Електроенергетика УкраїниСкачати 172.96 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір172.96 Kb.
#84593
ТипУрок
Лисанюк Тарас, учитель географії
Загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Заячиці

Локачинського району Волинської області
Урок з підприємницьким тлом на тему:

Електроенергетика України

Цільова група:

• учні 9 класуТривалість:

• 45 хв.


Мета:

формувати в учнів поняття про електроенергетику країни як складову частину паливно-енергетичного комплексу; познайомити з різними типами електростанцій, з принципами їх дії, географією розміщення, характером впливу на навколишнє середовище;

виховувати бажання бути справжніми господарями країни; визначатися з приводу подальшого розвитку певного типу електростанцій, виходячи з потреб національно-господарського комплексу та впливу електростанцій на навколишнє середовище;

• розвивати комунікативні здібності, навички колективного спілкування;

• формувати підприємницькі компетентності, використовуючи принципи ефективного використання електроенергії та енергозбереження, економічну та екологічну культуру, творчий підхід, аналітичні та комунікативні здібності.

Операційні цілі (завдання):
Після закінчення уроку учень
знає

• визначення поняття «електроенергетика», «паливно-енергетичний баланс»;

типи електростанцій (ТЕС, АЕС, ГЕС, ВЕС,СЕС), альтернативні джерела енергії, енергоефективність та енергозбереження;

розуміє
• роль електроенергетики в господарському комплексі України;

• особливості виробництва електроенергії, фактори розміщення та вплив різних типів електростанцій на навколишнє середовище;

• принципи енергозбереження для ведення успішної підприємницької діяльності;
вміє
• показувати на карті розміщення електростанцій різних типів;
• висловлювати власну думку на підставі документальних матеріалів, поданої
інформації, наявних знань;

• визначати основні екологічні та економічні переваги та недоліки різних типів електростанцій.може
• аналізувати електроенергетичну систему як складову паливно-енергетичного комплексу України;
• характеризувати техніко-економічні особливості різних типів електростанцій України;
• шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;

• брати на себе відповідальність за прийняті рішення;


• аргументувати власну позицію, виявляти ініціативність, лідерські якості, підприємницькі здібності.

Методи і техніки:
географічна гра;
робота в групах;

«мозковий штурм»;

«мікрофон»;
рольова гра;

соціогеографічний практикум;


робота з різними джерелами інформації;
дискусія в групах;
самооцінювання;

твір – есе;


метод випереджувального завдання.
Обладнання:
атласи;
роздатковий матеріал;

підручники;


маркери, ручки;
картки самооцінювання учнів.
Допоміжні матеріали:
Додаток 1. Географічна гра «Знайди пару – визнач галузь».

Додаток 2. Структура Паливно-енергетичного комплексу України.

Додаток 3. Картки із завданнями для груп (4 штуки).

Додаток 4. Інформація про різні типи електростанцій.

Додаток 5. Особливості паливно-енергетичного балансу України

Додаток 6. Виступ «міністра енергетики і вугільної промисловості».

Додаток 7. Заходи щодо енергозбереження «соціогеографічний практикум»

Додаток 8. Географічний крос


Додаток 9. Картка самооцінювання діяльності учня на уроці.

Хід уроку

1. Вступна частина
1.1. Привітайтеся з учнями, поцікавтеся їхнім настроєм, побажайте плідної праці та позитивних емоцій під час уроку. Налаштуйте учнів на роботу. Запропонуйте визначити власну готовність до уроку, нагадайте про необхідність бути активним, уважним, дієвим.
1.2. Запропонуйте учням пригадати вивчений матеріал за допомогою географічної гри «Знайди пару – визнач галузь» та здійснити самоперевірку за зразком (Додаток 1).

1.3. Запропонуйте учням заповнити схему «Структура Паливно-енергетичного комплексу України», проаналізувати та описати складові ПЕК України (Додаток 2).

1.4. Попросіть учнів методом «мозкового штурму» висловитися стосовно того, чому електроенергетику називають «базовою» галуззю економіки.
2. Основна частина
2.1. Оголосіть тему уроку та сформулюйте разом з учнями мету та очікувані результати уроку.

2.2. Запропонуйте взяти участь у дискусії. Темою дискусії буде визначення особливостей виробництва електроенергії на різних типах електростанцій.


2.3. Об’єднайте учнів у 4 групи, запропонуйте сісти за окремі столи та обрати керівника групи. Кожна з чотирьох груп має картки, де вказано, на які питання відповідає група та джерела інформації (Додаток 3,4).

2.4. Стежте за обговоренням у групах. Підтримуйте ініціативність учнів, враховуйте різні погляди та твердження, проте, нагадайте їм що важливим завданням уроку є здатність відокремити суттєву інформацію від несуттєвої – не кожна інформація має однакову ціну.


2.5. Після закінчення відведеного часу попросіть кожного керівника групи презентувати результати свого обговорення. Результати подаються у вигляді заповненої картки з детальним обґрунтуванням. Запропонуйте учням порівняти аргументи.

2.6. Запропонуйте учням дати відповіді на запитання, опрацювавши відповідну інформацію, вправа «Мікрофон» (Додаток 5): Від чого залежить цінність паливного ресурсу? Для чого складається паливно-енергетичний баланс? Які види палива відносять до ефективних? Що називають паливно-енергетичним балансом? Що називають умовним паливом?

2.7. Повідомте учнів, що на урок ви запросили «міністра енергетики і вугільної промисловості», який зможе докладно розповісти про проблеми та перспективи розвитку електроенергетики України (Додаток 6 ). Учень-«міністр» напередодні уроку отримує
випереджувальне завдання та презентує свою роботу під час заняття.

2.8. Запитайте в учнів скільки коштує 1 кВт·год електроенергії. Запропонуйте поди­витися на лічильнику, яку кількість електроенергії ваша родина споживає протягом доби. Скільки це коштує? Про­ведіть аналогічні розрахунки за місяць, рік. З’ясуйте, які домашні електроприлади споживають найбільшу кількість електроенергії. Як програма енергозбереження може бути реалізована у вашій оселі? Запропонуйте заходи щодо енергозбереження «соціогеографічний практикум» (Додаток 7 ).

2.9. Запропонуйте учням вправу «Географічний крос» для узагальнення вивченої інформації (Додаток 8).

3. Підсумкова частина
3.1. Підводить підсумки уроку, запитайте учнів, чи вдалося досягти очікуваних результатів.
3.2. Запропонуйте учням провести самооцінювання своєї діяльності на уроці (Додаток 9).
3.3. Прокоментуйте домашнє завдання:опрацювати відповідний текст підручника, вивчити терміни і поняття, написати твір-есе «Заходи подолання енергетичної кризи, що відбувається останніми роками в Україні».
ДОДАТОК 1

Географічна гра «Знайди пару – визнач галузь»

 Запитання: • Продукція цієї галузі має високу собівартість, є основою енергетики та видобувається у двох басейнах на сході та заході України. (Вугільна)

 • Ця галузь є розвинутою на півночі країни в умовах надмірної зволоженості. (Торфова)

 • Ця галузь забезпечує власні потреби України в даному виді палива тільки на 20 – 25 %. (Газова)

 • Найбільші підприємства цієї галузі розташовані в Лисичанську, Кременчуці та Херсоні. (Нафтопереробна)

 • Набільшим родовищем цієї галузі є Бовтиське родовище в Кіровоградській області. (Сланцева)

 • Продукція цієї галузі імпортується Україною та часто перевозиться танкерами, аварії яких призводять до екологічних бід.  (Нафтова)

 • Продукція даної галузі використовується як сировина в ядерній енергетиці. (Уранова)


ДОДАТОК 2

«Структура Паливно-енергетичного комплексу України»


ДОДАТОК 3Картки із завданнями для груп

Знаючи галузевий склад електроенергетики, визначте принцип дії кожного типу електростанцій, на що вони орієнтуються під час розміщення, позитивні та негативні моменти використання різних типів електростанцій і представте виконану роботу для всього класу, користуючись підручником та додатковими джерелами інформації.Теми для виконання завдання

Група 1. Характеристика теплової електроенергетики (ТЕС)

Група 2. Характеристика атомної енергетики (АЕС)

Група 3. Характеристика гідроенергетики (ГЕС)

Група 4. Характеристика альтернативних електростанцій

Зразок картки №

з/п

Пункти плану
1

Принцип дії

2

Орієнтація

3

Географія розміщення

(найбільші електростанції)


4

«+» та «—» використання, рішення щодо подальшого використання


ДОДАТОК 4

Інформація про різні типи електростанцій
Основні характеристики різних типів електростанцій

Тип електростанції

Назва найбільших з ЕС

Переваги

Недоліки

ТЕС (І група)

Вуглегірська,

Запорізька,

Криворізька,

Луганська,

Придніпровська,

Бурштинська,

Зміївська


швидко будувати;

використовують усі види палива.
дуже забруднюють повітря;

повільно уводяться в експлуатацію.АЕС (ІІ група)

Запорізька,

Південноукраїнська,

Рівненська,

Хмельницьканевелика кількість палива;

дешева енергія;

менше забруднюють навколишнє середовище


будівництво дороге;

проблеми розміщення відходів;

можливі катастрофічні наслідки експлуатації.ГЕС (ІІІ група)

Дніпровська,

Дністровська,

Кременчуцька,

Канівська,

Київська


дешева електроенергія;

екологічно чистідороге будівництво;

водосховища затоплюють родючі землі;

сповільнюють течію річок («цвітіння» води)


Нетрадиційні: ВЕС, СЕС (ІV група)

Кіровоград СЕС

Донузлавська ВЕС,

Новоазовська ВЕС


екологічно чисті;

використовують невичерпні джерела енергіїдороге будівництво;

потребують певних умов

Основні теплоелектростанції України

Назва

Місцезнаходження

Область

Потужність

Паливо

Бурштинська ТЕС

Бурштин

Івано-Франківська

2300 Мвт

Рядове вугілля, природний газ, мазут

Вуглегірська ТЕС

Світлодарськ

Донецька

3600 Мвт

98% вугілля марки ГСШ, 2% газ

Добротвірська ТЕС

Добротвір

Львівська (належить Ренату Ахметову)

600 Мвт

Рядове вугілля, для підсвітки і розпалювання котлів – газ, мазут

Запорізька ТЕС

Енергодар

Запорізька

3600 Мвт

Вугілля марки Г, ДГ, мазут, газ (1%)

Зміївська ТЕС

Зміїв

Харківська

2175 Мвт

Природний газ, вугілля, мазут

Криворізька ТЕС

Зеленодольськ

Дніпропетровська

2820 Мвт

Рядове вугілля, мазут, газ

Ладижинська ТЕС

Ладижин

Вінницька

1800 Мвт

Рядове вугілля, природний газ (0,6%), мазут

Луганська ТЕС

Щастя

Луганська

2400 Мвт

Вугілля

Придніпровська ТЕС

Дніпропетровськ

Дніпропетровська

2400 Мвт

Газ, вугілля

Слов'янська ТЕС

Слов’янськ

Донецька

800 Мвт

Вугілля, мазут, газ (4%)

Старобешівська ТЕС

Старобешеве

Донецька

1725 Мвт

Антрацит (найкращий сорт вугілля), газ

Трипільська ТЕС

Українка

Київська

1800 Мвт

Антрацит, газ, мазут

Зуївська

Зугрес

Донецька

1245 Мвт

Вугілля


Атомні електростанції України

Назва АЕС

Місцезнаходження

Потужність МВт

Хмельницька

Нетішин

2 000

Південноукраїнська

Южноукраїнськ

3 000

Рівненська

Кузнецовськ

2 835

Запорізька

Енергодар

6 000


Основні гідроелектростанції України

Назва ГЕС

Потужність МВт

Географія

Дніпровська

1 529,6

Запоріжжя

Дністровська-1

702,0

Новодністровськ,Чернівецька обл.

Кременчуцька

625,0

СвітловодськКіровоградська обл.

Канівська

444,0

КанівЧеркаська обл.

Київська

408,5

Вишгород, Київська обл.

Дніпродзержинська

352,0

Дніпродзержинськ

Каховська

351,0

Нова КаховкаХерсонська обл.

Дністровська-2

40,8

НагоряниВінницька область

Теребля-Ріка

27,0

Поблизу с. Нижній Бистрий Закарпатська область


Найбільші сонячні електростанції України

Область

Найближчий населений пункт/ Назва сонячної електростанції

Потужність, МВт

Закарпатська

Виноградів

25

Київська

Богуслав

42

Київська

Ірпінь/ Sunshine City

30

Кіровоградська

Кіровоград

125

Крим

Митяєво

31,55

Крим

Охотнікове

82,65

Крим

Ключі/Перове

105,56

Львівська

Яворів-1

57,5

Миколаївська

Березанка

52,9

Миколаївська

Вознесенськ

29,307

Одеська

Болград

34,14

Одеська

Дунайська

43,14

Одеська

Староказаче

42,95

Одеська

Лиманська

43,44

Одеська

Приозерне

54,8

Херсонська

Нова Каховка

120

Херсонська

Новоолексіївка

50

Херсонська

Каїрка

37,5

Херсонська

Новотроїцьке

30


Найбільші вітрові електростанції України

Назва

Розташування

фактична потужність, МВт

Берегова ВЕС

Лазурне

12

Ботієвська ВЕС

Приморський Посад

200

Донузлавська ВЕС

Новоозерне

17,2

Сакська ВЕС

Криловка

20,8

Лутугінська ВЕС

Лутугіне

25

Новоазовська ВЕС

Безіменне

79,3

Останинська ВЕС

Зелений Яр

25

Очаківська ВЕС

Дмитрівка

37,5

Старосамбірська ВЕС

Старий Самбір

13,2

ДОДАТОК 5

Особливості паливно-енергетичного балансу України

Паливно-енергетичний баланс – це співвідношення виробництва різних видів палива й енергії та їх використання(витрати).

Для того щоб обчислити паливно-енергетичний баланс, різні види палива, що мають неоднакову теплотворну здатність, пе­реводять у так зване умовне паливо (у. п.). Відомо, що теплота згоряння різних видів палива неоднакова, тому для одержання од­накової частки енергії потрібна різна кількість паливної сировини.

Теплота згоряння різних видів палива


Паливо

Теплота згоряння 1 кг палива, ккал.

Тепловий коефіцієнт

Нафта

10,5

1,5

Газ

10,4

1,5

Кам’яне вугілля

7,0

1,0

Буре вугілля

3,0

0,4

Сланці

2,1

0,3

Торф

3,4

0,5

Теплоту згоряння 1 кг умовного палива визначено в 7 тис. ккал., а тепловий коефіцієнт дорівнює 1. Дані про окремі види па­лива множать на відповідний тепловий коефіцієнт. У розрахунках приймають також, що 1 кг умовного палива дорівнює в середньо­му 2 кВт·год електроенергії з урахуванням ККД електростанцій.

Цінність паливного ресурсу залежить не тільки від калорій­ності, а й від можливостей його використання, витрат на видо­буток. Найбільш ефективними є нафта і газ, бо їхнє видобування, транспортування трубопроводами обходяться більш дешево, ніж інших паливних ресурсів. Також до ефективного палива належить уран.

Таким чином, висококалорійні види палива — нафта, газ, уран і кам’яне вугілля. Торф, сланці, буре вугілля — малокалорійні види палива, їх невигідно перевозити на далекі відстані, тому їх використовують у місцях видобутку (місцеві види палива).

Вид палива

Дерево

Вугілля

Нафта

Уран

Енергія, отримувана від одного кілограма палива

1 кВт.год

3 кВт.год

4 кВт.год

50 000 кВт.год

При економічній оцінці будь-якої технології енерговиробництва необхідно враховувати повні зовнішні та соціальні витрати, зокрема екологічні ефекти для паливного циклу, вплив на суспільство (в т. ч. на зайнятість, здоров’я тощо) у локальному, регіональному та глобальному вимірах.

Якщо враховувати лише експлуатаційні та фінансові витрати, то найдешевшими є ядерна енергія та природний газ. Якщо брати до уваги ще й зовнішні витрати, то найпривабливішою стає ядерна енергія.Повна вартість виробництва електроенергії у центах євро за кВт.год

Технологія

Зовнішні витрати

Фінансові витрати

Загалом

Вугілля

2,0

5,0

7,0

Нафта

1,6

4,5

6,0

Газ

0,36

3,5

3,9

Вітер

0,22

6,0

6,2

Гідроенергія

0,22

4,5

4,7

Ядерна енергія

0,24

3,5

3,5


ДОДАТОК 6

Виступ «міністра енергетики і вугільної промисловості»
(орієнтовний текст, який учень може взяти за основу, а може використати власні джерела)

Електроенергетика це галузь промисловості, яка забезпечує електрифікацію господарства та побутові потреби населення на основі виробництва й розподілу електроенергії. Електроенергетика посідає провідне місце в енергетиці країни. Вона є матеріальною основою науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях суспільного виробництва. Як галузь промисловості електроенергетика включає тепло-, гідро-, атомні електростанції та електростанції на так званих альтернативних джерелах енергії (вітрової, сонячної), електричні та теплові мережі. Усі електростанції України об’єднано в енергосистему за допомогою ліній електропередач.

Електроенергетика є базовою галуззю економіки України. У порівнянні з іншими галузями промисловості працює найбільш стабільно, хоча за останні шість років випуск продукції знизив­ся на 20 % (за даними діаграми «Виробництво електроенергії за 2011–2016 рр.»). Ця тенденція спричинена руйнуванням електричних мереж та інфраструктури внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Також проблемою електроенергетики є те, що поклади дефіцитного вугілля знаходяться  в тому регіоні, який контролюється бойовиками, і більше ніде в Україні вугілля антрацитової групи не видобувається. Тому для повноцінної роботи електростанцій Україна змушена імпортувати вугілля дефіцитних марок.

Також до проблем електроенергетики належить те що понад 90% всіх встановлених потужностей — знаходяться за межами граничного моторесурсу, а понад 60% — взагалі за межами кордонів фізичного зносу. Це спричинено тим, що велика кількість електростанцій побудована в 60-70 роки. І потребує негайної модернізації.Тому для вирішення проблем в електроенергетиці України необхідно:

 • застосування високоефективного парогазового обладнання;

 • проектування ТЕС для нового будівництва;

 • виведення з експлуатації і демонтаж неефективних і екологічно небезпечних енергоблоків та іншого застарілого обладнання ДРЕС та ТЕЦ;

 • будівництво нових енергоблоків на існуючих ТЕС з використанням нових технологій і обладнання.

 • продовження реконструкції і модернізації існуючих електростанцій із заміною котлоагрегатів;

 • впровадження високоефективних газоочисних установок на ТЕС;

 • будівництво комплексів «шахта — ТЕС»;

 • будівництво енергогенеруючих установок на базі нових технологій спалювання вугілля;

 • збільшення потужностей на ГЕС + ГАЕС, а також введення в експлуатацію нових гідроелектростанцій;

 • Підвищення рівня безпеки АЕС, які вимагають докорінної реконструкції автоматизованої системи управління технологічними процесами, системи діагностики, введення додаткових систем безпеки, проведення комплексу робіт щодо надійності і безпеки експлуатації, модернізації протипожежних систем та ін..;

 • Створення ядерно-паливного циклу в Україні на базі передових технологій, який забезпечить гарантовану незалежність АЕС від імпорту ядерного палива і знизить потреби України в його закупівлі

Одним з перспективних шляхів вирішення проблеми виходу з енергетичної кризи є залучення до паливно-енергетичного балансу України нетрадиційних поновлюваних джерел енергії (енергія сонця, вітру та ін.).

Оцінка потенційних можливостей використання цих видів енергії на території України свідчить, що їх запаси досить значні. Широке впровадження і використання енергії нетрадиційних джерел може дати до 1800 млрд. кВт • год. електроенергії на рік. Використання нетрадиційних джерел енергії дає змогу покращити екологічну обстановку в регіонах, замінити і зекономити дефіцитне паливо, вирішити певні соціально-економічні проблеми сільської місцевості, які не мають централізованого енергопостачання, тощо. Географічне положення України дозволяє розвивати усі напрями нетрадиційної енергетики, і особливо використання енергії вітру, сонця, геотермальної, біомаси.«Виробництво електроенергії за 2011–2016 рр.»Структура виробництва електроенергії за типами електростанційДОДАТОК 7

Заходи щодо енергозбереження «соціогеографічний практикум»

Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами енергетичної політики більшості країн світу. Досвід розвинених країн і власний досвід України вказує на необхідність державного регулювання процесів енергозбереження та проведення цілеспрямованої державної політики. Завдяки цьому: • знизяться обсяги необхідного імпорту енергоносіїв (це особливо важливо, бо при зростанні економіки потреби в енергоносіях зростатимуть);

 • завдяки економії коштів на імпорті енергоносіїв з’явиться можливість оновлення підприємств та впровадження нових технологій;

 • технологічне переоснащення виробництв сприятиме зменшенню обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище (в умовах сучасної екологічної ситуації в країні це взагалі є дуже важливим, окрім того, за відповідного розвитку подій може з’явитися можливість торгівлі квотами);

 • підвищиться конкурентоспроможність вітчизняних товарів, бо зменшиться частка енергії в собівартості продукції;

 • відбудеться відстрочення термінів вичерпання вітчизняних невідновлювальних енергоносіїв;

 • з’являться також інші переваги, що пов’язані із соціальними стандартами, з поліпшенням міжнародного іміджу країни.

Заощаджувати електроенергію важливо й у власних оселях. Для цього потрібно:

 1. Вимикати світло, якщо ніхто не знаходиться у кімнаті.

 2. Використовувати енергоефективні лампочки. Варто встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, які не містять шкідливих речовин.

 3. Датчики руху – можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна.

 4. Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».

 5. Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще – вимикати взагалі штекер з розетки.

 6. Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора.

 7. Холодильник та морозильник варто тримати в чистоті, без льоду та снігу, регулярно розморожуйте ці прилади. Треба стежити за тим, щоб дверцята були щільно закритими.

 8. Охолоджуйте їжу перед тим, як поставити її в холодильник. По-перше, гаряча каструля змусить холодильник працювати інтенсивніше, а по-друге, вона нагріє інші продукти, і вони можуть зіпсуватися.

 9. Оптимальна температура в холодильнику – від нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно до температури на кухні та кількості продуктів.

 10. Прості побутові речі часто зберігають значну кількість газу та електроенергії. Наприклад, холодильник повинен розташовуватися подалі від плити, нагрівача, колонки чи бойлера, а сучасні пристрої для приготування їжі, наприклад, мультиварки, дають змогу готувати 2-3 страви одночасно , що зберігає як газ, так і електроенергію.

 11. Використовуйте НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити – вони працюють швидко та економічно.


ДОДАТОК 8

Географічний крос

 1. Традиційними типами електростанцій в Україні є ….. (Теплові, атомні, гідравлічні)

 2. Найбільшим споживачем електроенергії є ….. (Промисловість)

 3. Найпотужнішою атомною електростанцією в Україні та Європі є …. (Запорізька)

 4. Найбільшим виробником електроенергії в Україні є тип електростанцій …. (ТЕС)

 5. Акумулюють енергію та віддають її в період «пікових» навантажень електростанції …. (ГАЕС)

 6. Альтернативними типами електростанцій в Україні є ….. (Вітрові та сонячні)

 7. Вуглегірська електростанція належить до ….. (Теплових)

 8. Кременчуцька ГЕС побудована на річці …… (Дніпро)

 9. Найбільша кількість ТЕС розташована у …. (Донбасі)

 10. Найзабезпеченішим електроенергією містом України є ….. (Запоріжжя)

 11. Теплові електроцентралі (ТЕЦ), крім електроенергії забезпечують населення ….. (Теплом та гарячою водою)

 12. За умови відмови від нафти та природного газу, як палива на ТЕС, вугілля в Україні вистачить на …. (400 років)


ДОДАТОК 9

Картка самооцінювання

1. Чи сподобалась вам робота саме з тими джерелами інформації, з якими ви працювали?


2. Чи складною була аналітична робота?
3. Чи були ви активним учасником навчального процесу?
4. Чи вдалося вам висловити власну думку?
5. Чи збулися ваші очікування щодо уроку?
Каталог: Doku
Doku -> Інформації для проекту Мета уроку: засвоєння знань про технологію аналізу та компо­нування інформації для проекту, формування вмінь компонувати інформацію в процесі проектування виробу та складання реферату
Doku -> Навчальний матеріал Естетика
Doku -> План виховної роботи
Doku -> К-сть годин
Doku -> Законодавча процедура в Україні
Doku -> План роботи Іванівської
Doku -> Концепція загальної середньої освіти
Doku -> Правила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт

Скачати 172.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка