European credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050504 Зварювання Вінниця – 2012 pСторінка20/25
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.62 Mb.
#12357
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Автоматизация сварочных процессов / Под ред. В.К. Лебедева, В.П. Черныша. – К.: Вища шк. Главное издательство, 1996. – 296 с.

 2. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением./ Под ред. акад. Б.Е. Патона. М.: Машиностроение, 1994. – 768 с.

 3. Справочник сварщика. / Под. ред. В.В. Степанова. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение. 1992.-560с.

 4. Новиков И.И. Термическая обработка металлов. М.: Металургия, 1990. – 480с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 8 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Математика, Опір матеріалів, Інженерна та комп’ютерна графіка, Теорія зварювальних процесів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

1. Регулювання рівня металевої та шлакової ван.

2. Термодатчики.

3. Індукційні датчики.

4. Інформаційно вимірювальні системи параметрів процесу єлектрошлакового зварювання.

5. Керування процесом ЕШЗ мундштуком, що плавиться за частотою модуляції зварювального струму.

6. Керування дозуванням флюса та розкислювачив при ЕШЗ довгих швів.

7.Саморегулювання дуги з електродом, що плавиться.

8. Системи автоматичного регулювання дугового зварювання.

9. Системи керування формуванням та геометричними розмірами зварних швів.


Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

24

2

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

49

3

Всього (год /кредитів)

90/2,5
Екзамен (трим)

11
Залік (трим)

-
КОД:

НПД.22
Лектор: Савуляк Валерій Іванович, професор, д.т.н.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання з вибору й застосуванню технологічних методів ремонтного виробництва за умови забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів, енергії та високої продуктивності праці.
ПРОГРАМА:

Загальна схема і особливості технологічного процесу ремонту машин. Основні вимоги на дефектацію. Способи визначення технічного стану деталей. Нормативно-технологічна документація. Основи вибору оптимальних варіантів технологічних процесів ремонту та відновлення. Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей машин та апаратів. Механічна обробка відновлених деталей. Механізація та автоматизація ремонтного виробництва.БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Авдеев М.В., Воловик В.Л., Ульман И.С. Технология ремонта машин иоборудования.-Агроиздат.-1996.

 2. Воловик ЕЛ. Справочник по востановлению деталей.- М. -Колос.-1991.

 3. Технология ремонта атомобилей //под ред. Л.В. Деххтеринского.-М.-Транспорт.-1989.

 4. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3 кн. Кн.3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. – К. : Вища шк., 1994 – 599 с.

 5. Мірошник В. О., Фабровський Є. М. Ремонт меліоративних і будівельних машин. Практикум. -Київ. –Виша школа. -1995.

 6. Молодик Н.В., Зенкин А. С. Востановление транспортной техники: справочник. -М. -Машиностроение. -1989.

 7. 0.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А. Я. Поліський та ін. Ремонт машин.- К.- Урожай.-1994.

 8. О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А. Я. Поліський та ін.Практикум з ремонту машин. -К. - Урожай.-1995.

 9. Тельнов Н.Ф., Бадаров Е.И. Ремонт машин. - Москва. -Агропромиздат. -1992.

 10. Токаренко В.М. Технологія автодорожного машинобудування і ремонту машин. Курсовий проект. - Київ. -Виша школа. -1992.

 11. Ульман И.Е. Ремонт машин. -Москва. -Колос. -1990.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 9 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Опір матеріалів, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань, Теорія зварювальних процесів, Зварювання плавленням, Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики,
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: самостійне вивчення розділів курсу відповідно до програми дисципліни.

 1. Технологія ремонту деталей машин і механізмів як прикладна наука.

 2. Інструментальні методи дефектації. Класифікація видів дефектів.

 3. Етапи розробки технологічних процесів ремонтного виробництва.

 4. Типізація технологічної документації.

 5. Фізичні основи очистки деталей.

 6. Якість ремонту і система управління які стю.

 7. Прогресивні методи відновлення та зміцнення деталей машин.

 8. Використання технологічних процесів порошкової металургії при ремонті.

 9. Суперфінішна обробка відновлених деталей.

 10. Анодно-механічна обробка.

 11. Техніко-економічні показники використання уніфікації технологічних процесів.

 12. Автоматичні комплексні лінії ремонтного виробництва.

 13. Агрегатно-модульні системи.

 14. Роботизовані комплекси ремонтного виробництва..

 15. Прогнозування якості ремонту по величині технологічних показників.

 16. Оптимізація показників якості.

Теми курсових проектів: Технологічні процеси відновлення деталей машин різного типу.
Екзаменаційна методика: Іспит за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону


Дисципліна: Технологічні процеси комплексів зміцнення та відновлення.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

17

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

38

2

Всього (год /кредитів)

72/2
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

11
КОД:

НПД.23
Лектор: Гайдамак Олег Леонідович, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА: надати майбутнім спеціалістам знання технологічних процесів комплексів зміцнення і відновлення для забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів та високої продуктивності праці; розвиток умінь на цій основі розробляти та ефективно застосовувати ці технологічні процеси на виробництві.
ПРОГРАМА:

Класифікація технологічних процесів відновлення деталей машин та їх коротка характеристика. Загальні технологічні процеси відновлення деталей у ремонтному виробництві. Класифікація технологічних процесів зміцнення деталей

Типові технологічні процеси відновлення та модифікації поверхні;

Типові технологічні процеси зміцнення поверхонь;

засвоєння методів та прийомів підготовки поверхні до відновлення, модифікації та зміцнення;

засвоєння методів вибору відповідного технологічного обладнання; засвоєння методик розрахунків та прийомів, метою яких є досягнення оптимальних режимів проведення технологічних процесів;

типові технологічні процеси фінішної обробки поверхні та контролю якості.

БІБЛІОГРАФІЯ:


 1. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Вінниця.: Універсум. 2002, 160с.

 2. Голубець В.М. Технологічні методи поверхневого зміцнення металічних конструкційних матеріалів. Львів, 2000. – 175 с.

 3. Сидоров А.И. Восстановление деталей машин напылением и наплавкой. . – М. : Машиностроение, 1987. – 280 с.

 4. А. Хасуй. Техника напыления. . – М. : Машиностроение, 1995. – 280

 5. Меликов В.В. Многоэлектродная наплавка. – М. : Машиностроение, 1988. – 289 с.

 6. Петрунин Н.Е. и др. Справочник по пайке. М. : Машиностроение, 1984. –398с.

 7. Титунин Б.А. и др. Ремонт автомобилей Камаз. М. : Агропромиздат, 1991. –268с.

 8. Денель А.К. Дефектоскопия металлов. М. : Металлургия, 1990. –– 335 с.

 9. Лившиц Л.С., Хакимов А.Н. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений. – М. : Машиностроение, 1989. – 336с.

 10. Макаров Э.Л. Холодные трещины при сварке легированных сталей. – М. : Машиностроение, 1991. –248 с.

 11. Черноиванов В.И., Андреев В.Н. Восстановление деталей с/х машин. М. : Колос, 1991. –350с.

 12. Батилев А.Н. Пособие гальваника-ремонтника. М. : Агропроиздат, 1991. –215с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Дисципліна передбачає два модульних контроля. Протягом триместру студент повинен виконати 10 лабораторних робіт та скласти 2 письмових колоквіумів на 8 та 16 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіуму, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.


ПЕРЕДУМОВИ: Фізика, Хімія, Матеріалознавство та термічна обробка зварних з’єднань, Триботехніка та основи надійності машин, Опір матеріалів, Теорія зварювальних процесів, Зварювання плавленням, Зварювання тиском.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій актуальної тематики.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

1. Технологічні операції наплавлювання.

2. Технологія гартування.

3. Наклепування.

4. Віброгалтовка.

5. ТО і ХТО як самостійні і проміжні технологічні операції

6. Дисперсне зміцнення матеріалів

7. Гальванічні процеси.

8. Механізовані способи наплавлення. Напівавтоматичне та автоматичне зварювання та наплавлення. Наплавлення під шаром флюсу та в середовищі захисних газів.

9. Використання проволоки і порошків.

10. Вібродугове, імпульсно-дугове, широкошарове та електроконтактне наплавлення

11. Електронно-променева обробка поверхні. Поняття про плазмохімічне травлення та полімеризацію у ВЧ-розряді

12. Контроль якості відновлених та зміцнених поверхонь (геометрія поверхні, адгезія, властивості
Екзаменаційна методика: Усний диференційований залік, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція ІнМТ, ауд. 1217, тел.8-0432- 598-404.

Реєстрація на залік: 3 лектором, персонально чи по телефону.


Дисципліна: Контроль якості покриття.

Факультет: АРВСтатус дисципліни: нормативна

Курс: четвертий


Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

11 (ВС)
Лекції (год)

17

1

Практичні заняття (год)

-
Лабораторні заняття (год)

7

1

Семінари (год)

-
КП (КР) трим

-
РГР

-
СРС (інд. заняття)

12

1

Всього (год /кредитів)

36/1
Екзамен (трим)

-
Залік (трим)

11
КОД:

НПД.24
Лектор: Архіпова Тетяна Федорівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ), кафедра технології підвищення зносостійкості, тел. (8-0432) 598-678.
МЕТА:

- ознайомлення з основами аналізу стану робочих поверхонь деталей машин та апаратів при їх експлуатації.

- вивчення особливостей контролю деталей машин та апаратів без їх пошкодження при випробуваннях, дефектуванні та після відновлення.

- вивчення особливостей використання методів металографічного аналізу.

- вивчення методів діагностики робочих поверхонь деталей машин та апаратів в ремонтному виробництві, транспортному та загальному машинобудуванні.
ПРОГРАМА:

Аналіз стану робочих поверхонь деталей машин і апаратів при їх експлуатації. Методи контролю. Виявлення дефектів і ознак руйнування матеріалу. Оцінка умов експлуатації деталей, що працюють в корозійному середовищі. Фактографічний, металоструктурний та хімічний методи аналізу. Механічні випробування.

Сучасні методи діагностування рухомих сполук. Акустична емісія – як метод контролю та діагностики вузлів тертя.

Фактори, які впливають на якість покриття. Причинно-наслідкові зв’язки появи дефектів. Види виробничого контролю покриття. Статистичні методи обробки результатів. Руйнуючий та безруйнівний контроль. Технічні проби, зразки – свідки. Вибір методів та устаткування. Автоматизовані системи. Організація і метрологічне забезпечення контролю покриття на підприємствах.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка