Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етикаСкачати 16.83 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір16.83 Kb.

ЕТИКА БІЗНЕСУ У ФАРМАЦІЇ. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика.

 • Етика підприємництва означає здійснення господарської діяльності, її керівництва, окремого підприємця відповідно до етичних, критеріїв поведінки, соціально відповідальних дій
 • Відомі такі передумови виконання високої культури підприємництва:
 • наявність позитивних прикладів;
 • забезпечення молоді можливості ознайомлення з основами бізнесової діяльності,;
 • створення системи навчання яка б сприяла розвитку підприємницьких нахилів протягом усього періоду формування особистості.
 • У кожній галузі чи сфері підприємницької діяльності існують свої правила поведінки, вони базуються на:
 • 1. Чесності й законопослушності підприємця;
 • 2. Забезпечені високої якості й технічного рівня своєї продукції;
 • 3. Забезпечення безпеки праці;
 • 4.Чесних і порядних відносин з постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій справі.
 • Підприємецьце людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства, нової продукції, нового виду послуг, пропонованих суспільству. Він може володіти невеликою часткою акцій або статутним фондом.
 • Він має пам’ятати і виконувати певні “заповіти”:
 • у своїй діяльності керуватись насамперед інтересами клієнтів;
 • постійно працювати над власним бізнесом, а не в ньому;
 • використовувати дійову рекламу безпосереднього реагування;
 • гарантувати клієнту повне задоволення його потреб;
 • щотижня мати звіт про прибуток і збитки, ніколи не залишатись без готівкових коштів;
 • заохочувати дії, що відповідають інтересам власного бізнесу;

Підприємець

 • Будь-який підприємець, безперечно, повинен уміти професійно вести справу у своїй фірмі. Постійно брати активну участь у задоволенні потреб ринку, щодо нових товарів і послуг за можливо низькими цінами. Це вимагає від нього новаторського підходу до власної діяльності та ретельного обліку витрат виробництва.
 • Дуже важлива професійна репутація підприємця . Для репутації важлива культура мови, манери, одяг, і інтер'єр приміщення.
 • Споживач виконує роль індикатора підприємницького процесу. Підприємець, при планування і організації своєї діяльності ні в якому разі не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, оцінки споживача.
 • Споживач завжди в центрі уваги виробника. Підприємець повинен діяти в унісон з потребами споживача.

Споживач у аптеці

 • Етика відносин зі споживачами:
 • - безпечність товарів (послуг, робіт);
 • - надання інформації про товари і технологію їх виготовлення;
 • - право вибору покупцем товарів);
 • - урахування вимог споживачів;
 • - спонсорування освітніх програм безпечного використання продукції;
 • - поліпшення пакування і маркування;
 • - підвищення споживчої цінності продуктів;
 • - зменшення фальсифікації ЛЗ.
 • Етика відносин зі співробітниками:
 • - відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості;
 • - особливий статус працівників із обмеженою дієздатністю;
 • - охорона здоров'я і техніка безпеки;
 • - навчання і розвиток персоналу;
 • - обговорення кар'єри;
 • - програми оздоровлення і стрес-менеджменту
 • Етика взаємовідносин із конкурентами:
 • - запобігання таємних угод на ринках;
 • - використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв для оцінки конкурентних стратегій;
 • - вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем.
 • Бізнесмен – це людина, яка володіє капіталом, що знаходиться в обороті та приносить прибуток. Він не займає ніякої посади в організації, але володіє її акціями або часткою у статутному фонді.
 • Етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, установленими правилами і традиціями. Крім того, дотримання етики бізнесу робить його більш ефективним і прибутковим, вона допомагає зберегти відданість постійних клієнтів
 • Етичні стандарти бізнесу
 • рівність умов для всіх учасників господарського процесу;
 • не порушення вимог справедливості конкуренції;
 • залежність економічного успіху винятково від таланту, прозорості, знань, а не від обману, насильства та хитрості
 • Бізнесмени, як відомо, у першу чергу — керівники. Та результати підприємницької діяльності в умовах ринку залежать насамперед від якості роботи бізнесмена з працівниками. Найбільш ефективне таке керування, що спрямоване на підвищення ролі трудового колективу. Воно вважається моральним, оскільки базується на моральних основах, на сукупності інтересів, орієнтовано на розвиток людських відносин, у фундаменті яких закладена культура, воля й ініціатива.
 • У сформованих ринкових умовах бізнесмен, повинен дотримуватися етичних вимог, ґрунтуючись на наступних 10 факторах:
 • 1) здатність керувати собою;
 • 2) чіткі особисті цілі;
 • 3) постійний особистий ріст;
 • 4) уміння вирішувати проблеми;
 • 5) винахідливість і здатність до інновацій;
 • 6) висока здатність впливу на навколишніх;
 • 7) знання сучасних управлінських підходів;
 • 8)здатність керувати персоналом;
 • 9) уміння навчати і розвивати підлеглих;
 • 10) формувати і розвивати ефективні робочі групи
 • Управлінська етика - це сукупність правил і форм ділового спілкування з людьми, що дозволяє виразити їм повагу, сприяє встановленню між керівником і підлеглими атмосфери взаєморозуміння, доброго відношення один до одного. Керівник не повинний займатися дріб'язковою опікою, а повинний більше довіряти підлеглим, заохочувати їхню ініціативу. Одним із принципів управлінської етики є справедлива винагорода найбільш успішних співробітників, створення нормальних умов праці, професійного росту співробітників. Мистецтво працювати з людьми — важлива умова й обов'язок керівника.
 • Успішне керівництво нерозривне зв'язано з ефективною комунікацією. Якщо ви не умієте витягти максимум можливого із спілкування з людьми, то вам не вдасться і змусити їх викладатися на роботі в повну силу
 • Ефективність усної комунікації залежить від ряду факторів, у число яких входять, зокрема:
 • підбор слів;
 • стиль спілкування;
 • «сигнали підтримки».
 • Менеджер – це людина, яка направляє роботу інших і несе особисту відповідальність за її результати. Основні професійні вимоги до менеджерів:
 • Концептуальність – це здатність менеджера уявляти діяльність організації в цілому та адаптувати її до умов, які змінюються навичками стратегічного планування та вміння масштабно мислити.
 • Оперативність – це уміння менеджера швидко вибирати найоптимальніший варіант із кількох альтернатив .
 • Аналітичність – це вміння ефективно застосовувати наукові методи аналізу, діагностувати проблему та визначати альтернативне рішення. Комунікабельність – це здатність працювати з людьми, будувати свої стосунки у спілкуванні як всередині організації, так і за її межами. Комунікативність – це вміння передавати свої ідеї та розробки як усно, так і письмово. Освіченість – це певний рівень економічних, психологічних, технологічних, технічних та інших знань
 • Причини неетичної поведінки:
 • - недостатність законодавчої та нормативно-правової бази;
 • - значний обсяг “тіньової” економіки;
 • - конкурентна боротьба, що відсуває на дальній план етичні міркування;
 • - відсутність належного стимулювання етичної поведінки керівників;
 • - загальне зниження ролі етики в суспільстві;
 • Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях:
 • - етичні стандарти (кодекси), які описують загальну систему цінностей, етичні правила, яких мають дотримуватися працівники компанії;
 • - комітети з етики, які роблять повсякденну оцінку практики з позиції етичних вимог.
 • - соціальні ревізії, які проводяться для аналізу й оцінки звітів і програм соціальної відповідальності компанії;
 • - навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> upr ekon -> fd honcharuk -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок
upr ekon -> Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Об'єктивні результати цих видів творчої діяльності людини і є предметом правової охорони
upr ekon -> Рішення при виборі медичними працівниками схем фармакотерапії

Скачати 16.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка