Фармацевтичного факультетуСторінка1/7
Дата конвертації25.11.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І. ПИРОГОВА

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБІГУ І ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ


НАЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ПАТОФІЗІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»)

(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «ФАРМАЦІЯ»)
МОДУЛЬ №2 ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ І СИСТЕМ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №5 ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО

КРОВООБІГУ І ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ

ВІННИЦЯ 2012
Начально-методичний посібник затверджений на навчально-методичному засіданні кафедри патофізіології (протокол №9 від 30.12.11р).


Укладачі: завідувач кафедри патофізіології, д.мед.н.,доц. Рикало Н.А.

асистент кафедри патофізіології Андрощук О.В.Рецензент: доц. кафедри патологічної анатомії Федорченко О.В.

Начально-методичний посібник рекомендований студентам 3 курсу фармацевтичного факультету для практичних занять з патофізіології.


Начально-методичний посібник розроблений на підставі типової навчальної програми (Вінниця, 2010)

Тематичний план занять:

Заняття 1 «Недостатність кровообігу. Класифікація. Серцева недостатність.».
Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.».
Заняття 3 «Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна недостатність.».
Заняття 4 «Гіпоксії.».
Тема заняття №1: «НЕДОСТАТНІСТЬ КРОВООБІГУ. КЛАСИФІКАЦІЯ. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ.»

Актуальність теми. Серцева недостатність - одна з частих причин втрати працездатності, інвалідизації й смерті пацієнтів, що страждають на захворювання серцево-судинної системи. Вивчення її етіології та патогенезу необхідно для практичної діяльності лікаря. Знання причин і механізмів розвитку даної патології буде сприяти розвитку клінічного мислення, вибору раціональних підходів до лікування кожного конкретного хворого.

Вивчення в експерименті на тваринах серцевої недостатності дозволяє розкрити механізми розвитку цього патологічного стану.

Загальна мета заняття: уміти характеризувати серцеву недостатність, пояснити основні причини виникнення і механізми розвитку різних форм серцевої недостатності; пояснити патогенетичні методи її лікування.

Для цього необхідно (конкретні цілі):

 • Знати визначення поняття недостатності кровообігу, недостатності серця.

 • Знати принципи класифікації типових порушень в системі кровообігу.

 • Вміти аналізувати зміни окремих параметрів кардіо- та гемодинаміки при недостатності серця (частота та сила серцевих скорочень).

 • Знати причинно-наслідкові зв'язки в патогенезі недостатності кровообігу та недостатності серця.

 • Пояснювати механізми розвитку хронічної недостатності серця і кровообігу.

 • Аналізувати етіологію і патогенез, наслідки коронарної недостатності.

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння. Уміти:

 1. Розкрити механізм серцевих скорочень (кафедра нормальної фізіології)

 2. Пояснити роль кардіальних та екстракардіальних механізмів в регуляції роботи серця (кафедра нормальної фізіології)

 3. Інтерпретувати основні показники роботи серця (кафедра нормальної фізіології)

 4. Пояснити вплив зміни частоти серцевих скорочень і величини ударного об'єму на ефективність роботи серця (кафедра нормальної фізіології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Нормальна фізіологія за ред. B.I. Філімонова, К. "Здоров'я", 1994. - С. 288-301.

 2. В. Ганонг - Фізіологія людини. – Львів, 2002.

 3. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005.


Перевірка первинного рівня знань.
Питання для перевірки первинного рівня знань:

 1. Визначення поняття «серцева недостатність».

 2. Основні показники серцевої недостатності.

 3. Визначення поняття «недостатність кровообігу». Порівняти з поняттям "серцева недостатність".

 4. Класифікація недостатності кровообігу.

 5. Причини недостатності кровообігу.

 6. Класифікація серцевої недостатності за патогенезом, клінічним перебігом, вираженістю клінічних проявів.

 7. Причини серцевої недостатності, що виникає внаслідок перевантаження об'ємом.

 8. Причини серцевої недостатності , що виникає внаслідок перевантаження опором.

 9. Причини серцевої недостатності, що виникає внаслідок пошкодження міокарда.

 10. Причини позакардіальної серцевої недостатності.

 11. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок перевантаження об'ємом.

 12. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок перевантаження опором.

 13. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок пошкодження міокарда.

 14. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок пошкодження перикарда.

 15. Гіпертрофія серця, визначення поняття. Поняття про тоногенну та міогенну дилятацію серця.

 16. Особливості структури, функції й метаболізму міокарда під час компенсаторної гіперфункції ( основні стадії за Ф.З. Меєрсоном).

 17. Причини і механізми розвитку гострої серцевої недостатності.

 18. Причини і механізми розвитку хронічної серцевої недостатності.

 19. Показники серцевої недостатності (гемодинамічні, клінічні), механізми їх розвитку.


Еталони відповідей на первинний рівень знань
Недостатність кровообігу – це стан, при якому серцево-судинна система не може забезпечити органи й тканини організму необхідною кількістю крові.

Недостатність серця – це патологічний стан, обумовлений нездатністю серця забезпечити кровопостачання органів і тканин відповідно до їх потреб.


Класифікація серцевої недостатності за патогенезом:

1. Серцева недостатність внаслідок перевантаження серця:

1.1 перевантаження серця об’ємом (причини: вади серця із недостатністю клапанного апарату, гіперволемія);

1.2 перевантаження серця опором (причини: вади серця – стеноз отворів, гіпертензія малого чи великого кола кровообігу);

2. Серцева недостатність внаслідок пошкодження міокарда (причини: міокардити, міокардіопатії);

3. Серцева недостатність внаслідок порушення вінцевого кровообігу (причини: атеросклероз, тромбоемболія, спазм коронарних судин);

4. Серцева недостатність внаслідок ураження перикарда (гострий та хронічний перикардит, тампонада серця);

5. Змішана.


Інтракардіальні механізми адаптації серця внаслідок перевантаження:
Гетерометричний механізм адаптації серця включається при перевантаженні серця об’ємом (причини: вади серця із недостатністю клапанного апарату, гіперволемія). Його суть полягає у збільшенні сили серцевих скорочень в умовах надходження до серця збільшеного об’єму крові. В основі цього механізму адаптації лежить закон Франка-Старлінга: чим більше вихідна довжина м'язового волокна (до 25% від вихідної), тим більше сила його скорочень. При цьому механізмі збільшується довжина кардіоміоцитів, тому він називається гетерометричний.
Гомеометричний механізм адаптації серця включається при перевантаженні серця опором (причини: вади серця по типу стеноз, гіпертензія малого чи великого кола кровообігу). Його суть полягає у збільшенні сили серцевих скорочень в умовах збільшення опору вигнанню крові. При цьому механізмі збільшується напруга кардіоміоцитів, але довжина їх майже не змінюється , тому він називається гомеометричний.
Гіпертрофія серця – це структурні зміни в серці, що виникають при тривалому підвищенні навантаження на серце і забезпечують довгострокову адаптацію.
За Ф.З. Меєрсоном виділяють два варіанти гіпертрофій:
Гіпертрофія серця у спортсменів - розвивається при поступово зростаючих навантаженнях; при цьому рівномірно збільшуються всі складові компоненти серця (збалансована гіпертрофія) і істотно збільшуються його функціональні резерви.

Компенсаторна гіпертрофія серця. Розрізняють два види:

- гіпертрофія від перевантажень (розвивається при вадах серця, артеріальній гіпертензії);- гіпертрофія від ушкодження (розвивається при атеросклерозі, міокардіопатіях).
При компенсаторній гіпертрофії міокарда патогенний фактор діє постійно; вона є незбалансованою (збільшується кількість лише кардіоміоцитів, кількість судин і нервів не змінюється); швидко наступає недостатність серця.
Основні стадії розвитку компенсаторної гіпертрофії серця за Ф.З. Меєрсоном:


 1. Аварійна стадія;

 2. Стадія завершеної гіпертрофії і відносно стійкої гіперфункції;

 3. Стадія поступового виснаження і прогресуючого кардіосклерозу.


Тоногенна дилатація – це розширення порожнин серця, що супроводжується збільшенням ударного об’єму крові. Розвивається внаслідок включення гетерометричного механізму адаптації серця.
Міогенна дилатація виникає при дистрофічних змінах міокарда. Супроводжується розширенням порожнин серця та зниженням сили серцевих скорочень. Виникає при деадаптації серцевої недостатності.
Гостра серцева недостатність розвивається швидко, при надмірному навантаженні на серце, коли компенсаторні механізми не справляються з ним, наприклад, при інфаркті міокарда та його ускладненнях (кардіогенний шок, тампонада серця), при аритміях (фібриляція серця, пароксизмальна тахікардія, повна атріовентрикулярна блокада), гострому перикардиті, міокардиті, емболії легеневої артерії.
Хронічна (застійна) серцева недостатність розвивається поступово, переважно внаслідок метаболічних порушень у міокарді при тривалій гіперфункції серця або різних видах ушкодження міокарда (наприклад, артеріальна гіпертензія, пороки серця, кардіоміопатії, тощо).
Показники гемодинаміки:

 • швидкість кровотоку;

 • об’єм циркулюючої крові

 • ударний об’єм серця

 • хвилинний об’єм серця

 • частота серцевих скорочень

 • серцевий індекс

 • артеріальний тиск

 • венозний тиск

 • загальний периферичний опір руху крові в судинах

 • коефіцієнт утилізації кисню

 • час ліквідації кисневого боргу


Клінічні прояви недостатності кровообігу:

    1. тахікардія;

    2. задишка;

    3. ціаноз;

    4. набряки;

    5. кардіальний цироз печінки;


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності

 1. Визначення поняття недостатності кровообігу, принципи її класифікації.

 2. Фактори ризику в розвитку захворювань серцево-судинної системи.

 3. Поняття про гостру та хронічну недостатність кровообігу.

 4. Ознаки хронічної недостатності кровообігу, їх патогенез.

 5. Визначення поняття недостатності серця, принципи класифікації.

 6. Недостатність серця від перевантаження.

 7. Причини перевантаження серця об'ємом та опором.

 8. Механізми адаптації серця до надмірного навантаження (тахікардія, гетеро- та гомеометрична гіперфункція, гіпертрофія міокарда).

 9. Гіпертрофія міокарда: види, причини, механізм розвитку, стадії (за Ф.З.Меєрсоном).

 10. Патоморфологічні зміни при гіпертрофії міокарда. (КФ)

 11. Прояви гострої та хронічної серцевої недостатності.

 12. Міокардіальна форма серцевої недостатності.

 13. Патоморфологічні основи міокардіальної форми серцевої недостатності (міокардит, кардіоміопатія). (КФ)

 14. Коронарогенні та некоронарогенні ураження міокарду.

 15. Поняття про ішемічну хворобу серця (ІХС): стенокардія, інфаркт міокарду, етіологія, патогенез, клінічні прояви ІХС.

 16. Патоморфологічні зміни (ішемія, некроз, організація). (КФ)

 17. Загальні принципи профілактики і лікування ішемічного ураження серця.


Обговорення рефератів на теми:

 • Серцева недостатність, що розвивається при інфаркті міокарда. Механізми основних порушень.

 • Серцева недостатність, що розвивається внаслідок вроджених кардіоміопатій.

 • Серцева недостатність, що розвивається при аритміях.


Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія За ред. М.Н. Зайка та Ю.В. Биця. Київ: Вища школа, 1995. – С. 403-422.

2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.300-308.

3. Лекційний матеріал.


Додаткова:

1. Белевитин А.Б. «Физиологические аспекты регуляции коронарного кровообращения». Учебное пособие. С.-П., 2000г.

2. Беляева Л.М., Хрусталева Е.К. «Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы у детей». Мн.: Амалфея, 2000г.

3. Амосова Е.Н. «Кардиомиопатии». Руководство. К., «Книга плюс», 1999г.


Перевірка кінцевого рівня знань:
Тести з банку даних „Крок-1”

2010 р.
1. У хворого має місце підвищення опору відтоку крові з лівого шлуночка, що призвело до включення енергоємного механізму компенсації. Яку він має назву?

A Гомеометричний

B Гетерометричний

C Атонічний

D Астенічний

E Метаболічний


2. У хворого зі стенозом мітрального отвору визначена компенсована форма серцевої недостатності. Який терміновий механізм компенсації спрацьовує в даному випадку?

A Гомеометричний

B Гетерометричний

C Гіпертрофія міокарда

D Міогенна ділятація

E Збільшення об’єму циркулюючої крові


3. У хворої з гіпертонічною хворобою спостерігається підвищення артеріального тиску до 180/110 мм рт.ст., тахікардія; межі серця розширені вліво, в легенях - вологі хрипі. Які ознаки негайної компенсації серцевої недостатності спрацюють у хворої?

A тахікардія

B підвищення артеріального тиску

C ціаноз

D задишка

E міогенна дилятація


2007-2009 р.р.
1.Який механізм спрацьовує в умовах серцевої недостатності, внаслідок перевантаження об'ємом крові?

 1. Тахікардія

 2. Гомеометричний

 3. Гіпертрофія міокарда

 4. Гетерометричний (Франка-Старлінга)

 5. Підвищення частоти дихання


2. При натисканні на очні яблука протягом 30-40 секунд спостерігаються наступні зміни в діяльності серця:

 1. Зменшується частота серцевих скорочень

 2. Зменшується тривалість атріовентрикулярної затримки проведення збудження

 3. Збільшується частота серцевих скорочень

 4. Збільшується сила серцевих скорочень

 5. Збільшується швидкість проведення збудження по провідній системі серця


3. При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу:

 1. Інфекційний міокардит

 2. Коарктація аорти

 3. Емфізема легень

 4. Мітральний стеноз

 5. Гіпертонічна хвороба


4. Хворий р., 56 років, скаржиться на періодичні напади болю в ділянці серця, які іррадіюють в ліву руку, іноді в ліву лопатку. Напади знімаються прийомом нітрогліцерину. Яку патологію серця можна припустити у даного хворого?

A. Інфаркт міокарда

B. Стенокардія

С. Міокардит

D. Ендокардит

E. Перикардит


5. У досліді подразнюють гілочку блукаючого нерва,що іннервує серце. Які зміни в роботі серця, перш за все, будуть виникати?

 1. Зменшення сили серцевих скорочень

 2. Зменшення частоти серцевих скорочень

 3. Збільшення частоти серцевих скорочень

 4. Збільшення артеріального тиску

 5. Збільшення сили серцевих скорочень


6. У крові хворого при обстеженні виявлено підвищений вміст ферментів: креатинкінази (МВ-ізоформа), АсАТ і ЛДГ1,2. яку патологію слід насамперед припустити у цьому випадку?

 1. Панкреатит

 2. Інфаркт міокарда

 3. Ураження центральної нервової системи

 4. Цироз печінки

 5. М’язова дистрофія


Вірні відповіді на тести:

2010р.: 1-А,2-А,3-А.

2007-2009р.р.: 1-D, 2-А, 3-А, 4-В, 5-В, 6-В.
Ситуаційні задачі
1. Хвора, 65 років, скаржиться на загальну слабкість, серцебиття та задишку при помірному фізичному навантаженні, зрідка запаморочення. Ввечері відзначає набряк нижніх кінцівок. ЧСС - 80 за хв., AT - 140/70 мм рт.ст. Тони серця приглушені. На ЕКГ ознаки ішемії та дистрофії міокарда. Під час ультразвукового дослідження виявлено зниження ударного об'єму. Був зроблений висновок про наявність у жінки серцевої недостатності.

 1. Наведіть визначення поняття «серцева недостатність».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наведіть класифікацію серцевої недостатності за патогенезом.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть основні патогенетичні принципи лікування серцевої недостатності.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Чоловік, 28 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність під час ходи. Вважає себе хворим з народження, коли була встановлена вроджена недостатність аортальних клапанів. Фізично розвинутий задовільно, шкірні покрови бліді, слабий ціаноз губ. Ліва межа серця розширена. ЧСС - 78 уд/хв, АТ - 110/80 мм рт.ст.

1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворого ?__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який механізм інтракардіальної адаптації спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?

_____________________________________________________________________

3. Розкрийте механізми інтракардіальної адаптації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Чоловік, 27 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність під час ходи. Вважає себе хворим після перенесеного ревматизму, коли була встановлена недостатність мітральних клапанів.

 1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який механізм інтракардіальної адаптації спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть показники гемодинаміки при серцевій недостатності.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Дівчина, 18 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність при фізичному навантаженні. Вважає себе хворою з народження, коли був встановлений вроджений стеноз аортального отвору.


  1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворої?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розкрийте механізм інтракардіальної адаптації, що спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?

_____________________________________________________________________


5. Жінка, 35 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність під час ходи. При УЗД серця встановлений стеноз мітрального отвору. Фізично розвинутий задовільно, шкіряні покрови бліді, слабий ціаноз губ. Ліва границя серця розширена. ЧСС - 78 уд/хв, АТ - 110/80 мм рт. ст.

  1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворої?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який механізм інтракардіальної адаптації спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?_____________________________________________________________________
6. Хворий страждає на мітральний стеноз протягом 10 років. Під час обстеження встановлена серцева недостатність.

  1. Внаслідок якого процесу розвинулося вказане ускладнення?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В чому полягає відмінність між тоногенною та міогенною дилятацією?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. У хворого 25 років діагностовано ревматичний міокардит.

1.Який основний механізм виникнення серцевої недостатності?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розкрийте механізми основних клінічних проявів серцевої недостатності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. У хворого, 50 років, з недостатністю мітрального клапану виникла гіпертрофія лівого шлуночка серця.

1. Який механізм є пусковим у її розвитку ?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розкрийте гемодинамічні показники серцевої недостатності.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Хворий з недостатністю мітрального клапану ввечері після роботи відмічає наявність набряків на нижніх кінцівках.


 1. Який механізм розвитку цих набряків?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як пояснити їх локалізацію?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. У чоловіка 45-ти років після значного психоемоційного навантаження раптово з'явився гострий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку, шию, під ліву лопатку, відчуття страху смерті. Обличчя стало блідим, вкрилося холодним потом. Нітрогліцерин не зняв приступ болю.

1. Яке захворювання розвинулося у хворого? Обґрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть можливі причини розвитку даного захворювання.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть можливі ускладнення даного захворювання.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Принципи патогенетичної терапії.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано синдром Дреслера.

1. Назвіть можливі причини розвитку даного ускладнення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Вкажіть механізм розвитку даного ускладнення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. У хворого на 2-у добу після розвитку інфаркту міокарду відбулося різке падіння систолічного артеріального тиску до 60 мм.рт.ст. з тахікардією 140 уд/хв, задишкою, втратою свідомості.

1. Яке ускладнення інфаркту міокарду розвинулось у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Вкажіть механізм розвитку даного ускладнення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Принципи патогенетичної терапії.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка