Естs інформаційний пакетСкачати 15.24 Mb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір15.24 Mb.
#29958
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЕСТS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

2010/2011
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія

Спеціальності:

 • Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: російська мова;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: польська мова;

 • Українська мова і література. Мова і література (англійська);

 • Українська мова і література та історія;

 • Українська мова і література та практична психологія.


Умань – 2010

Декан факультету української філології

Лопушан Тетяна Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент


А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ
Факультет починає свою історію з 1930 як відділення мови та літератури при Уманському інституті соціального виховання. 1992 року підготовку вчителя-філолога відновлено у складі педагогічного факультету. Організаційне виокремлення філологічного факультету відбулося у березні 1994 року. У 2005 році на базі філологічного факультету створено Інститут філології та суспільствознавства, до складу якого входить і факультет української філології. Декан факультету української філології – кандидат філологічних наук, доцент Лопушан Тетяна Володимирівна.

Навчальний процес на факультеті української філології забезпечують такі кафедри: • української літератури та українознавства (завідувач кафедри –кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Наталія Петрівна);

 • української мови (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Полюга Лев Михайлович);

 • практичного мовознавства (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Цимбал Н.А.).

На факультеті навчається майже 450 студентів (стаціонар) за такими спеціальностями: • Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: російська мова;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: польська мова;

 • Українська мова і література. Мова і література (англійська);

 • Українська мова і література та історія;

 • Українська мова і література та практична психологія.

Також вищу освіту здобувають 230 студентів заочної форми навчання за спеціальностями: • Українська мова і література. Спеціалізація: українознавство;

 • Українська мова і література. Спеціалізація: редагування освітніх видань;

 • Українська мова і література та історія.

Факультет готує магістрів за спеціальністю „Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови та літератури”.


Потужний науково-педагогічний потенціал, сучасна матеріально-технічна база, новітні комп’ютерні технології та індивідуалізація навчального процесу, плідна співпраця з вітчизняними й зарубіжними університетами та власні багаторічні традиції дозволяють готувати філологів з належним рівнем фахової підготовки. Широко впроваджуються кредитно-модульна, блочно-модульна, рейтингова системи тощо. До навчального процесу залучаються провідні науковці України: проф. Ф.С. Бацевич, П.Ю. Гриценко, В.В. Жайворонок, А.К. Мойсієнко, Ю.Л. Мосенкіс, Л.О. Симоненко, М.С. Тимошик, В.В. Чумак, В.Ю. Франчук та ін.

На факультеті української філології функціонують Наукове фольклорне товариство імені Гната Танцюри, Наукове студентське лінгвокраєзнавче товариство імені Агатангела Кримського, літературна студія імені М.П. Бажана, десятки інших наукових гуртків і проблемних груп. Працюють майстер-класи: театр пісні (В.В. Семенчук), театр танцю (І.Г. Хлистун), український рушник (Н.С. Мамчур) та ін.

У науково-дослідницькій лабораторії „Етнологія Черкаського краю”, робота якої координується Інститутом народознавства НАН України у місті Львові, розробляється науковий проект „Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на основі етнокультурних традицій українців”. Під керівництвом проф. Н.П. Сивачук на базі лабораторії захищено 4 кандидатські дисертації.

У 2003 році під егідою Інституту української мови НАН України створено Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр, у якому ведуться фундаментальні та прикладні дослідження з діалектології, ономастики та історії мови. З цих проблем уже захищено 4 кандидатські дисертації, проведено наукову конференцію, видруковано 3 збірники наукових праць.

При факультеті діє МАН, аспірантура. Факультет проводить активну виховну роботу, спрямовану на формування професійної, духовної культури студентів.

Для контактів звертатися:

20300 Україна, м. Умань, вул.Садова ,28.

тел: (04744) 3-05-88ауд. 306

Факс:


e-mail:
1. ЕСТS-КООРДИНАТОР ФАКУЛЬТЕТУ

ЕСТS-координатор факультету української філології: кандидат філологічних наук, доцент Хлистун Ірина Валентинівна

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Сьогодні в структурі факультету представлені 3 кафедри: 2 випускаючі (кафедра української мови і кафедра української літератури та українознавства) і 1 загальноуніверситетська кафедра (кафедра практичного мовознавства).

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Історія кафедри починається з 1930 року. З часу заснування кафедра пройшла самобутній шлях розвитку (1971 – предметна комісія при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання; 1976 – кафедра російської і української мов; 1987 – кафедра філології; 1989 – кафедра української та російської мов з методиками їх викладання;1994 – кафедра української філології; 1997 – кафедра української мови).

Кафедру очолювали доц.  І. С.  Лазебний (1971 – 1976 р.р.), доц. М.М. Торчинський (1987 – 2004 р.р.), доц. В. В. Розгон (2004 – 2009). З 1 жовтня 2009 року завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Полюга Лев Михайлович.
Склад кафедри:Полюга Лев Михайлович

доктор філологічних наук, професорРозгон Валентина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент,Жайворонок Віталій Вікторович

доктор філологічних наук, професорМойсієнко Анатолій Кириллович

доктор філологічних наук, професорМосенкіс Юрій Леонідович

доктор філологічних наук, професорФранчук Віра Юріївна

доктор філологічних наук, професорЗелінська Оксана Юріївна

кандидат філологічних наук, доцентКомарова Зоя Іванівна

кандидат філологічних наук, доцентТищенко Тетяна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцентЧеревченко Олександр Миколайович

кандидат філологічних наук, доцентДуденко Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцентКоваль Валентина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцентТорчинський Михайло Миколайович

кандидат філологічних наук, доцентШевчук Інна Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцентГнатюк Анатолій Васильович

доцентДенисюк Василь Вікторович

кандидат філологічних наук, доцентКоломієць Інна Іванівна

кандидат філологічних наук, доцентМолодичук Ольга Андріївна

кандидат філологічних наук, доцентДіц Вікторія Олегівна

кандидат філологічних наук, старший викладачБерезовська Ганна Григорівна

старший викладачВолосожар Софія Миколаївна

викладачПоліщук Леся Борисівна

викладачДавидяк Оксана Миколаївна

викладачРіднева Любов Юріївна

кандидат філологічних наук, доцентАнікіна Інесса Валеріївна

викладачРевук Юрій Олексійович

викладачСинєгуб Ярослава Володимирівна

викладачЧеревченко Вікторія Валентинівна

викладачПанчук Інна Володимирівна

старший лаборантМельник Віта Іванівна

лаборантСекція зарубіжної літератури та російської мови
Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на факультетах:

 • української філології;

 • іноземної філології;

 • початкової освіти;

 • історичному;

 • дошкільної освіти;

 • мистецько-педагогічному факультеті;

 • факультеті соціальної педагогіки та практичної психології..


Основні дисципліни, викладання яких забезпечується кафедрою:

 • сучасна українська літературна мова;

 • вступ до мовознавства;

 • старослов’янська мова;

 • нові інформаційні технології навчання;

 • українська ономастика;

 • історична граматика української мови;

 • методика навчання української мови;

 • історія української мови;

 • стилістика;

 • етнолінгвістика;

 • загальне мовознавство;

 • текстознавство;

 • українська діалектологія;

 • порівняльна граматика східнослов’янських мов;

 • мовні розбори;

 • історична лексикологія та етимологія;

 • давня східнослов’янська мова;

 • лінгвістичний аналіз художнього тексту;

 • інформаційно-комп’ютерні технології;

 • методика викладання української мови у ВНЗ;

 • історія зарубіжної літератури;

 • зарубіжна література;

 • література Великобританії та США;

 • методика викладання світової літератури;

 • методика викладання зарубіжної літератури у ВНЗ;

 • російська література;

 • сучасна російська мова;

 • сучасна російська мова з практикумом;

 • практичний курс російської мови;

 • російська усна народна творчість.


Навчальна діяльність
Кафедра працює за принципами Комплексної програми лінгвістичної і лінгводидактичної підготовки студентів, основне завдання якої – створити усі умови для успішного навчання студентів. В основі цієї програми – блочно-модульна (з елементами рейтингування та диференціації) та кредитно-модульна системи навчання й оцінювання знань студентів.

У рамках Комплексної програми значна увага відводиться самостійній та індивідуальній роботі. Кожен блок навчальної дисципліни включає в себе відповідні завдання і завершується контрольною або самостійною роботою; практикується також виконання інших завдань (індивідуально-дослідні завдання, колоквіуми, реферати, творчі вправи, співбесіди, тести тощо).

Викладачі кафедри забезпечують проходження студентами педагогічної і діалектологічної практик; керують написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію мовних явищ, форми і методи вивчення української мови у середній та вищій школі.
Наукова діяльність

Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: • співпраця з вищими навчальними закладами та науковими установами України, а також із загальноосвітніми школами регіону;

 • функціонування при кафедрі аспірантури, Східноподільського лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру, Студентського наукового лінгвокраєзнавчого товариства імені Агатангела Кримського, наукових гуртків і проблемних груп;

 • участь викладачів і студентів у конференціях різного рангу, предметних олімпіадах та конкурсах.


Виховна робота

У полі зору постійно перебувають такі види виховної діяльності, як робота із засобами мовної інформації (повідомлення про знаменні для кафедри події у місцевих ЗМІ тощо); організація виховних заходів університетського, інститутського і факультетського рівнів з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови і писемності, Дня слов’янської писемності і культури.

.

Контактна інформація:

Черкаська область м. Умань, вул. Садова 28, кімн. 304тел..: (04744) 3-78-96

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА