Електроенергетика УкраїниСкачати 93.29 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір93.29 Kb.
Кругла Н.Я.

Тема: Електроенергетика України
Мета: дати уявлення про електроенергетику України, розміщення великих електростанцій, ліній електропередач; показати проблеми енергосистеми України; формувати вміння і навички складання секторних діаграм на основі аналізу статистичної інформації; розвивати самостійне мислення; формувати активну життєву позицію.

Обладнання: карта паливної промисловості й електроенергетики України, атласи, підручники.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку:

  1. Організаційний момент

  2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Бесіда. Які галузі входять до складу ПЕК?

Які галузі складають приходну частину ПЕБ?

Які галузі складають видаткову частину ПЕБ?

У якій частині України, на ваш погляд, більше споживається паливно-енергетичних ресурсів? Чому?  1. Вивчення нового матеріалу.

  1. Значення електроенергетики для господарства. Електроенергетика – галузь промисловості , яка виробляє і постачає різним галузям господарства електроенергію, що є рушійною силою сучасного побуту людини. Вона є базовою галуззю розвитку економіки, робота практично кожної ланки господарства без неї неможливо. Сучасне виробництво – це різноманітні механізми, основою яких є електродвигуни і мікропроцесори.

  2. Історичні відомості про розвиток галузі в Україні.

Перший випадок використання електроенергії в Україні пов'язують з 1878р., коли інженер О.П. Бородін обладнав токарний цех київських залізничних майстерень чотирма електричними ліхтарями. У 1888р. було встановлено перше електричне освітлення в саду (тепер стадіон "Динамо" у Київі), а у 1890 запрацювала перша електростанція, що освітлювала міський театр та Хрещатик. Уже в 1940 р. діяли 173 електростанції загальною потужністю 3,13 млн*КВт, а у 1991 потужність електростанцій становило 54,4 млн*КВт.

Запитання.

Як ви думаєте, які умови необхідні для розвитку і роботи галузі? Багато передумов.Основну роль відіграють: транспорт, будівельний комплекс, машинобудування, паливна промисловість, невиробнича сфера.

В Україні створений замкнутий цикл в енергетичному машинобудуванні, накопичений величезний науково-технічний потенціал, створена сучасна система підготовки кадрів. Виробництво електроенергії в Україні у 1990р. становило біля 300 млрд. кВт на рік (країна входила в десятку найбільших виробників у світі).

Розглянемо структуру галузі.

Структура електроенергетики


Електроенергетика

Електронний

транспорт

(мережа ліній електропередач)

Теплоенергетика

Гідроелектро-

енергетикаНетрадиційні

способи одержання електроенергіїАтомна

енергетикаТеплова

енергетикаРічкові

системи


АЕС

ТЕС (ТЕЦ)

ВЕС,

геотермальні,геліотермальні, приливніОрієнтація на споживача

(енергоємні виробництва)Орієнтація на джерела палива (басейни вугільні нафтогазові, нафто і газопроводи)

Орієнтація на місцеві умови

Електростанція – підприємство, що виробляє електричну енергію (в окремих випадках теплову). Залежно від джерела енергії розрізняють теплові (працюють на твердому, рідкому, газоподібному паливі), атомні (використовують уран або інші радіоактивні елементи), гідравлічні (використовують енергію водного потоку), сонячні і вітрові.


Робота в групах з картами атласу.

І завдання

І група – розглядає ТЕС

ІІ група – АЕС

ІІІ група – ГЕС

Знайти і показати найбільші теплові електростанції: 1. Донбас: Старобешівська, Курахівська, Слов’янська; 2. Придніпров’я: Придніпровська, Криворізька; 3. Харківська обл.: Зміївська; 4. Київська обл.: Трипільська; 5. Вінницька обл.: Ладиженська. 6. Івано-Франківська: Бурштинська.

Атомні (АЕС): Рівненська (м. Кузнецовськ); Південно-Українська (м. Південно-Українська Миколаївська обл.).; Запорізька (Енергодар); Хмельницька обл. (м. Нетішин); Чорнобильська? (Київська обл.)

ГЕС – на Дніпрі: Дніпрогес, Кременчуцька, Каховська, Дніпродзержинська, Канівська, Київська.

ІІ завдання

Назвіть принципи розміщення електростанцій і установіть відповідність між типом електростанції й способом отримання електричної енергії.1. Теплові електростанції
А. Використовують енергію, що виділяється при розщепленні

атомного ядра2. Гідроелектростанції

Б. Використовують енергію вітру

3. Атомні електростанції

В. Використовують енергію падаючої води

4. Вітрові електростанції

Г. Використовують енергію, що виділяється при спалюванні твердого, рідкого і газоподібного палива

Виробництво електроенергії в Україні за сто років.

Визначимо переваги і недоліки різних типів електростанцій.

Тип станції

Переваги

Недоліки

ТЕС

Відносношвидко будують. Використовують всі види палива.

Дуже забруднюють повітря; гостра проблема з розміщенням відходів.

АЕС

Невелика кількість палива; Відносно дешева енергія. У безаварійному режимі менш забруднюють повітря.

Будівництво дороге. Можливі катастрофічні наслідки аварій.

ГЕС

Дешева енергія. Більш екологічно чисті.

Будівництво коштує дорого. Водосховища затоплюють родючі землі; «цвітіння води»

Розповідь вчителя про енергосистеми

Основою електроенергетики країни є Об’єднана енергетична система, яка здійснює централізоване енергозабезпечення внутрішніх споживачів. ОЕС взаємодіє з енергосистемами сусідніх держав, забезпечує експорт і імпорт електроенергії. До її складу входять 8 регіональних електроенергетичних систем: Дніпровська, Донбаська, Західна, Кримська, Південна, Південно-Західна, Північна і Центральна, зв’язані між собою системоутворюючими і міждержавними лініями електропередачі напругою 750 кВ і 330-500 кВ.

Централізоване виробництво електричної енергії в ОЕС здійснюють 14 найпотужніших теплових і 8 гідравлічних електростанцій, які входять до складу шести державних та приватних акціонерних енергогенеруючих компаній: Західенерго, Центренерго, Дніпроенерго, Київенерго, Донбасенерго, підпорядкованих Мінпаливенерго України, та чотири АС, які входять до складу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

Запитання

У яких частинах України найгустіша мережа ЛЕП? Чому? Назвіть найбільші.

Донбас-Вінниця-Альбертірша

Завдання


Впишіть назви електростанцій, які починаються на літеру «К».

к

р

е

м

е

н

ч

у

ц

ь

к

а

к

р

и

в

о

р

і

з

ь

к

а

к

у

р

а

х

і

в

с

ь

к

а

к

а

н

і

в

с

ь

к

а

к

а

х

о

в

с

ь

к

а

к

и

ї

в

с

ь

к

аСтруктура виробництва електроенергії в Україні за потужністю:

ТЕС, ТЕЦ 57.5%

АЕС 29.6%

ГЕС, ГАЕС 12.4%

СЕС 0.3%

ВЕС 0.2%


Розповідь вчителя

Маючи велику кількість електростанцій в країні постійно зростає дефіцит енергії і зростає її вартість. Серед проблем, що спричиняють дефіцит енергії, недостатнє забезпечення паливом ТЕС. На дефіцит впливає також енергомісткість багатьох галузей господарства. Україна має найбільш енергомістку економіку. Енергомісткість національних підприємств в 4-6 разів вища, ніж США, Японії та країн Західної Європи. Споживання умовного палива на душу населення становить у нас приблизно 6.5 т, тоді як у вищевказаних країнах – 4.2 – 5.5 т.

Висока собівартість електроенергії є тому, що на станціях застаріле обладнання, як у фізичному так і в моральному стані, і на одиницю кВт/год. витрачається дуже велика кількість палива, а також великі втрати при передачі енергії до споживача, існує велика кількість посередників між виробником і споживачем.

Гостро стоїть проблема власності, без вирішення якої неможливо якісно вирішити всі інші проблеми.

Україна постачає електроенергію багатьом країнам Європи, щоб мати тверду валюту для підтримки галузі. І в перспективі може бути в Європі не тільки великим виробником електроенергії, а її експортером.

Розглянемо структуру експорту електроенергії з України за 2005-2010 рр. включно (млн кВт/г): Угорщина – 14104, Молдова – 9229, Білорусь – 7339, Словаччина – 4855, Росія – 4373, Польща – 3489, Румунія – 804.

Україні основними видами енергоресурсів є кам’яне вугілля, нафта, газ, атомна та водна енергія. Останнім часом зусилля вчених і практиків галузі спрямовані на пошук альтернативних екологічно чистих джерел енергії.

Запитання

Які Ви можете назвати нові джерела енергії?

До них відносять: сонячна, вітрова, хвиль, припливно-відпливна. В Україні є певні природні умови для використання альтернативних джерел енергії, а також розвинена науково-технічна база. Цікаво, що першу в світі вітроелектростанцію потужністю 160 кВт споруджено у 1931 у Криму. У 1994 р. в Західному Криму на березі озера Донузлав введено в дію першу чергу ВЕС.

Нині експлуатують Донузлавську, Сакську, Судакську, Тарханкутську ВЕС. На сході Криму, поблизу с. Щолкіне, збудовано першу дослідно-промислову сонячну електростанцію (СЕС). Застосування альтернативних джерел енергій в Україні розпочалось.


Розглянемо які екологічні проблеми існують в електроенергетиці України, як їх можна вирішити?

З експлуатацією різних типів електростанцій пов’язані різноманітні екопроблеми.

ТЕС забруднюють атмосферу, із експлуатацією пов’язана проблема захоронення відходів, загроза аварій, ГЕС стають на перешкоді розвитку рибного господарства, порушують водний баланс річкової системи.

Запитання.

Як ви думаєте, що необхідно зробити, щоб вирішити ці проблеми? Використовувати досягнення вітчизняної та світової науки, яка розробила екологічно чисті технології для всіх типів електростанцій. Незважаючи на те, що вони недешеві, їх необхідно запроваджувати, бо ліквідація наслідків аварій і забруднення навколишнього середовища коштують набагато дорожче.


II. Закріплення знань і вмінь учнів.

Які електростанції є на Україні ?

Які альтернативні електростанції збудовані в Україні?

Назвіть переваги і недоліки електростанцій?Розгадайте кросворд:
1
Е


2 Н
3

Е4

Р
5 Г6Е7

Т8
И


9 К

10А
1. Місто, де побудована Запорізька АЕС. 2. Паливна корисна копалина. 3. Родовище природного газу в Харківській області. 4. Прізвище відомого українського письменника, автора повісті «Борислав сміється», де розповідається про початок видобування нафти в Прикарпатті. 5. Паливна корисна копалина. 6. Перша ГЕС на Дніпрі. 7. Місто, де побудована перша ВЕС. 8. АЕС, яка перетворила державу на зону екологічного лиха. 9. Вугілля високої якості. 10. Найпотужніші електростанції.
V. Підсумок уроку.

VI. Д/З Робота з контурними картами. Нанести основні електростанції.Проблемне питання.

Україна має достатньо високий потенціал виробництва електроенергії на одного жителя (близько 4000 кВт/рік). Чому у нас в Україні відчувається нестача енергії?1. Подумати над запитанням: які типи електростанцій і які були б найефективнішими для нашої області?

2. Які види електростанцій, що використовуються на джерелі енергії, ви запропонуєте побудувати в нашій області? Обґрунтуйте своє рішення.
Каталог: doc -> files -> news -> 626
news -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
news -> Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
news -> Різноманітність плодів. Лабораторна робота №10 "Будова і різноманітність плодів."
news -> Учнівська конференція «Чорнобиль – біль і трагедія України» Мета
news -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
626 -> Методична розробка уроку з бухгалтерського обліку Раїса Ющук викладач бухгалтерського обліку днз «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище»
626 -> Утвердження сили людської думки в оповіданні Роберта Шеклі «Запах думки»

Скачати 93.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка