Електричний струм в різних середовищах. Узагальнення та систематизація знаньДата конвертації11.03.2019
Розмір69.5 Kb.
ТипКонспект
Бахмутська загальноосвітня

школа І-ІІ ступенів № 4

Бахмутської міської ради Донецької області

Конспект уроку з фізики

в 8 класі

на тему:

«Електричний струм в різних середовищах.

Узагальнення та систематизація знань»

Склав: вчитель фізики

Бахмутської ЗОШ І-ІІ ст.№4

Друпп Андрій Володимирович

м.Бахмут– 2017 рік

Тема уроку: Електричний струм в різних середовищах. Узагальнення та систематизація знань з теми.

Мета уроку:

дидактична: узагальнити й систематизувати знання учнів про електричний струм в різних середовищах; закріпити знання теоретичних положень даної теми; розширити кругозір учнів шляхом розв’язування задач;

розвивальна: розвивати уміння застосовувати набуті знання у стандартних та нестандартних умовах, формувати комунікативну, інформаційну та самоосвітню компетентності, уміння працювати в групах; сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес; стимулювати розвиток ініціативи, кмітливості;

виховна: виховувати прагнення поглиблювати свої знання; самостійність, охайність, відповідальність, сприяти вихованню національної свідомості, поглибленню знань про свій народ, його наукові та культурні традиції.

Очікувані результати:

Учні:


 • знають природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, закон Ома для повного кола, технічне застосування напівпровідникових приладів;

 • наводять приклади використання електричного струму в різних середовищах;

 • розуміють сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників, залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;

 • здатні пояснити електропровідність металів, електролітів і напівпровідників, властивості електронно-діркового переходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями;

 • формулюють закони електролізу, здатні розв’язувати фізичні задачі.

Обладнання: картки із завданнями для груп, мультимедійний проектор.

Тип уроку – систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

Методи: «фізичний футбол», «логічні пари», «логічний ланцюжок», «вилучи зайве», метод «лідерства і взаємодопомоги», метод «мікрофон», випереджувальне завдання (доклад про І.Пулюя)

План уроку

І. Організаційний етап (1 хв)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку(1 хв)

ІV. Актуалізація опорних знань (8 хв)

V. Розв’язування вправ (30 хв)

VІ Підбиття підсумків уроку. Рефлексія (2 хв)

VІІ Домашнє завдання (1 хв)


Хід уроку

Слайд 1 Девіз уроку: «Жодної хвилини без руху вперед»

«Ніщо так сильно не руйнує людину,

як тривала фізична бездіяльність»

Арістотель

Слайд 2

«Який шлях ти обираєш?»

Успіх

Провал

Чіткі цілі

Хаотизм у роботі

Тяжка праця

Лінощі

Відповідальність за інших

Зацикленість у собі

Відданість справі

Сумбурність

Ентузіазм

Апатія

Розкріпаченість

Скованість

Наполегливість

Безвольність

Віра у власні сили

Сумнів

Самопожертва

Егоїзм

Уміння зосередитися

Неуважність


І. Організаційний етап

Привітання з учнями, організація робочого місця.ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя. Світ, що нас оточує,- це світ фізики. Тож давайте пізнавати його! Нехай девізом кожного з нас будуть слова «Жодної хвилини без руху вперед!». Пам’ятайте! Дорогу долає той, хто йде.

Подивіться уважно на плакат на дошці. То який шлях ми обираємо сьогодні? Великий Арістотель стверджував: «Ніщо так сильно не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність». Тож починаймо працювати! Бажаю всім гарного настрою.ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Постановка завдань уроку, розкриття загальної мети та плану проведення уроку, основних форм роботи учнів на уроці.ІV. Актуалізація опорних знань

Метод «Фізичний футбол» слайд 3

Під час фронтального опитування за низкою запитань учитель вибирає для відповіді першого учня, а далі учень, який відповідає, вибирає наступного. Тобто умовно «дає пас» у «фізичному футболі».Запитання (демонструються на екрані )

 1. На які групи поділяються речовини за своїми електричними властивостями?

 2. Чому не можна торкатися голими руками неізольованих проводів під напругою?

 3. Чи можуть при дисоціації утворитися іони одного знаку? Чому?

 4. З якою метою металеві вироби покривають тонким шаром іншого металу (нікелем, хромом, міддю тощо)?

 5. Розчин солі якого металу повинен бути електролітом для сріблення виробу? До якого полюса джерела струму потрібно приєднати цей виріб?

 6. У чому полягає різниця між залежністю від температури опору напівпровідників і металів?

 7. Як пояснити зменшення питомого опору напівпровідника з підвищенням температури?

 8. Які носії заряду є основними в напівпровіднику n-типу, p-типу? Які домішки використовуються для цього?

 9. Чому опір металів у разі змінення освітленості практично не змінюється, а опір напівпровідників змінюється помітно?

 10. Чим іонізація газу відрізняється від іонізації рідини?

 11. Чому полярні сяйва відбуваються частіше в періоди найбільшої сонячної активності?

 12. Якими способами можна іонізувати атоми газу?

 13. Чому проводи лінії високої напруги не вкриті ізолюючою оболонкою?

 14. Чому говорять, що блискавка може знаходити зариті під землею скарби?

 15. Чому в альпіністів існує правило: ночуєш високо в горах – усі металеві предмети збери й поклади подалі від табору?

V. Розв’язування вправ

1. Логічні пари

А) Встановити відповідність «вид самостійного газового розряду – пристрій, у якому він застосовується»:

А Іскровий

Б Дуговий

В Тліючий

Г Коронний


1 Лампа денного світла

2 Свічка запалювання бенз. двигуна

3 Прожектор

4 Фен


5 Блискавковідвід

Б) Встановити відповідність «вид самостійного газового розряду – умова його виникнення»:


А Іскровий

Б Дуговий

В Тліючий

Г Коронний


1 Висока температура

2 Низький тиск

3 Висока вологість повітря

4 Сильне електричне поле

5 Висока напруга


2. Скласти логічний ланцюжок з тексту

А) З’єднати стрілками фрагменти тексту в такій послідовності, щоб утворилося два правильних твердження:


за наявності електричного полярухаються хаотично по всьому об’єму тіла

Вільні електрони в металахрухаються в певному напрямку, зберігаючи при цьому хаотичний рух


за відсутності електричного поля


коливаються навколо положення рівноваги
Б) З’єднати стрілками фрагменти тексту в такій послідовності, щоб утворилося два правильних твердження:


Електроліз – це процесрозпаду молекул електроліту на йони

під дією полярного розчинника

Електролітична дисоціація – це процесвиділення речовин на електродах

який супроводжується утворенням дірок і вільних електронів

під час проходження струму через електроліт3. Вправа «вилучи зайве»

А) Йонізація, електризація, рекомбінація, дисоціація.

Б) Діод, тріод, резистор, транзистор.

(Завдання 1, 2 та 3 для кожного учня на картках (можна по варіантах А та Б), які здаються для перевірки).

4. Розв’язування задач методом «Лідерства і взаємодопомоги»

Учні розв’язують задачі в групі. Лідер, що першим розв’язав задачу, записує своє прізвище на дошці навпроти номера розв’язаної задачі. Після цього пояснює розв’язання решту учням групи. Таким чином, всі учні класу опрацьовують всі задачі.Задача 1. Визначте масу міді, яка виділилася на катоді під час електролізу купрум сульфату, якщо електроліз тривав 15 хв при силі струму1,5 А.

Задача 2. При срібленні виробу за 2 год на катоді виділяється 4 г срібла. Визначте силу струму при срібленні.

Задача 3. Визначте електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5 год електролізу при силі струму 5 А на катоді виділяється 97 г свинцю.

Задача 4. Нікелювання металевого виробу, площа поверхні якого 120см2, тривало 5 год при силі струму 0,3 А. Визначте товщину шару нікелю.

Задача 5. Визначте потужність, яку витрачено під час електролізу розчину сірчаної кислоти, якщо протягом 25 хв виділено 150 мг водню, а опір електроліту 0,4 Ом. Електрохімічний еквівалент водню 0, 0104 мг/Кл.

Вчитель: під час вивчення теми ми познайомилися із здобутками видатних вчених світу, що працювали над дослідженням електричного струму. Давайте згадаємо їхні імена (німець Георг Ом, француз Андре Марі Ампер, англієць Майкл Фарадей, американець Бенджамін Франклін).

Але українські вчені також внесли вагомий вклад в розвиток знань про природу та використання електрики. Найбільш відомим є Євген Оскарович Патон, який розробив технологію електрозварювання, що використовується в багатьох галузях промисловості та навіть в космічних дослідженнях. Але не всім відимий учений-фізик Іван Пулюй, що був також одним із піонерів у бурхливому розвитку електротехніки, а отже, і промислової революції на переломі ХІХ і ХХ століть.Виступ учня з випереджувальним завдання (доклад про І.Пулюя)

VІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

В процесі бесіди з учнями підбити підсумки уроку. Дати оцінку роботи класу та окремих учнів на кожному етапі уроку. Виставлення оцінок.Рефлексія. Метод «Мікрофон»

На сьогоднішньому уроці я навчився (- лася)…VІІ. Домашнє завдання

1.Підготуватися до контрольної роботи.2.Підготувати за бажанням творче завдання: кросворди, вірші, тестові питання (приклад кросворду в додатках).

Література

 1. Божинова Ф.Я. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань.- Х.: Видавництво «Ранок», 2010.- 64 с.

 2. Блудов М.И. Беседы по физике М.: Просвещение, 1972.

 3. Іванова Ж.В. Фізика. 9 клас: Розробки уроків.-Х.: Видавництво «Ранок», 2009.- 256 с.

 4. Кононіченко С.П., Роєва Т.Г. Фізика. 9 клас. Практика і підсумки.- Х.: ТОВ «Нова тема», 2009.- 104 с.

 5. Шут, М.І.,Мартинюк, М.Т., Благодаренко, Л.Ю. фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./-К.; Ірпінь: Перун, 2009.-224 с.:іл.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка