Фармацевтичного факультетуСторінка6/10
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Загальна мета заняття - Вивчити основні види екстремальних станів, причини виникнення та механізми їх розвитку, патогенетичне лікування.
Для цього необхідно (конкретні цілі):

 • Визначати поняття «екстремальні стани», шок/колапс, кома

 • Пояснювати принципи класифікації шокових і коматозних станів.

 • Аналізувати причини і механізми розвитку екстремальних станів.

 • Пояснювати принципи терапії екстремальних станів

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Механізми підтримання артеріального тиску та його регуляція (кафедра фізіології)

 2. Особливості енергетичного забезпечення нейронів головного мозку (кафедра фізіології)

 3. Роль нирок і печінки в підтриманні гомеостазу (кафедра фізіології)Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 1994р., С. 323 – 382.

2. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 518-544.


Перевірка первинного рівня знань.

 1. Показники артеріального тиску в нормі.

 2. Дайте визначення поняття „колапс”.

 3. Назвіть причини виникнення колапсу.

 4. Назвіть види колапсу.

 5. Дайте визначення поняття „кома”.

 6. Назвіть види ком.

 7. Дайте визначення поняття „шок”.

 8. Назвіть види шоку.

 9. Дайте визначення поняття „краш-синдром”.


Еталон відповіді на первинний рівень знань:

Колапсгостра судинна недостатність, що характеризуються падінням судинного тонусу та зменшенням об’єму циркулюючої крові.
Види:

 1. інфекційно-токсичний

- гостре отруєння (СО, ціанідами, ФОС, нітросполуками);

- дія фізичних факторів;

- захворювання внутрішніх органів (перитоніт, гострий панкреатит та ін.);

- алергічні реакції;

- гострі тяжкі інфекційні захворювання (тиф, дизентерія, ботулізм, сибірка, вірусний гепатит, токсичний грип);

2. гіпоксичний

3. ортостатичний

- при швидкому переході з горизонтального положення в вертикальне;

- при швидкій евакуації асцитичної рідини;

- ятрогенний (при неправильному застосуванні нейролептиків, гангліо- блокаторів, симпатолітиків, адреноблокаторів);

- у льотчиків, космонавтів при поверненні на землю.

4. геморагічний

- гостра масивна крововтрата

- виражена плазмовтрата

- водно-електролітні порушення (невгамовна блювота, тяжка діарея, застосування сечогінних засобів).


Патогенез колапсу включає два основних механізми:


 1. падіння тонусу артеріол в результаті дії інфекційних, токсичних, фізичних та інших факторів безпосередньо на судинну стінку, судинно – руховий центр, на судинні рецептори (синокаротидна зона, дуга аорти та ін.);

 2. швидке зменшення маси циркулюючої крові (масивна крово- та плазмовтрата).


КОМА – найвищий ступінь патологічного гальмування ЦНС, що характеризується глибокою втратою свідомості, відсутністю рефлексів на зовнішні подразнення та порушення регуляції життєво важливих функцій організму.

Кома – грізне ускладнення різних захворювань, що суттєво погіршує їх прогноз.

Коми можна систематизувати наступним чином:


 1. коми, обумовлені первинним враженням ЦНС (неврологічні коми):

  • апоплектична кома (при інсультах)

  • епілептична

  • травматична (при черепно-мозкових травмах)

  • коми при запаленнях та пухлинах головного мозку

 2. коми при ендокринних захворюваннях, що обумовлені порушенням метаболізму внаслідок недостатнього синтезу гормонів або надлишкової їх продукції, а також передозування гормональних препаратів:

- діабетична

- гіпокортикоїдна

- гіпотиреоїдна

- гіпопітуітарна

- тиреотоксична

- гіпоглікемічна

3. коми, первинно пов’язані з втратою електролітів, води та енергетичних речовин:

- хлоргідропенічна (невгамовна блювота, стеноз воротаря);

- аліментарно-дистрофічна (або голодна кома).

4. коми токсичні:

- ендогенна інтоксикація (печінкова, уремічна коми);

- екзогенні інтоксикації (отруєння барбітуратами, алкоголем, ФОС).Патогенетичні фактори коми:

 1. порушення клітинного дихання і обміну енергії в головному мозку.

В її основі можуть бути:

- гіпоксемія, анемія, порушення мозкового кровообігу

- блокада дихальних ферментів цитотоксичними отрутами

- ацидоз


-дефіцит енергетичних речовин або блокада їх утилізації

-порушення мікро циркуляції

Внаслідок гіпоксії в клітинах мозку порушуються:

- процеси окисного фосфорилювання

- зменшується вміст і використання АТФ

- збільшується кількість АДФ, молочної кислоти, та ін. 1. порушення балансу електролітів та зміна клітинних потенціалів і процесів поляризації мембран нейроцитів, а також порушення осмотичних відношень між клітинами та позаклітинним простором.

 2. порушення утворення та виділення медіаторів в синапсах ЦНС.

Кожний з цих факторів при окремих видах ком може мати провідне значення, але при багатьох комах ці фактори діють разом і взаємообумовлені.


ШОК – стан організму, що розвивається внаслідок дії на нього надзвичайно сильних патогенних подразників.

Розрізняють наступні види шоку:

-травматичний

-опіковий

-кардіогенний

-анафілактичний


Незалежно від причин виникнення для шоку характерні розлади гемодинаміки:

-зменшення хвилинного об’єму серця (ХОС)

-зменшення об’єму циркулюючої крові (ОЦК)

-зменшення загального периферичного опору

-порушення реологічних властивостей крові

Розрізняють наступні стадії травматичного шоку: 1. еректильна (збудження)

 2. торпідна (гальмування)

Еректильна стадія триває секунди, хвилини. Характеризується збудженням ЦНС внаслідок надходження больових імпульсів з місця ушкодження.

Посилюються функції системи дихання, кровообігу, ендокринних залоз.

Має місце мовно-рухове збудження, не дивлячись на тяжкість травми.

Торпідна стадія характеризується розвитком у ЦНС гальмівних процесів. Гальмування розвивається в центрах життєво важливих функцій (кровообіг, дихання), що веде до їх порушення, розвивається гіпоксія, що підсилює порушення в дихальному та судинно-руховому центрах (утворюється «зачароване» коло).

КРАШ-СИНДРОМ (синдром довготривалого розчавлювання) розвивається внаслідок пошкодження м’яких тканин уламками зруйнованих споруд (землетрус, обвали в шахтах).
В патогенезі краш-синдрому мають місце:

- біль


- травматична токсемія, що виникає внаслідок всмоктування токсичних продуктів з місця ушкодження.

- плазмо- і крововтрата.Теоретичні питання на ПМК №2і.

 1. Поняття про екстремальні стани.

 2. Шок: види, клінічні прояви, причини і механізми розвитку.

 3. Порушення загальної гемодинаміки та мікроциркуляції в патогенезі шокових станів. Стадії шоку.

 4. Роль гормонів та фізіологічно активних речовин і продуктів пошкодження тканин у патогенезі шокових станів.

 5. Поняття про «шокові органи».

 6. Участь нервових механізмів у розвитку шоку.

 7. Патофізіологічні основи профілактики і терапії шоку.

 8. Поняття про краш-синдром. Причини, механізми розвитку, прояви.

 9. Колапс. Спільні та відмінні ознаки шоку і колапсу. Причини і механізми розвитку колаптоїдних станів.

 10. Кома. Принципи класифікації.

 11. Причини і механізми розвитку коматозних станів.

 12. Роль порушень енергозабезпечення головного мозку, осмотичних розладів, іонного та кислотно-основного гомеостазу в патогенезі коми.

 13. Принципи терапії коми.


Література.

Основна:

Патологічна фізіологія. За редакцією М.Н.Зайка, Ю. В. Биця та ін., К: " Вища школа ", 1995р.

О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р. С.101-104, 186,429.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ для індивідуальної роботи студентів:


  1. Інфекційно-токсичний (септичний, токсичний) колапс. Причини, механізми розвитку. Патогенетичне лікування.

  2. Первинно-церебральна кома. Причини, механізми розвитку. Патогенетичне лікування.

  3. Причини виникнення , механізми розвитку гіперосмолярної коми при цукровому діабеті.


Ситуаційні задачі

Задача1

Хворий знаходився в кардіологічному відділенні на лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби, ускладненої гіпертонічним кризом 1 типу. Внаслідок передозування вазодилятатора у пацієнта артеріальний тиск знизився до 60/40 мм.рт.ст. і виник колапс.

1. Дайте визначення поняття «колапс».____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Види колапсу, їх характеристика

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть механізм розвитку даної патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. До якого ускладнення, в першу чергу, це може привести?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Задача 2

У хворого на крупозну пневмонію після внутрішньовенного введення антибіотиків спостерігається різкий спад температурю. В період кризи на фоні тахікардії артеріальний тиск становить: систолічний - 75 мм рт.ст., діастолічний - 55 мм рт ст.

1.Який вид колапсу спостерігається у хворого ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Поясніть патогенез даної патології?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3

Жінку 25 років лікар швидкої допомоги, який прибув за викликом сусідів, виявив у стані крайнього збудження. Пацієнтка агресивна, відмовлялється від обстеження. Обєктивно: шкіра бліда, волога, звичайного тургору, тремор рук. Пульс - 90/хв, АТ - 135/85 мм рт.ст., ЧД - 18/хв. Запаху ацетону або алкоголю не визначається. Зі слів сусідів, з дитячого віку хворіє на цукровий діабет, для лікування використовує інсулін.

Яке ускладнення цукрового діабету є найбільш імовірним у хворої? Обгрунтуйте відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Механізм розвитку даного ускладнення

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які ще невідкладні ускладнення даної патології Вам відомі?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4

У постраждалої зі краш- синдромом відзначається головний біль, блювання, брадикардія, гіпотензія, олігурія, сеча лаково-червоного кольору.

Яка причина призвела до порушення функції нирок у цьому випадку?

____________________________________________________________________
Механізм розвитку даного ускладнення

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задача 5

Хворий сонливий, свідомість потьмарена, реакція на сильні подразники загальмована. Шкіра бліда, суха, виражені набряки. М'язові фіблярні сіпання. Мідріаз. Дихання типу Чейна-стоксу з аміачним запахом. При аускультації серця - шум тертя перикарду.

1. Який вид коми розвинувся у хворого? Патогенез даного виду коми.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6

Хворого доставили в клініку в коматозному стані. У анамнезі цукровий діабет 2 типу упродовж 5 років. Об'єктивно: дихання шумне, глибоке, запах ацетону. Зміст глюкози в крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л.

Для якого ускладнення цього захворювання характерні такі розлади? Розкрийте патогенез даного виду коми.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7

У реанімаційне відділення доставили водія, який потрапив в автомобільну аварію. Він не відразу реагує на питання, байдужий до усього, блідий, дихання поверхневе, рідкісне, АТ дорівнює 75/50 мм.рт.ст.Діагностовано травматичний шок.

Назвіть головну ланку патогенезу вказаної патології.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які стадії даної патології Вам відомі, механізми розвитку?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задача 8

Після зняття кровоспинного джгута через 3 години після його накладання у хворого з'явився різкий набряк тканин стегна, частий пульс, холодний піт, різка гіпотонія.

1.Який патологічний процес розвинувся у хворого? Патогенез.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тести з відкритої бази даних „Крок-1” 2011року

1. Хвора 45 років поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією, випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля. АТ, температура тіла - знижені. Аналіз крові: заг.білірубін - 16,0 мкмоль/л, сечовина - 3,6 ммоль/л, креатинін - 10,8 мкмоль/л, глюкоза - 22 ммоль,л. Для якого виду коми характерна дана картина?

A Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників
2. Після зняття кровоспинного джгута через 3 години після його накладення у хворого з'явився різкий набряк тканин стегна, частий пульс, холодний піт, різка гіпотонія. Який патологічний процес розвинувся у хворого?

A Токсемічний шок

B Анафілактичний шок

C Колапс

D Кардіогенний шок

E Геморагічний шок


3. У реанімаційне відділення доставили водія, який потрапив в автомобільну аварію. Він не відразу реагує на питання, байдужий до усього, блідий, дихання поверхневе, рідкісне, АТ дорівнює 75/50 мм.рт.ст.Діагностовано шок. Назвіть головну ланку патогенезу вказаної патології.

A Гальмування центральної нервової системи

B Збудження ЦНС

C Крововтрата

D Токсемія

E Перерозподіл крові


4. Хворого доставили в клініку в коматозному стані. У анамнезі цукровий діабет 2 типу упродовж 5 років. Об'єктивно: дихання шумне, глибоке, в повітрі, що видихається, чутний запах ацетону. Зміст глюкози в крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цього захворювання характерні такі розлади?

A Кетоацидотична кома

B Печінкова кома

C Гипергликемическая кома

D Гіпоглікемічна кома

E Гіперосмолярна кома


Вірні відповіді А

Назвіть порушення рухової функції та можливі причини її виникнення?


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка