European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка17/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Технология электрической сварки металов и сплавов плавлением /Под ред. Б.Е.Патона . - М.: Машиностроение , 1974, - 768 с./

 2. Акулов А. И., Бельчук А.К., Демьянович В.Г. Технология и оборудование сварки плавлением.- Учебник для ВУЗов.- М.: Машиностроение., 1977-432 с.

 3. Справочник сварщика ./ Под ред. В.В. Степанова - 4-е изд., перераб. и доп., - М.: Машиностроение, 1982, -560 с.

 4. Шебеко Л.П. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированой сварки: Учебник для сред. ПТУ - М.: Высшая школа 1986,- 276 с.

 5. Гуревич С.Н. Справочник по сварке цветных метал лов.- К. Наукова думка, 1990. – 512 с.

6. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Практикум з електрозварювання. Навчальний посібник. ВДТУ, 2002р.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва матеріалів, Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань, Термодинаміка і теплові процеси зварювання, Теорія зварювальних процесів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, та посібник для виконання лабораторних робіт.

1. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Практикум з електрозварювання. Навчальний посібник. ВДТУ, 2002р.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни. Розрахунок режимів зварювання.

 1. Виготовлення електродів. Технологічні характеристики.

 2. Техніка зварювання стикових і кутових швів у різноманітних положеннях.

 3. Застосування підкладок і інших пристосувань для формування шва.

 4. Оцінка зварюваності розрахунковими методами й іспитами на технологічних пробах і машинах.

 5. Технологія зварювання сталей і кольорових металів у різноманітних сполученнях.

 6. Технологія зварювання біметалів і композиційних матеріалів.


Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Зварювання тиском

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

9 (ЛС)
Лекції (год)

24

2

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

24

2

Семінари (год)


КП (КР) трим


РГР


СРС (інд. заняття)

96

8

Всього (год /кредитів)

144/4
Екзамен (трим)

9
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.16

Лектор: Осадчук Андрій Юрійович, ст. викладач

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. .(8-0432) 598-678.
МЕТА: надання майбутнім спеціалістам знання з вибору и застосуванню технологічних методів зварювання тиском за умови забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів, енергії та високої продуктивності праці.
ПРОГРАМА:

Теорія утворення суцільного з’єднання при різноманітних способах зварювання тиском. Основи технології зварювання тиском. Обладнання для зварювання тиском, основи його конструювання, виготовлення та експлуатації.БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Амигуд Д.З., Шебеко Л.П. Лабораторные работы по оборудованию и технологии контактной электросварки. – М.: Машиностроение 1967. – 148с.

 2. Кабанов Н.С. Сварка на контактных машинах. – М.: Высшая школа, 1985.- 270с.

 3. Кочергин К.А. Контактная сварка. – Л.: Машиностроение, 1987. – 24с.

 4. Николаев Г.А., Ольшанский И.А. Специальные методы сварки. М.: Машиностроение, 1975. – 248 с.

 5. Руге Ю. Техника сварки. Справочник. – М.: Машиностроение 1984. – 550 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 14 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Креслення, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, Опір матеріалів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з”єднань, Теоретичні основи електротехніки, теорія зварювальних процесів, Зварювання плавленням.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни. Домашня робота – розрахунок режимів зварювання тиском.

 1. Методи регулювання зварного струму в машинах електроконтактного зварювання. Перемикачі ступенів. Контактори та регулятори. Пневмо-, електро-,гідроапаратура управління вузлами машини.

 2. Апаратура для контролю режимів зварювання тиском.

 3. Особливості параметрів режиму зварювання різних металів і сплавів: мало вуглецевих, середньо-і високо вуглецевих, неіржавіючих, жароміцних й інших легованих сталей; чавуну; алюмінію, міді й їхніх сплавів.

 4. Стикове зварювання типових виробів:стержнів, труб, рейок, складаного інструмента, ободів коліс та ін..

 5. Техніко-економічні показники стикового зварювання.

 6. Особливості вибору параметрів режиму зварювання різних металів і сплавів: мало вуглецевих, середньо вуглецевих, неіржавіючих, жароміцних та ін. легованих сталей; міді, нікелю та їхніх сплавів; алюмінію, магнію, титана та їхніх сплавів.

 7. Техніко-економічні показники рельєфного зварювання

 8. Техніко-економічні показники шовнового зварювання.

 9. Контактне зварювання струмом високої частоти:

 10. з індуктивним нагрівом;з кондуктивним нагрівом.

 11. Дугопресове зварювання

 12. Техніко-економічні показники холодного зварювання.

 13. Холодне зварювання в процесі обробки металів тиском (волочіння, прокатування , екструзія).

 14. Газопресове зварювання, загальні відомості. Сфера застосування

 15. Принцип дії верстатів для зварювання тертям. Ультразвукове зварювання. Його сутність і різновиди.

 16. Сфера застосування.

 17. Ливарне зварювання тиском. Його сутність. Сфера застосування.

 18. Ковальське зварювання. Його сутність. Сфера застосування.


Екзаменаційна методика: Іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Термодинаміка та теплові процеси зварювання

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (ОС)
Лекції (год)

14

1

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

16

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

24

2

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Екзамен (трим)

7
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.09

Лектор: Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. .(8-0432) 598-678.
МЕТА: надання майбутнім спеціалістам знання з організації оптимальних теплових процесів при зварюванні.
ПРОГРАМА:

Начала термодинаміки. Характеристичні функції. Диференціальне рівняння теплопровідності та методи його розв’язку. Розповсюдження тепла в обмежених тілах. Класифікація зварювальних джерел тепла, схематизація температурних полів. Аналітичні розв’язки типових випадків теплових процесів зварювання. Теплова ефективність проплавлення.БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Теория сварочных процессов / Под ред. В.В.Фролова. - М.: Высшая
  школа, 1988. - 560 с.

 2. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. 2-е изд. -
  М.: Высшая школа, 1977. - 392 с.

 3. Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика и теплопередача. - М.:
  Высшая школа, 1988. - 479 с.

 4. Алабовский А.Н., Константинов С.М., Недужий И.А. Теплотехника
  / Под ред. С.М.Константинова. - К.: Вища школа. - Головное изд-во, 1986. -255с.

 5. Лабораторний практикум з дисципліни "Технічна термодинаміка" укладачі М.Н. Чепурний, С.Й. Ткаченко. -Вінниця. -ВДТУ. -1994. -с. 39.

 6. Багрянский К.В., Добрыгина З.А., Храпов К.К. Теория сварочных процессов. - Харьков, 1968. - с. 503.

 7. Резников А.Н., Резников Л.А. Тепловые процессы в технологиче-
  ских системах: Учебник для вузов. - М.: Машиностроение, 1980. -
  288с.

 8. Головинцев А.Г., Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика и теплопередача. -М. -Машиностроение. -1981.

 9. Арнольд Л. В., Михайловский Г.А. Техническая термодинамика и
  теплопередача, -м. -1979.


 10. Бэр Г.Д. Техническая термодинамика.-М.-1982.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти проходять два модульних контроля, на яких пропонується декілька варіантів однакової складності, що охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.
ПЕРЕДУМОВИ: Хімія, Фізика, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів, Опір матеріалів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з”єднань, Теоретичні основи електротехніки, Теорія зварювальних процесів, Зварювання плавленням.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

 1. Термодинамічний метод.

 2. Фізична термодинаміка.

 3. Робоча діаграма.

 4. Функції процесу та стану

 5. Закон деградації енергії.

 6. Теплопровідність при стаціонарних і нестаціонарних режимах.

 7. Наближені методи розв'язку задач теплопровідності.

 8. Експериментальні дослідження теплопередачі.

 9. Термічний цикл і швидкість зміни температури.

 10. Закони розподілу температур при різних джерелах теплоти.Екзаменаційна методика: іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Триботехніка і основи надійності машин

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: третій


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

9 (ЛС)
Лекції (год)

38

3

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

14

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

60

5

Всього (год /кредитів)

126/3,5
Екзамен (трим)

9
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.14

Лектор:Заболотний Сергій Антонович, к.т.н., ст. викладач.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. .(8-0432) 598-678.
МЕТА: навчити студентів розробляти і виконувати заходи по підтриманню і відновленню роботоздатності і ресурсу техніки з мінімальними затратами.

ПРОГРАМА: Надійність та довговічність машин. Зношування та ресурс роботи, їх оцінка. Прогнозування ресурсу машин і конструкцій. Шляхи підвищення надійності. Термінологія триботехніки. Робочі поверхні деталей та їх контактування. Шершавість. Види тертя. Механізм зношування пар тертя металевих і неметалевих поверхонь, розподіл зносу по поверхні деталей. Стадії зношування. Види зношування робочих поверхонь. Зв’язок опору втомі деталей з тертям та зношуванням. Матеріали для деталей тертя. Способи підвищення зносостійкості деталей.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка