European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка19/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учебник для вузов. В.Н. Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. – М-М.: Металургия, 1987, - 792 с.

 2. Кузнецов В. Д., Пащенко В. М. Фізико-хімічні основи створення покриттів. - К.: НТУУ „КПІ, 1999.”

 3. Мовчан Б.А., Малашенко И.С. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме (Под ред. Б.Е. Патона) – Киев: Наукова думка: 1989, - 232

 4. Донской А.В., Клубникин В.С. Электронно-плазменные процессы и установки в машиностроении. – Л.: Машиностроение, 1989, - 222с.

 5. Кулик А.Я., Борисов Ю.С., Мнухин А.С. Газотермическое напыление композиционных порошков. – Л.: Машиностроение, 1990, - 199с.

 6. Хасуй А., Моригаки О. Наплавка и напыление. – Машиностроение, - 1990, - 239 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 6 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 17 тижні.

Оцінювання знань формується на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу. На основі результатів колоквіумів та лабораторного практикуму студент отримує оцінку іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Опір матеріалів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань, Триботехніка та основи надійності машин.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи інженерії поверхні деталей машин і механізмів"для студентів бакалаврського напрямку - 6.0923 - “Зварювання” спеціальності - 7.092303 – “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій” /Уклад. А. Ю. Осадчук, О. П. Шиліна - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 27 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

 1. Сплави на основі заліза й графіту, бронзи і графіту, алюмінію й графіту Закони та механізми дифузії. Механізм поверхневої дифузії.

 2. Характеристики структурних складових сталі й чавуну та їхній вплив на роботу вузлів тертя.

 3. Поверхневий шар і методи його очищення.

 4. Адгезія і її роль в триботехнічних процесах.

 5. Методи визначення геометричних геометричних характеристик і шорсткості поверхонь.

 6. Зміцнення поверхонь деталей машин пластичним деформуванням.

 7. Дрібоструменевий та відцентрово-кульковий наклеп.

 8. Зміцнення обкаткою.

 9. Отримання поверхні з завданим регулярним мікрорельєфом.

 10. Зміцнення вібруючим роликом і чеканкою.

 11. Методи захисту поверхонь від корозійних процесів.

 12. Термічна, хіміко-термічна обробка поверхонь. Регулювання якості й твердості поверхні хіміко-термічною обробкою й методами пластичної деформації.

 13. Електроіскрове зміцнення поверхонь.

 14. Плазмове напилення.


Екзаменаційна методика: іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Матеріали для напилення, наплавлення та трибоматеріалознавство

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

20

1,2

Всього (год /кредитів)

54/1,5
Екзамен (трим)

10
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.18

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент,

Осадчук Андрій Юрійович, ст. викладач21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з трибоматеріалознавства та вибору й застосуванню матеріалів для наплавлення та наплавлення заготовок деталей машин за для забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів та високої продуктивності праці і полягає у пізнанні природи та властивостей триботехнічних матеріалів, а також способів зміни їхніх властивостей для найбільш ефективного використання в заданих умовах експлуатації.
ПРОГРАМА:

Задачі та значення курсу. Зношування та його види. Закономірності зношування. Основи трибоматеріалознавства Зносостійкі матеріали та їхня класифікація. Матеріали з високою твердістю поверхні. Умови антифрикційності. Принцип Шарпі. Металеві матеріали (бабіти, бронзи, латуні, антифрикційні чавуни). Неметалеві матеріали, термореактивні та термопластичні полімери (анід, капрон, фторопласт). Комбіновані матеріали. Матеріали, що отримано методами порошкової металургії.

Металокерамічні матеріали. Пористі сплави на основі заліза й графіту, бронзи і графіту, алюмінію й графіту. Сплави на основі заліза, міді й інших матеріалів (просочені різними пластмасами). Вуглецеві й графітопластові матеріали. Природні та штучні мінерали, як антифрикційні матеріали.

Фрикційні матеріали. Залежності коефіцієнту тертя від структури матеріалу, його теплопровідності, теплостійкості

Матеріали для наплавлення й їхня класифікація. Матеріали для електродугового наплавлення. Електродний дріт. Порошкова стрічка. Електродна стрічка Флюси та захисні гази, що використовуються для наплавки.

Матеріали, що застосовуються для ручного дугового наплавлення.

Порошкові матеріали для наплавлення. Матеріали для індукційного наплавлення.

Матеріали, що використовуються для газотермічного наплавлення.

Матеріали для напилення. Матеріали для електродугового напилення. Матеріали для газотермічного й плазмового напилення.

Матеріали, що використовуються для катодного напилення.БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Материаловедение. / Б. Н. Арзамасов, И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов и др. /Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова – М.: Машиностроение, 1986. – 384 с.

 2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М. : Машиностроение, 1990. – 528 c.

 3. Лахтин Ю. М., Леонтьева в. П. Материаловедение. – М.: машиностроение, 1990– 493 с.

 4. Гуляев А. П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1987. – 647 с.

 5. Тылкин М. А. Справочник термиста ремонтной службы. - М.:Металлургия, 1991.- 648 с.

 6. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. И. В. Крагельского, В. В. Алисина. - М.: Машиноcтроение, 1988

 7. Худокормова Р. Н., Фунштейн Я. Н., Рищев И. А. Металловедение и термическая обработка металлов (лабораторные работы). / Под ред. Л. С. Ляховича – Минск: Вышэйш. школа, 1991. – 192 с.

 8. Наплавочные порошковые ленты и проволоки. Справочник / П. В. Гладкий, И. А. Кондратьев, В. И. Юматова, А. П. Журра. – Киев.: Техника, 1991. – 36 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 8 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 17 тижні.

Оцінювання знань формується на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На модульних контролях пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу. На основі результатів колоквіумів та лабораторного практикуму студент отримує оцінку іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається усно. Завдання містять три теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Опір матеріалів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з'єднань, Технологія та обладнання для наплавлення, Триботехніка та основи надійності машин.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики та матеріали СРС.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

 1. Характеристики структурних складових сталі й чавуну та їхній вплив на роботу вузлів тертя.

 2. Підвищення зносостійкості термічною та хіміко-термічною обробкою.

 3. Порівнювальна оцінка властивостей підшипникових сплавів. Втомлювальна міцність, опір зношуванню, сумісність елементів пари тертя, задиростійкість. Вибір підшипникових сплавів.

 4. Металокерамічні матеріали. Пористі. Сплави на основі заліза, міді й інших матеріалів (просочені різними пластмасами). Вуглецеві й графітопластові матеріали.

 5. Природні та штучні мінерали, як антифрикційні матеріали.

 6. Флюси та захисні гази, що використовуються для наплавки.

 7. Матеріали, що застосовуються для ручного дугового наплавлення.

 8. Матеріали, що використовуються для газотермічного наплавлення.

 9. Матеріали, що використовуються для катодного напилення.


Екзаменаційна методика: іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону

Дисципліна: Технологія та обладнання для напилення.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

34

2

Практичні заняття (год)

17

1

Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

10
РГР

-
СРС (інд. заняття)

22

1,3

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (трим)

10
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.20

Лектор: Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надання знань необхідних:

 1. для розробки та удосконалення технології напилення покриття з різноманітними властивостями;

 2. для розрахунків та проектування обладнання і устаткування для газотермічного та вакуумного нанесення покриття;

 3. самостійно користуючись базами даних ЕОМ, технічною та довідковою літературою обирати матеріал для напилювання, оцінювати орієнтовний хімічний склад напиленого шару.


ПРОГРАМА:

Технологічні процеси газотермічного та вакуумного методів напилювання покриття. Газополуменеве, детонаційне, електродугове та плазмове нанесення покриття.

Обладнання та устаткування яке використовується для здійснення цих методів напилювання покриття. Вибір технологічних параметрів напилювання при виготовленні та відновленні деталей машин та апаратів.

Технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття. Засоби та технологічні особливості вакуумно-конденсаційного напилювання термічним випаровуванням, вибуховим розпиленням матеріалу, іонним розпиленням та реакційним напилюванням матеріалу.

Обладнання для вакуумно-конденсаційного напилювання, його основні елементи та їх класифікація.

Охорона праці та техніка безпеки при виконанні газотермічного та вакуумно-конденсаційних методів нанесення покриття.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учебник для вузов. В.Н. Анциферов, Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. Под ред. Митина В.С.- М. -: Металлургия, 1990, - 792 с.

 2. Хасуй Ащуси. Техника напыления / Пер. с япон. - М.: Машиностроение, 1995, 288 с.

 3. Мовчан Б.А., Малашенко И.С. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме / Под ред. Б.Е. Патона - Киев: Наукова думка: 1983, - 232 с.

 4. Ройк И.Л., Колтунова Л.Н., Федосов С.Н. Нанесение защитных покрытий в вакууме. - М.: Машиностроение, 1991, 37 с.

 5. Борисов Ю.С., Харламов Ю.А.,Сидорченко С.Л., Ардатовская Е.Н. Газотермические покрытия из порошковых материалов. - Киев: Наукова думка, 1990, 544 с.

 6. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічна обробка матеріалів. Навчальний посібник. ВДТУ, 2004.

7. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічні методи напилювання покрить. Навчальний посібник. ВНТУ, 2006

 1. Шиліна О.П., Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Вакуумно – конденсаційне напилювання покрить. Навчальний посібник. ВНТУ, 2006


ПЕРЕДУМОВИ: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Фізика; Хімія; Фізико-хімічні основи виробництва металів; Основи обробки металів; Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань; Деталі машин і основи конструювання; Теорії зварювальних процесів і зварювальні джерела живлення; Триботехніка і основи надійності машин; Основи інженерії поверхні, Основи газодинаміки та тепломасо переносу при напиленні, Матеріали для напилення, наплавки та трибоматеріалозравство.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 8 лабораторних і практичних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 9 та 17 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних та практичних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики, методичні посібники для проведення лабораторних робіт.


 1. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічна обробка матеріалів. Навчальний посібник. ВДТУ, 2004.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Роль значення і властивості матеріалів ( пластичних мас, композиційних матеріалів та інш.) в сучасних методах газо термічного напилення.

 2. Вибір параметрів технологічного процесу для високочастотного та детонаційного напилення.

 3. Методи розрахунку конструкції пальників для газополуменевого напилення.

 4. Галузь застосування вакуумних методів напилення.

 5. Особливості підготовки поверхні під вакуумнокондесаційне напилення.

 6. Електронно-променева та лазерна обробка.

 7. Ультразвукова обробка, її фізична сутність та сфера застосування.

 8. Сутність металевого, іонного і ковалентного типів зв’язку.

Курсова робота, що включає розробку технологічного процесу напилення виробу (вказується які його характеристики, розміри, вимоги до властивостей поверхні). Для цього обрати раціональний спосіб нанесення покриття (газополуменевий, елктродуговий, плазмовий і т.ін.), матеріали для напилення (дріт, стрижень, порошок, марки, розміри),обладнання, інструменти, розрахувати параметри режиму напилення, розробити карту технологічного процесу.
Екзаменаційна методика: Іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Основи охорони праці

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

9

0,5

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

10

0,5

Всього (год /кредитів)

36/1

2

Екзамен (трим)

10
Залік (трим)КОД:

НПД.01

Лектор: Терещенко Олександр Петрович, к.т.н., доцент

21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7; Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГ), кафедра менеджменту в будівництві, охороні праці та безпеці життєдіяльності, корпус 3; кімната 3407; тел.: 8-0432-598-252
Мета: Формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у виробничій сфері, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
ПРОГРАМА: Загальні та правові питання охорони праці. Виробнича санітарія та гігієна. Техніка безпеки. Основи пожежної безпеки.
БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях. К. Н. Ткачук и др. К., Техника, 1991.

 2. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1995. — 448 с.

 3. Бондаренко Є,А.,Якубович

 4. Пчелинцев В. А. й др. Охрана труда в строительстве.- М.: Высш. шк., 1991.-272с.

 5. Павлов С.П.,Губонина З.И. Охрана труда в приборостроении. М. Высш. шк., 1990.-216с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти отримують оцінки при виконанні лабораторних робіт та проходять один модульний контроль, де пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання курсу (письмове опитування).
ПЕРЕДУМОВИ: Необхідні загальні знання, отримані в курсах фундаментальних дисциплін: Математики, Фізики, Хімії та знання правових дисциплін.
Методичне забезпечення: використовуються навчальні посібники:

 1. Сердюк В.Р. Збірник законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці (державні органи влади ). - Вінниця, 1995. - 232 с.

 2. Дрончак В.О.,Терещенко О.П., Штефан Б.П Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Вінниця, ВДТУ, 2001 ч.2.

 3. В.П.Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Вінниця, ВДТУ, 2000 ч.І.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Виносяться, головним чином, теми, за якими виконються лабораторні роботи, тобто викладені у методичних вказівках

[2, 3].
Екзаменаційна методика: Усний іспит за призначенням.Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд.1211, тел. 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Безпека життєдіяльності

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

10 (ОС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

9

0,5

Лабораторні заняття (год)

-
Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

10

0,5

Всього (год /кредитів)

36/1

2

Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

10
КОД:

НПД.03

Лектор: Терещенко Олександр Петрович, к.т.н., доцент.

21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7 Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГ), кафедра менеджменту в будівництві, охороні праці та безпеці життєдіяльності, ; корпус 3; кімната 3407; тел.: 8-0432-598-252
Мета: Формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем безпеки людини у виробничій сфері, побутовому та навколишньому природному середовищі, визначення та оцінки ризику, методів і засобів забезпечення відповідних умов навколишнього середовища, дій в умовах надзвичайних ситуацій.
ПРОГРАМА: Небезпеки та ризики .Система "людина-життєве середовище". Навколишнє природне середовище, методи та засоби його захисту. Надзвичайні ситуації, дії людини в умовах надзвичайних ситуацій.
БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Джигирей В.С.Житецький В.И., БЖД, Львів, Афіша, 2000.

 2. Желібо Е.П.,Заверуха Н.М.,Зацарний В.В., БЖД, Київ, Каравела, 2001.

 3. Щедрій Я. І. „Безпека життєдіяльності", Львів 1997.

 4. Пістун І. П. „Безпека життєдіяльностї", Суми, Унїверситетська книга, 2000.

 5. Лапін В.М. БЖД людини, Львів, Київ, Знання, 1999.

 6. БЖД под ред. Белова С.В.,М.В.школа, 1999.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом семестру студенти отримують оцінки при виконанні лабораторних робіт та проходять один модульний контроль, де пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання курсу (письмове опитування).
ПЕРЕДУМОВИ: Необхідні загальні знання, отримані в курсах фундаментальних дисциплін: Математики, Фізики, Хімії та знання правових дисциплін.
Методичне забезпечення: використовуються навчальні посібники

 1. Кобєвнік В.Ф. та ін.,БЖД ч.1,2, ВЗДТУ, 1999.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Виносяться, головним чином, теми, які поглиблено вивчаються на практичних роботах.
Екзаменаційна методика: Диференційований усний залік за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд.1211, тел. 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Дисципліна: Економіка підприємства

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

24

1,5

Практичні заняття (год)

8

0,5

Лабораторні заняття (год)

8

0,5

Семінари (год)КП (КР) трим

11
РГР


СРС (інд. заняття)

32

2

Всього (год /кредитів)

72/2
Екзамен (трим)

11
Залік (трим)КОД:

НПД.23

Лектор: Кузєвич Лілія Олександоівна., асистент кафедри ЕПОВ

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут менеджменту, екології, економічної та екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК), факультет інформіційного, промислового та спортивного менеджменту (ФШСМ), кафедра економіки промисловості та організації виробництва,

тел. 598-333.
МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: докладне вивчення питання формування та використання ресурсів підприємства – персоналу, матеріальних та нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів, а також організації та регулювання діяльності підприємства, формування фінансово-економічних результатів й загальної ефективності виробництва в сучасній системі господарювання підприємств.

Основне завдання дисципліни ’”Економіка і організації виробництва” – вивчення прояву економічних закономірностей при оволодінні знаннями зі слідуючих розділів: 1. Основи підприємницької діяльності.

 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

 3. Результати та ефективність виробництва.

 4. Організація виробництва.


ПРОГРАМА: Поняття економіки як науки. Предмет і метод курсу. Актуальні проблеми розвитку економіки України на сучасному етапі. Підприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Основи обліку активів і пасивів підприємства. Капітал та виробничі фонди підприємства. Кадри на підприємстві. Промислово-виробничий персонал підприємства. Продуктивність, нормування, мотивація та оплата в сучасних умовах господарювання. Сукупні витрати й ціна на продукцію в ринкових умовах. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Особливості обліку фінансових результатів. Організація виробництва. Методи та суспільні форми організації. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Інвестиційні ресурси підприємства. Особливості інноваційних процесів на виробництві. Ефективність виробництва. Антикризова система господарювання.
БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Закон України “Про власність”// Нове законодавство України. Випуск 2.К.,1992р.

 2. Закон України “Про підприємства України”// Нове законодавство в Україні 3.К. 1992р.

 3. Закон України “Про оплату праці”// Відомості Верховної Ради України, 1995р., №17.

 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Галицькі контракти, 1998р., №1, 2.

 5. Економіка підприємства: підручник / за гл. Редакцією С. Ф. Покропивного – вид. 2-ге, перер. та доп.-К.:КНЕУ, 200, -528с.

 6. Бойчик І. М., Хаів П. С., Економіка підприємства.- Львів:в-во “Спалом” – 2000-212с.

 7. Вихрущак В. П., Тирпак І. В., Економіка нових форм господарювання. – Тернопіль: Збруч, 1998.-120с.

 8. экономика предприятия: Задачи. Ситуеции. Решение: учеб. пособие /Е.Ф. Покропивный, А.С. Федонин и др. –К.: Знание-Пресс, 2001.-343с.

 9. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.-Житомир: ЖІТІ, 2000.-608с.

 10. Козловський В.О. Основи підприємства. Практикум. Навчальний посібник.-Вінниця: ВДТУ,2002-118с.

 11. Козловський В.О. Практикум з дисципліни “Система технологій”/В.: ВДТУ,1997.-65с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Для перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу проводяться наступні контрольні заходи:

 • колоквіум (завдання складають у вигляді білетів, які містять теоретичні та практичні питання виченого курсу);

 • курсова робота (виконується згідно індивідуального завдання, яке видає керівник);

 • іспит (усний, завдання складають у вигляді білетів, які містять теоретичні та практичні питання виченого курсу).


ПЕРЕДУМОВИ: Математика, Основи ринкової економіки, Основи економічних теоній, Історія України.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: протягом лекцій студентам видається методична література з актуальних питань.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Курсова робота “Економічне обгрунтування створення підприємства різних форм власності”. (СРС – 30год.)
Екзаменаційна методика: Іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Електроніка і схемотехніка

Факультет: АРВ

Статус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11(ВС)
Лекції (год.)

17

1

Лабораторні заняття (год.)

7

0,4

Практичні заняття (год.)


Семінари (год)


РГР


СРС

30

1,8

КП (КР) (год)


Всього (год/кредитів)

54/1,5

3,2

Екзамен (трим)


Залік (трим)

10
КОД:

НПД.12
Лектор: Пішенін Володимир Олексійович, к.т.н., доцент,.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого виробництва,

тел. (8-0432) 598-523.

МЕТА: Опанування схемотехнікою простих промислових електронних пристроїв, а також знайомство з елементною базою мікропроцесорної техніки та фізикою її функціонування.
ПРОГРАМА:

Особливості напрямку розвитку сучасної промислової електроніки.. Мікропроцесори, їх можливості у керуванні технологічними процесами та обладнанням. Основні визначення.

Електричні властивості p-n переходу у напівпровідниках. Структура напівпровідникових пристроїв. Найпростіші схеми випрямлячів. Стабілітрони. Фізичне явище, на основі якого засноване використання стабілітрона. Визначення фотодіода. Визначення оптрону. Використання оптронів. Визначення поняття "Випрямляч". Однопівперіодна схема. Двопівперіодна схема випрямляча. Мостова схема випрямляча. Використання діодів в блоках живлення.

Транзистори. Тиристор. Різновиди тиристорів.і їх класифікація та позначення, структура та схеми використання

Основні терміни та визначення в мікроелектроніці. Плівкова технологія виготовлення інтегральних мікросхем. Конструктивні оформлення мікросхем. Лінійні (аналогові) та цифрові (логічні) інтегральні мікросхеми.

Принципи і елементи оптоелектроніки. Джерела (випромінювачі) світла в оптоелектроніці. Фотоелектронні прилади та індикатори. Оптичні лінії зв'язку. Оптоелектронні індикатори.

Електронні підсилювачі. Елементарні каскади підсилення. Каскади попереднього підсилення. Вихідні каскади підсилення. Операційні підсилювачі. Структурні схеми операційних підсилювачів.
БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Скаржепа В.А. и др. Электроника и микросхемотехника : Лабораторный практикум —К.: Выща шк., 1989.

 2. Основы промышленной электроники. Руденко В.С. и др. К.: Вища шк., 1985.

 3. Токхейм Основы цифровой электроники — 1988.

 4. Пішенін В.О., Коц І.В., Нікітіна Н.В. Електроніка і мікропроцесорна техніка. Частина 1. Елементна база промислової електроніки. Навчальний посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2001. — 67 с.

 5. Пішенін В.О. Електроніка і мікропроцесорна техніка. Частина 2. Основи схемотехніки. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2003. — 67 с.

 6. Пішенін В.О., Нікітіна Н.В. Електроніка і мікропроцесорна техніка, частина 1. Лабораторний практикум. — Вінниця: ВНТУ, 2004. —71 с.

 7. Микроэлектронные устройства автоматики / п. ред. А.А. Сазонова В.Г. — 1991.

 8. Королёв Г.В. Электронные устройства автоматики — 1991.

 9. Электронные промышленные устройства / Васильев В.Г. — 1991.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом 11-го триместру студент повинен виконати 5 лабораторних робіт та скласти 2 письмових колоквіуми на 9-му та 17-му тижні за результатами вивчення матеріалу за тематикою лекцій та СРС.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, та захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку із заліку, або складає його на загальних підставах. Для контролю використовуються тестові комп'ютерні системи контролю знань. Залік складається усно. Письмові колоквіуми розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна "Електроніка і схемотехніка" базується на знаннях таких дисциплін, як: Інженерна і комп'ютерна графіка, Фізика, Математика, Електротехніка, Інформатика, Теорія зварювальних процесів, Зварювальні джерела живлення, Зварювання плавленням, Технологія та обладнання напилення, Електронні та іонні технології напилення та відновлення, Комп'ютерне моделювання технологічних процесів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: На кафедрі та в бібліотеці університету студент отримує методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та навчальні посібники і рекомендовану літературу.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

Структура напівпровідникових пристроїв.

Найпростіші схеми випрямлячів.

Стабілітрони.

Різновиди тиристорів.і їх класифікація та позначення, структура та схеми використання

Конструктивні оформлення мікросхем.


Екзаменаційна методика: Усний диферінційований залік за призначенням. Для контролю використовуються тестові комп'ютерні системи контролю знань.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Автоматичне керування зварюванням

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)


КП (КР) трим


РГР


СРС (інд. заняття)

38

2

Всього (год /кредитів)

72/2
Екзамен (трим)

11
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.17
Лектор: Гайдамак Олег Леонідович, ст. викладач, к.т.н.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надання майбутнім спеціалістам знання з метою автоматизації зварювальних процесів та отримання зварювальних з”єднань з необхідними властивостями при найвищих техніко-економічних показниках без безпосередньої участі людини.
ПРОГРАМА:

Системи автоматичного керування (САК) і регулювання (САР): узагальнені схеми, показники динамічних і статичних властивостей. Об’єкти і завдання керування при дуговому, шлаковому, променевому, точковому і стиковому контактному зварюванні: типові локальні регулятори. Розробка систем керування зварювальними процесами.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка