Етапи побудови інформаційної моделі в різних середовищахДата конвертації23.03.2019
Розмір3.79 Mb.
#85279
ТипУрок

ТЕМА УРОКУ

Етапи побудови інформаційної моделі в різних середовищах.

Алгоритми з повтореннями.

ПЛАН УРОКУ

 • Повторення.
 • Побудови інформаційної моделі в різних програмних середовищах.
 • Он-лайн тестування «Тематична робота з ТЕМ 1 і 2 – оцінювання.
 • Практична робота «Побудова інформаційних моделей».
 • Циклічні алгоритми. Види повторень.
 • Алгоритми з повтореннями в середовищі Скретч.
 • Релаксація.
 • Підсумок уроку та домашнє завдання.

«ДОПИШИ РЕЧЕННЯ»:

1. Спрощене уявлення про реальний об’єкт, процес чи явище називається ...

2. Побудова моделей для дослідження та вивчення об’єктів, процесів та явищ називається...

3. Предметне відображення об’єкта зі збереження геометричних та фізичних властивостей - ...

4. ... - сукупність інформації, яка характеризує властивості та стан об’єкта, процесу чи явища а також їхню взаємодію з зовнішнім світом.

(модель)

(моделювання)

(матеріальна модель)

(Інформаційна модель)

1. У яких формах можна подати інформаційні моделі?

2. Які види інформаційних моделей можуть бути подані з використанням графічних редакторів, редакторів презентацій, текстових процесорів?

Які існують форми алгоритмів з повтореннямиСьогодні на уроці ти дізнаєшся:

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ


Подати інформаційну модель можна

за допомогою різноманітних засобів.

Раніше архітектори, створюючи модель майбутньої будівлі, виконували креслення на великих аркушах паперу, використовуючи креслярські інструменти та олівці (рис. 2.4).

Геологи, створюючи інформаційну модель експедиції, прокладали її маршрут на географічній карті, а розрахунки майбутніх витрат занотовували у вигляді таблиці в зошит.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ


У наш час подання інформаційної моделі можна також виконувати на комп’ютері з використанням різноманітних програмних засобів.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ


Для словесного подання моделей можна використати текстові процесори, для графічного –

графічні редактори.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ


Якщо для дослідження зручно поєднати в моделі текстове та графічне подання, то використовують як текстові процесори, так і редактори презентацій.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ


Структурне подання моделі може бути виконано з використанням діаграм, таблиць або схем у текстових процесорах.

Вибір засобу залежить від того, якою є мета створення моделі та яким способом можна ефективніше відобразити суттєві властивості об’єкта або явища.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Визначити мету створення моделі

Визначити предметну область

Виділити суттєві властивості

Установити взаємозв’язки

Вибрати форму подання інформаційної моделі.

Вибрати засіб подання моделі

Зобразити модель

1

2

3

4

5

6

7

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Побудуємо інформаційну модель океанічних западин для вивчення на уроках географії найглибших западин, їх глибин і розподілу по океанах світу.

1. Мета створення моделі – вивчення океанічних западин та їх розподілу по океанах.

2. Предметна область охоплює всі океани Землі. У різні часи та в різних державах виділяли різну кількість океанів. Міжнародна гідрографічна організація з 2000 року виділяє п’ять океанів. Саме такою будемо вважати предметну область під час побудови нашої моделі. Для створення моделі використаємо дані, отримані з інтернет-енциклопедії Вікіпедія.

3. Суттєвими властивостями об’єктів моделювання є назви западин, їх глибина, належність западин до океанів. Несуттєві властивості – солоність води в западинах, морські мешканці западин, океанічні течії та інші.

4. У моделі суттєвими є взаємозв’язки між западинами та океанами, у яких розміщені ці западини.

5. Виберемо для цієї моделі структурну форму подання у вигляді схеми, яка сприятиме кращому сприйняттю відомостей про суттєві властивості океанічних западин.

6. Зобразити структурну модель можна в текстовому процесорі, який містить засоби для вставлення схем.

7. Як результат отримуємо модель.

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Побудуємо інформаційну модель океанічних западин для вивчення на уроках географії найглибших западин, їх глибин і розподілу по океанах світу.ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Побудуємо інформаційну модель океанічних западин для вивчення на уроках географії найглибших западин, їх глибин і розподілу по океанах світу.ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Побудуємо інформаційну модель океанічних западин для вивчення на уроках географії найглибших западин, їх глибин і розподілу по океанах світу.1

1. Спосіб подання словесної моделі

О

п

и

с

2

2. Обʼєкт, що має властивості іншого обʼєкта , суттєві для дослідження

М

о

д

е

л

ь

3

3. Діяльність людини, спрямована на вивчення властивостей об'єкта навколишнього світу

Д

о

с

л

і

д

ж

е

н

н

я

4

4. Один з видів графічної моделі.

Р

и

с

у

н

о

к

5

5. Один з видів структурної моделі

Т

а

б

л

и

ц

я

6

6. Відмінна особливість, характерна ознака обʼєкта

В

л

а

с

т

и

в

і

с

т

ь

7

7. Один з видів математичної моделі

Ф

о

р

м

у

л

а

8

8. Документ, який використовується для поєднання в моделі текстового та графічного подання

П

р

е

з

е

н

т

а

ц

і

я

9

9. Визначається на першому етапі створення інформаційної моделі

Т

е

м

а

РОЗГАДАЙ КРОСВОРД

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У природі можна спостерігати процеси, які багаторазово повторюються. Так, наприклад, кожного дня Сонце сходить над горизонтом і заходить за горизонт, кожного місяця можна бачити на небосхилі одне й те саме змінення фаз Місяця, кожного року Сонце проходить через одні й ті самі сузір'я - сузір'я Зодіаку та інше.


АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ІІроцеси, які повторюються, називаються циклічннми.Кожний з вас бере участь у циклічних процесах.

Кожного робочого дня в школі уроки й перерви тривають протягом одних і тих самих інтервалів часу.

Так, у школі протягом одного семестру щотижня в одні й ті самі дні відбуваються одні й ті самі уроки згідно з розкладом.

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ІІроцеси, які повторюються, називаються циклічннми.Кожний з вас бере участь у циклічних процесах.

Кожного разу, коли вам потрібно закип'ятити воду в чайнику, ви виконуєте одну й ту саму послідовність дій.

На уроках математики при піднесенні, наприклад, числа 2 до п'ятого степеня потрібно знайти добуток чисел 2 і 2, а потім ще 3 рази помножити попередній добуток на число 2.

25=2*2*2*2*2

5 разів

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

В алгоритмах розв'язування багатьох задач потрібно виконати одну або кілька команд більше ніж один раз.

Для цього такі алгоритми мають містити команди, які визначатимуть, які команди повинні виконатися неодноразово і скільки саме разів.

Задача. У дворі є порожні діжка і відро ємністю 50 л і 10 л відповідно та колодязь (рис. 3.4). Потрібно наповнити діжку водою.

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Узяти відро.

2. Повторити 5 разів

1. Підійти до колодязя.

2. Набрати з колодязя повне відро води.

3. Підійти з повним відром води до ДІЖКИ.

4. Вилити воду з відра в діжку.

3. Поставити відро.Словесна форма

Графічна форма

Загальний вигляд команди циклу з лічильником:Повторити N разів Команди,

де Команди утворюють тіло циклу, a число N задає кількість повторень тіла циклу.Алгоритм, який містить цикл, називається алгоритмом із циклом, або алгоритмом з повторенням.

БАЗОВА СТРУКТУРА ПОВТОРЕННЯ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Типи структур Цикл

цикл з параметром

цикл з передумовою

цикл з післяумовою

Циклічний алгоритм (цикл, структура повторення) — це алгоритм, у якому передбачено повторення деякої серії команд.

За допомогою цієї структури описуються однотипні дії, що повторюються декілька разів.

Такі алгоритми забезпечують виконання довгої послідовності дій, записаних порівняно короткою послідовністю команд.

БАЗОВА СТРУКТУРА ПОВТОРЕННЯ-ЦИКЛ З ПАРАМЕТРОМ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ЦИКЛ З ПАРАМЕТРАМИ (цикл з покроковою зміною аргументу) – це цикл, у якому тіло циклу виконується відому кількість разів, що реалізовано через покрокову зміну параметра.

Цикл з параметром реалізується таким чином.

Параметру циклу надається початкове значення, і з ним виконується тіло циклу. Параметр змінюється на заданий крок, і знову виконується тіло циклу, і так, доки параметр не дістане кінцевого значення


ПЦ:=ПЗ; КЗ; К

Серія

так

ні

БАЗОВА СТРУКТУРА ПОВТОРЕННЯ-ЦИКЛ З ПЕРЕДУМОВОЮ - ПОКИ


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Так

Ні

Умова

Серія

команд

а) У структурі ЦИКЛ-ПОКИ (цикл з передумовою)для виконання вказівки спочатку треба визначити, істинна чи хибна умова. Якщо умова істинна, ТО виконується вказівка серія команд, і знову повертаються до визначення істинності умови.

Якщо ж умова хибна, то виконання вказівки вважається закінченим.

БАЗОВА СТРУКТУРА ПОВТОРЕННЯ-ЦИКЛ З ПІСЛЯУМОВОЮ - ДО


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Умова

Так

Ні

Серія

команд

У структурі ЦИКЛ-ДО (цикл з післяумовою) спочатку виконується серія команд, а потім визначається істинність умови.

Якщо умова хибна, то знову виконується серія команд і визначається істинність умови.

Якщо ж умова істинна, то виконання вказівки вважається закінченим.

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ В SCRATCH


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У мові програмування Скретч цикл можна реалізувати за допомогою чотирьох команд:
 • Що робить спрайт?
 • Як його зупинити?
 • Що можна змінити в даному скипті?
 • Як працює скрипт?

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ В SCRATCH


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розглянемо команду:цикл з лічильником

Використаємо команду Повторити … у програмі для побудови квадрата.


АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ В SCRATCH


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання №1.   Інструктаж з техніки безпеки.

Запишіть та виконайте програму.Відредагуйте програму таким чином, щоб спрайт намалював 4 окремі квадрати.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

http://school1k24.at.ua/Підручник:

Проаналізувати стор. 39-46,

Опрацювати стор. 65-72

Виконати у підручнику

на стор. ст. 72 №6,7Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка