Елементи імідж-дизайнуСторінка1/3
Дата конвертації19.03.2019
Розмір410 Kb.
#84879
ТипПрограма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ТЕХНОЛОГІЇ
Профільний рівень

1011 класи
Спеціалізація

ЕЛЕМЕНТИ ІМІДЖ-ДИЗАЙНУ

Навчальна програма закладів загальної середньої освіти

2017


Автори:

Сліпкань Світлана Вікторівна – заступник директора Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області;

за редакцією:Юрженка Володимира Васильовича – голови робочої групи із розроблення навчальних програм «Технології 10–11 клас Профільний рівень» для учнів 10–11 класів закладів загальної середньої освіти, професора кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктора педагогічних наук, професора.
Пояснювальна записка

Програма технологічного профілю навчання за спеціалізацією «Елементи імідж-дизайну» призначена для формування ключових і предметної проектно-технологічної компетентностей старшокласників; подальшого свідомого вибору професії імідж-дизайнера або споріднених професій; реалізації проектно-технологічної діяльності в соціально-комунікативній взаємодії з іншими.

Головною метою спеціалізації «Елементи імідж-дизайну» є формування проектно-технологічної компетентності старшокласників, що спрямована на реалізацію їхнього творчого потенціалу, готовність і здатність ефективного пошуку і застосування потрібних знань, умінь, способів діяльності під час створення асоціативного образу людини, свідомого професійного самовизначення, самоідентифікації і самовираження.

Завдання спеціалізації «Елементи імідж-дизайну»

  1. Формування цілісного уявлення про проектно-технологічний тип виробничої культури як універсальної, що необхідна сучасному спеціалісту в будь-якій сфері діяльності.

  2. Усвідомлення важливості значення світу моди і індустрії краси як джерела втілення креативних ідей та розширення галузі мистецтва, популяризації професії імідж-дизайнера в Україн.

  3. Побудова індивідуальних освітніх траєкторій учнів через розв’язання реальних життєвих проблем соціокультурного середовища школи для обґрунтованого вибору майбутньої професії та активної трудової діяльності.

  4. Послідовне оволодіння алгоритмом й операціями проектно-технологічної діяльності з метою формування індивідуального рівня предметної компетентності.

  5. Задоволення професійно-пізнавальних інтересів і потреб для свідомого вибору власного професійного шляху.

Основні підходи до побудови і реалізації змісту навчальної програми за спеціалізацією «Елементи імідж-дизайну»:

Національна спрямованість – формування уявлення про світ краси та індустрію моди в Україні, інтеграція у світовий професійний простір та обмін інноваційним досвідом, вияв і розвиток свідомості та ідентичності через творення асоціативних образів людини.

Компетентнісна спрямованість – надання процесу профільного навчання технологій предметно-діяльнісного, практико-орієнтованого характеру, забезпечення формування ключових, галузевих і предметної компетентностей, досягнення прогнозованих освітніх результатів.

Професійна спрямованість – засвоєння професійних знань та умінь про світ краси та індустрію моди в ринкових умовах; створення умов для об’єктивованої оцінки професійних потреб і можливостей старшокласника.

Культурологічна спрямованість – формування сучасної проектно-технологічної культури учнів на основі мотивації самоактуалізації (реалізації творчого потенціалу в процесі створення асоціативного образу людини), розвиток творчого, креативного мислення, цілісного уявлення про світ моди та краси у єдності його природничого, національного, соціального, виробничого та інших складників.

Методологічна спрямованість – оволодіння методологією проектно-технологічної діяльності, що дає змогу набуття досвіду ефективної організації власної діяльності в умовах повсякденного життя та сучасної індустрії моди та краси, а також соціально й професійно важливих якостей.

Коротка характеристика структури і змісту навчальної програми.

Сучасна індустрія моди та краси в Україні організовується з п’яти компонентів, які між собою взаємопов’язані елементами іміджу. Ці елементи іміджу людини тлумачяться як асоціативний образ людини (проекти), які організовуються для отримання певних якісних результатів зі встановленими рамками часу, витрат засобів і ресурсів.

Такі реалії зумовлюють зміну акцентів технологічної освіти старшокласників для операційної технологічної діяльності з результатом: техніко-технологічні знання, уміння та навички на проектно-технологічну діяльність з прогнозованими результатами: зовнішніми освітніми продуктами – створеними особистісно і соціально значущими асоціативними образами людини, матеріалами особистого портфоліо та внутрішніми освітніми продуктами – індивідуальним рівнем сформованості предметної проектно-технологічної компетентності, яка характеризує готовність і здатність до засвоєння, осмислення і творення галузі мистецтва в Україні, через індустрію моди та краси, відповідальності за результативність і наслідки власної діяльності.

Програма «Елементи імідж-дизайну» розроблена відповідно до концепції змісту технологічної освіти, що відображає соціальний досвід людства в контексті культури організації сучасної індустрії моди і краси на основі проектів як завершених циклів проектно-технологічної діяльності, в якій формується предметна проектно-технологічна компетентність.

Зміст програми забезпечує засвоєння старшокласниками базових знань, умінь, компетенцій створення асоціативних образів людини в індустрії моди і краси, послідовне й поетапне оволодіння процесами організації сучасної індустрії моди і краси на основі структури проектно-технологічної діяльності.

Програма складається з розділів, зміст яких розкриває основні положення елементів імідж-дизайну людини:Вступ.

Розділ 1. Моделювання зачісок.

Розділ 2. Основи мистецтва візажу.

Розділ 3. Художній розпис нігтів.

Розділ 4. Проектування асоціативного образу людини.

Розділ 5. Оцінювання, презентація асоціативного образу людини.

Під час вступу старшокласники ознайомлюються з основними етапами формування індустрії моди і краси в Україні, її історією, напрямками, характеристикою, основними принципами розвитку та професіями задіяними в індустрії, як підґрунтям для розвитку галузі мистецтва, а також з метою, завданнями і змістом програми «Елементи імідж-дизайну» її вивчення, що забезпечує позитивну мотивацію навчання і цілепокладання щодо одержання очікуваних освітніх результатів.Перший розділ програми містить відомості про основи моделювання зачіски, закони композиції, будову і властивості волосся, устаткування перукарень, гігієну та санітарію, які дає можливість учням визначати тип волосся і вибирати засоби стайлінгу для волосся, укладати волосся, моделювати зачіски, вміти користування інструментами, пристосуваннями, які застосовуються при виконанні перукарських робіт, иконувати укладання волосся холодним і гарячим способами, укладання волосся феном, укладання волосся в святкові зачіски, фарбування волосся рослинними фарбниками.

У другому розділі програми учні ознайомлюються з технологією виконання макіяжу, інструментами та матеріалами для візажу, основами стилістики, мистецтва макіяжу, класифікацією і призначенням кожної з груп косметики та засобів по догляду за шкірою обличчя, вимогами виробничої санітарії та особистої гігієни, учні оволодівають прийомами користування інструментами, пристосуваннями, які застосовуються при виконанні макіяжу, набуття практичних навичок виконання різних технік макіяжу та створення індивідуального стилю людини, дотримання вимог санітарії та гігієни, безпеки праці.

Третій розділ програми містить відомості про новітні інформаційні технології у галузі сфери послуг та дизайну, технології виконання манікюрних робіт, обладнання, інструменти та матеріали для манікюру, сучасні напрямки в манікюрній справі, засоби по догляду за шкірою рук, оволодівши якими старшокласники набувають умінь і навичок з прийомів користуватись інструментами, матеріалами, технікою художнього розпису нігтів, які застосовуються при виконанні манікюру, догляду за шкірою рук та нігтів, виконанню масажу, дизайну нігтів, художнього розпису нігтів, дотримання вимог санітарії та гігієни, безпеки праці.

Зміст і структура четвертого і п’ятого розділів програми створюють умови для виконання проектів, реалізації потенціалу культурних форм інноваційних процесів: проектування, тобто виявлення проблем, створення асоціативного образу людини та визначення засобів і способів його створення; технології реалізації, тобто створення спроектованого особистісно й соціально значущого індивідуального образу людини; рефлексії, тобто духовно-ціннісне усвідомлення смислу, основ і наслідків діяльності, самооцінювання, презентація і рекламування освітніх результатів.

Зміст програми, що вибудовується за структурою проектно-технологічної діяльності, має дві форми прояву: реальну і понятійну. З одного боку організація власної проектно-технологічної діяльності забезпечує здатність розв’язувати реальні проблеми, з іншого – для успішного її здійснення потрібно набути відповідні знання про означену діяльність – в поняттях, правилах, нормах, мистецьких традиціях.

У кожному класі учні створюють образ людини відповідно до стилю, напрямку і інновацій в індустрії моди і краси від простих до складних елементів імідж-дизайну.

Програма є відкритою системою, живим організмом, який адаптується до місцевих, національно-регіональних особливостей індустрії моди та краси у галузі мистецтва України, умов профільного навчання конкретного навчального закладу, потреб, інтересів і можливостей старшокласників.

Спеціалізація «Елементи імідж-дизайну» обирається старшокласниками самостійно, що забезпечує формування позитивної мотивації навчання, можливість побудови власної освітньої траєкторії, досягнення й об’єктивоване самооцінювання очікуваних результатів.

Очікується, що старшокласники, які здобудуть сучасну технологічну освіту під час вивчення спеціалізації, належно цінуватимуть мистецтво українського народу, ефективно долучатимуться до соціально-економічного життя країни, будуть здатні ініціювати розвиток індустрії моди та краси, в якій вони братимуть участь на основі сформованої проектно-технологічної компетентності, що забезпечить їхню підприємливість, адаптивність, мобільність і конкурентоздатність на ринку праці.

Програма розрахована на два роки навчання. Відповідно до типового навчального плану в структурі 11-річної школи для вивчення технологічного профілю навчання у 10–11 класах відводиться 6 академічних годин на тиждень, відповідно – 210 годин на рік в кожному з класів. Вивчення кожної теми передбачає виконання практичних робіт.

Побудова програми дозволяє вчителю творчо підходити до її реалізації, самостійно варіювати її структурою, підбирати такі методи і форми проведення занять, які принесуть бажаний результат: лекції, майстер-класи, семінари, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії тощо.У процесі засвоєння змісту курсу передбачене використання різноманітної наочності інформаційно-комунікаційних технологій.

Резерв часу вчитель використовує на свій розсуд, для більш поглибленого вивчення окремих тем і розділів.Під час роботи потрібно звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної праці і санітарно-гігієнічних вимог.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1011 класи
з/п

Назва розділів

Кількість годин

орієнтовна

ЕЛЕМЕНТИ ІМІДЖ-ДИЗАЙНУ. 10 клас

1.

Вступ

6

2.

Розділ 1. Моделювання зачісок

54

3.

Розділ 2. Основи мистецтва візажу

48

4.

Розділ 3. Художній розпис нігтів

38

5.

Розділ 4. Проектування асоціативного образу людини

12

6.

Розділ 5. Оцінювання, презентація асоціативного образу людини

12
Резерв

40
Всього

210

ЕЛЕМЕНТИ ІМІДЖ-ДИЗАЙНУ. 11 клас

1.

Вступ

6

2.

Розділ 1. Моделювання зачісок

54

3.

Розділ 2. Основи мистецтва візажу

48

4.

Розділ 3. Художній розпис нігтів

38

5.

Розділ 4. Проектування асоціативного образу людини

12

6.

Розділ 5. Оцінювання, презентація асоціативного образу людини

12
Резерв

40
Всього

210


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

10 клас
з/п

Розділи, теми

Кількість годин

1.

Вступ. Основні етапи формування індустрії моди і краси в Україні.

Всесвітня історія перукарського мистецтва Історія слов’янської зачіски, її вплив на сучасну стилістику. Національна історія зачіски.

Історія виникнення та розвитку макіяжу.

Історія розвитку манікюрного мистецтва

Всього:

6

2.

Розділ 1. Моделювання зачісокТема 1.1. Основи моделювання зачісокТема 1.2. Устаткування і оформлення перукарень, салонів красиТема 1.3. Будова і властивості волосся, типи волоссяТема 1.4. Засоби по догляду за волоссям їх застосування. Визначення типу волоссяТема 1.5. Засоби стайлінгу для волосся. Характеристика засобів стайлінгу. Практичне використання засобів при моделюванні зачісокТема 1.6. Основи моделювання. Мода, стиль. Композиція зачіски. Закони композиції. Форма. Пропорції. Баланс. Форма голови. Типи обличчя. Індивідуальні риси обличчя. Типи зачісок за формою. Елементи зачісокТема 1.7. Практичне моделювання зачісок. Види укладок, їх вплив на волосся. Технології виконання укладок холодним способом. Плетіння джгутів. Плетіння косичок, кіс, колосків. Технології виконання зачісок на основі джгутів і косичокТематичне оцінюванняВсього:

54

3.

Розділ 2. Основи мистецтва візажуТема 2.1. Функція і будова шкіри. Типи шкіри. Гігієна шкіри Декоративна косметикаТема 2.2. Матеріали та робочі інструменти візажиста. Основні матеріалами для макіяжу. Інструменти для нанесення макіяжуТема 2.3. Основи моделювання. Вивчення форми і фактури обличчя. Кольорознавство. Способи моделювання форм обличчяТема 2.4. Технологія виконання макіяжу. Послідовність виконання класичного та авторського макіяжу. Техніки макіяжу для очейТема 2.5. Основи стилістики. Коротка історія моди. Історичні стилі. Стилізація, інтерпретаціяТематичне оцінюванняВсього:

48

4.

Розділ 3. Художній розпис нігтівТема 3.1. Матеріали і косметичні засоби, що застосовуються у манікюрі. Парфумерно-косметичні товари. Основні види засобів догляду за шкірою рук і нігтів. Допоміжні матеріалиТема 3.2. Особливості догляду за шкірою рук та нігтями. Особиста гігієна рук. Визначення типу шкіри та нігтів. Рекомендації по доглядуТема 3.3. Інструменти для виконання манікюру та їх призначення, зберігання. Сучасні види інструменту. Способи дезінфекції інструментуТема 3.4. Санітарія та гігієна. Захворювання шкіри та нігтів, їх лікування та профілактикаТема 3.5. Дизайн нігтів. Елементарні схеми дизайну нігтів. Різноманітні техніки нігтьового дизайну. Техніка нанесення лаку на нігті. Поєднання кольорів. Художній розпис нігтівТема 3.6. Технологія виконання манікюру. Основні види манікюру. Різноманітності форм нігтів. Сучасні матеріали у манікюрі. Виконання робіт з підпилювання нігтів, придання нігтям форми, згладжування шорсткості на поверхні шкіриТематичне оцінюванняВсього:

38

5.

Розділ 4. Проектування асоціативного образу людиниТема 4.1. Проект як форма організації імідж-дизайну в індустрії моди та краси. Структура проектуТема 4.2. Підготовчо-аналітична стадія проектування асоціативного образу людиниТема 4.3. Технологія створення асоціативного образу людиниТема 4.4. Імідж-дизайн асоціативного образу людиниТематичне оцінюванняТематичне оцінюванняВсього:

12

6.

Розділ 5. Оцінювання, презентація асоціативного образу людиниТема 5.1. Оцінювання і самооцінювання результатів власної проектно-технологічної діяльностіТема 5.2. Оцінювання створеного асоціативного образу людиниТема 5.3. Презентація результатів проектно-технологічної діяльностіТематичне оцінюванняВсього:

12
Резерв часу

40
Разом:

210

Каталог: doc -> files -> news -> 589 -> 58970
58970 -> Програма закладів загальної середньої освіти
58970 -> Програма закладів загальної середньої освіти
589 -> "Ортофосфатна кислота. Якісна реакція на ортофосфат іон "
589 -> Урок природознавства і математики у 4 класі Природознавство. Австралія найсухіший материк. Рослинний і тваринний світ Австралії
589 -> Урок розвитку критичного мислення з української мови 2 клас Тема уроку. Осінь у лісі. Апостроф. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть
589 -> Бердянського державного педагогічного університету методичні матеріали
589 -> Творчо-розвиваючі завдання на уроках зарубіжної літератури Підготувала: вчитель зарубіжної літератури
589 -> Литнянчина Людмила Володимирівна, вчитель фізичної культури, «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» 2017 рік Інтегрований урок
589 -> Тема: Валентність і ступінь окиснення
589 -> Тема. Звуки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка