Фермерське господарство прогресивна форма господарювання на селіСторінка1/4
Дата конвертації01.08.2017
Розмір1.83 Mb.
#27120
  1   2   3   4
Фермерське господарство –

прогресивна форма господарювання на селі

Однією з найпоширеніших форм підприємництва в аграрному секторі є фермерські господарства, питома вага яких у структурі суб’єктів господарювання агропромислового комплексу складає 74%.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 19.06.2003 № 973 "Про фермерське господарство" фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства.

Фермерське господарство може бути створене однією або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї, згідно із законом.Діє фермерське господарство на підставі Статуту, у якому зазначається найменування господарства, його місце розташування, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (статутного капіталу), органи управління, порядок ухвалення ними рішень, порядок вступу до господарства і виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Засновниками фермерського господарства можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку.Під час створення фермерського господарства одним із членів сім'ї інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до Статуту.

Членами сім’ї та родичами голови фермерського господарства є дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім'ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами або їх об’єднаннями відповідно до закону, укладає від імені господарства угоди і здійснює інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України, а також може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.

Порядок виділення земель для ведення фермерського господарства передбачено Земельним кодексом України та Законом України "Про фермерське господарство".
Так, згідно зі ст. 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатне передання їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де розташоване фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано кілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначають як середній по цих підприємствах. За відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначають як середній по району.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про фермерське господарство" для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної або комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідних органів виконавчої влади, повноваження яких встановлено ст. 122 Земельного кодексу України.

У заяві зазначають: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безкоштовне отримання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додають документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі.

Після отримання засновником державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та її державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

Для проведення державної реєстрації фермерського господарства засновник або уповноважена ним особа повинна особисто подати державному реєстратору такі документи:

документ, що підтверджує право власності або право користування на земельну ділянку;

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник).

Державна підтримка фермерських господарств здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який є державною бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств. Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 № 1102, фермерським господарствам надається фінансова підтримка на поворотній основі та конкурсних засадах терміном до 5 років у сумі до 250 тис. грн за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам".

Порядок і умови проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам затверджено наказом Мінагрополітики України від 02.09.2011 № 441.

Для отримання зазначеної підтримки фермерські господарства мають подати до регіональної комісії Укрдержфонду заявку у двох примірниках і такі документи:

копію статуту фермерського господарства;

довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою.довідку, видану відповідними органами державної фіскальної служби, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.

Разом з тим, фермерські господарства можуть скористатися державною підтримкою за іншими програмами підтримки суб’єктів господарювання, які діють в агропромисловому комплексі.

Нормативно-правова база,

що регламентує створення та діяльність фермерських господарств


 • Конституція України;

 • Земельний кодекс України;

 • Господарський кодекс України;

 • Сімейний кодекс України;

 • Податковий кодекс України;

 • Закон України від 19.06.2003 № 973 "Про фермерське господарство";

 • Закон України від 15.05.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

 • постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1102 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (із змінами);

 • наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
  від 02.09.2011 № 441 "Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2011
  за № 1113/19851.


Соціальні партнери


 • Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фермерів та приватних землевласників України" – незалежна самоврядна всеукраїнська громадська організація, яка захищає інтереси фермерських та особистих селянських господарств.

Адреса: 01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби, 21/10, тел. (044) 228-48-19, (044) 501-78-73, www. farmer.co.ua.

Деякі види підтримки сільськогосподарських виробників


Непряма державна підтримка

- єдиний податок, який включає в себе, зокрема, податок на прибуток підприємств, плату за користування надрами, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків та земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

- спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість (діє до 1 січня 2018 року).
Пряма державна підтримка

КПКВК 2801460 "Надання кредитів фермерським господарствам"

На сьогодні державна підтримка фермерських господарств здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який є державною бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств.

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України


від 25 серпня 2004 року № 1102 (із змінами), фінансова підтримка надається на конкурсних засадах фермерським господарствам на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" терміном до 5 років у сумі до 250 тис гривень для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності, придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України


на 2015 рік" передбачені кошти у сумі 25,6 млн гривень.
КПКВК 2801490 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу"

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 648, бюджетні кошти надаються на поворотній основі через державне підприємство "Спецагролізинг" для забезпечення суб'єктів господарювання племінними нетелями та коровами, а також вітчизняною сільськогосподарською технікою і обладнанням, які надаються у фінансовий лізинг за умови внесення лізингоодержувачами попереднього платежу, що становить не менше 5 відсотків їх вартості.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України


на 2015 рік" передбачені кошти у сумі 3,8 млн гривень.
КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва"

Державна підтримка здійснюватиметься за напрямами:

1) часткове відшкодування:

вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів для тваринництва і птахівництва;вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження; племінних телиць, нетелей, корів, бугайців та бугаїв-плідників молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності; племінних свинок та кнурців (класу "еліта"); племінних вівцематок (козоматок), баранів (цапів), ярок (кізок);

2) фінансування робіт із здійснення селекційних заходів у тваринництві та птахівництві за напрямом виконання робіт загальнодержавного значення (далі – фінансування робіт загальнодержавного значення), а саме створення і формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси, результати та проведення оцінки тварин за власною продуктивністю та (або) якістю потомства, ведення та видання державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві і Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві та придбання необхідної комп’ютерної техніки.Ця державна підтримка здійснюватиметься відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 246.

Відповідний порядок використання коштів наразі погоджується.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2015 рік" передбачені кошти у сумі 250,0 млн гривень.
КПКВК 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300, підтримка надаватиметься суб’єктам господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів, які спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2015 рік" передбачені кошти у сумі 300,0 млн гривень.

Разом з тим, відповідно до видатків держбюджету суб’єкти господарювання в агропромисловому комплексі мають право отримувати допомогу відповідно до регіональних програм.

Міжнародна технічна допомога в агропромисловому комплексі

Міжнародний благодійний фонд "Добробут громад", який фокусується на підтримці сільських громад, власників особистих селянських господарств та фермерів, щоб покращити їх рівень життя та допомогти їм досягти сталості.Адреса: 03022, м. Київ, вул. Трутенка 3, оф. 4,
тел. (044) 490-76-29, www.heifer.org.ua;


Фонд реалізує проект “Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи”.

Проект спрямований на посилення ланцюга доданої вартості в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а також в 4-х додаткових областях – Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Київській шляхом створення 170 сімейних ферм та об'єднання 1000 особистих селянських господарств навколо сімейних ферм з встановленими міні-танками, впровадження тренінгових програм, а також зміцнення кооперативів.

Термін впровадження проекту: 01 липня 2015 – 30 липня 2017рр.

В рамках проекту протягом 2015-2017 років 170 родинам – переможцям конкурсного відбору буде надано допомогу в реконструкції та підвищенні ефективності господарювання молочних сімейних ферм. Зокрема, буде розроблено плани реконструкції приміщень для утримання корів та надано обладнання, що сприятиме підвищенню прибутковості господарювання, зменшенню прикладання ручної праці, поліпшенню умов утримання тварин та підвищення якості молока, зокрема: доїльне обладнання, поїлки, система освітлення з автоматизованим регулятором, система вентиляції, гумові килимки.

Кандидати на створення сімейних молочних ферм повинні відповідати наступним критеріям: 1. Наявність як мінімум 7 корів на момент встановлення обладнання;

 2. Готовність збільшити поголів’я як мінімум до 10 голів ВРХ;

 3. Право власності на земельну ділянку, де знаходиться приміщення для утримання худоби;

 4. Наявність земельної ділянки (з розрахунку 1 га на 1 голову ВРХ);

 5. Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі (СОК)/ готовність долучитися до діяльності місцевого СОК;

 6. Постачання 80% виробленого молока через СОК протягом 5 років за умови закупівельної ціни не нижчої за середньо ринкову.

Для отримання детальної інформації про умови та терміни проведення конкурсного відбору, вимоги до кандидатів, пріоритетні райони для створення сімейних ферм та координаторів, відповідальних за впровадження проекту у цих регіонах, слід звертатись до офісу МБФ «Добробут громад» за адресою: 03022, м. Київ, вул. Трутенка 3-Г, оф.484 та тел.(044) 490-76-29. Координатор – Олександр Гудима (ел.пошта: Oleksandr.Gudyma@cw.org.ua),

www.heifer.org.ua.Міністерство закордонних справ, міжнародної торгівлі і розвитку Канади (DFATD), канадська неурядова організаціія СОКОДЕВІ (Квебек,

Канада), Канадська кооперативна асоціація  (CCA), Інститут з досліджень та освіти для кооперативів і спілок Університету Шербрук (IRECUS) у партнерстві з Дніпропетровською "Сільськогосподарською консультаційною службою" (СКС) реалізують проект розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в УкраїніКанадський кооперативний зерновий проект”, який сприяє об’єднанню українських фермерів з метою підвищення ліквідності та розширення їх бізнесу з вирощення зернових культур.

Умови для участі у Проекті - добровільне об’єднання фермерів в кооператив. Проект працює в Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Метою Проекту є розширення економічних можливостей для малих та середніх зернових господарств через розвиток зерносховищ й сільськогосподарських кооперативів за підтримки більш ефективних та чутливих до сільського господарства установ.Основні заходи проекту:

1. Сприяння об’єднанню українських фермерів з метою підвищення ліквідності та розширення їх бізнесу з вирощення зернових. Проектом передбачені надання підтримки через: Фонд обладнання для кооперативів та будівництва двох центральних комплексів зі зберігання, прийомки та первинної доробки зерна (кооперативних зернових елеваторів) потужністю 30 тис. тонн. Частка гранту Проекту у фінансуванні загальних витрат на обладнання та будівельні роботи складатиме приблизно 25-30%, решта витрат на придбання обладнання та будівництво покриватиметься за рахунок власних коштів та прибутку фермерів-членів кооперативів, а також можливої державної підтримки, залучення кредитів тощо, кредитний фонд, який передбачатиме допомогу членам кооперативу на поворотній основі (кредитування під заставу зерна для проведення посіву озимих культур), кредитний фонд для спільної закупівлі с/г техніки (модель кооперативу CUMA), гендерний фонд для створення інвестиційних можливостей для жінок та молодих учасників кооперативу.

2. Співпраця з українськими навчальними закладами у питанні розвитку й впровадженні освітніх програм, спрямованих на управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами. 

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52, оф. 338, тел.(0562) 31 42 61 www.zerno.org.ua;

Термін впровадження проекту: 26.03.2013 – 28.02.2018 рр.

Проект Німецько-український агрополітичний діалог (APD) впроваджується ТОВ ІАК Аграр Консалтинг і Лейбніц - Інститутом аграрного розвитку в країнах перехідної економіки та підтримується Центром Міжнародної міграції та розвитку. Німецькими партнерами проекту є також Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Києві та Робоча група з питань сільського господарства Східного комітету німецької економіки. Оперативним виконавцем проекту на місці з початку його діяльності є Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Консультативну складову з питань земельних відносин здійснює Товариство з управління та реалізації земель BVVG.

Метою проекту є підтримка реформ аграрного законодавства та аграрної політики в Україні відповідно до принципів ринкової економіки, враховуючи міжнародний досвід Німеччини та інших країн, а також досвід міжнародних організацій (ЄС, СОТ).

Проект надає консультації передусім з наступних ключових тем:

рамкові умови для ефективного аграрного сектору, у т. ч. створення прозорого земельного ринку,

сприяння сталому розвитку аграрного сектору, у т. ч. збільшенню використання біоенергії,

наближення стандартів якості та безпечності продукції до стандартів ЄС, у т. ч. посилення захисту прав споживачів.

Діяльність проекту:

підтримка відповідальних осіб з агрополітичної сфери у провадженні секторальної політики, організації ринку та керуванні ринком факторів виробництва,

надання інформації з питань аграрної політики партнерам проекту та цільовим групам на регулярній основі,

підтримка відповідальних осіб зі сфер аграрної політики та економіки у розвитку та введенні стандартів якості продукції, необхідних для захисту споживачів та торгівлі,

підтримка співпраці між партнерами та закладами у сферах аграрної політики, економіки та науки.

Проект направлено на вирішення питань розвитку сталого сільського господарства, ефективної переробної промисловості та підвищення міжнародної конкурентоспроможності відповідно до принципів ринкової та регуляторної політик. З цією метою надаватиме інформацію про німецький, зокрема, східнонімецький, а також міжнародний, європейський, досвід з розробки рамкових аграрно-політичних умов, а також з організації відповідних аграрно-політичних установ. Інформація про цей досвід надається німецькими експертами на запит української сторони або самостійно опрацьовується та пропонується українській стороні. Проект також надає підтримку з питань аграрної політики громадським організаціям, що сприяють сталому розвитку аграрного сектору в Україні.

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Рейтарська 8/5-А, тел. (044) 278-63-42,
(044) 278-63-60, (044) 278-63-36,


Каталог: system -> files
files -> Державна служба україни з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області навчально-методичний посібник
files -> Рефератів для включення в Загальнодержавну реферативну базу даних "Україніка наукова"
files -> Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
files -> «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
files -> Правила експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства
files -> Програма розвитку садівництва україни на період до 2025 року
files -> Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28. 03. 2013 р. №433
files -> Звіт про рух грошових коштів За своєю формою та суттю звіт про рух грошових коштів є чи не найпростішим для розуміння та «читання» керівництвом і зовнішніми користувачами фінансовим звітом
files -> Рішення іменем україни №38/703 За позовом До Про 10. 02. 2004 р
files -> Українці лауреати Нобелевських премій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка