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

1. Провідники, вздовж яких протікає електричний струм в один бік, …

 • А. відштовхуються
 • Б. притягуються
 • В. не взаємодіють
 • Г. іноді взаємодіють, а іноді не взаємодіють
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

2. Силовою характеристикою магнітного поля є …

 • А. вектор магнітної індукції
 • Б. магнітна проникність
 • В. магнітний потік
 • Г. сила Лоренца
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

3. Одиницею вимірювання модуля вектора магнітної індукції в СІ є …

 • А. Джоуль
 • Б. Фарад
 • В. Вебер
 • Г. Тесла
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

4. Як рухається заряджена частинка, що влітає у магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції?

 • А. рівномірно
 • Б. прямолінійно
 • В. по спіралі
 • Г. по колу
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

5. Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє на …

 • А. електричний заряд, який рухається
 • Б. провідник зі струмом
 • В. нерухомий електричний заряд
 • Г. нерухомий магнітний заряд
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

6. Сила Лоренца – це сила, з якою магнітне поле діє на …

 • А. електричний заряд, який рухається
 • Б. провідник зі струмом
 • В. нерухомий електричний заряд
 • Г. нерухомий магнітний заряд
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА

Домашнє завдання:

 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА
 • [1], § . Впр.().
 • [2], § .
 • Підготувати доповіді на теми:
 • Застосування магнітних матеріалів.
 • Магнітний запис інформації.
 • Вплив магнітного поля на живі організми.
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА
 • 23/03/17
 • Гайдая В.В. 42ФІА
 • Дякую за увагу!

Каталог: 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Усі уроки світової літератури
2014 -> Програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності
2014 -> Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»

Скачати 18.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка