Філософія, її походження, проблематика та функціїСторінка36/36
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.34 Mb.
#12345
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

філософії у XX ст.............................................................................181

9.2. Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії XX ст...................... 184

9.3. Напрями антропологічного спрямування........................................188

9.4. Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX ст.......198

9.5. Релігійна філософія XX ст...............................................................204

9.6. Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть 207

ТЕМА 10. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ...................215

10.1. Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії.............. 218

10.2. Провідні філософські джерела та філософські Ідеї часів Київської Русі..............................................................................221

10.3. Україна - Європа: духовні зв'язки Відродження. Поява професійної філософії в Україні..................................................226

10.4. Особливості філософських курсів Києао-Могилянської академії. Життя та філософська діяльність Г.Сковороди.........232

10.5. Університетська філософія в Україні XIX ст. Філософські ідеї

в українській літературі та громадсько-політичних рухах.......240

10.6. Особливості розвитку української філософії XX ст..................250

ТЕМА 11. ПРОБЛЕМА БУТТЯУ ФІЛОСОФІЇ....................................263

11.1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Людські виміри проблеми буття..................................................265

11.2. Проблеми буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття..................................*..............270

11.3. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття (філософське окреслення).............................................................277

ТЕМА 12. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА...............285

12.1. Проблема онтологічного статусу свідомості та її суттєві ознаки...........................................................................................288

12.2. Проблема походження свідомості ..............................................291

12.3. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова...............297

12.4. Структура та функції свідомості................................................304

ТЕМА 13. ЛЮДИНА ТА її БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ

ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ.................................311

13.1. Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини.........................................314

13.2. Проблема походження людини: сперечання еволюціонізму та креаціонізму.................................................................................318

13.3 Діяльність та екзистенціали людського буття. Сутнісні сили

людини та багатство її проявів...................................................325

13.4. Співвідношення природного, соціального, персонального та транс­цендентального в людині. Вихідні цінності людського буття........ 330

13.5. Проблема смерті та безсмертя людини у філософсько-світо­глядному окресленні....................................................................336

ТЕМА 14. ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ..............................................345

14.1. Співвідношення понять "людина - індивід-особа - особистість-індивідуальність"...........................................................................347

14.2. Феномен людської особистості та проблема її онтологічного

статусу....................................................................................... 350

14.3. Вихідні характеристики людської особистості. Відношеіпія"ЯіТи","ЯтаІнший"уособистісному окресленні.....353

14.4. Основні аспекти буттевих виявлень людської особистості................360

ТЕМА 15. ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ............................368

15.1. Поняття пізнання та його види....................................................370

15.2. Рівні і форми пізнання.................................................................375

15.3. Проблема істини в пізнанні. Істина та якісні характеристики знання............................................................................................380

15.4. Людина і пізнання. Істина І правда............................................383

ТЕМА 16. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ... 388

16.1. Особливості методологічної ситуації в сучасній філософії......390

16.2. Сутність та структура методу як способу організації людської діяльності. Поняття методу, методології та методики...............393

16.3. Проблема методу та методології в сучасній філософії..............398

16.4. Методи і форми наукового пізнання..........................................409

ТЕМА 17. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ............................................................417

17.1. Філософія історії як напрям філософського знання: історичне формування проблематики..........................................................419

17.2. Поняття історії. Історичний процес як реальність.....................425

17.3. Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу.....................................................431

17.4. Людина та історія. Роль особи в історії.....................................437

ТЕМА 18. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ..................................................444

18.1. Онтологія соціального. Поняттятазмістсоціальних якостей......446

18.2. Поняття суспільства. Співвідношення суспільства і природи.........453

18.3. Суспільство як система. Основні сфери суспільного життя та їх взаємозв'язок...............................................................................459

18.4. Людина і суспільство: основні аспекти співвідношення.................464

ТЕМА 19. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ............................................473

19.1. Особливості сучасних проявів культури. Суттєві ознаки культури........................................................................................475

19.2. Поняття цивілізації. Взаємозв'язок культури і цивілізації........481

19.3. Національні культури та культура загальнолюдська...............484

19.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації...................................488

ТЕМА 20. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ІТЕХНІКИ......................................496

20.1. Предмет, проблеми та історія філософії науки і техніки...........498

20.2. Поняття науки, техніки і технології...........................................501

20.3. Зв'язок розвитку науки і техніки з розвитком суспільства.......508

20.4. Проблема оцінки впливу техніки на розвиток суспільства.......511

20.5. Особливості історичного розвитку науки і техніки...................515

Заключне слово........................................................................................524Екзаменаційні питання з курсу "Філософія"...........................................525

Література................................................................................................529


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка