Філософія, її походження, проблематика та функціїСторінка7/36
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.34 Mb.
#12345
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36

Світобачення

в епоху Відродження

-► Найвище творіння Бога - людинаЛюдина здатна осягати процес тво­ріння, наслідуючи Творця, навіть зма­гатися з Богом у творчому генії

Вони виходили з того, що світ і природа являють собою єдине, до того ж розумне творіння Бога, і тому було б безглуз­до відвертатися від них. Навпаки, пізнання світу дає змогу людині прилучитися до вищої мудрості, закладеної у творін­ня. Найвище творіння Бога - людина. Людиною завершуєть­ся процес творіння, тому вона здатна осягти його і творити, наслідуючи Творця, навіть змагатися з Богом у творчому генії. Звідси випливає титанізм Відродження - піднесення людини до рівня Бога в деяких її можливостях і діях.

Пілнесеїііія людини до рівня титанічного змагання з Богом мало своїм зворотним боком наближення Бога до людини. Оскільки без божественної енергії існування про-

сто неможливе, то присутність Бога була повсюдна і повсякчасна. Задум Бога прони­зував усю світобудову і давав людині можливість сприймати й оцінювати велич боже­ственно/ мудрості як у спогляданні великого світу, так і у спогляданні малого. Сама людина також мусила явити своїми діями силу й мудрість, нід початку закладені в неї. Тому за будь-яких обставин людина повинна була довести свою людську гідність.

Подібне розуміння людини в її ставленні до світу і до себе самої спричинило й тс. що саме від людини тепер почався відлік будь-яких вимірів сущого. Виникаг перспек­тивне сприйняття дійсності, а на картинах з'являється г.-іибина. Це свідчить про те, що реальність перестали розуміти площинною, тобто позбавленою власного змісту; на­впаки, її тепер розглядали як самокониснтровану. Водночас перспектива підлягала точному математичному обрахункові. Звідси випливає дуже свосрідне поєднання прин­ципово різних моментів у світосприйнятті Відродження: природа просякнута Богом. Але вона постас для людини як об'єкт: хоч останній має свою утаемтшчену глибину, його можна "загнати" у формули й розрахунки. Так естетичну цілість реальності під погля­дом людини Відродження доповнено інженерним розрахунком і точним обчисленням.

Підносячи людину, оспівуючи її, мислителі Відродження були приголомшені реал­іями історії, адже насправді титанічна діяльність людини несла з собою не лише пози­тивні наслідки, а й інколи просто жахливі. Італію роздирали нескінченні війни, про­цвітало політичне інтриганство. Діячі Відродження на практиці могли переконатися у тому, що зростання масштабів самовиявлення людини, піднесення ЇЇ до рівня Бога тяг­нуло за собою збільшення не лише масштабів позитивного, а іі негативного в ній самій. Тому саме в цю добу розгорнулася діяльність інквізиції, і була створена широковідо­ма легенда про доктора Фауста, що заради досягнення особливих знань і здібностей також проявив титанізм, але сатанинський - продав душу дияволові. На деякий час фа-устівський дух - дух бажання знати будь-що і будь-якою ціною, знати безмежне - стає символом європейського духу.

5.2. Провідні напрями ренесансного

філософствування: гуманістичний антропологізм,

неоплатонізм, натурфілософія

У розвитку світоглядних і філософських ідей європейсько­го Відродження простежується тенденція переходу від ідей раннього гуманізму (XIV ст.) до ідей натурфілософії (кінець XVI - початок XVII ст.). Якщо ж розглядати цю тенденцію до­кладніше, то можна виділити в її розвитку три періоди:

- гуманістичний (антропоцентричний) період: середина XIV - середина XV ст.;

- платонічний (онтологічний та пантеїстичний) період: середина XV - перша третина XVI ст.;

- натурфілософський період: друга половина XVI - початок XVII ст.

У формування гуманістичного антропоцентризму зробив свій внесок ви­датний поет і мислитель Італії ДантеАліг 'єрі (1265-1321). МіркуванняДанте спрямовані на обгрунтування цінності і значущості життя людини. Хоч поет іДайте АЛІГ'ЄРІ

визнає подвійну природу людини - тілесну і духовну -він прагне довести, шо корінь людського буття полягає у свободі, волі, а останню можна реалізувати лише че­рез реальне діяння.

Розпочату Данте лінію на звеличення людини про­довжував інший поетичний геній Італії - Фраическо Петрарка (1304-1374), син флорентійського нотаря. Петрарка рішуче постає проти схоластичної, значною мірою на той час формалізованої освіченості. Він гор­довито називає себе невігласом у справах титулованих докторів і виставляє на перший план так звану "Зіигііа ЬшпалііаіЬ", тобто комплекс учень і роздумів про лю­дину. І хоча для духу першим предметом міркувань є Бог, головне для людини -уславити себе земними вчин­ками. Звідси і протест проти дотримання якоїсь однієї лінії життя, або традиції, а також захоплення античні­стю, яка, на думку Петрарки, надавала людині мож­ливість бути щирою у різних своїх виявленнях.

Цю лінію піднесення гідності людини в її земних, при­родних вимірах продовжували й розвивали учень Пет­рарки Калюччо Салюта/га (1331-1406), Поджо Браччоліні (ІШ-і459),Лоренцо Валла (1406-1457). ДжаноццоМа-нетті (1396-1459) у своєму творі "Про гідність і вищість людини" прослав­ляє її як вище творіння Бога. Саме через це людське тіло наділене гармонією і красою, але ще вище стоїть злагодженість і гармонія розуму, бо тільки зав­дяки розумові людина не лише продовжує, а й завершує процес божествен­ного творіння. Призначення людини- пізнавати й діяти.Франческо ПЕТРАРКА
• що притаманно
гідність людини -
природі, те не можна
вона є вище творіння

Поджо

засуджувати

Джа-

Бога

Браччоліні

• у земному житті

НО11І10

• людське тіло наділе-
людина керується

Манетті

не гармонією і красою
корисністю і
вище від нього стоїть
бажанням досягти
злагодженість і гармо-
насолоди
нія розуму
• високе і піднесене
• за допомогою розуму
знання повинно бути

Калюччо

людина завершує про-

Лоренио

водночас і корисним

Салютаті

цес божественного тво-

Валла

• реальне буття нале-
ріння
жить лише окремим
• призначення люди-
реальним речам
ни - пізнавати і діятиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка